Folkrádió

2017. július 28-i rádióműsor

Cím, előadó, gyűjtő Település, táj
0:00
Volt szeretőm, mikor volt...
Téka együttes
Magyarbece
Enyed vidéke
0:02
Akasztós, szászka, szökős és négyes
Radák Béla, Bihodi János, Kerekes György, gy.: Kallós Zoltán
Visa
Belső-Mezőség
0:14
Invirtita
Muzsikás együttes
0:18
Menyek az úton lefelé
Tófalvi Salamonné István Zsuzsanna, gy.: Újváry Lajos
Korond
Sóvidék
0:19
Mégsem veszek tán el
Egyszólam együttes
Gyimes
0:27
Kék ibolya, ha leszakajtanálak
Maszlag Józsefné Mecs Balogh Mária, gy.: Dincsér Oszkár
Szentes
Alsó-Tisza-vidék
0:28
Hölgyválasz
Táltos együttes
0:32
Ősszel érik, babám a fekete szőlő
Verhóczki Józsefné Farkas Mária, Csíki Jánosné Jankó Katalin, Verhóczki Bertalanné Berecz Piroska, Kőrösi Lajosné Farkas Róza, gy.: Sztanó Pál, Víg Rudolf
0:34
Ha kiindulsz Erdély felől - Széki csárdás, magyar és lassú
Halmos Béla, Sebestyén Márta, ifj. Csoóri Sándor, Éri Péter
Szék
Észak-Mezőség
0:47
(Kihajtottam Virág ökröm a rétre)
Kozák Zsigmond, Kodoba Béla, Radák Mihály, Kovács Márton, gy.: Kallós Zoltán
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
0:50
Bonchidai ritka magyar és sűrű csárdás
Hegedős zenekar, Unger Balázs
Bonchida
Kis-Szamos melléke
0:56
Vert kezes
Legedi László Antal, gy.: Nesztor Iván, Hegyessy Géza, Lehőcz Alexandra
Klézse
Moldva
0:58
Lassú és sebes magyaros
Nyéky Emese, Soós Réka
Gyimes
1:01
„Hármat tojott a fürjecske, fűr-fűr, rendembe” (asztali nóta és belépő)
Bencz Bálintné Zsebi Ilona, Bihari József „Tina”, Murka Elemér „Emino”, Patkoló László, Draskovics Rudolf, gy.: Agócs Gergely
Zsére
Zoborvidék
1:04
Román pár
Rőmer Ottó, Csávás Attila, Nagy Zsolt, Mohácsy Albert
Nagysármás
Kelet-Mezőség
1:10
Cigányos tánc
Legedi László Antal, gy.: Nesztor Iván, Hegyessy Géza, Lehőcz Alexandra
Klézse
Moldva
1:11
A szövőszék/Fekete felhőből esik az eső/Jobb lett volna
Szilágyi Anna, Ripa Alexandru, Eszterlánc
Buza
Észak-Mezőség
1:22
Szirba
Mádi Iván Jurijevics, Kalinics Iván, Klovanics Iván, gy.: Kiss Ferenc, Stoller Antal
Veléte
Ugocsa vm.
1:23
Kihajtottam Virág ökröm a rétre
Tarsoly
Csávás
Felső-Vízmellék
1:25
Ahol én elmegyek
Szentes Demeterné Dénes Rózsi (61), gy.: Kallós Zoltán
Rácsila
Moldva
1:26
Búzába ment a disznó
Zengő együttes
Dél-Alföld
1:30
Invartita (Dragu mi-i vara la lucru...)
Barani Vasile bandája, Covaci Marcel, gy.: Kelemen László
Jód
Máramaros
1:32
Borozdában..., Hej csillag...
Balogh Sándor, Horváth Szilárd
Moldva
1:34
A fényës nap immán elnyugodott
Simon Ferenc Józsefné, gy.: Domokos Pál Péter
Lészped
Moldva
1:37
Jana ide
Vándor Vokál
1:39
Fecioreşte
Nichita Buţ bandája
Lekence
Beszterce-Naszód vm.
1:42
Altató
Havay Viktória
Moldva
1:43
Én kimenék küskertembe
Demse Dávidné Antal Lucia, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Klézse
Moldva
1:45
Tormába esset a féreg
Csüllög Edina, Jeremiás Lajos, Jeremiás Ádám, Pető Imre, Krajcsó Bence, gy.: Bartók Béla
Vésztő
Körösök vidéke
1:50
Ha bemegyek a verseci csárdába
A verseci Magyar Művelődési Egyesület zenekara, gy.: Bodor Anikó
1:51
Dudahimnusz
Magyar Dudazenekar
1:59
Karácsonyi dudálás
Herk Mihály, gy.: Olsvai Imre
Karád
Somogy
2:01
Lassú és szökős
Kalász zenekar
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
2:06
Betlehem városban, rongyos istállóba
lányok, gy.: Borsai Ilona, Sztanó Pál
Vitnyéd
Észak-Dunántúl
2:06
Šarena gajda (Pirin, Bulgária)
Rece-fice, Palya Bea
2:09
Pergetés
Horváth János "Gali", gy.: Bari Károly
Nagykónyi
Sárköz
2:11
Gábor Áron rézágyúja
Kalamajka együttes
2:14
Sej, haj, szép a páva – Befagyott a Galga vize – Bazsa Mári libája
Szénási Tibor "Tosko", Rácz Jenő "Mórec", Szajkó Sándor "Rinya", Szénási József "Mero", Szénási Tibor "Paraszt", Mezei Károly "Kupak", gy.: Vavrinecz András
Tura
Galga mente
2:18
Esik eső, zúg a malom...
Demeter Erika, Hegedős zenekar
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
2:24
A De szeretnék hajnali csillag lënni dallama citerán
Gáspár Lajos, gy.: Sárosi Bálint, Tari Lujza
Kunszállás
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
2:25
Kodobák emlékére
Bakator
Magyapalatka
Belső-Mezőség
2:34
Cigány asztali hallgató és mulató
Jámbor István "Dumnyezó", Mezei Levente, Mezei Ferenc "Csángáló", Jámbor Ferenc, Csányi Mátyás, gy.: Szánthó Zoltán, Pénzes Géza, Bartha Zoltán Ágoston, Érdi Ágnes
Csávás
Felső-Vízmellék
2:41
Magyarbecei dalok
Fiastyúk
Magyarbece
Enyed vidéke
2:47
Lehullott a Jézus vére
Bányai Józsefné Szabó Julianna, gy.: Víg Rudolf
Kárásztelek
Szilágyság
2:48
Marossárpataki sebesforduló
Tündök zenekar
2:52
Magosan repül a daru...
Gergely András "Zsüke", gy.: Fekete Antal
Vista
Kalotaszeg
2:53
Kertem alját Tatros vize kimosta
Antal Tibor, Tímár Viktor, Ambrus István
Gyimes
2:56
Ne búsuljon komámasszony
Bíró Ferenc, gy.: Kiss Lajos
Székelykeve
Dél-Bánát
2:57
Fúj, süvült a Mátra szele
Novák Pál, Dsupin Pál
Palócföld
3:02
csárdás
Lakatos András, Stanca Gavril, Lapohos György, gy.: Pávai István
Magyardécse
Alsó-Nagy-Szamos mente
3:04
A juhoké
Bagi Bálint
Klézse
Moldva
3:06
Hej, szénárom, szénárom
Kántor Illésné Bocska Borbála, gy.: Kiss Lajos
Szentlászló
Szlavónia
3:07
18. századi törökös dallamok Szirmay Keczer Anna gyűjteményéből
Szlama László, Török Tilla, Kalász Máté
3:12
Măicuţa mē’ ai’ frumoasă (Román sirató)
Vincéné Ráduly Irma, gy.: Pávai István
Balázstelke
Alsó-Vízmellék
3:12
Sóvidéki csárdás és szöktetős
Unger Balázs, Galga zenekar
Felsősófalva
Sóvidék
3:16
Játszik a szél, csuhaj, játszik a szél
Vass József, gy.: Vass Lajos
Poroszló
Heves vm.
3:17
Lassú csárdás
Méta együttes
Sárköz
3:29
Erdő szélén sátoroznak
Adu Barnáné Molnár Mária, Ganyi Eszter, Kótai Béla, Kótai Jenő, Kótai Lajos, Lakatos János "Ruszin", Puda Józsefné Molnár Judit, Horváth Krisztián, gy.: Pólya Zoltán
Csenyéte
Cserehát
3:30
Tyukodi nóta és mars - Kalocsa
Magyar Tekerőzenekar
Kalocsa
Kalocsai Sárköz
3:34
Dzsalok, dzsalok hazafele...
Fedor Sándor "Dimó", gy.: Martin György
Kispalád
Szatmár
3:37
Piciny vagyok, de vígkedvű
Berta Alexandra, Cseke Attila, Ludányi Miklós
3:41
Ritka csárdás
Pusztai Sándor, Pusztai Endre, Kalló János, Berki Ferenc, gy.: Kallós Zoltán, Pesovár Ferenc
Bonchida
Kis-Szamos melléke
3:44
Verbunk és szökő
Bárdosi Ildikó, Molnár Miklós, Mezei Levente "Leves", Mezei Ferenc "Csángáló", Szász Lőrinc
Felső-Vízmellék
3:49
Duna partján van egy házikócska
Vida Jánosné Bede Irén
Vicsápapáti
Zoborvidék
3:50
Szendre báró leánya
Agócs Gergely, Juhász Zoltán
Tereske
Nógrád vm.
3:55
Öves
Legedi László István
Klézse
Moldva
3:57
Oláhos, lassú és friss csárdás
Csík zenekar
Kecskemét
Kiskunság
4:01
Fehér László lovat lopott
Jakab Istvánné Fazakas Anna, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Lészped
Moldva
4:06
In memoriam Joannes Kájoni
Méta együttes
4:09
Rózsa Sándor nótája
Czilika János, Boros Samu, Sztojka János, Boros Gyula, gy.: Pávai István
Bogártelke
Kalotaszeg
4:13
Forduló, csárdás és korcsos
Magos zenekar
Magyarpéterlaka
Felső-Maros mente
4:19
Pünkösdölő
Vitnyédi kislányok, Horváth Gáborné, gy.: Volly István
Vitnyéd
Észak-Dunántúl
4:21
Kastárnya, kaszárnya
László Miklós, Fikó András, Fikó Irén
Gyimes
4:23
táncnóta
Zágor "Pici" Aladár, gy.: Kelemen László
Almás mente
4:23
Juhajgatás
Zurgó együttes
Klézse
Moldva
4:30
Örvend az ég vígassággal, dicséretekkel
Tóth Ferencné Nagy Erzsébet, gy.: Dobos László, Németh István
Jászágó
Jászság
4:31
Pontozó
Téka együttes
Magyarbece
Enyed vidéke
4:33
Mamočičko moja
Anna Rybarčaková, gy.: Agócs Gergely
Zemplén
4:35
Féloláhos, pontozó, csárdás és szökő
Hírös zenekar
Csávás
Felső-Vízmellék
4:41
Az hadiki templom előtt
Lőrincz Antalné Nyisztor Márta, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Istensegíts
Bukovina
4:42
Húzzad Csipás!
Gombai Tamás, Erdei Attila, Szabó Csobán Gergő, Hetényi Milán, Herczku Ágnes
Kalotaszeg
4:49
Korobjászka
Zerkula János, Fikó Régina, gy.: Pávai István
Gyimesközéplok-Tarkó
Gyimes
4:51
A juhásznénak
Csüllög Edina, gy.: Bartók Béla
Vésztő
Körösök vidéke
4:54
Édesanyám is volt nékem, de már nincs
Ambrus Sándorné Márton Kata, gy.: Csapó Károly, Németh István, Pálfy Gyula, Sárosi Bálint, Sztanó Pál
Sárvásár
Kalotaszeg
4:56
Szilágysági táncok
Fondor zenekar
Szilágyság
5:00
Erdő mellett nem jó lakni..., Zöld erdőben kicsi nyúl..., Én Istenem, minek élek...
Csiszár Aladár bandája, Kásler Magdolna
Nyárád mente
5:03
Korcsos és cigánycsárdás
Tündök zenekar
Marossárpatak
Felső-Maros mente
5:08
Régi csárdás
id. Ádám István bandája, gy.: Kodály Zoltán, Lajtha László
Szék
Észak-Mezőség
5:09
Nincs egyebem a rózsámnál
Téka együttes
Somogy
5:14
Csárdás
Ferenci Márton "Zsuki", Mikó Albert, ifj. Ferenci Márton, gy.: Lajtha László
Szék
Észak-Mezőség
5:15
Binde bácsinak
Matokabinde, Fekete Antal
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
5:21
Viszi a víz a váradi hegyet
Cs. Kun Gyula, gy.: Mező Judit
Szentpéterszeg
Körösök vidéke
5:21
Verbunk (magyarországi), Kedves Árpád bácsi tánca, orosz zsuka
Duduj Rozália, Domokos László, Csögör Róbert
Csíkszentdomokos
Felcsík
5:27
Či to tota, či ňe tota, co rano stavala
Jozef Kroka "Česľak", Jozef Čonka, Jurej Ovšak "Guba", Michal Ferenc "Kohucik", Štefan Višňovskỳ "Piťo", gy.: Agócs Gergely
Zemplén
5:28
Katonakísérő
Dresch Mihály, Németh Ferenc, Porteleki László
Mezőség
5:32
Bárcsak régen felébredtem volna
Nagy Mihályné Nagy Anna, gy.: Kertész Gyula, Péczely Attila
Tápé
Alsó-Tisza-vidék
5:33
Bonchidai dallamok
Bakator, Jeremiás Lajos
Bonchida
Kis-Szamos melléke
5:39
Keserves, énekelve, majd peremfurulyán
Pál Antal, gy.: Sárosi Bálint
Tevel
Sárköz
5:41
Engem anyám megátkozott…
Bárdosi Ildikó
Magyarlapád
Enyed vidéke
5:43
E mulandó világban elvégeztem életemet #1
Jakab Kálmán, gy.: Sárosi Bálint
Perbete
Komárom vm.
5:43
Balázstelki nóták
Palló zenekar, Ivánovics Tünde
Balázstelke
Maros-Küküllők vidéke
5:53
„Elől van az én szívem, nem hátul”
Farkas János „Manus”, Malik János „Bujakó”, Anyalai Ferenc „Pepi”, gy.: Nagy Iván, Vavrinecz András
Csallóköz
5:55
Románul
Gázsa zenekar
Mezőméhes
Torda-Aranyos vm.
5:59
Ó bú látott, sok kínt vallott
Barabás Mihály, gy.: Kodály Zoltán
Istensegíts
Bukovina
6:00
Olteán György keservese
Hegyessy Géza
Gyimes
6:02
Cigánytánc (sebes csárdás)
David Dumitru, gy.: Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán, Fábián Éva, Berecz András, Hajdu Farkas Zoltán
Szásznyíres
6:03
Midőn a szűz magzatját...
Holló Noémi
Moldva
6:05
[Kútágas gémestől]
Zsíros Péter, gy.: Manga János
Egyházasgerge
Karancs alja
6:07
A keď bolo trištvrte na jednu
Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei
Terhely
Várnai völgy
6:10
„Zale sokol, biely vták” (Szlovák hallgató és szlovák csárdás)
Fekecs János "Bínyai", Patkó Béla "Bumbaj", Sárközi József "Tuti", Fekecs Viliam "Doktor", Balogh Árpád "Iró", Rikkony Gyula, gy.: Agócs Gergely
Alsó-Garam mente
6:14
S poza vrch Pol­any
Ján Cerovský
Herencsvölgy
Polyánhegyalja
6:17
Megöltek egy legényt
Márton Bálintné Tankó Ilonka, gy.: Kallós Zoltán
Bodorszer
Csík vm.
6:17
Elindult Szűz Mária…
Bárdosi Ildikó, Havasréti Pál
Héderfája
Felső-Vízmellék
6:21
Romungro asztali nóta
Boca Gheorghe, Boca Sorin, Vinca Iulius, Vinca Gheorghe, Varga Remus, gy.: Pávai István
Közép-Maros vidéke
6:23
Zalai párosítók
Juhász Kitti, Paár Julianna, Soós Réka, Tímár Sára
Dél-Dunántúl
6:28
Árkolják a felsőloki temetőt
ismeretlen, gy.: Szalay Zoltán
Gyimes
6:29
Lassú csárdások: A) Idős Sipos Márton lassú kezdő tánca B) Volt szeretőm mikor volt C) Hideg sincsen, mégis befagyott a tó D) Száraz ágon azt csicsergi a rigó
Piros Pántlikás hagyományőrző zenekar
Magyarlapád
Enyed vidéke
6:35
A karcagi bírónak
Tuka Zsigmond, gy.: Balogh Sándor
Kisújszállás
Nagykunság
6:36
Lassú és sebes csárdás
Kokojza együttes
Gyimes
6:39
Látod, édësanyám, látod, édësanyám, mé­ szültél a világra?
Holecz Istvánné Kanyó Margit, gy.: Vakler, Németh István
Rimóc
Cserhát
6:42
Szilágysági csárdás és cigánycsárdás
Csík zenekar
Szilágyság
6:45
Kicsi Aladár pakulárnótája
Laka "Kicsi" Aladár bandája, gy.: Árendás Péter, Kelemen László
Kolozs
Erdőalja
6:50
Hallottátok-e már hírét, Szabó Jóska legénységét?
Galgamácsai asszonyok és férfiak
Galgamácsa
Galgavidék
6:51
Almafa, körtefa
ismeretlen, gy.: Szalay Zoltán
Gyimes
6:52
Nyaka bácsi csárdásai
Figur Banda, Cseh Tamás
Bodrogköz
6:56
A juhait kereső pásztor
Marosludasi Zenekar
Marosludas
Torda-Aranyos vm.
6:58
Kövecses víz
Tatros együttes
Moldva
7:02
Tananaj, Tananaj, Tót Lőrinc
Andraskó Jánosné Rácz Magdolna, gy.: Ág Tibor
Zsére
Zoborvidék
7:02
Szöktetős
Kalamajka együttes, Tintér Gabriella, Szilvási Eszter
Marosszék
7:07
Jártatós (csárdás) és korcsos
Lunka József, Csurkulya József, ifj. Koszorús Kálmán, Gondos Tibor, gy.: ifj. Koszorús Kálmán, Sinkó András
Felső-Maros mente
7:15
Jánosköszöntő
Bekecs együttes
Magyaró
Felső-Maros mente
7:19
Akkor szép az erdő, mikor zöld
Barnucz Mihályné Keczán Irén, gy.: Halmos István, Rudas Péterné, Szalay Olga
Bököny
Nyírség
7:20
Lapos magyaros és erdélyes
Igriczek
Moldva
7:24
„Nevie doktor, čo ma bolí” – „Borovka, borovka” (szlovák csárdás és gyors csárdás)
Kovács Lajos „Pavel”, Döme Ernő „Trafikos”, id. Patkoló Ferenc „Fosó”, Sípos József „Búzsi”, Csillag Ferenc „Milan”, ifj. Patkoló Ferenc, gy.: Agócs Gergely
Mátyusföld
7:26
Padkaporos bálban
Balla Tibor
Dél-Alföld
7:29
A marosi füzes alatt
Balla Ferencné Szász Etelka, gy.: Kallós Zoltán, Sztanó Pál
Feketelak
Észak-Mezőség
7:31
Kászonimpéri keserves
Fekete Borbála, Jobbágy Bence
Kászonimpér
Kászon
7:36
Már a nap is, már a nap is lemenőbe­ van
Horváth Zoltán, Oláh "Dili" Dezső, ifj. Oláh Árpád, gy.: Agócs Gergely
Bodrogköz
7:38
Ej, most jövök Gyuláról...
Cerankóné Mihók Margit, Kocákné Mihók Jolán, gy.: Agócs Gergely
7:41
Szerelem, szerelem
Pap Mártonné Filep Mária, Székely József, gy.: Fábián Éva, Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán, Bartha Z. Ágoston
Szék
Észak-Mezőség
7:46
Süss fel nap
Csürrentő együttes
Moldva
7:51
Skríza
Matej Kováč „Koričáň”, Marcel Kováč „Koričáň”, Peter Kováč „Koričáň”, Jozef Berky „Litto”, gy.: Agócs Gergely
Horhát
Polyánhegyalja
7:54
Keserves, doina és învârtită
Palló zenekar
Kalotaszeg
8:02
Meghalok én magáért...
Fedor Sándor "Dimó", gy.: Martin György
Kispalád
Szatmár
8:03
Magyarpalatka
Üsztürü, Nagy Zsolt
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
8:09
Csárdás
Dobos Károly, Ádám Sándor, Dobos János, gy.: Novák Ferenc
Szék
Észak-Mezőség
8:19
Két visai ballada Papp András dalaiból
Dóra Áron
Visa
Belső-Mezőség
8:22
Ugrós zenekarral
Orsós János és zenekara, gy.: Pesovár Ferenc, Martin György
Bogyiszló
Sárköz
8:23
Enyim a menyasszony; Hajnal hasad
Turai Énekmondók, Zagyva Banda, Sára Gábor
Tura
Galga mente
8:27
Serény magyaros
Hodorog András
Klézse
Moldva
8:29
Hojna
Öves együttes
Klézse
Moldva
8:31
Elkurjantom magam
Gábor Istvánné Balkó Katalin, gy.: Vikár László
Kolon
Zoborvidék
8:32
Gyimesi keserves, lassú és sebes magyaros
Hámori Péter, Lázár Zsófia
Gyimes
8:35
Óra
Sebastian Cionka, Dănut Bercea, gy.: Kiss Ferenc, András Mihály
Stejvaspatak
Hunyad vm.
8:38
Hull a könnyű a szememből...
Polgár Lilla
Moldva
8:41
Mint a fű, megszáradnak
Zóka Peti Lidia, gy.: Kiss Lajos, Sztanó Pál
Szenna
Dél-Dunántúl
8:41
Aurél
Balogh Sándor, Bolya Mátyás, Buzás Attila
Moldva
8:44
Forgatós (Szökős)
Radák János, Botezán János, Huszár Sándor, Mezei János, gy.: Zamfir Dejeu
Magyarszovát
Belső-Mezőség
8:46
Vert kezes
Legedi László István
Klézse
Moldva
8:48
Haj, de a bakonyi nagyerdőbe; Sej, Bíkíscsabán de végigmenni nem lehet; Jaj de, zotar mange pe majora; Vale, ko marel to udar
Középkorú cigány nő, Lakatos Lajos "Rudi", Kolompár Péter, gy.: Bari Károly
8:56
Ideki a hegyen
Nyisztor Ilona
Klézse
Moldva
9:01
Seprik az erdei utat (Regrutanóta)
Veres Andrásné Fogarasi Katalin, Fogarasi István, Káló „Cuppa” József, Mezei Ferenc "Csángáló", Mezei „Policer” Pál, gy.: Pávai István
Balázstelke
Alsó-Vízmellék
9:04
Ruszászka
Hodorog András, Legedi László István, Bolya Mátyás, Benke Grátzy
Klézse
Moldva
9:06
Én nem ettem ma egyebet
Demse Dávidné Antal Lucia, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Klézse
Moldva
9:07
Gyimesi furulyadallamok
Gergely Viktor
Gyimes
9:09
Hej, két tyúkom tavalyi, három harmadévi
Takács József, gy.: Várnai Ferenc
Szentlőrinc
Dél-Dunántúl
9:10
Vranjanka
Vujicsics
Mohács
Dél-Dunántúl
9:12
Megfogtam egy szunyogot
Szalai János "Lőci", gy.: Kiss Lajos, Sztanó Pál
Beleg
Dél-Dunántúl
9:13
A kállai kettős
Muzsikás együttes, Sebestyén Márta, Toni Árpád
Szatmár
9:20
Româneşte (de purtat)
Gavrilă Bob bandája
Melegföldvár
Észak-Mezőség
9:22
Pekný si, šuhajko
Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei
Terhely
Várnai völgy
9:25
Este nálunk a faluba
Cigenás Jánosné Buláj Magdó, gy.: Kallós Zoltán
Bogdánfalva
Moldva
9:28
Kánai menyegző - Tápé
Magyar Tekerőzenekar
Tápé
Alsó-Tisza-vidék
9:30
Szegényes
Káló „Cuppa” József, Mezei Ferenc "Csángáló", Mezei „Policer” Pál, gy.: Kelemen László, Pávai István
Kutasföld
9:33
Lassan kocsis, hogy a kocsi ne rázzon...
Szeredás együttes, Dezsőházi Tamás, Kulcsár Annamária, Varga Eszter, Darmos István, Sajószegi Gábor
Hegyköz
9:38
Szentandrási vásártéren
Jászszentandrási ÁFÉSZ Pávakör, gy.: Dobos László, Németh István
Jászszentandrás
Jászság
9:39
Megírták már nékem...
Fondor zenekar
Szilágyság
9:40
A bazsarózsának lehajlott az ága
Gáspár Péterné Fodor Sári, gy.: Kallós Zoltán
Visa
Belső-Mezőség
9:42
Két út van előttem
Dűvő zenekar
Magyarbőd
Abaúj
9:46
Én felkelék jó regvel, hajnalba
Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Lészped
Moldva
9:50
Hajnali és cigány szapora
Kóborzengő, Olasz György
Kalotaszeg
9:57
Kezes - Hora moldoveneasca
Bogdan Toader, Paun Vasile, Benke Félix, gy.: Navratil Andrea, Nagy Bercel
Moldva
10:02
Ne legyen a jó bor drága
Téka együttes
10:09
Mikor még én kicsin voltam
Bertók Mihály, gy.: Dincsér Oszkár
Kishartyán
Karancs alja
10:10
Dudaverbunk
Békés Banda
10:15
Elindult a gulya, csörögnek a csatrangok
C. Tóth János, gy.: Agócs Gergely
Bodrogmező
Felső-Bodrogköz
10:15
Elment az én uram idegen országba
Vizeli Balázs, Tintér Gabriella
Gyimes
10:20
Szól a kukuk szól
Jakab Istvánné Fazakas Anna, gy.: Domokos Pál Péter
Lészped
Moldva
10:21
Kis-Küküllő gyönge vize
Bárdosi Ildikó, Molnár Miklós, Mezei Levente "Leves", Mezei Ferenc "Csángáló", Mester László, Szász Lőrinc
Szőkefalva
Felső-Vízmellék
10:29
korobjászka
Pulika János, Csekme Anna, gy.: Szánthó Zoltán, Faragó Tamás
Gyimesközéplok
Gyimes
10:30
Megöltek egy legényt
Agócs Gergely, Juhász Zoltán
Szék
Észak-Mezőség
10:36
Mënyëk az úton lefelé
Timár Péterné Molnár Vilma, gy.: Kallós Zoltán
Gyimesközéplok-Jávárdipataka
Gyimes
10:37
Juhászok nótája
Szántó Ferenc
Magyarbece
Enyed vidéke
10:40
Krisztus urunknak áldott születésén...
Simon János, gy.: Árendás Péter, Németh István, Vavrinecz András
Csenger
Szatmár
10:42
Ördög útja
Balogh Sándor, Horváth Szilárd
Moldva
10:43
Vándor, sötét felhők tornyosulnak az égen
Kerekes Jánosné Griczi Zsófia, gy.: Borsai Ilona
Túrkeve
Jász-Nagykun-Szolnok vm.
10:45
Jozo
Vujicsics, Sebestyén Márta, Radó Júlia, Vizin Antus, Farkas Zoltán "Batyu"
10:50
Cigánycsárdás
Horváth Elek bandája, gy.: Vavrinecz András, Fekete Antal, Kürtösi Zsolt, Németh Géza, Porteleki László, Sinka András
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
10:56
Jár a kislány virágos szép mezőben
Gálber Attila, Horváti Kata
Magyarszovát
Belső-Mezőség
11:01
Nyíradonyi hegytetőn
Lázár Mihályné, gy.: Szabó Viola, Dévai János, Rőmer Ottó, Joób Árpád
Nyíradony
Nyírség
11:03
Eleki ardeleana
Békés Banda
Elek
Körösök vidéke
11:09
Zsidó tánc
Gáspár Béla, Kóczi Rudolf, Toni Árpád, Kóczi Károly, gy.: Vavrinecz András, Virágvölgyi Márta, Fekete Antal, Németh István
Nagysajó
Sajó mente
11:14
Bethleni muzsika
Szabó Dániel, Soós András, Kunos Tamás, Bartók József
Bethlen
Alsó-Nagy-Szamos mente
11:21
Este lett a legénségnek
Demse Dávidné Antal Lucia, gy.: Domokos Pál Péter
Klézse (Egyházaskozár)
Moldva
11:21
Nyisd ki rózsám ablakidat… (keserves)
Téka együttes
Magyarbece
Enyed vidéke
11:24
Felsütött a nap a báró házára
Molnár Géza "Sandrík", Molnár Jenő "Szútori", Botos Béla "Bumbi", Molnár András, Kalocsai Tibor "Görcsös", ifj. Botos Béla "Kisbumbi", gy.: Agócs Gergely
Gömör
11:27
Dél-Alföldi oláhosok
Magyar Tekerőzenekar
Alsó-Tisza-vidék
11:32
Búsulni nem tudtam
Gór Mártonné Benke Borbála, gy.: Kallós Zoltán
Klézse
Moldva
11:33
Be sok eső, be sok sár
Csík zenekar
Bonchida
Kis-Szamos melléke
11:39
Sűrű magyar
Pusztai Sándor, Pusztai Endre, Bonc István, Ádám József, Lakatos Károly, Czankó Károly, gy.: Kallós Zoltán, Martin György, Sztanó Pál
Bonchida
Kis-Szamos melléke
11:41
Jocul lui Vili
Orchestra ansamblului "Maramureşul" din Baia Mare
11:42
Kint a falu szélin kék nefelecs nyílik.
Kobela Mari Bornya, Kis Bözsi Parti, Perce Bözsi Pajka, Holec Rózsi, gy.: Dincsér Oszkár
Rimóc
Cserhát
11:43
Tréfás verbuválás
Szeredás együttes
11:48
Kolinda (La multi ani cu bine…)
Lunka Erzsébet "Ikola", gy.: Árendás Péter, Kelemen László, Pávai István
Csávás
Felső-Vízmellék
11:50
Kis pacsirta a magasba
Ivánovics Tünde
Mohol
Bácska
11:55
Verbunk
Varga Miklós "Csillag", Szilágyi Géza, gy.: Almási István, Martin György
Szilágysámson
Szilágyság
11:57
Lassú szapora halotti virrasztóba
Morotva zenekar
11:59
„Keď ma srdce bolí” (Szlovák hallgató) – „Árva vagyok, árva” (Magyar csárdás)
Fekecs János "Bínyai", Patkó Béla "Bumbaj", Sárközi József "Tuti", Fekecs Viliam "Doktor", Balogh Árpád "Iró", Rikkony Gyula, gy.: Agócs Gergely
Alsó-Garam mente
12:04
Farkas István ugrósai
Egyszólam együttes
Somogy
12:07
Kijöntött a Tisza ja partjára
Molnár Ferencné Révész Rozália, gy.: Paksa Katalin
Tápé
Alsó-Tisza-vidék
12:07
Taie calea padurii, mai (román katonakísérő)
Hegedős zenekar, Szvorák Katalin
12:09
a. A csobán nótája (3) – b. Magyar tánc
Copán György, gy.: Juhász Zoltán
Bálványosváralja
Észak-Mezőség
12:13
Itt ül egy kis kosárban
Galgamácsai gyerekek
Galgamácsa
Galgavidék
12:13
Vágják az erdei utat.
