Balogh János: Az ugrós

Időpont

2022. November 30. Wednesday

11:00 – 12:30

Helyszín

Online

6722 Szeged, Egyetem utca 2.

Magyarország

Balogh János, táncpedagógus, az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék másodéves néprajz, táncantropológia-táncfolklorisztika specializáció mesterszakos hallgatója tart előadást Szegeden és az érdeklődő közönség számára online Az ugrós címmel.

Az előadás tartalmáról:
Régi stílusú táncaink archaikus típusának, az ugrósnak tartalmi, formai és funkcionális vizsgálata, valamint összehasonlító elemzése olyan vonásokat tárt fel, mely szükségessé teszi eddigi ismereteink újragondolását, és kutatási-elemzési módszereink kiszélesítését.
A kutatási szelvényként választott változatos táji és kulturális mintavétel, a recens irodalom, az itt végzett korabeli gyűjtések valamennyi elérhető kézirata, az archív filmes gyűjtések teljes folyamatlejegyzései, és a kiegészítő terepmunkák széles spektrumú, mély analízist tettek lehetővé. A több mint 30 településre kiterjedő táncfolklorisztikai vizsgálat alapján jól elhatárolhatóvá vált a kanásztánc-ugrós stílus eszköz nélküli változatként jellemzett formája, valamint az ugrós-legényes típuscsalád már összetettebb ugrós változatai.
Ezek alapján nemcsak a kettős építkezésű, strófikus szerkesztésű, eszköz nélkül járt kanászverbung és az ütempár szerkezetű, füzér- vagy strófikus szerkesztést követő ugrós határolható el. A motívumok szerkesztési elvei, típusjellemzői mellett nyomon követhetők ezek idő- és térbeli megjelenései, terjedése, valamint műfaji keveredései. Továbbá, az eddig részleteiben és teljességében nem vizsgált ugrós tánctípus pontosabb körülhatárolása lehetőséget ad a verbunkokkal és a legényesekkel való kapcsolatának feltárására.
Az eredmények nem csak a tánctípusok eddig kialakított rendjét módosíthatják, de szilárdabb alapot biztosíthatnak a társadalmi vonatkozású táncantropológiai kutatásoknak is.
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem BTK, Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2.
Az előadáshoz online is lehet csatlakozni az alábbi Zoom linken:
https://us02web.zoom.us/j/84877097254?pwd=d2tvcUVkRmJWL1RkSUFSZitOSlVYZz09

Meeting ID: 848 7709 7254
Passcode: 369397

Kapcsolódó oldalak

Facebookon

Zoom

A Folknaptárba bárki felvihet eseményeket. Az adatokat próbáljuk ellenőrizni, igyekszünk napra készek lenni, de felelősséget sajnos nem tudunk vállalni a pontosságukért.