Folkrádió

Tallózó

Kalotaszegi adatközlők mesterkurzusa Piliscsabán

Még lehet jelentkezni a márciusi mesterkurzusra, melyen kalotaszegi népzenét tanulhatnak vonósok és énekesek. Oktatók: Varga István „Kiscsipás” (Bánffyhunyad), Toni Rudi (Méra) – brácsa, Havasréti Pál (Téka Együttes, Budapest), Demeter Panni (a kalotaszentkirályi táborok oktatója, Marosvásárhely), Ocskay Rita (Ágas-Bogas Zenekar, Piliscsaba), Huszthy Bálint (Ágas-Bogas Zenekar, Piliscsaba) és Halmos Attila. Az elméleti alapokat Pávai Istvántól hallgathatják meg az érdeklődők.

2016. február 29.


A nagyzerindi Ibolya sikere Békéscsabán

Az elmúlt szombaton IV. Viharsarki Vigadalom címmel Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban a Tabán Néptánc Együttes szervezte azt a nemzetközi folklór és táncjátékot, ahova – a magyarkanizsai Fürtöcske Néptáncegyüttes, a méhkeréki Román Hagyományőrző Táncegyüttes, az orosházi Harangos Táncegyüttes, a békéscsabai „Őszülő halánték” szenior csoport, a Szeged Táncegyüttes, a szarvasi Tessedik Táncegyüttes, a házigazda Tabán Táncegyüttes mellett – egyedüli erdélyi csoportként a nagyzerindi Ibolya Táncegyüttest is meghívták.

Nyugati Jelen, 2016. február 23.


Vonós hétvége Virágvölgyi Mártával az Óbudai Népzenei Iskolában

Február 27-én és 28-án magyarpalatkai, széki és vajdaszentiványi dallamokat tanulhatnak, ismételhetnek hegedűsök, brácsások és bőgősök Virágvölgyi Márta tanfolyamán az Óbudai Népzenei Iskolában. Előzetes jelentkezés nem szükséges, szeretettel várják a helyszínen a tanulni vágyó vonósokat.

2016. február 23.


Tánc volt a Moziban

Lassan egy éve indult útjára Somorján a Táncház a Moziban sorozat, melynek szervezője a helyi Duna Folk Band és a 2015-ben indult Mozi klub. Céljuk, hogy a somorjaiak minél több népi zenekart, zenészt ismerjenek meg, így minden alkalommal vendégeket is hívnak. Járt már náluk a Harmónia-díjas Cseh Tamás Band, a Varjos és most hétvégén a Pósfa zenekar.

A nagyon jó hangulatban zajlott rendezvényt a Duna Folk Band kezdte, Baráth László, Csenkey Jenő, Hecht Évi, Varsányi Gyuri és Méry Rebeka közreműködésével.

atempo.sk, 2016. február 22.


Üzenet Montevideóból

Jólesik beszélni a jóról: szombat este Uruguay legelegánsabb színházában, a montevideói Teatro Solisban az előadás fináléjában egyszerre százhatvan csillogó szemű magyar ropta a néptáncot, a nagyszámú közönség pedig állva tapsolt. A XIII. Dél-amerikai Magyar Néptánctalálkozóról és a helyi magyar diaszpóráról majd a hét végi magazinban olvashatnak bővebb riportot, most inkább koncentráljunk a tanulságokra.

Magyar Nemzet, 2016. február 22.


Első alkalommal rendeztek csángó bált Brüsszelben

Első al­ka­lom­mal ren­dez­tek csán­gó bált a brüssze­li Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseleti Irodája (HUNINEU) társ­szer­ve­zé­sé­ben. A szom­ba­ti ese­mé­nyen a gye­re­kek jel­me­zes ját­szó­há­za mel­lett mold­vai csán­gó mu­zsi­ku­sok tánc­há­zat tar­tot­tak.

Csángómagyar levelezési lista, 2016. február 20.


Néptánc a médiában - konferenciafelhívás

A Magyar Etnokoreológiai Társaság, együttműködve a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal, az MTA BTK Zenetudományi Intézettel, az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoportjával, valamint a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékével "NÉPTÁNC A MÉDIÁBAN" címmel konferenciát szervez 2016. június 10-11-én (péntek-szombat) a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

Magyar Etnokoreológiai Társaság, 2016. február 16.


Még mindig divat népi muzsikára ropni: nem csak a profik rúgják a port Pécsett a táncházi esteken

...Korosztálytól függetlenül bárki részt vehet a táncmulatságban, ahol szakértő táncházvezető segítségével még a kezdő, ámde táncos kedvű közönség is könnyen elsajátíthatja a lépéseket. Minden hónap negyedik szombatján közvetlenül Dénes Anett és a Háromfa Zenekar magyar gyerekjátszó foglalkozását a Hanga Banda együttes Magyar Táncháza követi. Emellett minden hónap utolsó péntekjén horvát és makedón táncokat tanulhatnak az érdeklődők Vélin Veszna táncházvezető és a Vizin Zenekar vezetésével.

Pécsi Újság, 2016. február 15.


Agócs Gergely: A hagyomány hiánya komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent

Február 15-én a Müpában rendhagyó műsort láthatnak a nézők: a Fonó zenekar vendége Kányádi Sándor lesz, a közös produkció címe: Vannak vidékek. A hétfő esti produkcióról Agócs Gergellyel, a Fonó zenekar tagjával beszélgettünk.

librarius, 2016. február 15.


Ötvenéves a Bartina néptáncegyüttes

Idén öt­ven­éves a szek­szár­di Bartina nép­tánc­együt­tes, amely­nek gyer­mek­cso­port­ja ka­te­gó­ri­á­já­ban el­ső he­lye­zést ért el a ta­va­lyi Fölszállott a pá­va te­het­ség­ku­ta­tó ver­se­nyen. A ju­bi­le­u­mot Szekszárdon áp­ri­lis 16-án tánc­ok­ta­tó prog­ram­mal, ját­szó­ház­zal, fo­tó­ki­ál­lí­tás­sal, tánc­ház­zal, áp­ri­lis 23-án gá­la­elő­adá­sok­kal ün­nep­lik meg, ame­lye­ken fel­lép­nek a tánc­együt­tes ré­gi tag­jai is.

MTI, 2016. február 14.


Mesterkurzus Válaszúton

A Hagyományok Háza és a Kallós Zoltán Alapítvány népzene mesterkurzust hirdet erdélyi fiatal népzene tanároknak és népzenészeknek!
A képzésre három hétvégén kerül sor. Az első hétvége február 20-21 között, a második március 5-6 között és az utolsó március 19-20 között kerül megrendezésre.

Kallós Zoltán Alapítvány, 2016. február 12.


OTP Bank Táncház Díj 2016

Az OTP Bank Táncház Díjjal évente olyan népzenészek vagy néptáncosok munkáját ismerik el, akik aktív előadóművészként, oktatóként, gyűjtőként tevékenykednek, akik a táncházmozgalom kiemelkedő személyiségei. Az eddigi díjazottak: Busai Norbert (2012), Kovács Norbert „Cimbi” (2013), Draskóczy Lídia (2014), Hahn-Kakas István (2015).

Táncház Egyesület, 2016. február 12.


VII. Dunán innen Tiszán túl - tehetségkutató

A Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület idén is meghirdeti „Dunán innen Tiszán túl” címmel Kárpát-medencei gyermek- és ifjúsági versenyt, melynek célja a tehetségek felkarolása mellett az is, hogy a művészet és a magyarság értékeit népszerűsítse a fiatalok körében.
A verseny középpontjában a népi műfajok állnak. Felvidékiek jelentkezését is várják, akik majd Rozsnyón mérhetik össze tudásukat.

2016. február 10.


Elővették a szőrös kígyót, vagy nem vették elő?

Mindenki dobogtatott, akinek lába volt, még a székek is járták a nézőtéren a néptáncot. Gálával ünnepelték a Táncházkaravánt.
Kilenc településen három hónap alatt közel ezer gyereket és felnőttet táncoltatott meg az UIET és a máréfalvi Rozetta Ifjúsági Egyesület által szervezett 3. Táncházkaraván. A szombati gálán megmutatták, hogy mekkora buli a néptánc.

Udvarhelyi Híradó, 2016. február 9.


Tapsvihar fogadta a Palóc Madonnákat

Hatalmas sikert aratott a Művészetek Palotájában a Nógrád Táncegyüttes, a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház és a Dobroda Zenekar közös produkciója, a Palóc Madonnák. Az alkotók a mindenkori nő szemszögéből mutatták be a palóc asszonyi sorsokat. A Nógrád Táncegyüttes jubileumi előadássorozatának utolsó állomása volt a MÜPA.

