Folkrádió

Fórum

Gombár Loránd

Új hozzászólás írásához be kell jelentkezni. Ha még nem regisztráltál, itt megteheted.

Felföldi Barnabás - április 8., 23.03

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYÜTTESVEZETŐ-NÉPTÁNCOKTATÓ FELADATKÖR BETÖLTÉSÉRE

A Budakalászi Lenvirág Alapítvány pályázatot hirdet együttesvezető - néptáncoktató feladatkör betöltésére a Lenvirág Táncegyüttesben, gyermek és ifjúsági korosztályok részére, 2019. szeptember 1-jei kezdéssel. Egyéni jelentkezők és összeszokott oktatópárok jelentkezését is várjuk.

Jelentkezési határidő: 2019. április 15. hétfő.

A Lenvirág Táncegyüttesről röviden
Az 1972 óta folyamatosan működő Lenvirág Táncegyüttes fiatalok generációival ismertette meg Kárpát-medence tánc- és néphagyományait, akik szép sikereket értek el hazai és nemzetközi színtereken egyaránt. A Lenvirág Táncegyüttes Budakalász egyik vezető művészeti csoportja, amelynek a helyi identitás formálásában, erősítésében is évtizedek óta komoly szerepe van. A Táncegyüttesnek a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár ad otthont, működésének hátterét pedig – az önkormányzati fenntartású művelődési házzal közösen – a Budakalászi Lenvirág Alapítvány biztosítja.

A pályázó feladatai:
- a Lenvirág Táncegyüttes szakmai, művészeti munkájának irányítása a Táncegyüttes és a település hagyományainak szem előtt tartásával;
- rövid- és középtávú művészeti-szakmai program kidolgozása, egyeztetése (az alapítványi kuratóriummal és a művelődési ház vezetőségével), valamint a program megvalósítása;
- koreográfiák készítése, betanítása és a repertoár gondozása;
- a tánccsoportok munka- és próbarendjének meghatározása, a táncpedagógusok szakmai munkájának összehangolása;
- a próbák vezetése;
- részvétel az együttes műsorain;
- szakmai jellegű táborok megtervezése, a szervezésük és lebonyolításuk irányítása, a táborokban való aktív részvétellel;
- minősítő és egyéb versenyekre való felkészítése a csoportoknak, szólótáncosoknak;
- a csoportok felkészítése az együttes rendezvényeire, programjaira (pl. farsang, városi rendezvények, Kalászi Vigasságok, évadzáró műsor) és segítségnyújtás ezek szervezésében;
- a Táncegyüttes viseletrendjének alakítása (korcsoportonként, a színpadi műsorok függvényében), a viseletállomány állagának figyelemmel követése;
- a pályázatok előkészítésében és elszámolásában való aktív szakmai részvétel.

Elvárások:
- néptánccsoportok művészeti vezetésében, próbák irányításában, oktatásában szerzett tapasztalat;
- a magyar és a kárpát-medencei táncanyagok és a hagyományos népi kultúra magas szintű ismerete, és átadásának, színpadra alkalmazásának képessége;
- kiváló kommunikációs és szervezőkészség, határozottság, elkötelezettség;
- táncpedagógusi jártasság és megfelelő készségek a gyermek és ifjúsági korosztályok oktatásában is.

Előny:
- a Táncművészeti Egyetemen szerzett néptáncoktatói végzettség vagy folyamatban lévő hallgatói jogviszony;
- Budakalászhoz közeli lakóhely, helyismeret.

A pályázat benyújtásának követelményei:
- fényképes szakmai önéletrajz (pedagógusi, koreográfusi és vezetői gyakorlat);
- motivációs levél;
- szakmai terv, amely magába foglalja a szakmai célokat, elképzeléseket és a tanítás módszertanát.

Díjazás
Az együttesvezető - néptáncoktató díjazása a Budakalászi Lenvirág Alapítvány kuratóriumával történő megegyezés szerint történik. Erre a pályázók szóbeli meghallgatásán esik szó bővebben.

