Kádár Elemér könyvbemutatója

Időpont

2023. November 25. Saturday

15:00

Helyszín

Diákművelődési Ház

400347 Kolozsvár, Piața Lucian Blaga 1-3.

Románia

Kádár Elemér kötete a “Körbe, körbe, karikába, segédanyag a moldvai táncok oktatásához” című oktatási segédjegyzetet táncoktatással egybekötve fogja bemutatni a kolozsvári közönségnek.

„Egyre inkább nyilvánvalóvá vált számomra, hogy
miközben az a vezérelv, hogy minden egyes tájegység
lakóinak alapvetően az adott tájegység tánckultúrá-
ját kell elsősorban és leghamarabb megtanítani, hogy
egyszer a saját, helyi kultúrában erősödjön meg min-
denki, s csak azután kezdjen el onnan kiindulva a má-
sokéval is foglalkozni, van valami, ami ennél is alapve-
tőbb. Minden tájegység minden tánctípusának van egy
alapja, ami minden vidék minden táncában közös és
megkerülhetetlen, s amíg ez nincs meg az egyes tánco-
soknak, addig számukra bármiféle táncok megtanítása
esélytelen. Az erdélyi gyakorlat az, hogy körbe állunk,
az oktató középen bemutatja a motívumot, aztán azt
mondja (többnyire nem megfelelő ritmusban és tem-
póban), hogy három és... A táncosok egy része pedig
egyáltalán nem érti, nem érzi a ritmust, a tempót, ki-
alakult stabil idegpályák hiányában egyszerűen képte-
len azt tenni, amit pedig ésszel megértett, mint felada-
tot, hiszen a testének még nem ura eléggé... Hiányzik
neki a boldog gyermekkor énekes-mozgásos játékkin-
cse jóvoltából játszva megszerzett, kialakult tudás, az
ugróiskolák tanulságai, a vezetés-követés technikája...
Szorong-befeszül, nincs meg az egyensúlya, hamar
elszédül... Villámgyorsan eldönti, hogy ez neki nem
megy és máris elvesztettünk egy embert. Pedig ment
volna ez neki, csak az alapoktól kellett volna indulni,
szépen, módszeresen építkezni. Hiszen ha már eljött a
táncoktatásra, akkor bizonyára tud járni! És kezdésnek
ennél nem is kell több!” (Kádár Elemér)

Kapcsolódó oldalak

Facebookon

A Folknaptárba bárki felvihet eseményeket. Az adatokat próbáljuk ellenőrizni, igyekszünk napra készek lenni, de felelősséget sajnos nem tudunk vállalni a pontosságukért.