Folkszemle, 2011. május hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás

A Gyöngyösbokréta
Írások és dokumentumok a mozgalom történetéből*

Szerkesztette: Dóka Krisztina - Molnár Péter

A „Gyöngyösbokréta”-mozgalom jellegzetes jelensége volt a két világháború közötti magyar kulturális életnek és fontos előzményét jelentette későbbi népművészeti mozgalmainknak is. Az 1930-as években és a 40-es évek első felében az úgynevezett gyöngyösbokrétás bemutatók révén felszínre került és a későbbi mozgalmak által továbbéltetett hagyományok (táncok, viselet, szokások, zene) a mai napig fellelhetőek a falusi és városi hagyományápolásban. A gyöngyösbokrétás csoportok hagyományai máig felbukkannak az egyes falvak – mintegy száz „bokrétás” falu – emlékezetében. Ezek az emlékek vagy máig „továbbéltetett” hagyományok fontos részét képezik az adott közösségek kultúrájának és identitásának. A hagyományanyag helyi közösségek életében betöltött jelentőségén túl a mai városi hagyományápolásnak (pl. táncházak, tánctáborok), az amatőr és profi színpadi előadóművészeti tevékenységnek és a néptánc és népzene művészeti oktatásának is forrását jelentik.

Válogatásunk célja a mozgalom történetével és hagyományaival foglalkozó már korábban kiadott, de részben mára már nehezen megtalálható tanulmányok és eddig kiadatlan írások és kapcsolódó archívumi anyagok hozzáférhető tétele. Az összeállítás a Gyöngyösbokrétával kapcsolatos legfontosabb írásokat szeretné összefűzni és illusztrálni. Egy bibliográfia közzétételével és források ismertetésével pedig segítséget szeretnénk nyújtani a Gyöngyösbokréta-mozgalom anyagaiban való további tájékozódáshoz, általában a mozgalom és az egyes közösségek hagyományainak megismeréséhez.

Tartalom:

Pálfi Csaba: Gyöngyösbokréta (Magyar Néprajzi Lexikon, 1979)
Gönyey Sándor: A Gyöngyös-bokréta története (kézirat)
Paulini Béla: A Gyöngyösbokréta története (1937)
Debreczeni László: A «Gyöngyösbokréta» aktáiból (Táncművészeti Értesítő, 1956)
„Gyöngyösbokréta” (Ethnographia, 1933)
Gönyey Sándor: Az 1938-iki Gyöngyösbokrétáról (Ethnographia, 1938)
Viski Károly: Gyöngyösbokréta (Magyar Szemle, 1934)
Györffy István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés (1942)
Volly István: A Gyöngyösbokréta indulása (Tánctudományi Tanulmányok, 1976-1977)
Pálfi Csaba: A Gyöngyösbokréta története (Tánctudományi Tanulmányok, 1969-1970)
Dóka Krisztina - Felföldi László: Gyöngyösbokréta-bibliográfia

 

Érsekcsanádi gyöngyösbokrétás csoport (1941)
Fényképezte: Erdődi Mihály
Néprajzi Múzeum diapozitív-gyűjteménye (NM D 607)


* Az összeállítás a Nemzeti Civil Alapprogram és az OTKA (NK 77922 sz. program) támogatásával készült.

Folkszemle, 2011. május hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás