Folkszemle, 2013. december hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás

Varga Sándor

Néptáncgyűjtések adatolása és értelmezése
Visai (mezőségi) példák alapján

tartalom | I | II | III | IV | IV.1 | IV.2 | IV.3 |IV.4 | IV.5.a | IV.5.b | IV.5.c | IV.5.d | IV.6 | IV.7 | V

IV.4. Négyes

A Belső-Mezőség összes magyarlakta falujában ismerték a férfitáncokat kísérő női körtáncokat, valamint az azokból másodlagosan kialakuló, vegyes négyes, kis körben járt táncformát.[111] A tánc zenekísérete a lassú magyaréval azonos, az 1960-as évektől azonban a tîrnăvăeană kísérődallamai is megjelentek benne. A táncot négyen járták összekapaszkodva, kör formában, hol balra, hol jobbra forogva.[112]

Visában a négyes többféle funkcióban fordult elő: a legkorábbi, 20. század elejére vonatkozó adatok szerint mintegy a lassú magyar, ritka és sűrű legényes tánc kíséreteként csak lányok táncolták. A két világháború között a legényesek fokozatosan bemutató szerepkörbe kerültek, egyre kevesebben táncolták őket – ebben az időszakban a férfitáncokat nem ismerő legények is csatlakoztak a körtáncot járó lányokhoz. A tánc vegyes, férfiak és nők által járt formáját külön, a legényes táncoktól függetlenül is táncolták, de ilyenkor mindig a lassú magyar kísérőzenéjének bizonyos dallamaira, ún. négyes zenére. Néhány visszaemlékezés szerint a tánc a körbe való összekapaszkodás előtt – magyarszováti szokáshoz hasonlóan – páros forgással kezdődött.

F.15. Magnetofon felvételre táncolták: Mureşan Ioan Cupa (1927-) és felesége, Mureşan (Moldovan) Todosia (1933-). Forgós-forgatós páros a lassú magyar zenéjére. A filmen szereplő házaspár számukra kellemetlen emléket idéz fel a tánccal: az 1940-es években a magyar csendőrök csak akkor engedélyezték a marokházi román táncmulatságokat, ha a fiatalok magyar zenére táncoltak. A páros tánc után (01.49-től) a férfi egy sűrű legényest táncol.[113]

F.16. Magnetofon felvételre táncolták: Nagy Miklós Bendi (1923-2006) és özv. Kiss (Gáspár) Ágnes Gáspár Pistáé (1923-2008), valamint Fodor Miklós Biri (1924-2007), Gáspár (Fodor) Sára Novaji (1925-1998) páros tánccal kezdi, majd négyesben táncol a négyes zenére, magnetofon felvételre.[114]

A Belső-Mezőségen a két világháború között még általánosan táncolt[115] magyar vagy négyes elnevezésű körtáncot nehéz elhelyezni az európai tánctörténeti divatok között. Martin György szerint a középkor uralkodó táncformája, a körtánc emlékét a Kárpát-medencében a lánykörtáncok őrzik, ezeknek újabb és formailag fejlettebb rokonai a közép-erdélyi, hangszeres kíséretű, kis körökben járt táncok.[116] Visában (és a közeli Széken is) előfordult, hogy táncmulatság szüneteiben a lányok spontánul összeálltak és énekre forogtak, sőt arra is van adat, hogy ének nélkül, csak a forgás élménye miatt táncolták a négyest. Ritkábban többen, akár hatan-nyolcan is összekapaszkodtak és körtáncot jártak négyes és csárdás dallamokra.[117] Mindez a tánc történeti korszakokon átívelő jelenlétére is utalhat.

F.17. Táncolták: Papp Samu (1937-), Papp (Papp) Sára Palanyec (1941-), Lovász (Papp) Ágnes Kuli (1957-), Fodor (Fodor) Rózsa Ripa (1943-), Kiss (Fodor-Kiss) Erzsébet Cire (1941), Chira (Lovász) Mária Kuli (1942-). Hatos körtáncot járnak négyes zenére, magnetofon felvételre. A felvétel érdekessége, hogy a táncot csak az idősebb asszonyok ismerték, a fiatalabb asszony (Lovász Ágnes Kuli), illetve a férfi (Papp Samu) csak a tréfa kedvéért álltak be a táncba.[118]

A mezőségi négyes a második világháború utáni években kopott ki a rendszeres használatból, az ötvenes években a kicsi táncon a leánygyermekek még használták.[119]

A tánccal kapcsolatos térhasználat attól függött, hogy legényes kíséreteként, vagy önmagában táncolták-e. Az előbbi esetben a zenészek előtt a figurázó legények táncoltak, mögöttük pedig két-három négyes forgott, az utóbbi esetben a négyesek az egész táncteret használhatták.

« előző fejezet

[111] Martin 1997b. 258.

[112] Pálfy 1988. 265.

[113] Megrendezett videofelvétel. Gyűjtötte Varga Sándor, 2000. 02. 11-én, Marokházán. Tolmácsként jelen volt Fodor Árpád Denuk (1943-), visai lakos.

[114] Megrendezett videofelvétel a kocsmában. Gyűjtötte Békési Tímea és Varga Sándor, 1996. 08. 23-án, Visában.

[115] A kulturális különállásáról híres Széken a négyes magyart mind a mai napig táncolják lakodalmakban.

[116] Martin 1979. 206-236; Novák 2000. 66-68.

[117] A Kolozsváron szolgáló széki lányok hétvégi kimenőjükön énekszóra járták a négyest, saját elnevezésükön a magyart. Ezt a sajátos, énekes körtáncot a hangszeres kíséretű körtáncokhoz képest másodlagos formának tekintette Martin, a körcsárdást pedig kifejezetten új stílusúnak tartotta. (Martin 1979. 206-207, 240.)

[118] Megrendezett videofelvétel a kocsmában. Gyűjtötte Békési Tímea és Varga Sándor, 1996. 08. 23-án, Visában.

[119] Vö. Pálfy 1988. 266.

« előző fejezet
Folkszemle, 2013. december hozzászólás | továbbküldés | nyomtatás