Folkrádió

Fórum

Ide írjatok ilyet! :)

Kemecsei Gábor

Új hozzászólás írásához be kell jelentkezni. Ha még nem regisztráltál, itt megteheted.

Koczka Andrea - 2007. február 24., 17.27

Moldvai csángó ihogtatások (tánckiáltások)


Böcsületes geluska, hágjon bé e csiporba,
Onnat fel az asztalra, zasztalból e torkunkba.

Hopp édesem Csíkból jöttem,
Három napja, hogy nem ettem,
Úgyes ide tánccal jöttem,hí jú, ju-ju-ju!

Halgass asszony, ne figurázz,
Mer’ az urad megreguláz.

S a legénynek pénze legyen, a leánynak esze legyen…

Hallod-e te részeges, mikor lész egészséges,
Akkor lész egészséges, mikor egy csepp bor sem lesz…

Ingem uram úgy szeret, az ablakon kiszöktet,
Este-régvel kikerget, az ablakon kiférek,
Attól tova nem félek…

Én Istenem, add meg úgy, add meg úgy , mint régen vót,
Diófából tekenyőt, leveliből legyezőt,
S e tövéből bálérkár, tegyünk belé pálinkát…

Ez az embe kalapja, uljan, mind e lúd mája,
S ez asszonya szelelje, hogy e nyű meg ne lepje…

Én Istenem, valaki csak e színbe hína ki,
Onnat tovább nem mennék, s emit kérne, azt adnék…

Édes kicsi feketém, ha én veled fekhetném,
Nem hagynálak anyádér’, s azért a vén bábáér’…

Ha így élünk e héten, ingünk, gagyánk nem lészen,
Mennyi van es, leszakad, s e csórécska kimarad…

Resze-rezse-reszete, min megcsaltál az este,
Bécsaltál e kenderbe, s ott hagytál egy pendelybe…


Haragszik az édesanyám, mét járok a lyányok után,
Ne haragudj, édesanyám, utánad es úgy járt apám…

Úgy szeressük menyecskét, mind e rigó cseresnyét…

Eljöttünk szekerestől, hogy vigyük el fészkestül..


Kicsi Kati, nagy Kati, hozz egy kanna vizet ki,
Hozok es, adok es, mingyárt meghalok es…

Ha öreg es az ember, úgy es szereti a jót,
Mert a kecske, ha vén es, úgyes szeretei a sót…

Szép e virág, ha veres, csúf ez asszony, részeges,
Szép e virág, ha fehér, csúf az asszony , ha kevély..


Szép a lián ideig, huszonöt esztendeig,
Ha z’ideje haladja, akkor világ bolondja…

Apró gyió, mogyoró, szépen fütyül e rigó,
Még szebben es fütyülne, ha Erzsike itt lenne…

Felhágtam a kemencére, leégett e szoknyán szélje,
Kerüld meg a kemencét, s csókold meg a menyecskét…

László Anti kakasa, felhágott e kapura,
Mind azt kukurikulja, asszony menjen oda,
S az asszonya megleste, s e puskával lelőtte…

Csak elig, csak elig, tőlünk így es kitelik…

Jaj, e torkom min hevül, met e kancsó nem kerül,
Ha e kancsó kerülne, z’én torkom nem hevülne.
S ez én trkom sem rozsdás, az es megissza, min más…

Most sírj, liány, most búsulj, válasz meg e jányoktúl,
Mind e levél ez ágtúl…

Új a csipor, új mázas, Györgyi Illés új házas…

Sem arattunk, se nem fontunk, úgyes egy szekérrel hoztunk…

Azért jöttek uljan későn, hogy bémaradt vót e véső…

Ide azért jöttetek, hogy nem vót mit egyetek,
Idejöttök, hozzatok, oda menünk, adjatok…

Jöjj ide, jöjj ide, hagy üljek ez ölödbe,
S oda es nem sokáig, csak huszonnégy óráig,
S ez e huszonnégy óra, oljan , mint egy fél óra…

