Folkrádió

Népi énektanárt keresnek a váci konziba

A váci Tankerületi Központ pályázatot hirdet Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola
népi énektanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Konstantin tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
népi ének főtárgy, népi ének társhangszer és népzeneelmélet tantárgyak tanítása a szakgimnáziumban

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Egyetem, népi ének szak,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz és motivációs levél
• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bednarik Anasztázia intézményvezető nyújt, a 06-27/317-180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Dr. Bednarik Anasztázia intézményvezető részére a bartokami.vac@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 3 hónap próbaidő


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2018. február 12.