2016. február 9.


Nem állhatunk le a hagyomány átadásával!
Kelemen László a Mandinernek

Borzasztóan kevés pénzért dolgoznak az első Orbán-kormány által létrehozott, idén 15 éves Hagyományok Házában olyanok, akiknek szívügyük a néphagyomány továbbadása – mondja a Mandinernek Kelemen László, a Lázár-féle bürokráciacsökkentési terv listáján is megtalálható intézmény igazgatója, aki az intézményt regionális hálózattá bővítené. A „Háhá” egyes programjai olyan népszerűek, hogy máshol kell helyiséget bérelni a megtartásukhoz. Kelemen rámutat: a hagyomány élő átadásához szükség van ilyen intézményre, amit a Felszállott a páva sikere is bizonyít. Interjú.

Mandiner, 2016. február 8.


Farsangfarka Kézdiszéken

A múlt hét végén több felső-háromszéki településen – többek között Bereckben, Csernátonban, Nyujtódon, Kézdiszárazpatakon és Gelencén – tartottak farsangi rendezvényt, illetve lovas-szekeres felvonulást és elégették a telet jelképező rongybábut.

Háromszék, 2016. február 8.


Népzenés-néptáncos mesedarab a Békéscsabai Jókai Színház színpadán

Nagy hang­súlyt kap a nép­ze­ne és a nép­tánc a Békéscsabai Jókai Színház új be­mu­ta­tó­já­ban, A sze­gény csiz­ma­dia és a Szélkirály cí­mű me­se­já­ték­ban, amely­nek pre­mi­er­je feb­ru­ár 11-én lesz.

MTI, 2016. február 6.


2016-ban is „Minden magyarok tánca” az Országos Táncháztalálkozón

A Táncház Egyesület és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület összefogásának köszönhetően idén is megrendezésre kerül a „Minden magyarok tánca” című program. Az elmúlt években a program egyre nagyobb sikerrel zajlott. Alkalmanként közel száz fő állt színpadra a világ legkülönbözőbb részeit képviselve. Szeretnénk, ha idén is a megszokott hangulatú és színvonalú bemutatkozással örvendeztetnétek meg a Táncháztalálkozó közönségét. A program lényege, hogy a határokon kívül élő magyar néptáncosok és népzenészek egy fél órára teret kapjanak tudásuk bemutatására. A szervezők ezzel a lehetőséggel szeretnék megtisztelni azokat, akik hazájuktól távol is nagy lelkesedéssel gondozzák a magyar néphagyományt. A bemutatóra minden külföldi magyar néptáncos, népzenész jelentkezhet.

Táncház Egyesület, 2016. február 5.


„Tágasságot nekünk is...!” – pályázati felhívás

A népzeneoktatási műhelyek örvendetesen nagy száma miatt mostantól területi alapon, vetésforgószerűen, szakmai pályázat meghirdetésével alakítjuk ki a Táncháztalálkozó „Tágasságot nekünk is...!” műsorát. jelen pályázati felhívásunkban a Dunától keletre, azaz Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék területén működő népzeneoktatási műhelyek jelentkezését várjuk. 2017-ben a Dunától nyugatra eső megyék, 2018-ban pedig Budapest és Pest megye kerülnek majd sorra.

Táncház Egyesület, 2016. február 5.


Magyar ropogós bokázók hódítják meg Dél-Amerikát

Újra rangos népzenei és néptánc parádét rendeznek Dél-Amerikában, de a szamba ezúttal háttérben marad. A Dűvő itt, a Dűvő ott, a Dűvő mindenütt! A Hrúz-fivérek és társaik hol Rigában, hol Stuttgartban, hol Seattle-ben, hol Martonvásáron, hol a Vajdahunyadvárban muzsikálnak, hamarosan pedig újra átrepülik az óceánt, hogy a Kárpát-medence népzenéjét megcsillantsák és átismételjék azt a dél-amerikai magyarokkal.

Sokszínű Vidék, 2016. február 5.


