Idézet

Járdányi Pál írta 1943-ban

„Nyugodtan megállapíthatjuk: a (zenei) variáns mindig az emlékezet tökéletlenségének és az ösztönös ízlésnek eredménye; a tudatosságnak semmi szerepe benne. Az ösztönös ízlés csak akkor válik tudatossá, ha több meglévő forma között válogathat. Újat azonban nem akar senki sem csinálni.”

Járdányi Pál: A kidei magyarság világi zenéje. Kolozsvár, 1943. 48. oldal

Kapcsolódó idézetek

Járdányi Pál írta 1943-ban

„Több zenész »banda« működik a környéken. Leghíresebb és legjobb Csoma Ferenc esztényi (Szolnok-Doboka vm.) magyar földműves együttese; őt hívják legtöbbször. Kiváló, nagytehetségű hegedűs ez a Csoma Ferenc. Előadó-képességének vizsgálata külön tanulmányt érdemelne. Telt, tömör tónus, igen finom, de azért a dallam egységes vonalát meg nem törő frazeálás, rendkívül gazdag, kifejezően ritmikus előadás (szinkópás eltolódások művészi használata), sziporkázóan ötletes és virágos ornamentika!”

Járdányi Pál: A kidei magyarság világi zenéje. Kolozsvár, 1943. 8. oldal