Folkszemle, 2011. május hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás

Vajdasági magyar népdalok és gyermekjátékok

Bodor Anikó Vajdasági magyar népdalok I-IV. kötetei alapján
összeállította és hangzó anyaggal illusztrálta:
Németh István

BODOR ANIKÓ (1941-2010)

1941. június 15-én született Zentán. 1960-ban a zentai gimnáziumban érettségizett, majd 1969-ig jogi tanulmányokat folytatott Újvidéken és Zágrábban. 1966 és 1972 között zenetudományi, művészettörténeti és magyar nyelvi tanulmányainak helyszíne Stockholm és Uppsala volt, itt zenetudományi diplomát szerzett. Tanulmányait 1976 és 1980 között Belgrádban folytatta, ahol 1984-ben a népzenetudományok magisztere lett. Szoros szakmai és baráti kapcsolatot tartott a Magyar Tudományos Akadémia népzenekutatóival. A Délvidéki Népzenei Archívum létrehozója és gondozója volt.

Fél évszázadon át töretlenül szolgálta a magyar népzene feltárását, terjesztését. Kimagasló tudományos és zenetanári munkássága mellett nagy hangsúlyt fektetett a délvidéki és a magyarországi népzenei csoportok szakmai munkájának segítésére is. A KÓTA-minősítés vajdasági indítását, sikeres kiterjesztését is neki köszönhetjük. Állandó tagja volt a vajdasági népzenei versenyek szakmai bizottságának.

Fáradhatatlan népzenegyűjtőként bejárta szinte az összes magyarlakta vajdasági települést. A saját gyűjtésein kívül módszeresen katalogizálta, leírta és feldolgozta mások vajdasági gyűjtéseit is.

Több mint félszáz tanulmány, nagyobb cikk és népzenei kiadvány (könyv, kotta, lemez) tanúskodik immár lezáruló munkásságáról. Szerkesztésében készült el a Daloló vajdasági fiatalok és a Vajdasági élő magyar népzene című népzenei lemezsorozat. Főbb művei: Hallottátok-e hírét? (1977), Tiszából a Dunába folyik a víz (1978). Sajtó alá rendezte a Gombos és Doroszló népzenéje (1982), Az aldunai székelyek népdalai (1984) és A drávaszögi magyarok dalai (1989) és A szlavóniai szigetmagyarság népdalai I. (Kiss Lajossal, 1990) c. könyveket.

Publikációi közül a legnagyobb horderejű az öt könyvre tervezett Vajdasági magyar népdalok című sorozata volt, amelyből eddig négy kötet jelent meg (Lírai dalok, 1997; Balladák, betyár- és pásztordalok, 1999; Párosítók, lakodalmasok, szerelmi dalok, 2003; Énekes népi gyermekjátékok, 2008). Ezekben a kötetekben ötvözte a tudományos kritikai összkiadás elvét a széles közönségnek szóló közreadással. A kötetek tartalmazzák a Vajdaság összes hiteles magyar népzenei gyűjtését szövegműfajok szerint. (Hajnal Jenő búcsúztatója alapján)

A vajdasági népzene internetes bemutatását e sorozat alapján kezdtük meg. A dalszövegek mellett olvashatók Bodor Anikó eligazító tájékoztató sorai, valamint meghallgatható a dalok eredeti hangfelvétele is.

Vajdaság magyar népessége
Vajdasági magyar népzenei gyűjtések
A vajdasági magyar népdalok jellemzői
Gyermekjátékok
A játékdalok szerkezete
A játékdalok hangterjedelme és hangneme
Felnőttek játékai ölbeli gyermekekkel
Mondókák
Kiolvasók, kiszámolók
Mozgásos játékok: hintáztatók, sótörés, láncszakító, guggolós körjátékok, kifordulós körjátékok, utánozó játék, páros szökdelők, páros forgók, páratlan számú játékosok, versenyfutás, kendős játékok, fogócskák, vonulások
Párosítók
Lakodalom
Katonadalok

 

 

Folkszemle, 2011. május hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás