Folkrádió

Albumok

A Budapest Táncegyüttes zenekara: Csárdás. The Tango of the East

Agócs Gergely: Kilencz ballada

Ambrus Árpád, Bartalis Ferenc, Oláh József, Csibi András, Korpos József, Bartalis Jutka: Új Pátria – Jövőnk öröksége 10/50. Gyergyói népzene. Gyergyócsomafalva

Az Óbudai Népzenei Iskola tanárai: Hagyományok éltetői

Bakator: Úton…

Bakator: Örökítés

Balogh Kálmán, Korpás Éva: Ó, szép fényes hajnalcsillag. Magyar népi karácsonyi énekek

Balogh Márton, Gombai Tamás, Németh Ferenc, Porteleki László, D. Tóth Sándor, Gyenis Katalin, Hollókői Lajos, Dresch Mihály, Vígh Attila, Kása Béla, Vass Zsolt: Tavaszi hadjárat. Huszár- és katonaénekek

Balogh Sándor: Dorombér 2. Magyar dorombzene énekkel, furulyával, kobozzal, bőgővel

Balogh Sándor: Dorombér. Dorombmuzsika a 2000. esztendőben

Barani Vasile bandája: Új Pátria 7: Máramarosi népzene. Jód - Ieud

Barozda együttes: Siculicidium

Barozda együttes: Vándorutakon

Bartina: Hétszínvirág

Barz Emil, Ciobanu Dorel, Kállai Gyula Róbert, Lăcătuş Sidor: Új Pátria – Jövőnk öröksége 8/50. Almás menti népzene. Almásszentmihály

Bastyúr Vilmos, Bunda Zoltán, Jano František, Hudi Július, Bunda Béla, Bastyúr Éva, Bastyúr Anna, Bastyúr Bertalan: Új Pátria – Jövőnk öröksége 35/50. Felső-Bódva menti népzene. Szepsi – Sacca

Bekecs együttes: Bodrogköz. Hangfelvételek néptáncoktatáshoz

Bekecs együttes: Bekecsalja-Marosmente

Bekecs együttes, Egyszólam együttes: Somogy. Hangfelvételek néptáncoktatáshoz

Berecz András: Kőkertben liliom

Berecz András: Legényes

Berecz András: Láttam a Holdat előttem

Berecz András: Szegen csengő

Berecz András, Ökrös együttes, Sebestyén Márta: Koszorú

Berka együttes: Szűnjék meg bánattól…

Berki Ferenc Árus: Berki Ferenc Árus emlékére

Berki János: Marosszéki prímások 2. Berki János

Berkó együttes: Berkó

Berkő Hagyományőrző Csoport: Berzétei és kőrösi népdalok (Gömör, Szlovákia)

Berta Alexandra: Lelkem a lelkeddel

Berta Alexandra: Ifijúság gyöngykoszorú…

Boca Sorin, Vinca Iulius, Varga Remus, Boca Gheorghe, Vinca Gheorghe: Új Pátria – Jövőnk öröksége 13/50. Közép-Maros-vidéki népzene. Radnót, Vidrátszeg, Maroslekence

Bodzafa együttes, Venyige együttes: Táncház: Bodzafa - Venyige

Boglya együttes: Le van a szívem láncolva… 25 év a magyar táncházban

Boglya együttes: Míg a pendely lánggal ég…. 20 év a magyar táncházban

Boglya együttes: 30 év a magyar táncházban. Édesanyám, eresszen el a bálba!

Boglya együttes, Őri Banda: Burgenlandi magyar népzene 2.

Boglya együttes, Őri Banda: Pinkán innen, zsuppos házban… Burgenlandi magyar népzene

Bogyiszlói zenekar: Nagyapáink útján

Bogányi Alexandru, Moldovan Remus, Csinka Alexandru, Moldovan Lumperdean Gheorghe: Új Pátria – Jövőnk öröksége 15/50. Kelet-mezőségi népzene. Mezőörményes

Bokros zenekar: Tizennyolc

BorFolk: Kell ilyen bor!

Boróka Népdalkör és Citerazenekar: Szántani kék, tavasz vagyon…

Botezán János, Mezei János, Huszár Sándor, Radák János: Taraful din Suatu [Magyarszováti banda]

Budai Ilona és tanítványai: Elindult Mária. Karácsonyi dalok

Budai Ilona, Vikár Béla Népdalkör: Kossuth Lajos azt üzente… 1848 emlékei dalban és versben

Budowitz: Wedding Without a Bride

Bálint Erzsébet, Legedi László István: Szeretőm a táncba. Moldvai csángómagyar népzene Klézséből

Bárdosi Ildikó: Megjövendölve volt régen

Bárdosi Ildikó: Kis-Küküllő gyönge vize

Bárdosi Ildikó: Ki a hegyen túlhaladtál…

Bárdosi Ildikó, Téka együttes: Ki az eget megkerüli…

Bársony Mihály: Bársony Mihály archív felvételei

Békés Banda: Zsok. Joc

Békés Banda: Huszárverbunk - verbunkok, sorozónóták, katonadalok 1848-49 jegyében

Bürkös zenekar: Címerünk a magyar szürke

Bürkös zenekar: Fogadd Tőlünk Örök Atyánk

Bürkös zenekar: Ezt a kerek erdőt járom én

Carmina Danubiana: Budavár tövében. A Hunyadiak emlékezete a folklórban

Cifra együttes: Mezőkölpényi táncrend

Cifra együttes: Mezőkölpényi népzene

Ciurcui Alexandru bandája: Mezőszopori tánc és zene

Clejani-i cigányok: Les „Haïdouks” d­autrefois II. (Hajdani betyárok)

Clejani-i cigányok: Les „Haïdouks” d­autrefois (Hajdani betyárok)

Constantin Negel, Constantin Lupu: Muzică veche din Moldova de sus. Old Music from North Moldavia

Csalóka zenekar: Sej, haj zörög a levél

Csalóka zenekar: Lement a nap a szokott járásán. Dunamenti lakodalmas

Csiszár Aladár bandája: Új Pátria 12: Felső-Marosmenti népzene. Csiszár Aladár - Magyarpéterlaka

Csiszár Aladár bandája: Jobbágytelke 2003

Csiszár Aladár bandája, Horváth Elek bandája: Marosszéki muzsika. Válogatás Vavrinecz András gyűjtéseiből

Csiszár Aladár bandája, Kásler Magdolna: Bekecs alatt Nyárád tere…

Csiszár Aladár, Gazsi János, Sályi Dénes, Fülöp Albert, Gazsi József: Új Pátria – Jövőnk öröksége 9/50. Felső-Maros menti népzene. Marosvécs

Csiszár Aladár, Ötvös János, Panci Gyula, Buta Szép József: Csiszár Aladár és péterlaki zenekara. Fekete Antal gyűjtéseiből 10.

Csorba János Lulu bandája: Új Pátria 5: Szilágysági népzene. Szilágynagyfalu - Szilágybagos

Csík zenekar: Be sok eső, be sok sár..

Csík zenekar: A kor falára

Csík zenekar: Senki nem ért semmit

Csík zenekar: Boldog szomorú dal

Csík zenekar: Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen…

Csík zenekar: Tiszta szívvel

Csüllög Edina: Nagy a lárma

Csürrentő együttes: Tánczene

Csürrentő együttes: Csángó utca

Csűrös Banda: Kalotaszegi népzene

Czilika János bandája: A Bogártelki Czilika-banda. Kalotaszegi népzene

Danó Ferenc Fitying, Suha József Dudus, Pusomi Béla Galya, Vincze Gáborné Szabó Jolán, Vincze Rudolf, Fehér József, Sike Béla: Új Pátria – Jövőnk öröksége 46/50. Barkósági népzene Heves megyéből. Tarnalelesz

Demeter Erika: Igaz vigasz

Demi Ariton Titi, Moldovan Giani, Gáspár Ármin, Michi Alexandru Antika, Moldovan Carol Károly: Új Pátria 18: Mezőségi népzene. Nagysármás - Sărmaşu

Dobos Edit és barátai: Más ez a nap

Dobos Károly bandája: Dobos Károly dallamai. Virágvölgyi Márta Széki népzene I-II. című köteteinek hangzó melléklete

Dobroda zenekar: Dobroda 3. Mindenki örömére

Dobroda zenekar: Dobroda 5. Fülbevaló

Dobroda zenekar: dobroda 2. Erre gyere rózsám…

Dobroda zenekar: dobroda

Dobroda zenekar: legújabb 4ma

Dsupin Pál, Csergő-Herczeg László: Arany János daloskönyve

Dsupin Pál, Novák Pál, id. Novák Pál: Mátraalja a hazám

Duduj Rozália, Domokos László, Csögör Róbert, Sinka Sándor: Nyomás, nyomás… Duduj Rozália-Live

Dunazug Együttes, Farkas Annamária: Dunán innen, Dunán túl

Dűvő zenekar: Dűvő 1

Dűvő zenekar: Dűvő 4

Dűvő zenekar: Dűvő 2

Dűvő zenekar: Dűvő 3

Egyszólam együttes: Zöld erdőben táncolnak. Dél-Dunántúli magyar népzene hosszifuruglán

Egyszólam együttes: Fa szülte ágát. Somogyi és gyimesi magyar népzene

Eke Péterné Simon Mari, Kádár Sándorné Papp Erzsébet, Dezsőné Kádár Erzsébet, Nagy Amália: Mezőségi népdalok (Buza, Magyarszovát, Visa). Fehér Anikó gyűjtése

Enyedi Ágnes: Gerlemadár szerelmével. Erdélyi magyar népzene

Erdélyi táncházzenészek: Erdélyi táncházzenészek I. - Gyimesközéplok, Borospatak 2010

Eszterlánc: Mezőségiek és az Eszterlánc

Eszterlánc: Verőfény. Leseperve a Kárpátok aljára

Eszterlánc: Buzaiak és az Eszterlánc. Tradicionális magyar zene a Mezőségről

Eszterlánc: Égszakadás

Eszterlánc: Földvári tánc Szilágyi Annával

Fakutya: Róza és Jánoska. Énekes mese

Fakutya zenekar: Kutyafa

Farkas Rudolf bandája, Anyalai Pepes Sándor bandája: Kürti bandák. A Vág-Garam köze népzenéje

Fedor Sándor Dimó: Dimó dalai 2. Elveszett éden II.

Fedor Sándor Dimó: Dimó dalai 1. Elveszett éden II.

Fedémesi Népdalkör: Ködellik a Mátra

Fehér Anikó: Elindultam hosszú útra… Csodálatos népzene

Fekecs János Bínyai, Patkó Béla Bumbaj, Sárközi József Tuti, Fekecs Viliam Doktor, Balogh Árpád Iró, Rikkony Gyula: Új Pátria – Jövőnk öröksége 28/50. Alsó-Garam menti népzene. Garamszőlős / Rybník

Fiastyúk: Széles víz a Duna, keskeny palló rajta

Figur Banda: Magyar népzene Szlovákiából

Flótás együttes: Fordulj e nap felé!

Fodor Sándor Neti: Kalotaszegi népzene

Fodor Sándor Neti: Megyünk mi is… Fodor Sándor

Fodor Sándor Neti: Neti. Kalotaszegi népzene

Fodor Sándor Neti bandája: Juhmérés Mérában. Kalotaszegi magyar népzene. In memoriam Toni Rudi

Fodor Sándor Neti bandája: Előtte is, utána is… Hagyományos tánczene Györgyfalváról

Fodor Sándor Neti, Laka Kicsi Aladár: Kalotaszegi népzene. Neti Sanyi és Kicsi Aladár

Fondor zenekar: Nótás Szilágy. Autentikus magyar népzene Szilágyságról

Fondor zenekar: Válogatás a Fondor zenekar felvételeiből

Fonó zenekar: Mixtura Cultivalis

Fonó zenekar: Hateha! Táncházi slágerek

Fonó zenekar, Szabadi Vilmos, Gulyás Márta: Túlparton

Fábri Géza, Ivánovics Tünde: Mentés másként… Újraénekelt moldvai csángó-magyar népdalok

Gajdos együttes: Világ közepén legyek

Gajdos zenekar: Missa Pastorale. Pásztormise. Magyar népzene adventre

Galga zenekar: Galga

Galgamácsai felnőttek és gyerekek: Sej, Galgamácsa eszembe se jutna. Vankóné Dudás Juli dalai

Galgamácsai felnőttek és gyerekek, Vankóné Dudás Juli: Galgamácsai karácsony

Galgamácsai gyerekek, Vankóné Dudás Juli: Dádili fecske. Galgamácsai népi mondókák, gyermekjátékok

Galiba zenekar: Hangfelvételek néptáncoktatáshoz. Mezőföldi népzene

Galiba zenekar: Kinn a pusztán, a pusztán… Mezőföldi népzene

Gereben népzenei együttes: Kötődések. Mesterek és tanítványaik

Ghymes: Rege

Gombai Tamás bandája: Tízhúros. Kalotaszegi magyar népzene

Gombai Tamás, Vizeli Balázs, Pál István Szalonna, Varga István Kiscsipás: Az örök Kalotaszeg. Varga Ferenc Csipás emlékének

Gondos György Gyurica, Gondos János: Gernyeszeg. Fekete Antal gyűjtéseiből 11.

Gratia-i cigányok: Romi şi ţigani din satul Gratia, Teleorman. Roma and Gypsies from the Village of Gratia, Teleorman

Guessous Majda Mária: Szivárványhíd

Gyanta: Indulás - Departure

Gázsa zenekar: Rhyhm Addiction. USA Concert Tour 2008 (Ritmus szenvedély)

Gázsa zenekar: Táncház muzsika Mezőségről

Gázsa zenekar: Erdélyi népzene

Gázsa zenekar: Csipke Camp 2012

Gázsa zenekar: Gázsa Band. Music and Dances from the Carpathians

Gázsa zenekar: Budapesttől Kommandóig

Gömbszörp: A jövő zenéje

Găină Alexandru, Moga Toader, Boanţă Simion, Gîrbuleţ Ion: Új Pátria 11: Békás-vidéki népzene. Gyergyó-vidéki népzene. Gyergyódamuk – Békásszoros

Halmos Béla: Az a szép piros hajnal. Erdélyi magyar népzene

Halmágyi Mihály, Ádám Gizella: Gyimesi lakodalmas

Halmágyi Mihály, Ádám Gizella: Gyimesi népzene

Halmágyi Mihály, Ádám Gizella: Gyimesi népzene

Haraga Aurel, Sumalan Ştefan, ifj. Haraga Aurel, Haraga Florian, Covacs Tivadar, Haraga Viorica: Új Pátria – Jövőnk öröksége 19/50. A szilágysági Rézalja és Meszesalja népzenéjéből. Halmosd

Hegedős együttes: Sok szép napot éjszakával

Hegedős zenekar: Musique de danse Hongroise

Hegedős zenekar, Écsi Gyöngyi: Árgyélus kismadár

Herczku Ágnes: Tüzet viszek

Herczku Ágnes: Arany és kék szavakkal

Heveder: Eresszed, hogy menjen

Heveder zenekar, Üsztürü zenekar: CsávásIram

Hodorog András: Hodorog András. Furulyazene Moldvából. Klézsei énekek és táncok

Hodorog András, Legedi László István: Serény magyaros

Hodorog András, Németh László: Tavaszi szél… Moldvai népzene furulyán és kobzon

Homoródabásfalvi zenekar: Székelyföldi hangszeres népzene

Horváth Elek bandája: Vajdaszentiványi népzene 2.

Horváth Elek bandája: Vajdaszentivány - Magyar Népzene Erdélyből

Horváth Elek bandája: Vajdaszentiványi népzene 3.

Horváth Elek bandája: Vajdaszentiványi népzene 1.

Horváth Elek bandája: Éljen a Magyar! Fekete Antal gyűjtéseiből 7.

Horváth Elemér, Hamza Vilhelm, Varga Antal, Boros Sándor: Új Pátria – Jövőnk öröksége 50/50. Szatmári népzene. Hirip

Horváth Gyula, Balázs Géza, Balogh Rudolf, Tóth Jenő, Váradi Albert, Oláh Kálmán, Kisbenedek Sándor, Bari Lehel, Bari László, Váradi Győző, Bari Lajos: Új Pátria – Jövőnk öröksége 47/50. Barkósági népzene Borsod megyéből. Ózd, Domaháza, Sáta

Horváth Éva Sára: Magam tükre

Háromszék Táncegyüttes zenekara: Háromszéki tánczene. Jánosi József: Háromszéki táncok című könyvének melléklete

Hârleţ Ioan „Nucu” bandája, Mândrean Ioan „Leon”: Új Pátria 2: Mezőségi népzene. Budatelke – Szászszentgyörgy. Északkelet-Mezőségi népzene

Hírös zenekar: Ne félj, babám…

Ifjú Muzsikás: Egy

Ifjú Szivek: Felföldi levelek. Hagyományos magyar, szlovák, cigány, zsidó zene és tánc Szlovákiából

Ifjú Szivek Táncszínház Zenekara: Pozsonyi táncok

Igriczek: Lassan csendíjjetek. Muzsika a középkorból és Moldvából

Illangó: Egy

Ioan Grama: Pe la noi, pe la Triteni

Ioan Pop zenekara: Romanian, Ukrainian and Jewish Music from Maramureş (Máramarosi román, ukrán és zsidó népzene)

Ionica Moldovan, Ilie Poliac, Ioan Şorecău: Új Pátria – Jövőnk öröksége 18/50. Felső-Nagy-Szamos menti népzene. Oláhszentgyörgy

Iosif Ghemant, Ion Sabadîş: Trésors Folkloriques Roumains: Deux virtuoses du violon: Iosif Ghemant – Ion Sabadîşeux virtuoses du violon: Iosif Ghemant – Ion Sabadîş

Ivánovics Tünde: Beli buba

Joszko Broda és barátai: Poslochejcie kamaradzi

Jozef Kroka Česľak, Jozef Čonka, Jurej Ovšak Guba, Michal Ferenc Kohucik, Štefan Višňovskỳ Piťo, Anna Višňovská, Anna Rybarčaková: Új Pátria – Jövőnk öröksége 38/50. Zempléni népzene. Zamutov/Opálhegy

Juhász zenekar: Heje-huja vigalom

Juhász zenekar: A juhászok így élnek

Ján Hronček zenekara, Dobrona énekegyüttes: Hrončekovci z Hriňovej - Zlatý výber 2

Jánosi Együttes: Rapszódia

Jánosi Együttes, Kobzos Kiss Tamás: Kossuth izenete eljött…

Július Bartoš Šuko zenekara: Večný Julo

Július Bartoš Šuko, Bohuš Bartoš, Tibor Bartoš, Lubomír Pustay, Slavomír Bartoš, Ľubomír Medveď: Új Pátria – Jövőnk öröksége 31/50. Felső-Garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog

Kalagor: Hová mensz…?

Kalamajka együttes: Haj, Rákóczi, haj, Bercsényi…

Kalamajka együttes: Ez is Borivóknak való

Kalamajka együttes: Széki pár. In memoriam Molnár utcai táncház

Kalamajka együttes: Aprók táncházában II.

Kalamajka együttes: A Molnár utca 9-től az Aranytízig

Kalamajka együttes, Egyszólam együttes: Megütik a dobot

Kallós Zoltán: Idegen földre ne siess

Kallós Zoltán, Enyedi Ágnes, Tüske zenekar: Mezőségi magyar népzene 1. Hallod, babám, mit fütyörész a rigó!

Kalotaszegi muzsikusok: Kalotaszegi híres prímások. Esküvő Mérában. Fekete Antal gyűjtéseiből 2.

Karikás: Búélesztő szellő

Kathona Mónika: Nyitva láttam Mennyország kapuját. Magyar népi imádságos énekek

Keménycsárdás együttes: Cigánd 2004

Kerekes együttes: Hungarian Folk Music from Gyimes and Moldva

Kerekes együttes, Tímár Viktor, Tímár János: Fütyül a masina

Kerelőszentpáli banda: Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Közép-Maros vidéki népzene

Kincsér együttes: Kincsér

Kodoba Béla és bandája: Magyarpalatkai Népzene

Kolompos együttes: Egyszer egy királyfi

Kolompos együttes: Furulyás Palkó

Konkoly Aladár, Konkoly Ferenc, Farkas József, Suki Lajos, Móri József, Rácz Aladár Kistuskó, Rácz Lehel Pósa, Rácz Tibor Öcsi, Suki József Gyíkos, Suki Vilmos Figusz, Rácz Mátyás Matyus: Új Pátria – Jövőnk öröksége 45/50. Hevesi és jászsági népzene. Heves, Jászladány

Kovács Nóri: Mondanék én valamit

Kovács Péter, Kalló Géza, Gabor Alexandru „Albu”, Gabor Ioan „Albu”, Filaton József „Pupu”: Új Pátria – Jövőnk öröksége 11/50. Kis-Szamos melléki népzene. Fejérd

Kovács Péter, Şandri Remus, Filaton József „Pupu”, Ötvös Josif: Új Pátria – Jövőnk öröksége 12/50. Kis-Szamos melléki népzene. Récekeresztúr

Kovács Tibor, Kanalas Imre, Iorga Ştefan, Kanalas Vilmos, Szilágyi Ferenc: Új Pátria – Jövőnk öröksége 20/50. Szilágysági népzene. Szilágysámson

Kozák József, Gilyén Miklós, Lukács Lajos „Gamizsi”, Didi István „Csuplika”, Lukács Ödön „Gamizsi”, Gilyén Julianna: Új Pátria – Jövőnk öröksége 21/50. Vízmelléki népzene. Ádámos – Magyarkirályfalva

Kozák Miklós Buna, Szőllősi Sándor Sanci, Klein Kálmán, Lukács Miklós, Szőllősi László Hata: Új Pátria – Jövőnk öröksége 29/50. Ipoly menti népzene. Ipolypásztó – Ipolyhídvég

Kristóf Vencel bandája: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Erdély. Kőrispatak

Kulcsár Ferenc bandája: Nagyenyed vidéki magyar és román népzene. A magyarbecei Kulcsár Ferenc bandája

Kulcsár Mária, Tímár Viktor, Tímár János, Karácsony Éva, Karácsony Lázár: Új Pátria 4: Gyimesi népzene. Gyimesbükk - Hidegség

Kádár Ferenc: Elszaladt az aranygulya

Kárpátia: Zene Moldvából

Kárpátia: Vásár. Moldvai népek zenéi

Kárpátia, Mandache Aurél: Mandache Aurél hegedül. Hegedűs tánczene Moldvából

Kóborzengő: Erre hát most, na!

Köztársaság Bandája: Elhúzza azt sejeha!

Laka Kicsi Aladár bandája: Új Pátria – Jövőnk öröksége 3/50. Erdőalji népzene. Kolozsi Kicsi Aladár és bandája

Lakatos Pál bandája: Barangolás a Felső-Tisza-vidéken. Szatmári hangszeres népzene

Legedi László István: Csobános

Lucaciu Adalbert Pilu bandája: Új Pátria 6/1: Felső-maros menti népzene. Görgényoroszfalusi Pilu bandája

Lucaciu Adalbert Pilu bandája: Új Pátria 6/2: Felső-maros menti népzene. Görgényoroszfalusi Pilu bandája

Lunka József: Marosszéki prímások 1. Lunka József

Lunka József bandája: Péterlaki bandavezető. Lunka József. Fekete Antal gyűjtéseiből 4.

László Csongor bandája: Kalotaszentkirályi tábor ­2004

László Miklós: A gyimesi hegyek kőből vannak kirakva

Lévai Ferenc Frici, Kóré Géza Kájákó bandája: Én Istenem, hogy is legyen jó világ. Székelyszenterzsébeti magyar és cigány népdalok

Madárdal zenekar: Égen megyen egy madár…

Mag Deme Ilona, Mag Tamás István, Balogh Zoltán „Savanya” bandája: Új Pátria – Jövőnk öröksége 32/50. Medvesalji népzene. Savanyáék Fülekről

Magyar Dudazenekar: Dudásom, dudásom, kedves muzsikásom

Magyar Tekerőzenekar: Kertünk alatt

Magyarpalatkai Mácsingó-banda: Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Belső-mezőségi népzene

Magyarpalatkai banda: Magyar népzene Erdélyből: Magyarpalatka

Magyarpalatkai banda: Diószegi László és Gaug Ágnes vajdakamarási gyűjtése - 1981

Magyarpalatkai banda: Esküvő Mezőkeszüben. Fekete Antal gyűjtéseiből 1.

Magyarpalatkai banda: Esküvő Magyarpalatkán 1984-ben. Fekete Antal gyűjtéseiből 3. Ez az élet!

Magyarpalatkai banda: Mezőségi magyar népzene: Magyarpalatka 2

Magyarpalatkai banda: Mezőségi magyar népzene: Magyarpalatka 1

Magyarpalatkai banda: Mezőgyéres 1. Mezőgyéresi románok zenéje és táncai. Muzsikál a magyarpalatkai zenekar

Magyarpéterlaki zenekar, Nyárádmagyarósi zenekar, Nyárádselyei zenekar: Jobbágytelke 2001

Majorosi Marianna: Jól gondold meg kislány…

Mandache Aurél: Festeres. Táncmuzsika Moldvából

Maneszes Láli Józsefné Tóth Maris, Radák János Náci bandája: Új Pátria 15: Belső-Mezőségi népzene. Magyarszovát

Maneszes Márton bandája: Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Magyarszováti népzene

Maneszes Márton bandája, Magyarszováti asszonyok: Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Magyarszováti népzene

Martin Kubinec, Pavel Bielčik, Ján Kroták, Milan Katreniak, Dušan Ceber, Miroslav Moncol­: Fujaristi z Kokavy

Martin Škamla-Srniačik, Ľudová hudba Ondreja Molotu: Husličke z javora

Matokabinde: Nagykarácsony éjszakáján…

Matokabinde: matokabinde

Mentés Másként Trió: Élő nap. Újraénekelt moldvai csángó népzene

Mezei Ferenc Csángáló, Jámbor István Dumnyezó, Csányi Mátyás: Muzică populară din valea Tîrnavelor [Kis-Küküllő menti népzene. Szászcsávás]

Mezei Ferenc Csángáló, Jámbor István Dumnyezó, Csányi Mátyás, Szászcsávási férfiak: Szászcsávási kórus bandával - 1992

Mezei Ferenc Csángáló, Káló „Cuppa” József, Mezei „Policer” Pál, Szabó „Brusu” Béla: Új Pátria – Jövőnk öröksége 23/50. Vízmelléki népzene. Héderfája, Gógánváralja

Mezei Károly Kusler bandája: Új Pátria 10: Kis-Küküllő vidéki népzene. Szászcsávás - Szászbogács

Mihail Emil, Urszuj Kálmán, Pusztai Aladár: Romanian and Hungarian Music from Central Transylvania (Közép-erdélyi román és magyar népzene)

Mocsel Piroska, Mocsel Antal Rémusz, Ötvös József, Balázs László, Kovács Sándor: Új Pátria – Jövőnk öröksége 16/50. Háromszéki népzene. Őrkő

Mohácsy Albert, Nagy Zsolt: Tizenkét banda. Erdélyország

Mokányos együttes: Mikor megyek hazafelé… Gyimesi és moldvai népzene

Moldvai magyar oktatási programban résztvevő gyermekek: Feljött a nap szép fényesen

Molnár András, Copán György, Szabó Gy. Ilona: Új Pátria – Jövőnk öröksége 4/50. Észak-mezőségi népzene. Bálványosváralja

Molnár András, Molnár Géza Sandrík, Molnár Jenő Szútori, Botos Béla Bumbi, Kalocsai Tibor Görcsös, ifj. Botos Béla Kisbumbi: Új Pátria – Jövőnk öröksége 33/50. Gömöri népzene. Alsókálosa – Sandrikék

Morotva zenekar: Az eladott leány. (szokásdallamok, balladák)

Mundér Gusztáv, Balogh Aladár, Sályi Balogh Ernő, Poholtka Andor, Boldi Balogh Ernő, Jónás Géza, Csóka Mihály, Jónás József, ifj. Jónás Géza: Új Pátria – Jövőnk öröksége 48/50. Zempléni magyar népzene. Sárospatak, Sátoraljaújhely

Muresán János, Moldovan Ştefan, Eke Péterné Simon Mária, Rîpa Alexandru „Miku”, Mihaiu Emil: Új Pátria – Jövőnk öröksége 5/50. Észak-mezőségi népzene. Buza

Muza József Toska bandája: Új Pátria 13: Kalotaszegi népzene. Szászfenes - A Muzák

Muzička: Muzička

Muzička: [Muzička] 2

Muzsikás együttes: Bartók Album

Muzsikás együttes: Kettő

Muzsikás együttes: Ősz az idő

Muzsikás együttes: Nem úgy van most, mint volt régen…

Muzsikás együttes, Sebestyén Márta: Nem arról hajnallik, amerről hajnallott

Muzsikás együttes, Sebestyén Márta: Szól a kakas már. Erdélyi magyar zsidó népzene

Muzsikás együttes, Sebestyén Márta: A Zeneakadémián

Mácsingó György bandája: Új Pátria 3: Mezőségi népzene. Báré – Magyarpalatka. Belső-Mezőségi népzene. A Mácsingók

Márványos Tamburazenekar: Bácskai tamburazene

Márványos Tamburazenekar: Magyar tamburazene Baranya megyéből

Mátyás Király Citerazenekar: Variációk

Mészáros zenekar: Élő felvétel a Tilos Rádióban

Méta együttes: Bonchida. Hangfelvételek néptánctanításhoz

Méta együttes: 10 év Méta

Méta együttes: 20 év Méta

Méta együttes: Tavaszi szél

Méta együttes: Sárköz. Hangfelvételek néptáncoktatáshoz

Méta együttes: Songs and Dances from Hungary

Méta együttes: Winter and Xmas Songs from Hungary

Méta együttes: Bétöltse szívedet

Nagy Elekné Domokos Zsófia: Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Magyarszováti népdalok

Nagy Ernő, Kóczé Dezső, Kóczé Lajos, Kóczé László Gyula, Kóczé Jenő, Simon János, Farkas Jenő, Oláh Lajos: Új Pátria – Jövőnk öröksége 49/50. Szatmári népzene. Zsarolyán, Szamosangyalos, Csenger

Nyisztor Ilona: Elment a madárka

Nyisztor Ilona: Pusztinai nagy hegy alatt

Nyisztor Ilona: Földnek e zsírjával, napnak e hugával

Nyisztor Ilona: Moldvai csángó karácsonyi énekek

Németh Dénes bandája: Nem megyünk a másvilágra. Gömör-Kishont megye falusi bandáinak emlékére

Oláh Dili Dezső, Horváth Zoltán, Oláh Árpád Nyiki-Nyaka, ifj. Oláh Árpád: Új Pátria – Jövőnk öröksége 39/50. Bodrogközi népzene. Pólyány – Nyakáék

Palló zenekar: Erdélyország az én hazám…

Palya Bea: Egyszálének

Palya Beáta: Ágról ágra

Panek Kati, Bodzafa együttes: a Panek Katié - Erdélyi magyar népzene

Panek Kati, Bodzafa együttes, Barozda együttes: Ha nem szerettelek volna

Pap Mária, Székely Ferenc, Csorba János, Kocsis János, Székely József: Új Pátria 8: Mezőségi népzene. Szék

Paradica Mihály bandája: Sóvidéki népzene. Folclor musical din zona Ocnelor

Parapács: Bëbocsātlak

Parno Graszt: Ez a világ nekem való (Kadi luma mange laso)

Parno Graszt: Járom az utam

Pendely együttes: Pendely - Hungarian Folk Music

Pesti Csángók Baráti Társaság: Folydogál a könyű… Erdélyi, moldvai keservesek, szomorú énekek

Pikó és bandája: Ördöngösfüzesi népzene

Pilischer Sramli: In Pilischer Tal

Piros Pántlikás hagyományőrző zenekar: Muzsikálni muzsikáltunk, énekelni énekeltünk (ifj. Sipos Márton emlékére)

Polgár Lilla: Szeretet próbája

Potta Géza Gatyo: Születtem mint prímás

Potta Géza Gatyo, Ádám Béla Csinga, Dzsuga Géza Pimasz, Badó József, Kocák Andrásné Mihók Jolán, Ceranko Istvánné Mihók Margit: Új Pátria – Jövőnk öröksége 36/50. Kassa vidéki népzene. Abaújszina – Magyarbőd

Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei: Boli chlapci, boli okolo Pupova

Pál István: Az utolsó dudás II. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége

Pál István: Zöld erdőben lakom

Pál István: Az utolsó dudás I. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége

Rece-fice: Táncház

Rece-fice: Farost-lemez

Rekontra zenekar: Cím nélkül

Rezeda Népzenei Együttes: Hogy a világ vigadojzon

Rojtos együttes, Csicsóka Népdalcsoport: Véled összeakadék

Rományi Rotá: O Cérháriko

Rományi Rotá: Phiravelman kalyi phuv

Rozsdamaró zenekar: Egykor és most…

Róka Mihály: Szerelem, szerelem

Samo Smetana zenekara: Svet ľudových tancov 1

Sebestyén Márta: Angyalok és pásztorok

Sebestyén Márta: Dúdoltam én

Sebestyén Márta, Hegedős zenekar, Szvorák Katalin, Balogh Márton: Tündérkert - Erdélyi ballada

Stanca Gavril, Lakatos András, Lapohos György: Új Pátria – Jövőnk öröksége 17/50. Nagy-Szamos melléki népzene. Magyardécse

Sugalló Tánc-Zene-Kar: Moldvai csángó muzsika

Szabó Dániel: Egetverő. Cimbalmos magyar népzene

Szabó Dénes, Szántó János „Didri”, Varga Aurel „Piciluk”, Şimandi Vasile „Kövér”: Új Pátria – Jövőnk öröksége 2/50. Az Erdélyi Hegyalja népzenéje. Magyarbece

Szabó Károly, Ruszi Sándor, Ruszi Lajos, Ötvös János, Bogányi András, Lumperdean András: Új Pátria – Jövőnk öröksége 14/50. Népzene a marosszéki Mezőségről. Mezőkölpény

Szabó Viktor, Ördögszekér együttes: Mezőkölpényi népzene

Szabó Zoltán, Antun Vizin, Franjo Dervar: Gajde su gajde…. Magyarországi horvát dudazene

Szentes Károly, Kedves Dénes, Szentes András, Farkas Margit, Farkas Vilma: Új Pátria – Jövőnk öröksége 7/50. Felcsíki népzene. Csíkjenőfalva

Szeredás együttes: Cuháré

Szeredás együttes: Tíz lépcső

Szeredás együttes: Magyar kalendár

Szeredás együttes: A rozsályi hármas határ - Szatmári népzene

Szeredás együttes, Hegyközi hagyományőrzők: Hegyközi lakodalmas

Szeret együttes: Lajthától a Szeretig

Szerényi Béla, Kóta Judit: Túl a Tiszán

Szim András: Bús az idő a Nap nélkül

Szlama Band: Folk Music from Moldavia

Szmodics Borbála, Szmodics Rózsa, Dömötörfi János: Új Pátria – Jövőnk öröksége 40/50. Somogyi népzene. Nemespátrói énekesek

Szászcsávási Zenekar: Szászcsávás Band Live in Chicago

Szászcsávási Zenekar: Szászcsávás Band 3.

Szászcsávási Zenekar: Musique Folklorique de Transylvanie - Szászcsávás Band

Szászcsávási Zenekar: amit tudok…

Szászcsávási Zenekar: Szászcsávás Band - Transylvanian Folk Music

Szászcsávási Zenekar, Haranglábi énekesek: Vadbokorban, fülemile fészekben… Haranglábi népzene 2.

Szászcsávási Zenekar, Haranglábi énekesek: Vadbokorban, fülemile fészekben… Haranglábi népzene 1.

Székely József, Pap Mártonné Filep Mária: Széki pár

Székely Levente, Hetényi Milán, Nagymarosy András, Mester László: Szerelmem Nagysajó. Szerelem első hallásra: romantikus népzene Erdélyből

Szénási Tibor Tosko, Rácz Jenő Mórec, Szajkó Sándor Rinya, Szénási József Mero, Szénási Tibor Paraszt, Mezei Károly Kupak: Új Pátria – Jövőnk öröksége 44/50. Galga menti népzene. Tura

Sóvidéki zenekar: Bál Felsősófalván 1980. december 26-án. Fekete Antal gyűjtéseiből 6.

Tancsi muzsikusok: Új Pátria 14: Felső-Maros menti népzene - Luc menti népzene. Szásztancs

Tarsoly: Szombaton este

Tasnády Erika, Pali Marci és bandája: Hajnal Hasad

Tatros együttes: Élő zene. Moldvai és gyimesi táncok

Tatros együttes: Demo felvétel - 2003

Tintér Gabriella: Mit ér nekem…

Toma Dobre-Gau, Laie Arapu és bandája: The Romanian National Collection of Folklore 7. Performers in the Past (Banat)

Turai Énekmondók, Zagyva Banda: Énekeljünk víg örömmel. A kerek esztendő jeles fordulói a Galga mentén, karácsonytól a lakodalomig

Táltos együttes: Tavaszi szél

Tátika énekegyüttes, Bodza Klára: Mikor leány vótam

Técsői banda: Técsői banda. Ruszin népzene. Felső-Tiszavidék

Técsői banda: Vertek engem, vertek… Ruszin népzene

Técsői banda, Aknaszlatinai banda: Barangolás Kárpátalján. Kárpátaljai hangszeres népzene

Téka együttes: A szüzeké

Téka együttes: Nincs szebb élet a mienknél

Téka együttes: Huszárgyerek, huszárgyerek

Téka együttes: Őskelet

Téka együttes: Erdélyország sok szép vize

Téka együttes: Ha te húzod, én meg járom

Téka együttes: Vadvirágok

Téka együttes, Szántó Ferenc: Mestereink: Szántó Ferenc - Magyarbece

Tényi Edit: Muzsika szól csendesen

Tímár Viktor, Antal Tibor, Ambrus István: A legszebb gyimesi csángó népdalok

Tóth Sámuel: Marosszéki prímások 3. Tóth Sámuel

Törköly zenekar: Adventtől vízkeresztig

Törköly zenekar: Itt a tele csutora…

Tükrös zenekar: Tükrös tábor

Tükrös zenekar: Szatmári népzene az 1900-as évekből

Tükrös zenekar: A mi Mezőségünk

Tükrös zenekar: Erdők, vizek zenéje

Tükrös zenekar: Tükrös: Magyar népzene

Türei Lengyel László, Czilika György bandája: Türe - élő kalotaszegi népzene

Udvarhely Néptáncműhely, Csalóka zenekar: Műhelymunka

Udvarhely Néptáncműhely, Csalóka zenekar: Katonák. Táncszínház zenéje

Unger Balázs: Forduló. Cimbalommuzsika Magyarországról és a Balkánról

Unger Balázs: Második forduló. Cimbalommuzsika Magyarországról és a Balkánról

Urpin: Songs and Dances from Slovakia

Varga László Balog bandája: Erdőszombattelke

Vasile Soporan, Covaci Carol Gaciu bandája: Vasile Soporan şi Taraful din Soporu de Câmpie. 15 cântece originale

Vasile Soporan, Mezőszopori banda: Taraful Soporul de Câmpie [Mezőszopori banda]

Vaszile Riza bandája: Mezőcekedi tánc és zene

Versendi Kovács József, Tiszai György, ifj. Kovács József, Mihálovics László, Kovács István: Új Pátria – Jövőnk öröksége 41/50. Baranyai tamburazene. Versendi Kovács József és zenekara

Villő Énekegyüttes: Magyar népénekek

Virtus együttes: Mennek a fiúk

Voivod János, Voivod Ödön, Murșa Vasile, Murșa Ioan, Antal Árpádné Zilahi Rozália: Új Pátria – Jövőnk öröksége 1/50. Aranyosszéki népzene. Gerendkeresztúr

Vujicsics: Podravina. Drávamenti horvát táncok

Vujicsics: Szerb és horvát népzene

Vándor Vokál: Rózsát ültettem

Zagyva Banda: Ott annak a helye…

Zengő együttes: Kettős

Zengő együttes: Víg óra

Zengő együttes: Hungarian Folk Music

Zerkula János: Új Pátria 16: Gyimesi népzene. Zerkula János keservesei

Zerkula János, Fikó Régina, Pulika János, Vándor Mihály Cándra Misi: Gyimesi népzene

Zerkula János, Pulika János, Pulika Gizella, Csekme Anna: Szánthó Zoltán és Faragó Tamás gyimesi gyűjtése - 1988

Zerkula János, Szigony zenekar: Gyimesi magyar népzene

Zurgó együttes: Moldvai csángó népzene

Zurgó együttes: Szíve járását hallod az időnek

Zágor Aladár Pici bandája: Új Pátria 1: Kalotaszegi népzene. Váralmási Pici Aladár és bandája

id. Štefan Žolták Čečo, ifj. Vojtech Žolták, Ladislav Žolták, Jozef Žolták, id. Vijtech Žolták Bela, ifj. Štefan Žolták, Štefan Uderman, Anna Birošova: Új Pátria – Jövőnk öröksége 37/50. Sárosi népzene. Tótraszlavica/Raslavice

ifj. Patkoló Ferenc, Kovács Lajos „Pavel”, Döme Ernő „Trafikos”, id. Patkoló Ferenc „Fosó”, Sípos József „Búzsi”, Csillag Ferenc „Milan”: Új Pátria – Jövőnk öröksége 25/50. Mátyusföldi népzene. Pered – Diószeg

válogatás: A bogyiszlói zenekar

válogatás: The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. TRANSYLVANIA. BIHOR - ARAD

válogatás: 19. Táncháztalálkozó 2000

válogatás: The Traditional Folk Music Band of Romania. 5. Transylvania (The Plain)

válogatás: Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 2/4.

válogatás: Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 4/4.

válogatás: Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 3/4.

válogatás: A kis Jézus aranyalma. Régi magyar karácsonyi énekek és köszöntők

válogatás: Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 1/4.

válogatás: Tisza szélén lakom.. Népzene a Bodrogközből

válogatás: A magyarság népzenéje 10.

válogatás: A magyarság népzenéje 2.

válogatás: A magyarság népzenéje 3.

válogatás: Új Pátria 9: Nagykarácsony - Kiskarácsony. Karácsonyi, újévi énekek, névnapi köszöntők

válogatás: Utolsó óra. Erdélyi népzenegyűjtés a Fonó Budai Zeneházban

válogatás: Vajdasági magyar népzene

válogatás: Vajdasági magyar népdalok

válogatás: A magyarság népzenéje 1.

válogatás: 16. Táncháztalálkozó ­1997

válogatás: Vígan legyünk!

válogatás: Za horámi, za dolámi… Magyarországi szlovákok népzenéje

válogatás: Z klenotnice ľudovej hudby 2

válogatás: Z klenotnice ľudovej hudby

válogatás: Zenei anyanyelvünk

válogatás: Hallgassátok meg, magyarim…. Keresztmetszet a magyar népzenéről 1.

válogatás: Bálványosváralji népzene – válogatás Nesztor Iván és Hegyessy Géza gyűjtéseiből

válogatás: Zvolávanie heligonkárov

válogatás: Zörög az akácfalevél. Népdalok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből

válogatás: XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben

válogatás: The Edge of the Forest. Romanian Music from Transylvania

válogatás: Hallgassátok meg, magyarim…. Keresztmetszet a magyar népzenéről 2.

válogatás: Vikár László: Dunán innen, Dunán túl. Magyar népdalgyűjtés 1952-1964.

válogatás: Transilvania, Erdély, Siebenbürgen summer 2003

válogatás: The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. OLTENIA

válogatás: The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. MARAMUREŞ - OAŞ

válogatás: The Romanian National Collection of Folklore 4. A. The Traditional Folk Music Band IV. ILFOV – VLAŞCA – TELEORMAN

válogatás: XII. Magyarországi Táncháztalálkozó, 1993

válogatás: The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. BUCOVINA

válogatás: Vetettem violát. Bihari népdalok

válogatás: Új Pátria 17: A juhait kereső pásztor

válogatás: Új élő népzene 15.

válogatás: Új élő népzene 16.

válogatás: Ájfalusi utca végig bazsarózsa… Egy felvidéki falu dalai 1939-40-ben és 1999-ben

válogatás: Új élő népzene 14.

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 22/50. Vízmelléki népzene. Balázstelke

válogatás: Új élő népzene 12.

válogatás: Új élő népzene 13.

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 24/50. Csallóközi népzene. Gúta – Nagymegyer, Nemesócsa

válogatás: Új élő népzene 17.

válogatás: Új élő népzene 2.

válogatás: Új élő népzene 7.

válogatás: Új élő népzene 5/1.

válogatás: Új élő népzene 6.

válogatás: Új élő népzene 8.

válogatás: Új élő népzene 4.

válogatás: Új élő népzene 20.

válogatás: Új élő népzene 3

válogatás: Új élő népzene 9.

válogatás: Új élő népzene 11.

válogatás: Új élő népzene 10.

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 6/50. Észak-mezőségi népzene. Ördöngösfüzes

válogatás: A magyarság népzenéje 9.

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 43/50. Hangszeres magyar népzene a Vajdaságban. Hertelendyfalva, Versec, Torontáloroszi, Magyarszentmihály

válogatás: A magyarság népzenéje 8.

válogatás: A magyarság népzenéje 7.

válogatás: Új élő népzene 5/2.

válogatás: A magyarság népzenéje 5.

válogatás: A magyarság népzenéje 6.

válogatás: Táncháztalálkozó ­99. A 18. magyar Táncháztalálkozó

válogatás: A XI. Nemzetközi Gyimesi Tánctábor énekes füzetének hangzó melléklete

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 26/50. Zoboralji népzene. Zsére

válogatás: Aranyosszék népzenéje. Demény Piroska gyűjtése

válogatás: Új élő népzene 1

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 27/50. Vág-Garam közi népzene. Kürt

válogatás: Adok nektek aranyvesszőt… Moldvai csángómagyar népballadák. Archív felvételek Kallós Zoltán gyűjtéséből

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 34/50. Gömöri népzene. Hanva, Sajógömör – Lőkös – Felsőrás

válogatás: Authentic Romania

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 30/50. Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrochoť

válogatás: A magyarság népzenéje 4.

válogatás: Rozmaring, citrusfa – Nyírségi népdalok

válogatás: Magyar Citerás Antológia III.

válogatás: Magyar Citerás Antológia II.

válogatás: Magyar Citerás Antológia I.

válogatás: Magyar Citerás Antológia IV.

válogatás: Magyar dudások. Archív dudazene

válogatás: Magyar népi énekiskola IV/2

válogatás: Magyar népi énekiskola IV/1

válogatás: Magyar hangszeres népzene

válogatás: Liptov panoráma l­udovej hudobnej kultúry

válogatás: Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/1. Bonchida és Válaszút

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 2.

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 3.

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 4.

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 1.

válogatás: Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/4. Magyarszovát

válogatás: Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/2. Búza

válogatás: Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/3. Ördöngösfüzes

válogatás: Lampert Vera: Népzene Bartók műveiben. Hangzó melléklete

válogatás: Magyar Népzene 1.

válogatás: Magyar Népzenei Antológia I/1. Tánczene

válogatás: Magyarországi román népzene

válogatás: Magyarországi és erdélyi cigány népdalok

válogatás: Magyar Népzenetörténet

válogatás: Erdélyi és moldvai prímások

válogatás: Táncháztalálkozó ­98. A 17. Magyar Táncháztalálkozó

válogatás: Moldvai csángó-magyar hangszeres népzene. Stuber György moldvai helyszíni felvételei

válogatás: Mezőségi népzene: Magyarszovát - Buza

válogatás: Mezőföldi énekes és hangszeres népzene. Perkáta

válogatás: Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 4.

válogatás: Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 3.

válogatás: Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl

válogatás: Magyar Népzenei Antológia II. Észak

válogatás: Magyar Népzenei Antológia I/2. Tánczene

válogatás: Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld

válogatás: Magyar Népzenei Antológia V. Kelet I. Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség

válogatás: Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 2.

válogatás: Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 1.

válogatás: Magyar Népzenei Antológia VI. Kelet 2. Székelyföld

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 5.

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 6.

válogatás: Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II.

válogatás: Gyimesi népzene Hegyessy Géza és Nesztor Iván gyűjtéseiből

válogatás: Gyimesi Tánctábor 1.

válogatás: Hungarian Folk Music

válogatás: Gyere haza édes fiam. Moldvai magyar népzene. Archív felvételek Kallós Zoltán gyűjtéséből.

válogatás: Fujaristi z Podpoľania

válogatás: Gajdoši 1

válogatás: Gerlicét láttam bánatban. Moldvai csángó dalok Kanalas Éva gyűjtéseiből

válogatás: Gyimesi vadvirágok

válogatás: Hegyeknek völgyében, virágoknak mezejében. Tizedik Szlovákiai Táncháztalálkozó

válogatás: Gypsy Folk Songs From Hungary 2. [Magyarországi cigány népdalok]

válogatás: Hallottátok hírit… Bihari népdalok. Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit népdalgyűjtései

válogatás: Hagyományos felcsíki muzsika

válogatás: Hangzó melléklet Ág Tibor: Csináltassunk hírharangot című kötetéhez 1.

válogatás: Hangzó melléklet Ág Tibor: Csináltassunk hírharangot című kötetéhez 2.

válogatás: Határon túli magyarok zenéje 2005/2006

válogatás: Gypsy Folk Songs From Hungary 1. [Magyarországi cigány népdalok]

válogatás: Hankóczi Gyula: A tekerőlantról. Dalok öt húron című könyvének hangzó melléklete

válogatás: IX. Nemzetközi Gyimesi Tánctábor - 2005

válogatás: Jászsági népdalcsokor. Jászsági népdalfelvételek 1907-1997

válogatás: Felső-Bodrogköz. Felvidéki magyar népzene - válogatás Agócs Gergely gyűjtéseiből

válogatás: Kecskeméti Népzenei Találkozó

válogatás: Kaszás e földön a halál 2.

válogatás: Fellegzik az idő… Bihari népdalok. Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit népdalgyűjtései

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 8.

válogatás: Kommandó by night

válogatás: Klézsei népzene (2000-2009) - válogatás Nesztor Iván és Hegyessy Géza gyűjtéseiből

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 7.

válogatás: Kaszás e földön a halál 1.

válogatás: Kárpátaljai gyűjtés. Etnofon archívum 1.

válogatás: Kallós Archívum 1. Bonchida-Válaszút. Észak-mezőségi magyar népzene

válogatás: Jocuri din Călata-Inuc [Inaktelki táncok]

válogatás: Jászsági ünnepnapok. Jászsági népdalfelvételek 1953-1998

válogatás: Kallós Archívum 6. Feketelak. Mezőségi magyar népzene

válogatás: Kallós Archívum: Magyarlóna. Kalotaszegi magyar népzene

válogatás: Fonográf-felvételek Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtéséből

válogatás: Kallós archívum: Visa. Észak-mezőségi magyar népzene

válogatás: Kallós Archívum: Mezőkeszü. Mezőségi magyar népzene

válogatás: Moldvai csángó-magyar népdalok. Stuber György moldvai helyszíni felvételei

válogatás: Elveszett Éden

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. IV.

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. IX.

válogatás: Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv című kötet hangzó melléklete 2.

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. III.

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. II.

válogatás: Carpates musique traditionnelle. Traditional Music from the Carpathians. Kárpáti népzene

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. I.

válogatás: Sfârşit de mileniu în satul românesc

válogatás: Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv című kötet hangzó melléklete 1.

válogatás: Sándor Attila sövényfalvi gyűjtése

válogatás: Régi jók Erdélyből

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. X.

válogatás: Cigányok a Kárpát-medencében

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. VIII.

válogatás: Moldvai csángók Magyarországon. Magyar népzene

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. V.

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. VI.

válogatás: Szatmári bandák

válogatás: Bukovinai székelyek Magyarországon. Magyar népzene

válogatás: Táncház - Népzene 2009

válogatás: Táncház - Népzene 2008

válogatás: Táncház - Népzene 2007

válogatás: Táncház - Népzene 2010

válogatás: Táncház - Népzene 2011

válogatás: Táncháztalálkozó ­1994. 13. Magyar Táncháztalálkozó

válogatás: Táncház – Népzene 2016

válogatás: Táncház – Népzene 2012

válogatás: Táncház - Népzene 2006

válogatás: Táncház - Népzene 2005

válogatás: Szerda 1. Magyarszovát - Ördöngösfüzes. Élő táncházi muzsika

válogatás: Szép Kecelbe… Keceli és halasi népdalok

válogatás: Széki népzene. Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg… könyv CD melléklete

válogatás: Szerda 2. Vajdaszentivány - Mezőkölpény. Élő táncházi muzsika

válogatás: Táncház - Népzene 2001

válogatás: Táncház - Népzene 2004

válogatás: Táncház - Népzene 2003

válogatás: Cigányoknak a legbotosabb nótája. Martin György: A botoló tánc zenéje című könyv hangzó melléklete

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. VII.

válogatás: Csenyéti cigányok. Egy magyarcigány falu zenéje

válogatás: Népdalok Erdélyből. Romániai magyar énekesek és hangszeresek felvételeiből

válogatás: Padkaporos bál. Dél-alföldi táncmuzsika

válogatás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Alföld

válogatás: Dunának, Oltnak egy a hangja. Duna menti Folklór Fesztivál. Válogatás az elmúlt évek fesztiváljainak anyagából

válogatás: Nincs Pusztina békerítve… Ünnepek és hétköznapok Moldvában - 1.

válogatás: Nincs Pusztina békerítve… Ünnepek és hétköznapok Moldvában - 2.

válogatás: Csobánok nótái

válogatás: Csak tiszta forrásból népdalvetélkedő 2006-2007-2008

válogatás: Debrecennek van egy vize… Hajdú-Bihar megye neves nótafái

válogatás: Noé mondta. Bornépek dalai

válogatás: Ördöngösfüzes. Mezőségi magyar népzene. Kallós Zoltán gyűjtése

válogatás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Bukovina

válogatás: Moldvai hangszeres dallamok sültün, kobzon, hegedűn

válogatás: Pávai István moldvai és erdélyi DAT-felvételeiből (1993-1995)

válogatás: Peasant Brass Bands from Moldavia: Zece Prăjini

válogatás: Performers in the Past. Transylvanian Harmonies

válogatás: Moldvai csángómagyar síposok

válogatás: Ég felettünk, ég alattunk. Magyar dudazene

válogatás: Moldvai táncok - Klézse, Somoska. A Kárpát-medence táncos öröksége IV.

válogatás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Erdély

válogatás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Dunántúl

válogatás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Moldva

válogatás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Erdély. Szék

válogatás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Felvidék

Ádám István „Icsán” bandája: Széki népzene

Ádámosi banda: Sövényfalvi lakodalom 1980-ban. Fekete Antal gyűjtéseiből 5.

Ágas-bogas zenekar: Erdélyi muzsika

Árendás Péter, Németh András, Török Tilla, Fekete Márton, Dragony Gábor, Kalász Máté, Szlama László: Junior Prima European Tour 2013

Árkus Elemér bandája: Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Kalocsa (1996)

Életfa: Amerika felé

Életfa együttes: Gyökereink

Óbudai Népzenei Iskola: Magyar Karácsony. Az angyalok zengedeznek

Óbudai Népzenei Iskola növendékei: Nemzedékről nemzedékre

Óbudai Népzenei Iskola növendékei: Óbudai hegyek alatt…

Ökrös együttes: Elindultam szép hazámból

Ökrös együttes: Kalotaszegi mulató énekek

Ökrös együttes: Bonchida háromszor

Ökrös együttes, Balogh Kálmán: Hippoglassus Hippoglassus

Ökrös együttes, Kallós Zoltán: Búsulni sohasem tudtam

Ördögszekér együttes: Ördögszekér

Ötvös József, Balázs László, Kovács Sándor: Őrkői tánc és zene

Öves: Zeng a lélek

Öves együttes: Csángó muzsika Moldvából és Gyimesből

Üsztürü: Az öregeké

Üsztürü: Szárazfának muzsikája. Erdélyi népzene

Üsztürü: USA 2007. Transylvanian Village Music

Ďatelinka: Na tej Detve studňa murovaná

Ďatelinka: Ešte raz sa obzrieť mám - Ďatelinka 7

Őrkői cigányok, Gázsa zenekar és barátai: Őrkőiek Budapesten. Háromszéki cigányzene

Ştefan Petreuş, Ion Petreuş, Orchestra ansamblului Maramureşul din Baia Mare, Vasile Seras: Jocuri populare românesti 3. Jocuri din Maramureş – Oaş – Lăpuş

Ţuli Károly, Covaci Băbuţ, Bumb Cornel: Taraful Căminului Cultural Mociu