Idézet

Lajtha László írta

„Idős parasztasszonyok gyengécske, fakó hangja, finom ornamentikája, még ha itt-ott meg is töredezik, ha nem mindig »tisztán« intonált is, – szép. Az ilyen előadásmód olyan, mint antik szobron a nemes patina. Esztétikai értékük azonos.”

Lajtha László: Körispataki gyűjtés. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1955.

Kapcsolódó idézetek

Lajtha László mondta

„[...] védjük a madarakat, fákat, virágokat, és így kellene védenünk a népzenét is. Ne csak tudományos laboratóriumi anyag legyen, hanem intő, oktató példa arra, hogy melyik az a muzsika, amelyik ellenállhatatlan erővel szökik ki a lélekből, mint földből a gejzír.”

Lajtha László: A népzene alkotói megközelítésének különbözőségei Bartóknál, Kodálynál és saját zenémben. Előadás kézirata. Elhangzott Londonban 1948-ban. In: Berlász Melinda (szerk.): Lajtha László összegyűjtött írásai I., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 135. oldal