Folkrádió

Tréfás verbuválás

előadó:
Szeredás együttes, Dezsőházi Tamás, Czók Zoltán, Darmos István, Sajószegi Gábor
előadásmód:
hegedű, hegedű, brácsa, cimbalom, bőgő, ének, beszéd
műfaj:
tréfás verbuválás
etnikum:
magyar
tájegység:
Hegyköz
nagytáj:
Felföld
felvétel helye:
Sárospatak
felvétel időpontja:
2007. március

Szöveg:

Bölcs Úristen, ki a földet igazgatod,
Az ég abroszát föl s alá forgatod.
Hogy mi az akaratom, te azt jól tudhatod,
És hogy miben igyekszem, azt is sajdíthatod.

Kiszállt egy vitéz harcnak mezejére,
Villog a kard a kezébe.
Legény kéne a végére,
Szálljon áldás tőle, itt mindnyájunk fejére.
Húzd rá!

Csapj fel hát jó pajtás, adjál mostan kezet,
Jó katona leszel, látom személyedet.
Ne gondolkozz soká, ne törd a fejedet,
Lérunggal megrakom mindjárt a zsebedet.
Húzd rá!

Van már egy vitézem, indulhatok táncba,
Nem szedem homlokom, mint gatyát ráncba.
Kiállok én ezzel mindenkor a sáncra,
Legyünk vígan pajtás, míg lesznek a láncra!
Húzd rá!

Látom pajtás, hogy derék legény vagy,
Mer van olyan fejed, mint egy jó kerékagy.
Még a vizes hordóba a csap bele nem fagy,
Legyünk vígan pajtás, ha kívánsz köztünk lenni hadnagy.
Húzd rá!

Kilenc puszta falut össze-visszajártam,
De ilyen lőcslábú legényre nem találtam.
Jaj lesz a libáknak, ha elébe akad,
Tudom, kardjától a nyakuk mind leszakad.
Húzd rá!

Magam is még ifjú voltam, ugrottam a lónak hátára,
Friss majom módjára.
De most is megülök én akármilyen paripát,
Valamint a tövén kinyílt tulipánt.
Húzd rá!

Na, most már legények kik itt kezet adtatok,
E házban mindenkinek híven szolgáljatok.
Kiváltképpen nekem szavam fogadjátok,
A hitnek formáját ekképpen mondjátok.

Az erdőben,-a mezőben,-valamennyi makk fa,-ugyanannyi tőgy fa.-
A szarkának, -a farkának, -valamennyi fehér tolla, -ugyanannyi fekete.-
Van egy nagy kerek erdő.-Abba a nagy kerek erdőbe, van egy nagy fa.-
Abba a fába van egy nagy odú.-Abba az odúba, van egy nagy madar.-
Az a madar, olyan madar,-hogy csakugyan az a madar,-ássa ki a szömötök világát, ha szavam nem fogadjátok. Ássa ki a te szömöd világát! Húzd rá!

Vannak már vitézim, mindnyájan lássátok,
Tudom, okosságom nagyon csudáljátok.
De ezek után még táncunkat lássátok,
A nagy kacagásba kihasad a szátok.
Húzd rá!

***

Sásot eszik az ökröm,
Ha jóllakik bekötöm.
Este elmegyek a babámhoz,
Ha elvállal magához.

Szénát etess, ne szalmát,
Szőkét szeress, ne barnát!
Lám, én sarjúszénát etetek,
Barna kislányt szeretek.

Ez a kislány de szőke,
Szép asszony lesz belőle.
Göndör haja, meg a csöpp szája,
Én leszek a babája.

Album:

Hegyközi lakodalmas

szerkesztő:
Kálmán Péter
kiadó:
A Művelődés Háza (Sárospatak)
kiadás éve:
2007
gyártási szám:
SPMH002

Egyre szaporodik hazánkban azon népzenei hanghordozók száma, amelyek – eredeti népzenei felvételekkel vagy feldolgozásokkal – egy-egy terület zenei emlékeit teszik közkinccsé. Sárospatakon a Művelődés Háza 2005-ben már adott ki egy ilyen lemezt, Tisza szélén lakom címmel, bodrogközi népzenei feldolgozásokkal. A Szeredás zenekar közreműködött ezen a lemezen, de ők önállóan is megjelentek hajdúsági feldolgozásokkal a saját kiadású, Cuháré című lemezükön.

A Szeredás zenekar és a hegyközi hagyományőrzők lemeze a Művelődés Háza és a zenekar együttműködésében készült el, 2007. első negyedévében. A zemplén-abaúji Hegyköz egy olyan területe hazánknak, ahol bár jelentős énekes – igaz nagyon kevés hangszeres – gyűjtés készült, tánchagyománya és népzenei hagyományai nincsenek a köztudatban. Érdekes viszont, hogy sokáig őrizték – számos településen őrzik ma is – dalaikat, szokásaikat az ott élő emberek. Első lépésként addigi ismereteiket az intézmény munkatársai és a zenekar tagjai a publikált felvételek és kották összegyűjtésével próbálták bővíteni. Ezt követően indult el Kálmán Péter zenekarvezető és e sorok írója kutatásokat végezni több hegyközi településen. Mikóházán, Pálházán, Füzéren, Pusztafaluban énekes gyűjtéseket végeztünk, s örömmel tapasztaltuk, hogy milyen élő a népdalkincs, milyen kedvvel énekelnek az itt élő asszonyok és férfi ak, s mennyire örülnek annak, hogy van, akit még ezek a régi dalok érdekelnek. A lemez eredetileg tervezett anyagát ennek a kutatásnak a tapasztalatai alapján bővítettük ki úgy, hogy a mikóházi asszonyok és férfi ak, valamint a pusztafalusi és füzéri asszonyok énekeit nem feldolgozva, hanem az eredeti énekesekkel vettük lemezre. Ezek az énekes blokkok főleg a lakodalmi és a lakodalomhoz is kapcsolódó karikázó hagyományok anyagából álltak össze. Bár e területen jelentős a szlovák és ruszin eredetű lakosság, s az ő kultúrájuk is nyomon követhető, e lemezen a magyar népzenei anyagot dolgoztuk fel. A hegyközi nemzetiségek népzenéjének feldolgozása egy újabb lépés lehet a későbbiekben ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk az itteni hagyományos kultúráról. A kutatás folyamán több vőfélyt is felkerestünk, akikkel a lakodalom menetének pontos feltérképezését és a régi vőfélyszövegek válogatását végeztük. Az énekes hagyományhoz kapcsolódóan itt is azt tartottuk értékesebbnek, ha feldolgozás helyett a vőfélyekkel vesszük fel a szövegeket. Az egykori lakodalmi dramatikus szokás, a tréfás verbuválás néhány verse is olyan pusztafalusi férfi szájából hangzik el, aki elődeitől tanulta, s régebben számos alkalommal mondta azt, hagyományőrző műsorokon.

A hangszeres anyagok feldolgozását a Szeredás zenekar tagjai – Kálmán Péter prímás, Rőmer Judit brácsás, Csurgó Dezső cimbalmos és Erményi Tamás bőgős – végezték el. Sajnos nincsenek már olyan zenekarok, akiket még megszólaltathattunk volna, de néhány blokkban az együttes tagjai mellett közreműködnek olyan cigányzenészek is – brácsán Mundér Gusztáv, bőgőn Horváth Aladár, cimbalmon Pochlotka Andor –, akik számos bált, lakodalmat muzsikáltak régebben a hegyközi településeken. A verbunk, lassú- és friss csárdás mellett Kálmán Péter összeállított egy lakodalmi vonulós ugrós blokkot is. A feldolgozott népdalkincsben számos jó ugrós dallamot lehetett találni, s e zenei jelenség egykori létére is utalnak töredékes adatok. A zenekari összeállítások a hangszeres gyűjtések, valamint az énekes anyag feldolgozása alapján készültek el. Munkánk során feltérképeztük azt, hogy kik muzsikáltak a XX. században e területen, milyen zenészcsaládokban öröklődött tovább a hegyközi muzsika. Ezeknek a kutatásoknak az eredményeit is igyekszünk majd közzé tenni, talán éppen e hasábokon, hiszen fontosnak tarjuk ezen kiváló zenészek emlékét megőrizni, akkor is, ha hangfelvételeket velük a kutatók nem készítettek.

A lemezen, az említetteken kívül közreműködik hegedűn Dezsőházi
Tamás, énekel Kulcsár Annamária, Varga Eszter, Sajószegi Gábor, Darmos István és a zenekar vezetője, Kálmán Péter. A lemez a Nemzeti Kulturális Alap és több települési önkormányzat, valamint magánszemély támogatásával valósult meg.

Készítettük az egykoron élt, híres hegyközi zenészek és nótafák emlékére, a hagyományok jelenlegi őrzőinek tiszteletére, s ajánljuk
az alábbi elköszönő vőfélyvers záró soraival minden magyar embernek:
„Szép magyar hazánkról emlékezzünk végre, Szálljon béke, áldás a jó magyar népre, Szívemből kívánom!”

Darmos István
___________________________

A lemezen hallható dalok eredeti gyűjtésekből származnak.
Ezúton is köszönjük az adatközlők és a gyűjtők áldozatos és önzetlen munkáját.

A hangfelvétel Sárospatakon készült 2007. március havában.

Hangmérnök: Kiss Sándor
Zenei szerkesztő és rendező: Kálmán Péter Cucás
Producer: Darmos István, Pete László

Kapcsolódó oldalak