Folkrádió

Tallózó

Hagyományok Háza Napok
Sepsiszentgyörgy 2016. április 8-10.

Kelemen László főigazgató ajánlója:
Kedves erdélyi népzenészek!
Zerkula János gyimesi prímás mondta egykor Bokor Imréről (Barozda): "heába tanult, úgyis csak az én tilusomban mozsikál". A táncházmozgalom egységes szerte a Kárpát-medencében. Eljött az ideje, hogy rendszeresen megosszuk egymással tapasztalatainkat, tudásunkat. Erre a hasznos együttlétre várunk benneteket Sepsiszentgyörgyön is!

http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/12364/

Hagyományok Háza, 2016. március 31.


Nyakig vizesen, fülig érő szájjal – Alaposan eláztatták a debreceni lányokat

Boldog vagyok, ha táncolhatok, locsolkodáskor a lányok kérhetik ki kedvenc nótáikat. Öröm, hogy gondozhatom a saját kultúrám, a múltam értékeit és, hogy ezen az ünnepi alkalmon együtt lehetünk a csapattal – emelte ki Fanni.

Hajdú Online, 2016. március 29.


Kezdetét vette a Húsvéti Fesztivál Hollókőn

Szombaton kezdődött a háromnapos Húsvéti Fesztivál Hollókőn. A vendégek kóstolót kapnak a környék palóc gasztronómiájából, kiváló borokból és pálinkákból. A kicsiket gyermekprogramok, a nagyokat nép- és világzenei koncertek is várják.

PestiSrácok, 2016. március 27.


Mezőség megmentett magyarjai
Beszélgetés a kilencvenéves Kallós Zoltán néprajzkutatóval

... A harminc magyar lelket számláló Esztényben például a pap szerint nem volt magyar gyermek. A román óvodában tanító magyar óvó nénitől viszont megtudtuk, hogy a vegyes családokba születőket a közösség románként tartja nyilván. Így bukkant fel az esztényi völgyben kilenc gyermek – a semmiből. Ma százhúszan vannak az első négy osztályban, illetve a mezőgazdasági iskola kilenc-tizedikes osztályában...

Háromszék, 2016. március 26.


Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató 90 éves

Március 26-án ünnepli kilencvenedik születésnapját Kallós Zoltán Kossuth-díjas erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő, a Corvin-lánc kitüntetettje, a nemzet művésze.

MTI, 2016. március 26.


A 90 éves Kallós Zoltánt köszönti a Hagyományok Háza

Hálásak vagyunk azért, hogy sokszor - dacolva a politikai ellenerőkkel -, vállalva megpróbáltatást, a hatóságok zaklatását nem hagyta elveszni azokat a hagyományos értékeket, amelyek Erdélyben, a legsötétebb diktatúra idején is léteztek ugyan, de csak az olyan elkötelezett és bátor emberek merték rögzíteni, gyűjteni azokat, mint Zoli bácsi!

Hagyományok Háza, 2016. március 26.


Néptánc a médiában
A jelentkezési határidő: 2016. április 30.

A Magyar Etnokoreológiai Társaság, együttműködve a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal, az MTA BTK Zenetudományi Intézettel, az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoportjával, valamint a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékével
"Néptánc a médiában" címmel konferenciát szervez
2016. június 10-11-én a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

Folkrádió, 2016. március 24.


Erdélyben turnézik a Parapács Zenekar

A Parapács Zenekar, a 2012-es Fölszállott a páva zenekari kategóriájának győztese, április 7-én erdélyi turnéra indul. A turné célja, hogy az általuk művelt és képviselt felvidéki muzsikát megismertessék az erdélyi közönséggel is, illetve ízelítőt adjanak belőle.

Erdély ma, 2016. március 22.


V. Táncház Napja
Önkéntesek jelentkezését várjuk 2016. április 11-ig

Idén kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani a népzenei oktatási műhelyek és a hagyományőrző csoportok bemutatása mellett annak, hogy az érdeklődők minél több táncházról, folkkocsmáról értesüljenek, ahol rendszeresen összejárhatnak, mulathatnak.
A rendezvény minden évben tudatosan az önkéntességre épül, ezzel is hangsúlyozva a táncházmozgalom alulról jövő, közösségi szerveződését, a közösségek alkotóerejét.

Hagyományok Háza, 2016. március 21.


Magyar Arany Érdemkereszt Vavrinecz Andásnak

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Vavrinecz Andás, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének oktatója Balog Zoltán minisztertől, március 11-én, Budapesten a Pesti Vigadóban tartott ünnepségen.

SZON, 2016. március 16.


II. Országos Karikázó Fesztivál

A Debreceni Művelődési Központ és a debreceni Főnix Néptáncegyüttes 2016. március 19-én, szombaton, 14 órától ebben az évben is megrendezi a „Gyertek lányok karikába” c. II. Országos Karikázó Fesztivált a Debreceni Művelődési Központ Csapókerti Közösségi Házában

Debreceni Művelődési Központ, 2016. március 16.


ifj. Csoóri Sándor Kossuth-díjas

Megtiszteltetésnek tart­ja a Kossuth-díjat ifj. Csoóri Sándor nép­ze­nész, a ha­zai hang­sze­res nép­ze­nei moz­ga­lom egyik el­in­dí­tó­ja, aki ugyan­ak­kor a kül­vi­lág ré­sze­ként te­kint az el­is­me­ré­se, és mint hang­sú­lyoz­ta, bel­ső vi­lá­ga épí­té­sét kü­lön­vá­laszt­ja a kül­ső vi­lág­tól.

MTI, 2016. március 15.


Budai Ilona Kossuth-díjat kapott

Egész pá­lyám ko­ro­ná­ja a Kossuth-díj; bí­zom ab­ban, hogy még so­ká­ig szól ma­gyar ének, ma­gyar nép­dal a Kárpát-medencében - mond­ta az MTI-nek Budai Ilona nép­dal­éne­kes, aki ked­den Kossuth-díjat ve­he­tett át a Parlamentben.

MTI, 2016. március 15.


Paksa Katalin Széchenyi-díjat kapott

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) dok­to­ra, az MTA Zenetudományi Intézete nép­ze­ne- és nép­tánc­ku­ta­tó osz­tá­lyá­nak pro­fes­sor eme­ri­tu­sa ha­tá­ra­in­kon túl is nagy je­len­tő­sé­gű és a ma­gyar nép­ze­ne­ku­ta­tás szá­mos te­rü­le­tén alap­ve­tő új­don­sá­go­kat fel­mu­ta­tó tu­do­má­nyos élet­mű­ve, kü­lö­nö­sen a nép­ze­ne­tör­té­net tárgy­kö­ré­ben és a ma­gyar nép­ze­ne kri­ti­kai össz­ki­adá­sá­nak szer­kesz­té­se te­kin­te­té­ben pá­rat­lan szak­mai mun­ká­ja el­is­me­ré­se­ként ve­het­te át a Széchenyi-díjat a nem­ze­ti ün­ne­pen.

MTI, 2016. március 15.


Pályázati felhívás
X. Jubileumi Erdélyi Néptánc Antológia 2016

A Romániai Magyar Néptánc Egyesület ezennel megnyitja a jelentkezést a 2016. november 5-én megszervezésre kerülő X. Jubileumi Erdélyi Néptánc Antológiára, amelyre Kolozsváron kerül sor.

Erdély ma, 2016. március 14.


Ebben a táncban a férfi az férfi, a nő az nő
interjú Berecz István néptáncossal

Berecz István elsőre ugyanolyannak tűnhet, mint bármelyik vele egyidős fiatal – mégsem tudnék mellette elmenni az utcán anélkül, hogy utána ne forduljak. Ő ugyanis olyan egyenes háttal és határozott léptekkel jár, amilyet még nem láttam. Tartása van – méghozzá az a fajta, ami nem csak abból adódik, hogy valaki kihúzza magát és felemeli az állát. Ez a tartás belülről jön.

Vous, 2016. március 12.


Aki megismerkedik a magyar népzenével, az nem fog manelét hallgatni

Történész-kutatóként meggyőződése: a történelmi korszakok előképzettség nélkül is olvashatóak a néptánc fejlődésében, s a kulturális nyomok éppen Erdélyben őrződtek meg a legjobban. Diószegi László most Csíkszeredában ismeretterjesztő folkelőadást épített erre a Hargita együttessel. A téma kapcsán a Maszolnak dilemmákra is reagált, de elárulta azt is: mi lepte meg Csíkszeredában.

Maszol, 2016. március 12.


Búcsúzunk Zagyi Lajostól

Március 3-án elhunyt Zagyi Lajos, az elmúlt időszak táncházas eseményeinek leglelkesebb dokumentaristája, aki számtalan fotósorozattal és videóklippel gazdagította a Folkrádió galériáját is. Lajos búcsúztatója március 12-én, szombaton 11 órától lesz Mátraverebélyen. A család gépzenét tervez Lajos búcsúztatására, amíg nincs jelentkező. Szívből örülnének, ha élő muzsikaszó kísérné Lajost utolsó földi útjára.

2016. március 11.


Népművészeti kiállítás nyílik a New York-i Magyar Házban

Hatvanhárom magyar kézműves több mint száz alkotását bemutató tárlat nyílik New York-i Magyar Házban március 12-én a ház éves Adománygyűjtő Gálája alkalmából. A mestermunkák zömében a népi iparművészeti zsűri által minősített kézműves termékek, amelyeket a Népművészeti Egyesületek Szövetségének (NESZ) tagjai adományként ajánlottak fel a New York-i intézetnek.

Hagyományok Háza, 2016. március 10.


Két néptánc-bemutatóval készül a BTF

A Budapesti Tavaszi Fesztivál a két néptánc-bemutatóval mellett egy különleges népzenei koncerttel tiszteleg a népzenei, bartóki hagyományok előtt.

Fidelio, 2016. március 10.


Fölszállott a páva
Gyermek népzenei és néptánc-tehetségkutató verseny

Az MTVA és a Hagyományok Háza – szakmai partnerével, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesülettel közösen – újból meghirdeti a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc-tehetségkutató versenyt a gyermek-korosztály részére. Jelentkezési határidő: 2016. április 10.

Hagyományok Háza, 2016. március 10.


Ükanyja dalait kelti életre a színpadon

Enyedi Ágnes Junior Prima díjas énekes, a népművészet ifjú mestere Édesanyám sok szép szava címmel mutatja be előadói estjét március 16-án a Bethlen Téri Színházban. A különleges népzenei kamaraprodukció ihletője és kiindulóanyaga a fiatal énekesnő ük- és dédanyjával készült gyergyói népdalgyűjtések.

Fidelio, 2016. március 9.


Szatmári néptáncegyüttest alapítanak

Olyan 15-30 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik táncosként, zenészként vagy énekesként szeretnének szerepelni az együttesben. A frissen alakuló csapat a megyénkben gyűjtött avasi és bükkaljai román, illetve szatmári magyar és sváb táncokat népszerűsítené.

Szatmar.ro, 2016. március 9.


Próbatáncra várja a fiatalokat a MÁNE

A Magyar Állami Népi Együttes próbatáncot hirdet férfi és női tánckari állás betöltésére. Várjuk olyan fiatalok jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a néptáncművészet iránt, és nyitottak a néptánc kortárs színházi megjelenítési formái felé is. A próbatánc időpontja: 2016. március 30. (szerda) 13.30

Hagyományok Háza, 2016. március 9.


A magyar tánc évszázadait elevenítik fel

A magyar népművészet, néptánc és népzene egyedülállóan izgalmas világába kalauzol a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes legújabb előadása. Az ismeretterjesztő néptáncműsor rendezője és koreográfusa Diószegi László. A bemutatót március 9-én tartják.

Székelyhon.ro, 2016. március 7.


Megnyitották a jelentkezést a X. Jubileumi Erdélyi Néptánc Antológiára

A Romániai Magyar Néptánc Egyesület megnyitotta a jelentkezést a 2016. november 5-én megszervezésre kerülő X. Jubileumi Erdélyi Néptánc Antológiára, amelyre Kolozsváron kerül sor.

Transindex, 2016. március 5.


A Kárpát-medence táncos öröksége
2016. március 5–6.

A 60 órás akkreditált továbbképzést olyan gyakorlott néptáncot oktató pedagógusoknak ajánljuk, akik tudásukat szeretnék bővíteni, kiegészíteni. Tanfolyamon kívül, egy-egy hétvégére is lehet jelentkezni. Ezen a hétvégén a széki táncokban lehet elmélyülni.

Hagyományok Háza, 2016. március 2.


Konkoly Elemér a Folklórgyűjtők Fóruma sorozatban

Konkoly Elemér 1978-tól gyűjt hangszeres, elsősorban vonószenekari népzenét a Nagy-Szamos menti falvakban, így az Észak-Mezőségen, a Lápos-hegységben, a Sajó-melléken, a Besztercei- és Radnai-havasokban, hogy tanulmányozza e kistájak dallamvilágának, stílusjegyeinek azonosságait és különbségeit. Március 9-i előadásában ezeknek a kistájaknak népzenei világáról ad áttekintést, bemutatva a vidék etnikai és történeti hátterét is. A belépés díjtalan.

Hagyományok Háza, 2016. március 2.


Tovább húzzák a talpalávalót a Délibáb Klubban

2014-ben indította útjára a Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Közösségi Háza azt a népzenei-közösségi alkalmat Délibáb Klub néven, melyben a népzene, a néptánc és a népművészet szerves egységét igyekeznek bemutatni, ahogyan arról egykor Lükő Gábor írt A magyar lélek formáiban. Folytatják Délibábos alkalmaikat 2016-ban is.

Hajdú Online, 2016. március 1.


Táborok 2016-ban

Kedves Listatagok és szervezők!
Elkezdtük szokás szerint gyűjteni az idei táborok adatait a Folknaptárba.
Az aktuális állapot itt látható:
http://folkradio.hu/naptar/nyari_taborok
Aki profi, az regisztráció után közvetlenül is felrakhatja a Folknaptárunkba a táborát. Ennek az az előnye, hogy a felvivő később módosíthatja az adatokat, pontosíthatja a tábor programját.

Folkrádió, 2016. március 1.