A pályázat benyújtásának módja
Benyújtási határidő: 2019. április 15. hétfő.
A pályázat postai küldeményben és elektronikusan is benyújtható, az alábbi címekre:

Postacím:
Budakalászi Lenvirág Alapítvány
2011 Budakalász, Szentendrei út 5.
E-mail (Paulheim Rita alapítványi elnök részére): ritaps@t-online.hu
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paulheim Rita alapítványi elnök nyújt, a +36209148139-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja
A pályázat benyújtása után személyes beszélgetésre kerül sor, ehhez időpontot egyeztetünk a jelölttel.
A pályázati beszélgetésen a pályázó szakmai elképzeléseiről, motivációiról, a munka technikai és egyéb feltételeiről, valamint az együttesvezetői juttatásról esik szó.
A pályázat elbírálási határideje: 2019. június 21. Ezt követően haladéktalanul kiértesítünk minden pályázót.
A munkáltató eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot.

A munkavállalóval kapcsolatos egyéb információ
A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

Árvai Zsigmond Attila - 2018. június 4., 9.30

Gyere néptáncot tanítani a Tisza-tóhoz!

A tiszafüredi székhelyű Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet
néptáncpedagógus munkakör betöltésére.

Ha szeretnél egy a néptánc mellett elkötelezett, kreatív, kiváló csapat tagja lenni, köztünk a helyed! Sok-sok néptáncot szerető gyermek várja, hogy tudását tovább pallérozd, műsorokra, versenyekre felkészítsd, formáld a közösséget.

Jogviszony típusa:
Határozatlan idejű munkaviszony

Pályázati feltételek:
 Főiskola, néptáncpedagógus,
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 90 napnál nem régebbi hatósági igazolás a büntetlen előélet igazolására

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Néptánc órák megtartása, iskolai dokumentáció vezetése, az iskolai programokon való aktív részvétel, közösségépítés.

Bérezés:
A közalkalmazotti bértábla szerint + pótlék + szolgálati lakás
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árvai Zsigmond Attila intézményvezető nyújt, a 06-70/3626475 -ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Árvai Zsigmond Attila intézményvezető részére az arvai.zsigmond@tiszataviami.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázóval történő személyes elbeszélgetés után történik a kiválasztás.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

Máltai Szimfónia - 2018. május 25., 12.45

Zenetanárok, zenészek figyelem! Új csapattagot keresünk Kaposvárra!

Olyan nyitott és segítőkész, zenei háttérrel rendelkező kollégát keresünk, aki küldetésének érzi a hátrányos helyzetű, szegény sorsú gyerekek segítését. A zenei foglalkozásokat hétköznap délutánonként tartjuk.
A zenetanár feladata a Máltai Szimfónia módszerével történő csoportos zeneoktatás ill. együttműködés a program és a Szeretetszolgálat munkatársaival, valamint a foglalkozásokra járó gyerekek családjaival.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Zenetanári képesítés (nem feltétel)
• Hátrányos helyzetű gyerekek képzésében szerzett tapasztalat
Elvárt kompetenciák: Program szintű gondolkodás, empátia, türelem, jó kommunikációs és kapcsolatteremtési készség, problémamegoldó képesség, önállóság, konfliktuskezelő képesség, kreativitás.
Az álláslehetőséggel kapcsolatosan további információk kérhetők a nagy.kalman@maltai.hu e-mail címen.

Kemecsei Gábor - 2018. február 13., 10.00

Népi énektanár munkakör
Váci Tankerületi Központ


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola

népi ének tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Konstantin tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

népi ének főtárgy, népi ének társhangszer és népzeneelmélet tantárgyak tanítása a szakgimnáziumban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:

• Egyetem, népi ének szak,

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz és motivációs levél

• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bednarik Anasztázia intézményvezető nyújt, a 06-27/317-180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:


• Elektronikus úton Dr. Bednarik Anasztázia intézményvezető részére a bartokami.vac@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 3 hónap próbaidő