Eladom e ludamat, kivigadom magamat…

Keresztanya kendeje, fel van vetve e kertre,
Keresztapa őrizze, hogy e szél el ne vigye…

Keresztanya tanított, lába közé szorított,
Menné jobban szorított, annál jobban tabított…

Keresztanya bújába, bújjék bé e burjánba,
Keresztapa utána, hogy ne legyen magára…

Komám asszony csürkéje, felhágott ez ülőre,
Komám uram megleste, s e puskával lelőtte…

Uljan ittas, boros vagyok, haza mennék, nem találok,
S e, ki tudja, az se mondja, hova van e hazám útja…

Csiki csipor gyorsan főz, új menyecske gatyát sző,
Gondolkozik feléje, hol e galamb belőle,
Elrepült ez erdőbe, immá elmehetsz vele…

Itt e mámó beteg vót, feldörgölték, s jobban vót,
Kelj fel mámó, kürtölnek, nem kelhetek gyötörnek…

Itt e mámó jó vonyí, felkerpázza e menyit,
De e menye sem genge, bélüki e gödörbe…

Ne menj el te, ne hagyj el, háljunk kette ez éjjel,
Ha ez éjjen ketten hálunk, z’ágyból mindent lehányunk…

Ez az ember akkora, mind e túrós putyina,
Hogy ne legyen akkora, ha nem dolgozott soha…

Csipkebokor virágozik, ez az ember bogárodzik…

Ez az ember dur-dur-dur, ha megrúgom, felfordul,
Béfordul e bokorba, igenyesen pokolba,
Pokolba is legbelül, csipke hordani elöl…

Ez az ember klézsei, megnőttek e fülei…

Ez az ember túrót árul, lkas e gagyája hátul,
Kilikadt e bugyogója, leesett e jó dugója…

Miljen feteke cigán, s miljen fehér túrót csán…

Szegény ember szekere, letörött e tengelye,
Menjen haza, csánja meg, z’asszonyát szeresse meg…

S az ökör e szarvával, e az ember e párjával…

Patladzsika kóróstól, itt vagyok én urastól,
Patladzsika kórótlan, mások vannak uratlan…


Ez a lián lián lesz, míg e világ világ lesz,
Szereteje legén lesz, míg e világ világ lesz…

Ez a legén legén lesz, míg e világ viág lesz,
Szereteje lián lesz, míg e világ világ lesz…

Kinek mocskos e térgye, az nem jöhet fülkébe,
Kinek mocskos e lába, az nem jöhet nuntába…

Én Istenem láss csudát, z’asszony tarcsa e bubát,
Hadd el tarcsa e bubát, ha szerette az urát…

Kinek vagyon bubája, hosszú e lábújjkája,
Kinek nincsen bubája, kurta e lábújjkája…

Kinek ez a csonó van, böcsülete es nagy van,
Kinek ez e csomó nincs, böcsülete semmi sincs…

Adjon Isten ne hagyjon, mennyországbólrészt adjon,
Putyinába bort adjon, nekünk örömet adjon…

Ú-jú, ju-ju-ju, megdöglött e vén varjú,
Megmaradt ez éfijú, s annak nem kell több sarú…

Öregember csak úgy szökik, ha ződ faszulykát ehetik,
S akkor es csak úgy szökik, ha zsírosat ehetik..

Terülj, terülj rokolya, tizenkét istennyila,
Üssön bé e likadba…

Öleld meg, csókold meg, s utolján es böcsüld meg,
S mennyit fingik, mind idd meg…

Holdvilág, napvilág, megbolondult e világ,
Megbolondult csudájába, hogy nem jöhet e nuntába…

Ne nezzenek nyilára, met nem vagyunk halálra,
Münket hiába neznek, velünk úgy sem jöhetnek,
Velünk csak úgy jöhetnek, ha belétet vehetnek…

