Idézet

Lajtha László írta

„Idős parasztasszonyok gyengécske, fakó hangja, finom ornamentikája, még ha itt-ott meg is töredezik, ha nem mindig »tisztán« intonált is, – szép. Az ilyen előadásmód olyan, mint antik szobron a nemes patina. Esztétikai értékük azonos.”

Lajtha László: Körispataki gyűjtés. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1955.

Kapcsolódó idézetek

Lajtha László és Veress Sándor a népzenei lejegyzésekről

„Kótaírási rendszerünk a népzene jelölésére tulajdonképpen egy idegen technikának jobb híján való alkalmazása. Bármilyen pontosan igyekszünk is írni minden kis ornamenst, apró ritmikai eltérést a metrumtól, teljesen pontos és hű képet mégsem tudunk adni róla, és az ilyen lejegyzésből csak az bírja magának rekonstruálni a népdal valóságos képét, aki sokat hallgatott népzenét eredetiben, falun, a megfelelő és szükséges miliőben.”

Lajtha László–Veress Sándor: Népdal, népzenegyűjtés. In: Magyar Muzsika Könyve. (Szerk.: Molnár Imre), 1936. 178. oldal