Folkrádió

Aranyosszéki népzene

A Hagyományok Háza gondozásában 2010-ben megjelent Új Pátria sorozat első lemeze Aranyosszék népzenéjét mutatja be.

A tájegység III. Endre 1291-es adománylevelében tűnik fel először, amelyben az aranyosszéki székely falvak - összesen 29 község - is fel vannak sorolva. Lakosságát a tatár pusztítás után, 1264-1271 között V. István telepítette át Kézdiszékről az elpusztult tordai királyi várbirtok területére, és ugyanazon kiváltságokkal látta el, mint a székely területeket. A történeti hagyomány szerint az adományozás a kézdi székelyek harci vitézségének jutalmául történt, mert a tatárjárás idején körülzárt Székelykő várát felszabadították az ostrom alól. A 13. századi oklevélben felsorolt települések közül több elpusztult, illetve másokkal összeolvadt az idők folyamán, s a 14-15. századtól 22 község alkotta az ötödik székely széket. Az 1876-ig önálló közigazgatási egység székhelye a Maros völgyében fekvő Felvinc lett, de a tájegység ezer szállal kapcsolódott a keleti határainál fekvő Tordához is. Noha az aranyosszéki székelyek kiváltságaikat 1848-ig megőrizték, nem lévén közvetlen kapcsolatuk a Székelyfölddel, népi műveltségük sok tekintetben másként alakult.

Aranyosszék népzenei gyűjtése már a 20. század elején elkezdődött: Vikár Béla Sinfalván, Bartók Béla pedig Torockón gyűjtött összesen 17 dallamot. Az alapos terepmunkát azonban Almási István végezte el, aki 1963-64-ben öt aranyosszéki faluban több mint 200 népdalt és balladát rögzített. Ebből az anyagból Régi népdalok Aranyosszékről címmel tíz régi stílusú dal meg is jelent 1971-ben. A részletes gyűjtéssorozat Demény Piroska vezetésével folytatódott: 1970-81 között közel ötven (!) alkalommal jártak ezen a vidéken, melynek eredményeként nemcsak 17 Aranyos-parti falu népzenei anyagát tárták fel, de a tájegység Mezőséggel határos, valamint Maros menti szakaszának zenéjéről is átfogó képet kaptak. A hatalmas anyagmennyiség publikálása sokáig váratott magára, végül a budapesti Néprajzi Múzeum gondozásában Pávai István rendezte sajtó alá és látta el hangzó melléklettel a gyűjteményt. Így az Aranyos folyó menti falvak hagyományos népdalainak és zenéjének legkiválóbb összegzését találjuk Demény Piroska: Aranyosszék népzenéje c. könyvében (Néprajzi Múzeum, 1998). Ebben a kötetben a szerző több dallamot is közöl az itt hallható gerendkeresztúri prímásoktól, valamint Antal Rozália énekestől. Olvashatunk Aranyosszék zenei hagyományáról, és a 210 dallamnyi példatár egy része a CD-mellékleten meg is hallgatható.

Magyar Zoltán

Fidelio, 2011. január 19.