Folkrádió

Tallózó

www.ido@.hopp

Meglehetősen szokatlan a címül írt betűsor egy népi együttes előadását hirdető plakáton. De azt tanítják az újságíró- és a reklámiskolákban, hogy akkor jó egy cím, ha felkelti a figyelmet. Ha ez volt a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes új műsora készítőinek célja, akkor elérték. Az alkotók célja a figyelem felkeltése volt embertársaink, kapcsolataink ápolásának szükségessége iránt.

Hargita Népe, 2003. május 27.


www.ido@.hopp
Táncszínházi bemutató Csíkszeredában

A hagyományos falusi élettérbe idõutazással vezet – az urbánus környezetbõl hirtelen ugrással – a Hargita Népi Együttes ma esti bemutató elõadása. A tánc nyelvén elbeszélt történet a rohanó idõrõl és a hozzá alkalmazkodni próbáló emberrõl szól.

Krónika, 2003. május 27.


Régiók Találkozója a kalotaszegi Türében

A türei református egyházközség által rendelkezésre bocsátott kiállítóteremben megnyitott tárlaton a kézmûvestalálkozó korondi, csíkszeredai, székelykeresztúri, székelyudvarhelyi, brassói és nagyszebeni, illetve bánffyhunyadi, türei, mákófalvi, nagykapusi és kolozsvári résztvevõi állították ki alkotásaikat.

Krónika, 2003. május 27.


Lakodalom elődeink táncaival

Május 26-án tartja új műsorának premierjét a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes a pozsonyi Új Színpadon

Új Szó, 2003. május 22.