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tf7e4olyc6

Szilas - 2018. február 7., 21.04

PÁLYÁZAT FELHÍVÁS
A Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesület pályázatot hirdet
MŰVÉSZETI VEZETŐ
feladatkör betöltésére a
SZILAS NÉPTÁNCEGYÜTTESBEN
A többszörösen kiválóan minősült, 20 éves múltra tekintő SZILAS Néptáncegyüttes célja és szívügye a hagyományőrzés és a kulturális örökség átadása a fiatal generációknak. A SZILAS Néptáncegyüttes munkássága folytán elsődlegesen a Kárpát-medence tánckultúrájának megismerését, ápolását tartja szem előtt, a táncok autentikus jellegének megőrzésével, de eltökélt szándéka a kerületi hagyományok ápolása is.
A művészeti vezető feladatai:
1. a SZILAS Néptáncegyüttes hagyományaihoz, irányvonalához hűen a szakmai, művészeti munka irányítása,
2. a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesület eszmeiségével, értékrendjével történő azonosulás annak képviselete
3. próbák (előzetesen megtervezett próbarend szerinti) szervezése, illetve vezetése,
4. rövid és középtávú művészeti szakmai program kidolgozása, egyeztetése
5. koreográfiák készítése,
6. az utánpótlás csoportok munkarendjének meghatározása, irányvonalainak kijelölése , táncpedagógusok szakmai munkájának irányítása
7. a próbákon aktív részvétel,
8. részvétel az együttes műsorain,
9. különböző tánctechnikák beépítése a próbák sorába (például: balett, Molnár-technika, kortárs tánctechnikák)
10. a felnőtt együttes művészeti működéséhez szükséges szervezési feladatok ellátása,
11. részvétel az együttes rendezvényein, programjain, segítségnyújtás azok megszervezésében.
Elvárások:
1. tapasztalat csoportok művészeti vezetésében, próbák irányításában, oktatásban,
2. szakmai tapasztalat a magyar és a kárpát-medencei táncanyagok, illetve folklóranyagok
gyűjtésében, feldolgozásában,
3. kiváló kommunikációs és szervezőkészség, határozottság, odaadás
4. az autentikus magyar népi kultúra ismeretének elmélyítése, átadása és színpadra alkalmazásaDíjazás:
A Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesület elnökségével történő megegyezés szerint. Az alapfizetésen felüli premizálási csomaggal, melynek feltétel rendszeréről az elnökség ad tájékoztatást.
Kérjük jelentkezésüket, motivációs levéllel és szakmai önéletrajzzal 2018. február 28-ig az alábbi címre küldjék
RÁKOSPALOTAI SZILAS NÉPTÁNCEGYÜTTES EGYESÜLET
BUDAPEST
postacím: 1152. Nagysándor József utca 10.
web: www.szilasneptanc.hu
e-mail: szilasrp@gmail.com

Kalmar Bernadett - 2017. október 6., 0.34

Londoni magyar hetvegi iskola neptanc es nepzene oktatasara tanart keres.

Londonban elo magyaroknak es magyar kultura irant erdeklodoknek hoztuk letre a Magyar Klub Es Iskolat (MAKI; https://makisulilondon.wixsite.com/maki ).
Itt onkentesek oktatnak irodalmat tortenelmet es szeretnenk neptancot, nepzenet is oktatni a fiataloknak- de nincs tanarunk!
Kerlek, ha Londonban elsz, szeretsz es tudsz nepdalokat enekelni, neptancot tanitani, gyere el hozzank!
kalbetti@yahoo.co.uk

Gyeres Muhely - 2014. november 21., 10.27

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Zalalövő
intézményegység vezető (magasabb vezető) valamint táncos és próbavezető, modern tánc szakos pedagógus munkakör betöltésére.

További részletek itt olvashatók:
http://zalalovo-iskola.sulinet.hu/?p=968
http://zalalovo-iskola.sulinet.hu/?p=963

Bocskai Néptáncegyüttes - 2014. április 24., 10.45

A Világ - Virága Alapfokú Művészeti Iskola főállású néptánc-pedagógust keres Hajdú-Bihar megyei telephelyeire. Jelentkezni lehet Bíróné Marsi Andrea Igazgató Asszonynál a 06-70/333-79-50- es telefonszámon vagy e-mailben a vilagviragaiskola@gmail.com e-mail címen fényképes önéletrajz csatolásával.

Takács Éva Erzsébet - 2012. július 3., 15.55

Most végeztem a Zeneakadémián (2012 júniusában) népi ének tanári szakon és állást keresek Budapesten vagy környékén. Ének mellett alapfokon citeratanítást is vállalok!

Takács Éva
e-mail: chava1@gportal.hu

Jocha István - 2011. szeptember 13., 23.44

Néptáncpedagógusi munkát keresek!
E-mail: pittaba@gmail.com
Tel.: 06-20-364-6851

Müller Anita - 2011. január 30., 12.27

Néptáncpedagógust keres a P.R.K. "Tánc-Lánc" A.M.I. Pápára!
e-mail: tanclanc@kabelszat2002.hu

Gombár Loránd - 2010. május 22., 20.13

Tel:06203952626
E-mail:gombar_lori@yahoo.com

Gombár Loránd - 2010. május 22., 20.11

Népzenetanár állást keresek Debrecen és környékén szeptemberi kezdéssel.