Folkszemle, 2010. április hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás

A kolozsvári Művelődés archívumából

A Művelődés folyóirat Erdély-szerte a magyar közművelődési, ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő irodalom fóruma, immár több mint fél évszázada. A folyóiratban megjelent népzenéről és néptáncról szóló cikkekből válogatunk a Folkszemle olvasói számára:

Kacsó András: A székely tánckutatás Seprőditől napjainkig (1974)
Szász Judit: A lozsádiak egykori tánca, a lin (1975)
Dánielisz Endre: A makaronikus népdal (1977)
Almási István: Népzenekutatás a Szilágyságban (1979)
Faragó József: A magyar folklór gyűjtése Moldvában (1979)
Pávai István: Népi harmóniavilág 1. (1979-80)
Jagamas János: Miért nem népdal? (1980-82)
Sepsi Dezső: Hangszertechnikai kérdések a széki banda kíséretében (1980-81)
Szenik Ilona: Népzenetudományi jegyzetek (1985-87)
Tamás Irén: Szováti tánchagyományok (1991)
Pávai István: Kodály Zoltán és a magyar néptánc (1993)
Faragó József: Bartók Béla a román népzene világhírnevéért (1993)
Benkő András: Jagamas János (1999)
Kallós Zoltán: Adalékok az észak-mezőségi magyarság néprajzához (1999)
Könczei Csongor: Az aranyosszéki tánckultúráról, mint egy lehetséges táncdialektusról (2005)
Pálfy Gyula: Egy erdélyi vegyes lakosságú falu - Gerendkeresztúr - táncai (2009)
Folkszemle, 2010. április hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás