Folkrádió

Az al-dunai székelyek dalai

gyűjtés

előadó:
Kovács Júlia, Lőcsei Lajosné Bréti Erzsébet, Zsók Domokos, Bíró Ferenc, Bréti Lajosné Basa Anna, Vámos Józsefné Basa Viktória
előadásmód:
ének
műfaj:
keserves, keserves, ballada, lakodalmas, táncdal
etnikum:
magyar
tájegység:
Bukovina
nagytáj:
Moldva és Bukovina
gyűjtő:
Kiss Lajos, Király Ernő

Szöveg:

Mikor bújdosni indultam
Szüvem nem volt úgy búsultam.
Búsulj szüvem, mer nincs kedvem,
Mer elhagyott víg örömem.

Nézz csak pajtás visszafelé,
Látsz -e (j)az én hazám felé?
Látom füstjét, de csak elig,
Hogy az égen feketéllik.

Bukovina mit vétettem,
Hogy én benned nem élhettem.
Ha a hazádban megélhetsz,
Idegen földre ne siess!

A hazámban nem élhettem,
Idegen földre siettem.
Idegen föld az én hazám,
Idegen a népek hozzám.

Ha nem értik a szavamat,
Hogy értenék bánatomat.
/:Úgy búsulok majd meghalok,
Méges jó kedvet mutatok.:/
Méges jó kedvet mutatok,
Más ne tudja, hogy búsulok.

***

Elment a madárka,
Üres a kalicka.
Azt üzente vissza-
Visszajő tavaszra.

Ha tavaszra nem jő,
Búzapirulásra.
S ha még akkor se jő,
Tudd meg, hogy sose jő.

Anyám, édesanyám,
Megharagutt re(j)ám.
Kitette zászlóját,
Veri szívem buját.

Vedd bé anyám, vedd bé,
Vedd bé te zászlódat,
Ne szomoríts szívét
A te le(j)ányodnak!

***

Túl a Tiszán egy almafa,
Alatta sír három árva.
Arra ment szép Szűz Már(j)a
Kérdi, mért sírsz három árva?

Hogy ne sírnánk szép Szűz Már(j)a,
Édesanyánk lent a sírba.
/:Nektek adok három vesszőt,
Csapjátok meg a temetőt!:/

Kelj fel, kelj fel édesanyám,
Mert elszakadt a gyászruhám.
/:Nem kelhetek szép fi(j)aim,
Mert széthulltak a csotjaim.:/

Amott jön egy menyecske,
Két orcája ki van festve.
Az lesz néktek mostohátok,
Ki gondot visel re(j)átok.

Hófehéret ad re(j)átok,
Hátatokra vérvirágot.
Fejeteket, ha fősüli,
Fősütőn át vérvirágzik.
Fejeteket, ha fősüli,
Fősütőkön át vérvirágzik.

***

Ne busuljon komámasszony,
Csak az Isten rozsot adjon!
Megigyuk a rozsnak levit
Dícsérjük a Jézus nevit.

Ejnye kislány, de megnőttél,
Azt gondoltam férjhez mentél.
Mentem volna, de nem nem kértek,
Engem itthon felejtettek.

***

Ez a lábam, ez, ez, ez,
Jobban járja, mint emez.
/:Járd ki lábam, járd ki most,
Nem parancsol senki most.:/

Édes kicsi kincsecském,
Mosd ki (j)az én ingecském!
Mosd ki (j)az én ingecském,
Had járjak én szépecskén.

Album:

Vajdasági magyar népdalok

szerkesztő:
Bodor Anikó
kiadó:
Hungaroton
kiadás éve:
1992
gyártási szám:
LPX 18215

Gyűjtők:
Bodor Anikó
Burány Béla
Bodor Géza
Király Ernő
Kiss Lajos
Németh István
Paksa Katalin
Tripolsky Géza