Fordulj kedves lovam

Előadó:

Kallós Zoltán, Ökrös együttes

Etnikum:

magyar

Település:

Válaszút

Megye:

Kolozs

Tájegység:

Kis-Szamos melléke (Felső-Szamos-vidék, Erdély)

Felvétel helye:

Fonó Budai Zeneház

Felvétel időpontja:

1998

Szöveg

 • fordulj kedves lovam napszentület felé
  úgyse jövünk többet soha visszafelé
  messze földre megyek elbujdosok innet
  szép szülőhazámat nem látom meg többet

  fújd el jó szél fújd el hosszú útnak porát
  hosszú útnak porát fakó lovam nyomát
  jó ló volt a fakó jó a viselete
  áldja meg az isten aki felnevelte

  porladozik csontja fekete főd nyomja
  az én bús szívem is csak a bú rongálja
  árva vagyok árva mint réten a tarló
  kinek ékességét elvette a sarló

  az idegen földön olyan beteg vagyok
  szomszédim házáig alig elámbolygok
  szomszédim azt mondják talán meg is halok
  én is azt gondolom meg sem is maradok

  idegen országban idegen emberek
  járok az utcákon senkit nem ismerek
  szólanék hozzájuk de ők nem értenek
  ezen az én szívem de nagyon kesereg

 • nihol kerekedik egy fekete felhő
  az alatt repül el egy fekete holló
  állj meg holló állj meg hogy izenjek tőled
  apámnak anyámnak szívbéli mátkámnak

  ha kérdik hol vagyok monjad hogy rab vagyok
  a török császárnál talpig vasba vagyok
  megunta két lábam vasakat rengetni
  megunta két kezem hírharangot húzni

  rab vagyok rab vagyok szabadulást várok
  csak az isten tudja mikor szabadulok
  elapadt két szemem a nagy sötétségbe
  elhervadt két orcám keserűségbe

 • jaj de búsan harangoznak
  talán az én galambomnak
  most viszik a temetőbe
  el sem búcsúzhattam tőle

  bárcsak addig el ne vinnék
  amíg innet oda mennék
  koporsójára borulnék
  jaj de keservesen sírnék

  sirass borulj koporsómra
  hallgassál utolsó szómra
  vessél egy-két kapa földet
  talán megérdemlem tőled