Folkszemle, 2011. május hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás

Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok

Vajdaság magyar népessége*

Vajdaságban mintegy 300 000 főnyi magyar népesség él nagyobb tömbökben vagy szórványokban más népek között. Területileg a Vajdaság Bácskát, Bánátot és Szerémséget öleli fel, a hajdani Bács-Bodrog (és részben Csongrád), Torontál (és Temes) és Szerém megyéket.

A török megszállás alatt ez a vidék szinte teljesen elnéptelenedett. Újratelepítése különböző népekkel a török leverése után kezdődött, és még a 19. században is folyt. A magyarság az 1700-as évek első felétől térhetett csak vissza. Magyarország szinte minden megyéjéből telepedtek itt le. Legnagyobb számban a túlnépesedett észak-magyarországi megyékből érkeztek. Az észak-bánáti falvak, a közép-bánáti Torontálvásárhely, Muzslya stb., de a Tisza bácskai oldalán fekvő Kanizsa és Adorján most is a szegedi dohányosok ö-ző nyelvjárását beszéli. A Duna mellékére dunántúli telepesek érkeztek. Kupuszina lakói részint a Felföldről (Nyitra megye) származnak, ez beszédükön még ma is érződik. A múlt század végén Dél-Bánátban három falu létesült bukovinai székelyekből, többségük ma is tudatosan őrzi származását. A településtörténeti kutatások a Vajdaságban még közel sincsenek befejezve, sok helyen el sem kezdődtek.

terkep.jacsa.net

 


* Készült a Vajdasági magyar népdalok I. kötete "Bevezető" fejezete alapján. A könyv anyaga letölthető pdf formátumban a Vajdasági Magyar Digitális Adattárból.

Folkszemle, 2011. május hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás