Utamra indulok. Udvarhelyszéki hangulatok

Előadó:

István Ildikó és barátai

Kiadó:

Tempo Kft.

Megjelenés éve:

2013

Azonosító:

TEMPO-102

Leírás

István Ildikó egész lényét és több évtizedes munkásságát az egyszerű nép iránti szeretet és tisztelet jellemzi. A juhászcsaládból származó népdalénekesnő nem csak szereti, amit tesz, de hivatásának tekinti a népdal, néptánc és a népi szokások fennmaradásának és tanításának ügyét. Ezt bizonyítja a számos országos és nemzetközi népdal- és táncfesztiválon való részvétel, a több száz órás oktatói tevékenység és a több ezer tanítvány. Dalai megkapóan őszinte és tiszta lelki állapotokat fejeznek ki. A búsuló pásztordaltól a bakaságba induló elkeseredett legénynótákig, vagy a pattogóan jókedvű mulatókig mindent magukba foglalnak e dalok. A szomorú, vagy éppen évődő jellegű szövegek nagyszerűen fejezik ki a székelység változó lelkiállapotát, vívódásait, örömeit, élni és túlélni vágyását, talán évszázadokra visszamenőleg is. Ilyen megközelítésben állítható, hogy István Ildikó népdalgyűjteményeivel aktívan részt vesz Székelyföld népi kultúrájának, hagyományainak éltetésében és továbbadásában. (Dr. Sikó Barabási Sándor)

Az erdélyi népzene gazdag palettáján Udvarhelyszék egy önálló tájegységet képvisel. Földrajzi tagoltságának köszönhetően, több kisebb tájegységet foglal magába, mint a Homoród-mente, Nyikó mente, Gagy völgye, Sóvidék és Erdővidék egy része. Ez a tagoltság népzenéjének színességében és gazdagságában is visszaköszön. Mindezek ellenére zenéje és tánca nem sorolható a ma divatos táncházas „standardok” közé. Talán a régi és az új stílus szinte szétválaszthatatlan keveredése, ötvöződése miatt nagyon kevesen mertek „hozzányúlni” ehhez az anyaghoz, vagy talán a Bartók és Kodály idejében oly népszerű vidék, az utóbbi évtizedek táncházasai számára már nem rendelkezett akkora vonzerővel, mint a többi erdélyi tájegység. Ez volt az egyik ok, hogy e vidék zenéjét választottuk. A másik okunk István Ildikó személye, aki székelyderzsi származásával mintegy hozományként kapta azt a gazdag népdalkincset, amelynek egy töredéke a lemezen megszólal. Habár Ildikó örökségének zömét a székelyderzsi dalok képezik, a hanganyag tartalma Udvarhelyszék más tájaira is kiterjed. Mivel nem találtunk derzsi hangszeres zenét tartalmazó gyűjtést, Ildikó emlékei és a homoródalmási hangszeres muzsika alapján próbáltuk megteremteni az udvarhelyszéki hangzást. Ezért ez a lemez nem egy néprajzi dokumentum, hanem inkább emlékek, hangulatok ... Udvarhelyszékről. (Csibi Szabolcs)

Felvételek