Folkszemle, 2016. augusztus

Varga Sándor

A tánczenei szolgáltatás Visában és környékén
az 1900-as évek elejétől az 1970-es évekig 1

  1. Zenészek Visa környékén
  2. A mezőségi népi kultúra térbeli tagolódása
  3. A mezőségi népzenei és táncdialektus körülhatárolása és belső tagolódása
  4. Zenei önellátás Visában és környékén
  5. A zenei szolgáltatók kiválasztása
  6. A zenekar létszáma és felállása
  7. Melléklet
  8. Felhasznált irodalom
  9. Rövidítések
Puki Marci, Moldován Stefán és Kodoba Béla a visai Karikás család körében

  1. A tanulmány összeállításában, szakmai és nyelvi ellenőrzésében segítőim voltak: Kovács Dóra és Zagyva Natália. Közreműködésüket ezúton szeretném megköszönni.