Az 5. helyre ugrott a Buda Folk Band Saját gyűjtés című lemeze a WMCE-toplistán

Februárban az 5. hely­re ug­rott a Buda Folk Band Saját gyűj­tés cí­mű le­me­ze a vi­lág leg­ran­go­sabb vi­lág­ze­nei top­lis­tá­ján, a World Music Chartson (WMCE), úgy, hogy már az elő­ző hó­nap­ban is sze­re­pelt a top 20-ban; ak­kor a 13. he­lyen állt - kö­zöl­te a le­mezt ki­adó Fonó Budai Zeneház az MTI-vel csü­tör­tö­kön.

MTI, 2016. február 4.


Hittel, szívvel, hazaszerettel

Hiába hagyott maga után kivételes életművet, a magyarság nagy alakjai között kevés olyan akad, akivel méltatlanabbul bánt volna az utókor, mint Lajtha Lászlóval. A Magyarság Házában pénteken nyílt kamarakiállítás a Lajtha-csoport tevékenységének, valamint az 1950-es évek népénekkutatásainak bemutatásával kísérel meg hozzájárulni ahhoz a – hiányos – képhez, amelyet a hazaszeretetében és emberségében is kivételes zenetudós alakjához, illetve értékmentő munkájához társítunk.

MNO Kultúrgrund, 2016. február 2.


Bartók köti össze a Pozsonyi Magyar Intézetet és az Ifjú Szivek Táncszínházat

Az Ifjú Szivek Táncszínház hamarosan elindítja tavaszi színházi évadát. 2016-ban, az eddigi évektől eltérően több koprodukcióval is készül a táncszínház. Az első Móser Zoltán “Ezt az utat bejártam - A népdalgyűjtő Bartók Béla nyomában” című kiállítása, amelyet a Pozsonyi Magyar Intézettel együttműködve valósítanak meg.

Paraméter, 2016. február 2.


Pengetős — vonós kompozíciók (népi hangszerek újszerű találkozása)

Egy koncert, ahol a magyar népzene pengetős és vonós hangszerei, határaikat átlépve találkoznak, és rendhagyó megszólalásban mutatkoznak be. A citera, a tambura és a koboz adják a pengetős muzsika alapját, a hagyományos hegedű-brácsa-bőgő hangszer-együttes pedig a vonós muzsika képviseletében van jelen. A fellépő zenészek mindannyian kiemelkedő tehetségű előadók, akik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének jelenlegi vagy végzett hallgatói. Berta Alexandra, Junior Príma díjas előadóművész énekhangja és citerajátéka köré csoportosulva, újszerű és izgalmas társításokban, variációkban születnek meg a produkciók, amelyek az autentikus magyar népzene vokális és instrumentális dallamaira épülnek.

2016. február 2.


Mi lesz veled népdal?

..Valamikor ez volt az éltető kultúra egy kis közösségben: minden Gyimesben élő embernek volt egy keserve, a szöveget a saját sorsára alakította. Ma már eredeti formájukban nem születnek népdalok, mert ezek a korabeli közösségek felbomlottak, de a népi kultúra elevenen tovább él a táncházmozgalomban, népi zenekarok, népdalkörök alakulásában.

National Geographic, 2016. február 2.


Talpalávaló külhonból – Népzenei válogatások a Bartók Rádióban

A Bartók Rádió délutáni népzenei válogatásaiban – február második hetében – a határon túli felvételek dominálnak. A felvidéki Varjos Zenekar első önálló lemezét február 10-én hallhatják az érdeklődők, az erdélyi táncházmozgalom előtt két hétvégi adás is tiszteleg.

2016. február 1.


Távol-Keleten népszerűsített erdélyi hagyomány

Évente két alkalommal Japánban oktat erdélyi táncokat a marosvásárhelyi Fazakas János, többnyire olyat, amilyet a tanítványai kérnek. A táncos a Maros Művészegyüttesnél 1990-ben kezdte pályafutását, azt megelőzően a kisipari szövetkezetek Forrás néptáncegyüttesénél oktatott táncot.

Krónika, 2016. február 1.


Farsangra készülve apróságokkal

A kiskunhalasi Városi Könyvtárban gyűlhettek a magyar népzene és néptánc legkisebb rajongói. Január 30-án a Pásztortűz Egyesület szervezésében tartottak gyermek táncházat.

2016. február 1.


Mesekutatók, sárkányok és boszorkányok

Telt ház előtt beszélt a kiskunhalasi városi könyvtárban dr. Benedek Katalin folklorista, mesekutató. Benedek Elek dédunokája a Pásztortűz Egyesült meghívására érkezett a településre

2016. február 1.