Dezső György, gy.: Kallós Zoltán
Magyarszovát
Belső-Mezőség
12:14
Verje meg az Isten
Mischl Erik
Szék
Észak-Mezőség
12:18
Leeresztett húros héjsza (Rendes héjsza)
Halmágyi Mihály, Ádám Gizella, gy.: Molnár Imre
Gyimesközéplok
Gyimes
12:21
Egyik ajtóról a másra
Egyszólam együttes
Gyimes
12:26
Az asztalon az üveg
Vincze Farkas Lajos, gy.: Szomjas-Schiffert György
Kiskunhalas
Kiskunság
12:27
Belső-mezőségi férfitáncok
Ördögszekér együttes
Belső-Mezőség
12:30
a. Bárcsak ez az éjszaka – b. Huszárosan vágatom a hajamat – c. Túl a vízen mandulafa virágzik
Hideg Istvánné Lakatos Anna, Kisláposi András, gy.: Juhász Zoltán
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
12:36
Déltől estig; Fekete tyúk; Nálunk felé
Mátyás Mónika Lili, Tímár Viktor, Antal Tibor
Gyimes
12:41
Egy süveg alma
Takács Istvánné Bozsoki Julianna, gy.: Pesovár Ferenc
Soponya
Fejér vm.
12:42
Három levelet tettem a postára
László Miklós, Fikó András, Fikó Irén
Gyimes
12:44
Fordulók
Lunka "Bolond" József, Lunka Albert, Buta Szép József, gy.: Fekete Antal
Magyarpéterlaka
Felső-Maros mente
12:47
Geampara
Falkafolk
12:51
Lóra, csikós, lóra
Lükő Ferenc, gy.: Vargyas Lajos
Hárskút
Gömör és Kishont vm.
12:55
Lassú és gyors csárdás
Duduj Rozália, Domokos László, Csögör Róbert
Csíkszentdomokos
Felcsík
12:57
Akasztós, ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás és korcsos
Magyarpalatkai banda, Deák Márton, gy.: Fekete Antal
Mezőkeszü
Belső-Mezőség
13:15
Elfelejtett dallamok
Dűvő zenekar
13:20
Este jó, szürkül bé,
Benke Jánosné Benedek Rózsi, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Gyoszény
Moldva
13:20
Haranglábi népdalok
Bárdosi Ildikó, Juhász Zoltán, Németh Ferenc
Harangláb
Felső-Vízmellék
13:26
Legényes, lassú, szapora
Kovács Simon "Buráló", Ádám Béla, Culi János "Kucsi", Kovács György, gy.: Kallós Zoltán, Martin György
Magyarlóna
13:29
Két katonanóta
Július Bartoš "Šuko", Bohuš Bartoš, Ľubomiír Pustay, Tibor Bartoš, Slavko Bartoš, gy.: Agócs Gergely
13:32
Bújj, bújj, bokrosodj
Gyerekek, gy.: Borbély Jolán, Halmos István, Igaz Mária, Martin György, Pálfy Gyula, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, Sztanó Pál
Ajak
Nyírség
13:34
Joj, všetci sa valasi
Karol Kočík
Polyánhegyalja
13:35
turdeana
Riza Vasile, ifj.Riza Vasile "Sándorika", Moldován Károly, Geci Iulius, gy.: Pávai István
Aranyos vidéke
13:38
E kertembe egy madár...
Zurgó együttes
Moldva
13:39
Felsütött a nap sugára
Jakab Istvánné Fazakas Anna, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Lészped
Moldva
13:40
Öreges kecskés
Tilinka együttes
Klézse
Moldva
13:42
Récés (Ráca)
Bogdan Toader, Paun Vasile
Pusztina
Moldva
13:44
Csordapásztorok
Bárdosi Ildikó
Lészped
Moldva
13:46
Elvesztette Ilus az ő lányságát
Kojtyik Józsefné Gatyás Mária, Kovács ...né Jóka Erzsébet, gy.: Ág Tibor
Felsőaha
Bars vm.
13:47
Tiszakóródi oláhos és cigánytánc
Hejgető Együttes
Tiszakóród
Szatmár
13:51
„Nem ám az az asszony, kinek sok lúdja van” (lakodalmi nóta)
Polyák Béláné Péli Fazekas Rozália, gy.: Agócs Gergely
Kürt
Vág-Garam köze
13:53
Fújnak a fellegek / Tiszán innen, Dunán túl / Megérett a kökény
Fiastyúk, Balogh Sándor
Dunántúl
13:57
Ess, eső, ess
Molnár Káli Tivadarné Tóth Margit, gy.: Borsai Ilona
13:57
Ej, a titkos szerelem...
Hegedős zenekar, Unger Balázs
Magyarbőd
Abaúj
14:00
Suknja moja
Versendi Kovács József, Tiszai György, ifj. Kovács József, Mihálovics László, Kovács István, gy.: Avar Panni
Baranya
14:01
Tsum Tish/Mekhutonim Tsu Der Vetshere
Budowitz
14:04
Ëgy esztendő, kettő, buval ës eltelik
Gór Mártonné Benke Borbála, gy.: Kallós Zoltán
Klézse
Moldva
14:05
Pontozó és öreges
Balogh Sándor, Bolya Mátyás, Gulyás András, Sebestyén Ákos
Magyarlapád
Maros-Küküllők vidéke
14:08
Magyaros
Ádámosi banda, gy.: Fekete Antal
Ádámos
Alsó-Vízmellék
14:10
Huszár gyerek, huszár gyerek…
Békés Banda
14:16
Ucca, jucca, bánatucca
Magyarosi János, gy.: Pesovár Ferenc
Méra
Kalotaszeg
14:18
Az akácfám piros alma
Enyedi Ágnes, Juhász Réka, Juhász Dénes, Szalai-Gindl János Márk
Magyarszovát
Belső-Mezőség
14:23
Cigány csárdások
Bastyúr Vilmos, Bunda Zoltán, Jano František, Hudi Július, Bunda Béla, gy.: Agócs Gergely
Felső-Bódva mente
14:26
Már látom életem
Panek Kati
Gyimes
14:27
Lovat lopott Fehér László
Balla Józsefné Molnár Mária
Gímes
14:30
Szüreti dalok
Nádasdy Énekegyüttes
Somogy
14:35
sirató
Veresné Fogarasi Katalin, gy.: Kelemen László
Balázstelke
Vízmellék
14:35
Ablakomba­ szépen nyílik a rózsa
Tasnády Erika, Filep Márton "Pali Marci", Sipos Márton, Lăcătuş Ioan "Nelu"
Szék
Észak-Mezőség
14:41
Elhajtanám a libám
Bertók Mihály, gy.: Manga János
Kishartyán
Karancs alja
14:42
Betlehemnek várossába
Nyisztor Ilona
Moldva
14:46
U komov na sude; Hore Chamarovou
Július Bartoš "Šuko" zenekara, gy.: Szarka Viktor
Feketebalog
Felső-Garam mente
14:49
Padkaporos bál
Bársony Mihály Népdalkör
Tiszaalpár
Dél-Alföld
15:01
Barna kislány hat párnája
Barnucz Mihályné Keczán Irén, gy.: Rudas Péterné, Szalay Olga
Bököny
Nyírség
15:01
Hortobágyi dal
Dsupin Pál
Hortobágy
Hajdúság
15:04
lassú csárdás
Boca Sorin, Vinca Shershe, Varga Remus, gy.: Pávai István
Közép-Maros vidéke
15:07
Menj el, menj szegény magyar
Fábián Éva, Kalamajka együttes
Szék
Észak-Mezőség
15:11
Halottkísérő
Kodoba Ignác, Mácsinga Ignác, Mácsinga Adalbert, Moldován István, gy.: Kallós Zoltán, Andrásfalvy Bertalan
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
15:13
Aj…
Vujicsics
Dráva mente
15:14
Cigánytánc, ritka csárdás, szökős
Magyarpalatkai banda, gy.: Császár Attila, Crispijn Oomes
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
15:32
Szeretteinkért, akik itthagytak minket...
Balogh Melinda, Hegedűs Zoltán, Bobár Zoltán, Varjassy László
Kalotaszeg
15:37
Sárdó gyüjjön
Fülöp Máténé Gál Ilona özv., gy.: Manga János
Menyhe
Zoborvidék
15:38
Muzsika Szilágyságból
Bakator, Jeremiás Lajos
Szilágyság
15:44
Legényesek (Fecioreşte)
Lăcătuş Sidor, Barz Emil, Ciobanu Dorel, Kállai Gyula Róbert, gy.: Kelemen László, Pávai István
Almásszentmihály
Almás mente
15:47
A pávának három tolla aranyos
Nemcsics Kinga
Magyarszovát
Belső-Mezőség
15:50
Balog Józsi mit gondoltál
Páll István Péterné Lupás Anikó, gy.: Kallós Zoltán
Oláhcsügés-Apahavaspataka
Moldva
15:51
Látám komámasszony zörgeti-pörgeti a kóccsát
Nyisztor Ilona
Moldva
15:51
Ez új idő, újesztendő
Csorba János, gy.: Pávai István, Sebő Ferenc
Szék
Észak-Mezőség
15:53
Kanásztánc Nagyberkiből
Egyszólam együttes
Nagyberki
Dél-Dunántúl
15:56
Sárga vagyok, mint a nyárfa levele
Deák Géza, gy.: Olsvai Imre
Felsőireg
Sárköz
15:57
Elvesztette a pásztor a kecskéit
Kalamajka együttes
Bonchida
Kis-Szamos melléke
16:00
Lassú csárdás
Varga Moni bandája, gy.: Pávai István
Nagysármás
Kelet-Mezőség
16:02
Ma van Húsvét napja
Méta együttes
Szatmár
16:07
Hová mész te három árva
Gergely András "Zsüke", gy.: Kallós Zoltán, Martin György, Sztanó Pál
Türe
Kalotaszeg
16:09
Krisztus Urunknak áldott születésén...
Matokabinde
16:11
Csárdás (Udvaromon; Sárga vagyok; Ha te csóka) és topogós
Kalló Márton, Kostyák Alpár, Porzsolt Antal, gy.: Demény Piroska
Inaktelke
Kalotaszeg
16:14
Mindhalálig
Koncz Gergely, Árendás Péter, Nagy Zsolt, Mohácsy Albert, Blaskó Péter
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
16:24
(Nagypénteken mossa holló a fiát)
Varga Ferenc, Ámik Ferenc, Varga Béla, Varga István, Lakatos Géza, Mona Árpád, gy.: Halmos István, Martin György, Pesovár Ferenc, Sárosi Bálint, Sztanó Pál, Víg Rudolf
Szatmárököritó
Szatmár
16:25
Kossuth Lajos a vezér
Egyszólam együttes
16:28
La capră
Sidor Andronicescu bandája
Fundu Moldovei
Bukovina
16:30
Széki lassú
Ifjú Muzsikás
Szék
Észak-Mezőség
16:34
Szent János áldása
Kovács Júlia, gy.: Kiss Lajos
Hertelendyfalva
Dél-Bánát
16:35
Juhásznóták
Tükrös zenekar, Papp László
Szatmár
16:42
Kondástánc (Ha megfogom az ördögöt)
Horváth András id., Horváth András ifj., Oláh Lajos, Balogh Ferenc, gy.: Vavrinecz András, Hans Hurtig
Tiszakóród
Szatmár
16:43
Balázstelki kánta
Gyönyörű Zsigmond, Jeremiás Lajos, Kálmán Péter "Cucás", Mihálydeák Barna
Balázstelke
Maros-Küküllők vidéke
16:47
A tam hore pod jedličkou zelenou
idősebb asszony
Slažany
16:50
Ej, nem szeretem az idők járását!
Berecz András, Molnár Miklós, Ökrös Csaba, Kelemen László, Kozma Gyula
Kalotaszeg
16:54
Marosszéki
Kristóf Vencel bandája, gy.: Kodály Zoltán, Lajtha László
Kőrispatak
Udvarhelyszék
16:55
Haragszik a rózsám anyja...
Bárdosi Ildikó, Téka együttes
Magyarsáros
Felső-Vízmellék
17:00
Hárfazene
Horváth János "Vuceli", gy.: Bari Károly
Nagykónyi
Sárköz
17:01
Bekaszálták az árpát…
Boglya együttes
Szék
Észak-Mezőség
17:08
„Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt” – „Ugyan édes komámasszony” (verbunk, dudanóta)
Farkas János „Manus”, Malik János „Bujakó”, Anyalai Ferenc „Pepi”, gy.: Nagy Iván, Vavrinecz András
Csallóköz
17:09
Észak-mezőségi muzsika
Galga zenekar
Bethlen
Alsó-Nagy-Szamos mente
17:16
Gyermek született Betlehemben (Ujévi köszöntő)
Potuska Jánosné Fülöp Ilona, gy.: Manga János
Menyhe
Zoborvidék
17:16
Betlehemnek pusztájában; Nagy örömet hirdetek; Menjünk mi is Betlehembe
Turai Énekmondók
Galgahévíz
Galgavidék
17:20
Cigánytánc (akasztós)
Magyarpalatkai banda
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
17:25
Érik a szőlő
Hodorog András, gy.: Bolya Mátyás, Balogh Sándor
Klézse
Moldva
17:26
Elmëgyëk, elmëgyëk
Sulyok Kopár Lászlóné Kómár Erzsébet, gy.: Borsai Ilona
Nagybátony
Heves vm.
