Folkszemle, 2011. május hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás

Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok

Felnőttek játékai ölbeli gyermekekkel

Énekes játékaink között néprajzilag is külön csoportot alkotnak.

„A szülők vagy dajkák beszélgetései a kisdedekkel olyan nyelven, amelyet ezek már értenek, t. i. az érzékek nyelvén…” (Kiss Áron). Nem a gyermek önálló játékai tehát, hanem a felnőttek irányításával történő nevelő célzatú ténykedés. Játékos módon irányítják a gyermek nyíladozó értelmét egyik vagy másik testrészére, az őt körülvevő világra, fejlesztik figyelmét, ügyességét, képességeit. Egyúttal alkalmasak arra is, hogy a kisbaba és a vele foglalkozók között az érzelmi kapcsolatot elmélyítsék. Ugyanakkor ezek a mondókák később is használhatók óvodás vagy kisiskolás korban, felnőttek részvétele nélkül. Ez a néprajzilag is külön csoportot alkotó kategória természetes módon kapcsolódik más játékkategóriákhoz.

Ebbe a csoportba tartoznak az altalók és különféle más, legkisebbeknek való mondókák és játékok.

Altatók

Rendeltetésük a baba megnyugtatása, elaltatása. Addig – addig ismételgetik (egyre halkabban) míg a kicsi elalszik. Legtöbbjük rögtönzés, aszerint, ahogyan az adott helyzet megkívánja, hosszabb-rövidebb ideig duruzsolják. A rögtönzés nem önkényes. Klisékkel történik, mégpedig olyan klisékkel, melyeket a hagyomány alakított ki. Ezek használata azonban egyéni. A hagyományos sablonoktól eltérő elemek előfordulása műköltői eredetet valószínűsít.

     ZK456B17.mp3

     15056o.mp3

A népies műdalok divatja is megjelenik az altatók műfajában, de ezeket a dallamokat nem közöljük, mert – bár a népi gyakorlatban szívesen élnek velük – a néphagyomány megismerését nem segítik elő, esztétikai értékük is csekélyebb.

Szövegtípusaik:

Csicsis, baba (Hinta, baba, Csicsijja babája):

     ZK177B23.mp3

     ZK456B16.mp3

     ZK456B17.mp3

     ZK178A09.mp3

     15056o.mp3

     16221s.mp3

     16225g.mp3

Csicsijj el, bumbujj el:

     15212g.mp3

     16212l.mp3

Kis Jézusnak aranyalma:

     ZK133B31.mp3

Szerkezetükben az ütem a kiindulópont és ennek fejlesztése additiv eljárással.

Egy ütemes egységek:

     ZK177B23.mp3

     16221s.mp3

Kétütemes egységek (ütempár):

     ZK456B16.mp3

     ZK456B17.mp3

     ZK178A09.mp3

     15056o.mp3

     16225g.mp3

Strófaszerkezetűek:

     15212g.mp3

     16212l.mp3

     ZK133B31.mp3

Ezek az egyházi népénekekből kerültek az altatók közé.

Dallamaik a hanglejtéstől (félig énekelt, félig beszélt dallam) az énekig terjednek (a dallamhangok magassága jelölhető). A dallamok zöme csak kevés hangkészletre szorítkozik. Deklamáló hanglejtés is előfordul bennük.

A legkisebbek mondókái és játékai

Az itt közzétett játékok csupán elenyésző mennyisége az élő gyakorlat feltételezhető gazdagságának. A gyűjtések hiányosságának számlájára írható, hogy nem került elő belőlük jóval több anyag. Ide tartoznak:

Arcsimogatók: Dallamos hanglejtésben vagy ritmusban hangzanak el. A szórakoztatáson túl az első mesék szerepét is betöltik.

Ökölütögető és szitáló: Mindkettő inkább ritmusban szól. A gyermek mozgáskészségét, ritmusát fejlesztik. 6-8 hónapos kortól, de később is hasznosak.

     ZK252A07.mp3

  Szita, szita, sűrű szita (Zenta)

Ujjasdi, tenyeresdi:

Valamennyit hanglejtéshez közeli módon adják elő, ritmusuk lejegyzése bonyolult kottaképet eredményezne. Amellett, hogy a figyelmet játékosan az ujjakra terelik, kis meseként is szolgálnak. Gyűjteményünkben a két játékot egyben játsszák. A mondókára először az ujjakat a hüvelykujjtól a kisujjig egyenként „morzsolgatjuk” (ujjasdi), majd a tenyérben körözve, innen a karon felszaladva a hóna alatt megkuckuzzuk a kicsit (tenyeresdi). Kiss Áronnál két játékként fordul elő, de kombinálva is.

  Ez e’mënt nyulászni (Tóthfalu)

  E’mén vadászni; (Zenta)

  Kerekecske, kürtöcske (Doroszló)

Kézcsipkedő: Zömmel három hangból (slsm dallammag) és deklamáló hanglejtésből állnak. Óvodás és kisiskolás korban ezt a játékot a gyerekek már önállóan játsszák. A gyermek kézfejét gyengén megcsípjük, ő a miénket, majd mi az övét, végül ő a miénket, majd a dal ütemére le-fel mozgatjuk. Ha jó volt a gyerek, elzavarjuk a „vakvarjúcskát”, ha rossz, megcsipkedjük. Kiss Áronnál is szerepelnek rokon szövegek.

  Csip-csip csókă (Bácskertes)

Fürdető: Fürdetéskor a meztelen gyereket csipkedik, csiklandozzák.a „Meztelen gólya! Csípja mëg a bóha!” mondókára.

Etető vagy tréfás ijesztgető: „Ádám, Éva, édes szilva, hamm!” „Ádám, Éva, két szöm szilva, Ábrahám!” Etetéskor a gyerek a „hamm” szóra tátja el a száját, illetve az „Ábrahám”-ra a gyerek kitátja a száját, akkor adjuk bele az ételt.

Állni- és járni tanító mondóka: ”Áll a baba, áll, mint a gyërtyaszál!” [Ha áll.] ”Jár a baba, jár, mind a kismadár.” [Ha indul.] Igen elterjedt mondókák még manapság is. Valószínűleg azért nem is gyűjtötték gyakrabban. Dallamaik három hangból álló slsm motivumok, vagy csak ritmusban szólnak.

Térden lovagoltatók (höcögtetők):

  Mén a ló, mén a ló, mén a ló (Satrinca)

Háton- nyakban hordozó: A mulattatás mellett lélektani hasznuk, hogy a kisgyermek fölényérzetét biztosítják: térden lovagolva hős, a felnőttek nyakában óriás lesz. Dallamos vagy deklamáló hanglejtésben hangzanak el.

  Zsákom, mákom, rákom (Magyarkanizsa)

Hintáztató: Tulajdonképpen ügyességpróbák, előkészítők a későbbi igazi hintázásra, mikor a gyerek karja már elég erős ahhoz, hogy egyedül is megkapaszkodhasson. Az ölbeli babákat karon vagy lábszáron hintáztatják a felnőttek. Az igazi hintáztatóknál jóval rövidebbek (4-22 ütem), bár szövegmotívumaik olykor közösek. Más játékok részeként is előfordulnak, ilyenkor a gyerekek egymást hintáztatják összefogott kezeiken. Hangkészletük kevés hangra szorítkozik, (gyakori a s-m biton készlet), de öthangos sort is felhasználnak.

     16226i.mp3

Gyógyítók: Hajdanán mágikus erejük lehetett, mint a ráolvasásnak, bajelhárító ráimádkozásnak. A ráolvasás célja a baj elmulasztása vagy valami (gonosz) titok kiderítése. Manapság vigasztalás, megnyugtatás a szerepük. A sérülés helyét simogatják gyengéden, esetleg keresztet vetnek rá.

  Ókáj-bókáj, ha mëggyógyul, nem fáj! (Csóka)

Folkszemle, 2011. május hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás