Martin Olvasó

Időpont

2022. October 20. Thursday

18:00 – 19:30

Helyszín

Online

Budapest

Magyarország

A Magyar Etnokoreológiai Társaság havi rendszerességű Táncantropológus Olvasóköre a 2022/2023-as évadban Martin György születésének 90. évfordulója alkalmából Martin olvasó címmel nyilvános olvasókört szervez.
Csatlakozz te is az online interaktív olvasókörhöz, ahol Martin György tanulmányait és cikkeit egy-egy moderátor közreműködésével beszélünk át!
Az olvasókörön való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
🌐 Jelentkezni az űrlap kitöltésével lehetséges:
https://forms.gle/B5aeVWSvTB3RyyxL9

Részletek, olvasmánylista és az olvasókör időpontjai a MET honlapján érhetők el:
https://etnokoreologia.wordpress.com/martin-olvaso/
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

A feliratkozók számára minden alkalom előtt elküldjük a Martin olvasókörhöz tartozó Zoom-meeting linkjét!

2022. ősz

OKTÓBER 20. (csütörtök) 18:00 – Martin György: Az improvizatív előadás szerepe a Kárpát-medence tánckultúrájában. Táncművészeti Értesítő, 3. szám, 1967, pp. 118-125., modertátor: Pál-Kovács Dóra

NOVEMBER 16. (szerda) 18:00 – Martin György: Az új magyar táncstílus jegyei és kialakulása. Ethnographia 1977, 88 évf. 1 sz. 32-48, moderátor: Varga Sándor

DECEMBER 14. (szerda) 18:00 – Martin György: Egyéni és közösségi formatípusok a népi táncalkotásban. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, 26. évf., 1-4. szám, 1969, pp. 401-413., moderátor: Felföldi László

2023. tavasz

JANUÁR 11. (szerda) 18:00 – Martin György: Rögtönzés és szabályozódás a magyar néptáncokban. Népi Kultúra – Népi Társadalom XI-XII. Budapest 1980., moderátor: Lévai Péter

FEBRUÁR 8. (szerda) 18:00 – Martin György: A férfitáncok pedagógiai és táncházi alkalmazásáról. Zene, tánc: Zene- és Táncosztály módszertani kiadványa 1982, összeállította Nagy Judit, Budapest, Népművelési Intézet, 1983, pp. 56-67., moderátor: Kovács Henrik

MÁRCIUS 22. (szerda) 18:00 – Martin György: A cigányság hagyományai és szerepe a kelet-európai népek tánckultúrájában. Zenetudományi Dolgozatok 1980. 67—74. Budapest, moderátor: Korom Alexandra

ÁPRILIS 12. (szerda) 18:00 – Martin György: Táncrögzítés, tánclejegyzés. In Voigt Vilmos (szerk.): A magyar folklór. Budapest: Osiris, 590-598., moderátor: Bondea Vivien

MÁJUS 10. (szerda) 18:00 – Martin György – Pesovár Ernő: A Szabolcs-Szatmár megyei monografikus tánckutató munka eredményei és módszertani tapasztalatai. Ethnographia LXIX. Budapest, 1958., moderátor: Székely Anna

További ajánlott olvasmányok

Vargyas Lajos: Búcsú Martin Györgytől. Táncművészet, (15.) évf. 2. sz., 1984.

Vargyas Lajos: Martin György a tudós. Tánctudományi tanulmányok 1984-1985. 9-18.

Pesovár Ernő: In memoriam Martin György. Ethnographia, 98. évf., 2-4. szám, 1987, pp. 149-159.

Felföldi László: A magyarországi cigányság tánckultúrájának kutatásáról. In: Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből 4. szám , 71-79 (1988. augusztus)

Felföldi László (szerk.): Martin György emlékezete: Visszaemlékezések és tanulmányok születésének hatvanadik évfordulójára. Budapest, Magyar Művelődési Intézet, 1993.

Fügedi János, Colin Quigley, Szőnyi Vivien, Varga Sándor (szerk.): Foundations of Hungarian Ethnochoreology: Selected Papers of György Martin. Hagyományok Háza – BTK Zenetudományi Intézetet, 2020.

Szervező

Magyar Etnokoreológiai Társaság

etnokoreo@gmail.com

február

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A Folknaptárba bárki felvihet eseményeket. Az adatokat próbáljuk ellenőrizni, igyekszünk napra készek lenni, de felelősséget sajnos nem tudunk vállalni a pontosságukért.