17:27
Ve vodičke stála /Terchová/
Muzička
Terhely
Várnai völgy
17:28
Karácsonyi kánta
Barani Vasile, Negrea Victor, Negrea Sorin, Ştefan Florin, Anghel Vasile, gy.: Kelemen László
Máramaros
17:30
Csipás Feri emlékére: Halott mellett való keserves virrasztóban, halotti mars és hajnali
Szeredás együttes
Bánffyhunyad
Kalotaszeg
17:38
Német Margit lepedője
Németh Lajosné Császár Mária, gy.: Gábor Judit, Kerényi György
Ságod
Dél-Dunántúl
17:39
Dunántúli friss csárdások
Muzsikás együttes
Felsõireg
Sárköz
17:41
a. Anyám, anyám – b. Októbernek, októbernek elején – c. Kettős
Molnár András, Szabó Gy. Ilona, gy.: Juhász Zoltán
Bálványosváralja
Észak-Mezőség
17:48
Khosn Bazingns/Opshpiln Dem Khosn
Budowitz, Majer Bogdanski
17:50
Elmegyek, elmegyek, bé Törökországba
Póra Gyula, gy.: Kallós Zoltán
Gyimesfelsőlok-Sántatelek
Gyimes
17:52
Széki keserves, lassú és magyar
Tükrös zenekar
Szék
Észak-Mezőség
18:02
A csobán nótája
Topán György, gy.: Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán, Fábián Éva, Berecz András, Hajdu Farkas Zoltán
Bálványosváralja
Észak-Mezőség
18:04
Lőn szegény fejünknek Siculicidium
Bokor Imre
Gyimes
18:06
Pad alatt, pad alatt volt egy ház
Tóbiás Ferencné Bóli Erzsébet, gy.: Igaz Mária, Olsvai Imre
Sárpilis
Sárköz
18:06
Lassú magyar és friss
Unger Balázs, Pál István "Szalonna", Karacs Gyula, Pachert András
Sopron
Észak-Dunántúl
18:11
Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz
Murguly Lajos, gy.: Dancs Lajos, Halmos István, Sztanó Pál
Nagyecsed
Szatmár
18:14
Gömöri muzsika
Hegedős zenekar
Gömör
18:16
Elment a madárka
Demse Dávidné Antal Lucia, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Klézse
Moldva
18:18
Cigánytánc és ritka fogásolás
Magyarhang zenekar
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
18:23
Kimentem a selyemrétre kaszálni
Szénási Tibor "Tosko", Rácz Jenő "Mórec", Szajkó Sándor "Rinya", Szénási József "Mero", Szénási Tibor "Paraszt", Mezei Károly "Kupak", gy.: Vavrinecz András
Tura
Galga mente
18:26
Félöves
Mandache Aurél, Bolya Mátyás, Benke Grátzy
Moldva
18:29
Erdélyország az én hazám, nem Német
Tötszegi Károlyné Kozma Anna "Kisó", gy.: Kallós Zoltán, Martin György, Sztanó Pál
Méra
Kalotaszeg
18:32
Keserves és csárdás - Zerkula János emlékére
Heveder
Gyimesközéplok
Gyimes
18:37
Sebes csárdás
Tímár János "Trifánka”, gy.: Nesztor Iván, Hegyessy Géza
Gyimesközéplok
Gyimes
18:38
Megy a vonat Belényesbe
Németh Ferenc, Gombai Tamás, Porteleki László, D. Tóth Sándor, Kürtösi Zsolt
Kalotaszeg
18:41
Hej ki ki ki be be be
özv. Susán Kálmánné Csörge Borbála, gy.: Vikár László
Bárna
Nógrád vm.
18:42
Ádámosi csárdás és friss
Csík zenekar
Ádámos
Alsó-Vízmellék
18:46
Lassú csárdás, féloláhos, verbunk és szökős
Ádámosi banda, gy.: Fekete Antal
Ádámos
Alsó-Vízmellék
18:58
Lakodalmi nóták
Hírös zenekar
Nagyréde
Heves vm.
19:03
Menyasszonykísérő
Vojvodi Ödi, gy.: Demény Piroska
Gerendkeresztúr
Aranyosszék
19:04
De strigat din Mocod
Ion Sabadîş, Dumitru Vârtic zenekara
19:06
Musama / kecskés
Fehér Márton, Paun Vasile, gy.: Stuber György
Külsőrekecsin
Moldva
19:07
Keserves László Andrástól
Mokányos együttes
Klézse
Moldva
19:09
Pergetés
Rostás Olga, gy.: Bari Károly
Csíkszépvíz
Csík vm.
19:10
A pünkösdi rózsa
Cseke Zsuzsanna
Moldva
19:14
Öves
Legedi László István
Klézse
Moldva
19:16
Keresel
Fábri Géza
Lujzikalagor
Moldva
19:19
Böcskereki elvesztötte a lovát
Zag Józsefné Sáska Margit, gy.: Paksa Katalin
Magyaregregy
Dél-Dunántúl
19:20
Kimenék ez útra…
Unger Balázs, Zurgó együttes
Klézse
Moldva
19:27
Szárnya szárnya
Pisák András, gy.: Kiss Ferenc, Stoller Antal
Nagypalád
Szatmár
19:28
Kertünk alatt gödröt ásnak
Berecz András, Mester László, Vizeli Balázs, Adorján István, Fekete Antal, Pénzes Géza
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
19:34
Úgy fáj az én árva szívem
Dániel Ferencné, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Lábnik
Moldva
19:35
Vendégkísérő
Szerényi Béla
19:40
„Užž je po polnoci, aj jedna hodina” (svadobná)
Július Bartoš "Šuko", Bohuš Bartoš, Lubomír Pustay, Slavomír Bartoš, Tibor Bartoš, gy.: Agócs Gergely
Felső-Garam mente
19:42
Szintézis
Téka együttes, Balogh Kálmán
19:45
Ha folyóvíz volnék
Lőrinc Antalné Nyisztor Mária, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Istensegíts
Bukovina
19:46
A régiekbül. Somogy
Kóborzengő
Somogy
19:51
Árvátfalvi sima
Kristóf Vencel bandája, gy.: Kodály Zoltán, Lajtha László
Kőrispatak
Udvarhelyszék
19:52
Egykor és most…
Rozsdamaró zenekar, Barcza Zsolt
Elek
Körösök vidéke
19:57
Fonjunk, fonjunk, benderezzjünk, bújjunk szállodába
Benke Jánosné Benedek Rózsi, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Gyoszény
Moldva
19:57
Verbunk és pásztortánc
Bakator, Heit Lóránd, Jeremiás Ádám, Török Péter, Pandák Viktor, Jeremiás Lajos, Gyönyörű Zsigmond, Szalma László
Hortobágy
Hajdúság
20:01
Édesanyám sok szép szava
Czakó József, gy.: Keszi Jenő
Emőd
Borsod vm.
20:02
Egy pár: lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökős és sűrű csárdás
Tükrös zenekar, Papp László, Lajkó Levente
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
20:17
Szép a rózsabokor
Miklós Györgyné Szályka Rózsa, gy.: Kallós Zoltán
Klézse
Moldva
20:18
Kapitány úr azt mondja a bakának
Téka együttes
20:26
Csárdás (cigány) és cigánycsárdás
Tóth Sámuel, Csurkulya József, ifj. Koszorús Kálmán, Gondos Tibor, gy.: ifj. Koszorús Kálmán, Sinkó András
Felső-Maros mente
20:31
Csiszár Aladár nótái (asztali és forduló)
Balogh Kálmán, Ökrös együttes, Csiszár Aladár
Magyarpéterlaka
Felső-Maros mente
20:39
Jó estét, jó estét
Simon Jánosné Bodnár Katalin, gy.: Kallós Zoltán
Lészped
Moldva
20:40
Keresel
Hodorog András, Németh László, gy.: Keszthelyi Imre, Németh László
Klézse
Moldva
20:43
Táncnóták
fiatal lányok, gy.: Pávai István
Őrkő
Sepsiszék
20:45
Idzeme, idzeme / Budú hrat, budú hrat / A na naším, a na naším mostíčku / Frajerečki sedzem
Ignác Márta, Suba Éva
Vágáshuta
Abaúj-Torna vm.
20:49
Napja Isten haragjának
Bajmoki Turbuk István, gy.: Domokos Pál Péter
Hadikfalva
Bukovina
20:50
A berényi utcán
Juhász zenekar
Jászság
20:56
Suită din Mociu (Româneşte)
Ţuli Károly, Covaci Băbuţ, Bumb Cornel, gy.: Sălăgean Traian
Mocs
Kolozs vm.
21:01
Ó, szomorú Jézus
Galgamácsai asszony
Galgamácsa
Galgavidék
21:02
Mé­ gyüttetek ide karikázni?
Fülöp Máténé Gál Ilona özv., gy.: Manga János
Menyhe
Zoborvidék
21:02
Svatovac iz Pomaza
Vujicsics
Pomáz
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
21:06
„Ez a lábam, ez, ez, ez” (csárdás és gyors csárdás)
Farkas "Dankó" Rudolf "Bocska Rezsi", Csonka Rudolf, Csillag Ferenc, Csillag József "Pala", Csillag Vilmos, gy.: Agócs Gergely
Vág-Garam köze
21:08
Nagysármási tánczene
Maruzsenszki Endre, Rácz András "Bendegúz"
Nagysármás
Kelet-Mezőség
21:13
Elindult már József szép szűz Máriával
Nagy Amália, gy.: Fehér Anikó
Visa
Belső-Mezőség
21:15
Someşană din Sîngeorz-Băi
Ion Sabadîş, Dumitru Vârtic zenekara
21:18
„Postav bača, postav kotál” (odzemok)
Matej Kováč „Koričáň”, Marcel Kováč „Koričáň”, Peter Kováč „Koričáň”, Jozef Berky „Litto”, Martin Škamla „Srniačik”, gy.: Agócs Gergely
Horhát
Polyánhegyalja
21:19
Erika nótái
Demeter Erika, Orza Calin, Gázsa zenekar
Őrkő
Sepsiszék
21:26
Ha felmegyek arra magos 
Kádár Sándorné Papp Erzsébet, gy.: Fehér Anikó
Magyarszovát
Belső-Mezőség
21:31
Gav-gavestar
Bastyúr Anna, Bastyúr Éva, Bastyúr Bertalan, Parapács, Pál István "Szalonna"
Felső-Bódva mente
21:39
Magyar - négyes
Tóbiás József bandája, gy.: Kallós Zoltán
Mezőkeszü
Belső-Mezőség
21:41
Máramarosszigeti tánc
Muzsikás együttes
Máramarossziget
Máramaros
21:45
Ihere Gyühere
Benke Jánosné Benedek Rózsi, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Gyoszény
Moldva
21:46
Megyek az úton...
Berkó együttes, Éri Péter, Havasréti Pál, Lányi György
Méra
Kalotaszeg
21:50
Öreg csárdás
Horvát Antal, gy.: Seemayer Vilmos
Szentistván
Borsod vm.
21:51
Váraljai kanásztáncok
Dúdos Műhely
Váralja
Hunyad vm.
21:53
(Leesett a makk a fáról)
Vass Sándor, gy.: Együd Árpád, Olsvai Imre
Csurgó
Dél-Dunántúl
21:54
Csárdás és friss
Tiszahát zenekar
Szatmár
21:58
Bodrogközi cigánygyerek vagyok én
Oláh Árpád "Nyiki-Nyaka", Horváth Zoltán, Oláh "Dili" Dezső, ifj. Oláh Árpád, gy.: Agócs Gergely
Bodrogköz
22:01
Járd ki lábam
Tatros együttes
Moldva
22:04
Ó, siralom, ó, fájdalom
Gonda Mihályné Ferencz Margit, Balla Istvánné Sándor Júlia, gy.: Kiss Lajos
Hugyag
Ipoly mente
22:05
Duda imitáció
Dűvő zenekar
Kürt
Vág-Garam köze
22:08
Verbunk
Gondos "Zsidó" János, Panci Gyula, gy.: Fekete Antal
Felső-Maros mente
22:10
Én úgy kívánkozom...
Écsi Gyöngyi
22:12
Úgy jól laktam tejvel, vajval
Algács Zoltán, Kóczé Miklós, gy.: Martin György
Kispalád
Szatmár
22:13
Vagyon az égen egy csillag
Méta együttes
22:17
Elmegyek, elmegyek
Hajnal Mária, gy.: Nesztor Iván, Hegyessy Géza
Gyimesközéplok
Gyimes
22:18
Lassú magyaros (élő felvétel)
Zerkula János, Szigony zenekar
Gyimesközéplok
Gyimes
22:27
Hortobágyon cserepes a fogadó
Csontos György, gy.: Paulovics Géza
Karcag
Jász-Nagykun-Szolnok vm.
22:29
Betlehem, Betlehem, a te határidba...
Budai Ilona és tanítványai
Dunántúl
22:30
Materinô diovča; Janík, Janík, ty si zbojník
Július Bartoš "Šuko" zenekara, gy.: Szarka Viktor
Feketebalog
Felső-Garam mente
22:33
Zöld erdőben van egy legény
László Miklós, Fikó András, Fikó Irén
Gyimes
22:35
Hajtsál kocsis, hajtsál...; Hát a keszeg mit eszik...; A csengeri halastó...
Fedor Sándor "Dimó", gy.: Martin György
Kispalád
Szatmár
22:40
Gyalui verbunk és legényes
Matokabinde
Kalotaszeg
22:45
Szőgyéni batyustánc
Anyalai "Pepes" Sándor prímás, Rikkony Sándor, Anyalai Pepes János, Lakatos László, ifj. Lakatos László, Sárközi János, Farkas Jenő, gy.: Agócs Gergely
Szőgyén
Vág-Garam köze
22:47
Ha ja gyermek jó
Csüllög Edina, Lakatos Katalin, Krajcsó Bence, Jeremiás Ádám, Jeremiás Lajos, gy.: Bartók Béla
Doboz
Körösök vidéke
22:51
Somogyiban van egy malom
Forián Kálmánné Vörös Netti, gy.: Vikár László
Szalafő
Észak-Dunántúl
22:52
Cigánycsárdás
Vavrinecz András, Vizeli Balázs, Árendás Péter, Molnár Péter, Szabó Dániel, Fábián Éva, Jánó Tibor, Major Levente, Nyitrai Marianna, Soós Réka, Szász József
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
22:56
Román kolinda
Voivod Ödön, Murșa Vasile, Murșa Ioan, gy.: Árendás Péter, Kelemen László, Könczei Árpád
Gerendkeresztúr
Aranyosszék
22:58
Zöld erdőben táncolnak
Egyszólam együttes, Dsupin Pál, Nyitrai Mariann
Somogy
23:03
Népszokások: Ó szűrszabó; A pünkösdnek jeles napja; A fényes nap; Jaj, aranyos jó párom
Doroszlói csoport, Sóti Mihályné Beszédes Etelka, Kelemen András, Somogyi Péter, gy.: Burány Béla, Bodor Anikó, Németh István, Bodor Géza
Dél-Alföld
23:07
Derék legény a tücsök…
Boglya együttes
Őrség
23:15
muiereasca
Zágor "Pici" Aladár, Cilika Gyula, Lőrinc Adalbert "Ötvös Berci", Ötvös Sándor, gy.: Kelemen László
Bánffyhunyad környéke
23:16
Októbernek, októbernek elején…
Zsizsik együttes
Csík vm.
23:19
Beli, beli, kucu beli
Mészáros Józsefné, gy.: Sárosi Bálint
Csíkkarcfalva
Csík vm.
23:19
Árus verbunk és szapora
Zagyva Banda, Rónai Lajos
Méra
Kalotaszeg
23:23
Jobbágytelki népdalok
Balla Antal, Csiszár Aladár bandája
Jobbágytelke
Marosszék
23:26
Nárciszok völgye
Téka együttes
Máramaros
23:32
Jaj ke, sa tele zav le dromesa; Hajda manca dzando foro; Pergetett táncdal; Taj usti opre, mamo
Rostás Lajos, Gyergyóalfalusi lakodalmi vendégek, Székely Edit "Karol", gy.: Bari Károly
23:40
Bukovinai magyaros és silladri
Papp István „Gázsa”, Toró Lajos, Simó József
23:43
Két domb között kisütött a holdvilág
Sipos Márton, gy.: Pávai István
Magyarlapád
Enyed vidéke
23:44
Csordapásztorok
Matokabinde
23:47
E mulandó világba
Kiss Pál, gy.: Kiss Lajos
Tákos
Felső-Tisza-vidék
23:48
Boldogi népdalok
Boldogi Asszonykórus
Boldog
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
23:54
Felmegyek egy hegyre
inaktelki asszonyok, gy.: Demény Piroska
Inaktelke
Kalotaszeg
23:55
A nagy hegyi tolvaj (Jöjj el, Duna, jöjj el…)
Dobos Jánosné Győri Teréz, gy.: Kallós Zoltán
Bogdánfalva
Moldva
teljes mai műsor »
A címre kattintva részletesebb adatokat is megtudhatsz a felvételről. Az ikon azt jelzi, hogy dalszöveget is találsz a felvétel adatlapján.