Jányért menünk, nem magért, Benke János lányáért,
S azért e Rózsikáért…

S e Budáról felveszünk, s e Patakra leteszünk…

Vigyázz leány/legény magadra, mit vettél e nyakadra,
Éjjel nem hagy aludjál, nappal nem hagy dolgozzál…

Mennyi csillag ez égen, annyit fordulsz az éjen,
Fordulj az urad felé, ne fordulj a fal felé…
Nyirásza, nyirásza, nem hallik e sírása,
Meghallik e sírása, mikor dubban e háta…

Itt hattuk e maradékot, s elvisszük e hasadékot…

Pengetik e mozsikát, most viszik el Merickát,
Jól megverik e likát, ha tegeti ez urát…

Ez a baba ruhába, uljan, mint egy rossz bába,
Én es vótam ruhába, mégesm vótam russz bába…

Ződ e gódán, nem sebes, itt egy nagy csokor restes…

Veres ingbe, fatába, menjünk ki e határba,
Veres ingem szépecske, s abba van egy resteske…

Addig ittam pálinkát, kilikadt e katrincám,
Immá iszom borecskát, hogy vegyenek új fátát…

Ha iszom es, ha nem es, részeges e nevem es,
De jobb iszom, nem innám, legyen igaz e nevem…

Bort iszom én nem vizet, mert ez uram kifizet,
Ha fizet es, ha nem fizet, úgysem iszom én a vizet…

Komám asszin, nagyasszony, gyócs ez inge, nem vászony,
Kérem alázatosan, adjon csókot párosan…

Pojánba e gyükere, fejembe ez ereje…

Iháj-iháj ihatnám, ha bor lenne innyanám,
Addig innám belőle,míg lebúnám melléje…

Ebbe van egy cseppecske, s uljan, mit e mézecske,
Aggyig iszom belőle, míg lebújom melléje,
Ha lebújom melléje, jól megvernek /megszeretnek mellette…

Kancsó file letörött, hívogató megdöglött…

A budai asszonyok, úgy örvendnek e bornak,
Mind e rigó tavasznak…

Csirikolnak e fecskék, szép hurmuzos menyecskék,
Csirikolnak madarkák, részegek e bábecskák…

Édesanyám forralj tejet, apríts belé zsemlye belet,
Hogy még egyszer egyek veled…

Itt e nyirel nagyecska, szökik mind e lovecska,
S e nyirásza kicsike, szökik mint egy görice…
Cigán vett vót két kutyát, egy fetekét, egy tarkát,
Csókolja meg e likát, mét nem vett két egyformát…

Húzd ki cigán, húzd ki végig, ne harapdosd el a végit…

Három éjjel, három nap, járni kell a lábomnak,
S ez én lábom kijárja, met az szokott e táncra…

Járd ki lábom, járd ki most, nem parancsol senki most,
S ez én lábom kijárja, met az szokott e táncra…

Itt van kedvem kimutatom, haza menek, megsiratom,
Meg ez anyja halálát, letöröm e derekát,
Hezzám ne szúrja z’orrát…

Új menycske messze lát, vízre küldte ez urát,
Míg ez ura vízre járt, cigán legén vele hált,
De jó uram, de jó kend, de jó vizet hozott kend,
Menjen el még máccor es, üljön oda tovább es…

Elment uram ez erdőbe, más fekütt e lepedőbe…

Túrót ettem, nem ordát, ezért nőttem ekkorát…

Z’én emberem uljan jó, télbe szamár, nyárba ló…

Édes vérem, testvérem, érted buzog e vérem,
Érted biza, nem es csuda, mert te szíp vagy, mint egy rúzsa….

Ne búsulj, ne búsulj, úgyes megeszen e suly…

Hozz ki mámó székecskét, vegyük le e szépecskét,
Hozz ki mámó lajtorját, vegyük le e madarkát…

Ide hoztuk e menyét, ki letépje bezerit,
De e mámó sem gyenge, bélöki e gödörbe…

Kerülik e szekeret, patkolják ez egeret…

Elindultunk misére, azt sem tudjuk miféle,
Mise-e vaj vecsernye, vaj egy nagy, rongyos cserge…

Hallod-e te, én veled még beszélni sem lehet,
Kapok én mást eleget, kivel beszélni lehet…

Alázatos genge szűz, ég e szeme, mind e tűz…

Ideki e gödörbe, húst árulnak hitelbe,
De nem adnak z’egésznek, csak a jó embereknek…
Ződ e gódán, de apró, itt egy nagy csokor kotló…

Hangyafészek, darázsfészek, ez az ember most es részeg….

Nagyot éltünk üresen, úgy es járjunk ügyesen…

Koczka Andrea - 2007. február 22., 22.09

Syastok!!

Vki kért nem es oly rég kettős jártatója s sírülőjéhez kiáltásokat...ha érdkel még,akkor a héten felteszem ide,s lehet belőle szemezgetni....

Jucus - 2007. február 22., 21.11

Igazad van Nándi! Így hát kapsz egy szépet:-)

A menyasszony szép virág
Koszorúja gyöngyvirág
Boldog az a vőlegény
Aki mondja az enyém

Nagy Nándor - 2007. február 22., 15.58

Szia mindenkinek
Mi történt veletek eddig ezen az oldalon simán közzé lehetett tenni a csujákat mindenki számára, most meg úgy beszéltek rólluk mintha valami ­érték­ lenne. Az rendben van hogy két-háromszáz rikoltót nem kezd el az ember begépelni, de higy már oldalak óta csak azt olvasom, hogy küld el nekem, meg küldök cserébe. Nem a csereberével van gondom csak simán közzé lehetne tenni itt is, vagy ha ennyire izgat mindenkit akkor az oldal szerkesztőit kérem meg egy adatbázis létrehozására az itt elhangzottakból.
Nem akarok senkit megbántani vagy bírálni (mindenkinek magánügye hogy mit csinál) senkit, csak hiányzik a régi hangulat. Mikoris az ember ide kattintott és talált egy két új vagy nem új csuját amikbe visszalapozva megtalálta amit keresett.

Vrábel Mihály - 2007. február 19., 10.19

Szisztok!Kellenének nekem csávási csujogatások,ha lehet,cigányul!Nagyon jó lenne ha vki tudna segíteni...
Köszi

Répási Tímea - 2007. február 18., 16.56

Szia Andi!
most csak egy kicsit tudtam ide ülni, de amint lesz iőm, ígérem küldök csujjogatásokat!

Koczka Andrea - 2007. február 15., 14.20

Sya Timi!

Szeretnék kérni legénycsúfulós táncszókot:D De más es beléfér...:D
előre es eköszönöm!Ha érdekel,akkor csrébe tudok moldvai ihogtatásokot adnyi...meg mostan bukkantam rá néhány zavtos tánkiáltásra es...

andi.koczka@gmail.com

Vivien - 2007. február 11., 15.14

én is nagyon köszönöm a csujogatásokat!!

Répási Tímea - 2007. február 9., 21.54

Jucus!! megkaptam ez emailt, nagyon szépen köszönöm!! Természetesen én is köldtem csujjogatásokat :)

Jucus - 2007. február 9., 20.59

Nagyon szívesen!!! :-)

Varga Orsolya - 2007. február 9., 20.39

Köszi szépen, ezzel el leszeke egy darabig!:o)

Veronika - 2007. február 9., 19.20

Jucus! Megkaptam az e-mailt! Köszönöm szépen a rengeteg csujjogatást!!! :)

Nagy Nándor - 2007. február 9., 16.20

Krisztián

Engem érdekelnének a csuják. Nagyon kevés románt tudok. Az érdekelne még hogy leírva vagy fonetikusan tudod őket. Románul nem tudok de elolvasni /kiejteni/ el tudom őket. Légyszives küld el a csotany0808@freemail.hu címre.

Köszke

Jucus - 2007. február 9., 15.57

Jó, megy:-)

Veronika - 2007. február 9., 14.54

Szia Jucus!
Nem, még nem érkezett meg hozzám! De biztos nem a te hibád, a gépem néha bohókás! :) Megtennéd hogy elküldöd nekem mégegyszer?! Megköszönném! :D

Varga Orsolya - 2007. február 9., 13.43

Szia Jucus!
Nekem is elküldenéd, ha szépne megkérnélek?:o) köszi

Jucus - 2007. február 9., 8.57

Jujj, már tegnap délben elküldtem, csak nem nem ért oda?!

Veronika - 2007. február 8., 20.41

Jucus!
Ha nekem szól, rendben, és köszönöm szépen! Jöhet! Korlátlan mennyiségben! :D

Veronika - 2007. február 8., 20.39

Tímea!
Nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg csujjogatást! Nagyon tetszenek és sok újattaláltam! Jó lesz szombaton a táncházba meg a koreográfiába is! még egyszer köszönöm szépen! :D

Répási Tímea - 2007. február 8., 14.05

Veronika! Most küldtem el az e-mailt!! :)
Remélem találsz köztük olyat, amit kerestél :)

Jucus - 2007. február 8., 12.30

Küldök privát levelet, jó, Vica? :-) Ide sok lenne.

Veronika - 2007. február 8., 12.00

Szia Timi!
Kedves vagy, igen főleg legénycsúfolót, de a szerelmesek is érdekelnek! Meg azok amik csak úgy szépek!
Ha nem szeretnéd mind ide írni küldhetsz nekem e-mailt is:
veca21@citromail.hu
Köszönöm szépen!

Varga Orsolya - 2007. február 7., 20.19

Kiválogattam egy pár cukorkát, amit itt olvastam a Folkrádió honlapján!

A visai leányok
Tört fuszulykás a szályok
Kamarási legények
Mind lenyalják szegények
(ezt a lányok kiabálják, ezzel ugratják a fiúkat, ugyanis a visaiak nincsenek jóba a kamarásiakkal. Erre általában a legények a következőt válaszolják)
A visai leányok
Kenderáztatni járnak (járnok)
Hazajönnek vizesen
Adnak csókot szivesen (csókot adnak szivesen)

Túlsó soron a mi házunk
Fehér rózsa nyílik nálunk
Ha fehér kell fehért adok
Ha piros kell magam vagyok

Húzzad cigány ne húzz kettőt,
Mos’ kaptam egy új szertetőt
Olyan mint a gyöngyvirág
Azt se tudom hogy hívják
Ahol megyen az utcán
Rózsa nyílik a nyomán
Ha nem rózsa viola
Szívem vigasztalója

Nincs anyádnak hat libája
Csak az a szőrös kutyája

Még azt mondja a retek
Hogy én sokat szeretek
Nem jól mondja a retek
Mer én egyet szeretek

Még azt mondja a dió
Hogy a legény az mind jó
Nem jól mondja a dió
Mer a legény egy se jó

A menyasszony irul-pirul
Lába közé szorult a nyúl
A nyúlnak az angyalát
Hova dugta a farkát

Három Kislány a réten
Virág van a kezében
Nem kell nékem a virág
Csak az aki csókot ád

Ablakomba két kis csirke
Egyik kakas másik jérce
Én eszem a zúzát máját
Csókolom a babám száját

Gyere rózsám Enyedre
Ott a világ közöpe
Ott árulják a rózsát
Csokros szegfűt, violát

Az én babám szemöldöke
Többet ér, mint a hat ökre
A hat ökre szántó-vető
De a babám hű szerető
Egy szem szilva besztercei
Van szeretőm egy alszegi
De azt tartom én titokba
Hogy a felszegi ne tudja

Répási Tímea - 2007. február 7., 17.28

Veronika! Milyen mezőségi csujogatásokat szeretnél? én rengeteget tudok :) Legénycsúfolót? vagy milyeneket?

