Folkrádió

A „palócság tudósára” emlékeznek csütörtökön
Manga János Emléknap

Ipolyság. Száz éve született és huszonkilenc éve halt meg Manga János, a „palócság tudósa”, a „fáradhatatlan gyűjtő”, a „népzenei és néprajzi polihisztor”. A helyi önkormányzat, a városi könyvtár, továbbá a Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre Manga János Emlékünnepséget szervez december 14-én a jeles folklorista, a néphagyományok és népművészet kutatójának a tiszteletére.

Manga a jelenleg közigazgatásilag Ipolysághoz tartozó Pereszlény községben született, és első gyűjtései is a környékről származnak. Pereszlényi, ipolyszécsénkei és ipolyfödémesi mondákat dolgozott fel, majd az Ipoly mente népzenéjének lett szakavatott ismerője. A kutató szűkebb pátriája mellett a Garam mente, a Zoboralja és a Mátyusföld népi kultúrájával is behatóan foglalkozott, több alapmonográfiát is írt ezekről a vidékekről. 1941-től a Budapesti Néprajzi Múzeum munkatársa, 1949-től a balassagyarmati Palóc Múzeum igazgatója, majd a Népművelési Intézet élére került, végül nyugdíjaztatásáig az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának főmunkatársa, osztályvezetője. A magyar–szlovák kapcsolat egyik legnagyobb szakértőjeként is elismerést szerzett, és hatszáz darab felvidéki fotója a Néprajzi Kutatóintézet Adattárának féltett kincse. A megemlékezés Pereszlényben kezdődik 15.30-kor, ahol megkoszorúzzák a tudós lakóházán elhelyezett emléktáblát. Az ünnepség a városi könyvtárban folytatódik, 16 órától, itt Danis Ferenc helytörténész vázolja fel Manga János életútját és ismerteti munkásságát. A Luca-naptól karácsonyig címmel egy csokorra való, az adott népszokásokhoz kötődő mondókák, rigmusok, népdalok hangzanak el a kutató Ipoly menti gyűjtéséből.

FORGÁCS MIKLÓS

Új Szó, 2006. december 12.