Márián Krisztina - 2007. február 6., 21.41

Mezőségi:
Olyan furcsa kedvem van,kilenc deci bennem van!

Tudok román csujogatásokat,akit érd.írjon nékem
Pusz

Veronika - 2007. február 6., 19.35

Egy kis hibajavítás:

A mérai legények,
szilva ízes lepények,
a lányokka akarják,
pendej alá takarják.

Veronika - 2007. február 6., 19.34

Szervusztok! Olcasgattam az előzőeket és talán ezek még nem voltak! Mind Kalotaszegi, általában, de hallottam már máshol is! Cserébe szeretnék pár mezőségit! :D Köszi

A mérai határon,
Nem volt eső a nyáron,
Nem nőtt meg a kenderünk,
Kurta lett a pendejünk.

A mérai lepények,
szilva ízes lepények,
a lányokka­ akarják,
pendej alá takarják.

A mérai templom előtt,
megfogadtam Isten előtt,
hogy nem tartok több szeretőt,
csak minden ujjamra kettőt.

Loptás az én kezkenőm,
barna az én szeretőm,
amér­ barna nem cigány,
szeret engem igazán.

Ez a legény azt mondja,
a pálinkát nem issza,
meginná ő akkor is,
ha patakba folyna is.

Nagy Zsuzsa - 2007. február 6., 16.42

Csávási csujogatások:
Vess figurát, olyan cifrát
Hogy a padló vessen szikrát

Ez a legény úgy járja
Hét faluba nincs párja

Ez a legény azért görbe
Sokat kökött a gödörba

Öregesen, ügyesen
Hogy a deszka repedjen

Járj előttem lábujjhegyen
Úgyis átviszlek a hegyen
Este jóvók, reggel megyek
Míg a világ nálad leszek

Fáj a szívem, hogyne fájna
Ha a bánat el nem hagyja

Hó, te legény, hóte hó
Ne szökjél úgy, mint a ló

Előre, csak előre
Lássuk mi lesz belőle

Engem szeress, ne anyádat
Én csókolom meg a szádat

Tágasságot nekünk is
Ha kicsinyek vagyunk is

Járom pálca, járom szeg
Járjad bolond, nincs eszed

Ez a legény olyan szép
Mint egy háromlábu szék

Veronika - 2007. február 5., 18.32

Sziasztok!
Keresek még mezőségi csujogatásokat, olyan jó ízeseket, de mégsem 18 éven felülieket! :) Amivel jól oda lehet mondani a legényeknek! :D
Előre is köszönöm szépen!

Varga Orsolya - 2007. január 31., 10.16

Na még mindig várom a csávási csujogatásokat, egy nagy durranású csávási szám várja őket, úgy szeretnénk már megcsinálni, csak a csujogatás hiányzik!

Varga Orsolya - 2007. január 19., 11.19

Továbbra is nagyon kíváncsi lennék csávási csujogatásokra!

Vivien - 2007. január 16., 18.07

Én is szeretnék csávási csujogatásokat szeretnék kérni

Varga Orsolya - 2007. január 16., 10.05

Sziasztok!

Csávási csujogatások érdekelnének, ha valaki tud ilyeneket, akkor kérem, írjon!

köszi

Én - 2007. január 4., 21.58

Gyimesbükkben kidobolták, hogya kolbászt ne árulják.
Mert egy lánynak vékony jutott, rögtön a bíróhoz futott.
A bíró úr hamarjában, övét dukta a markába!

Dénes Tünde - 2007. január 4., 16.53

Boncidai legények
zöld kalapot viselnek
házasodni nem mernek
félnek megszegényednek

Boncidai leányok
pohárbeli virágok
legények ha akarják
kalapjukba hervasszák

Tóth Rebeka - 2007. január 4., 11.41

mezőségi:
Addig élek amíg élek,
amíg bennem zeng a lélek,
zeng a lélek zeng a szó,
zeng a szerelem ajtó

Jó a mézes pálinka,
bolond aki nem issza,
lám én csak ezt szeretem,
ezér nagy a fenekem

Nagy Zsuzsa - 2007. január 2., 19.41

Sziasztok!
Érdekelne minél több gyimesi csujogatás! Tudtok segíteni? Előre is köszönöm!

Varga Dóra - 2007. január 1., 18.59

Bonchidai sűrű berek
Nem terem az többet megyet
Nem terem az más virágot
Ibolyát és gyöngyvirágot

Bonchidai sűrű berek
Ott terem az ügyes gyerek
Én is onnan ugrottam ki
A nyavaj tört volna ki

Bonchidai magas torony
Beleakadt az ostorom
Gyere babám akaszd ki
A nyavaja törjön ki

Bonchidai híd alatt
Leány a legény alatt
Azért feküdt alája
Viszketett a szoknyája

Bonchidai legények
Mind ügyesek szegények
Csak az a hiba bennük
Félre kacsint a szemük

Bonchidai legények
Mind büdösek szegéyek
Bonchidai leányok
Mindig nyíló virágok

Marusa Andi - 2006. november 11., 21.33

Sziasztok!

Ha tud valaki bonchidai magyar csujogatást az legyen oly szíves és írja be őket!!!

Köszi

Koczka Andrea - 2006. november 6., 22.52

Systok!!
most küldtem el az ihogtatásokat!!!remélem,hogy sikerül hasznosítani!!!:D

Koczka Andrea - 2006. november 6., 18.17

Kedves mindenki!!!

Ha visszajöttem próbáról,mennek a moldvai ihogtatások!!!!ELnézéseteket kérem,hogy ennyit kellett rá várni!!!:D

Markó Fruzsi - 2006. november 6., 15.03

Sziasztok!
Tudna nekem Vki segíteni? Bukovina felvételeket, videókat, tánctanító-videókat keresek! Ha vki tudna segíteni, nagyon hálás lennék!!! Nagyon szépen köszönöm előre is! Ha át tudnátok küldeni, itt az e-mail címem is! Puszi
frezse@gmail.com

Nagy Zsuzsa - 2006. november 5., 10.36

Szia Andrea! Ha belefér nekem is elküldöd mikor időd van? (nagy_zsuzsii@yahoo.com) Előre is köszike!
Zsuzsi

Koczka Andrea - 2006. november 4., 18.57

Syastok!!

Igyekszem az ihogtatásokat küldeni!!!!csak most mözbejött egy verseny,de nem felejtetem el...Egy része már megvan,s aztat elküldöm nektek, a többit majdan utólag!!:D

Tóth Adrienn Anett - 2006. november 2., 11.40

Szia Andrea!
Engem is érdeklenének a moldavi csujogatások. Ráér a hétvégéig természetesen Üdv Adrienn
adrienn@primposta.com

Toby_folk - 2006. november 1., 23.24

Szia Péter!!
Sárpataki csujogatásokat nem, de Marosszéki és álltalános Székelyföldi csujákat tok! Ha érdekell írj zozi15@freemail.hu

Koczka Andrea - 2006. november 1., 22.38

Kedves Mindenki!!!:D

Aki moldvai ihogtatásokat kért tőlem,fogom küldeni,de ezt csak a hétvégén tudom megcsinálni...Remélem nem gond,s nem sürgőd senkinek sem....Ha mégis,akkor légyszike jelezzétek!!
További szép éccakát mindenkinek!!!

Nagy Nándor - 2006. november 1., 15.05

Andrea, én is nagyon régóta vadászok már Moldvai csujogatásokra. Elküldenéd nekem is? csotany0808@freemail.hu Köszi.

Pál András - 2006. november 1., 12.28

Andrea: Köszönöm, e-mail címem: emperor2@citromail.hu

Török Péter - 2006. november 1., 9.54

Sziasztok!

Ha Valaki tudna nekem segíteni Marossárpatak, ill Rábaköz csujogatásaiban nagyon örülnék neki.

Előre is köszi.