Folkrádió

Meghalt, meghalt a cigányok vajdája, vajdája

gyűjtés

előadó:
Erőss Istvánné Kovács Teréz
előadásmód:
ének
műfaj:
silladri
etnikum:
magyar
település:
Hertelendyfalva
vármegye:
Torontál
tájegység:
Dél-Bánát (Bánát)
nagytáj:
Alföld
gyűjtő:
Kiss Lajos
felvétel időpontja:
1967.

Szöveg:

Meghalt, meghalt a cigányok vajdája, vajdája,
Felesége sátorfáját számlálja, számlálja.
Gyár gyoppáj bingyájszkore gajdule, gajdule,
Szávájdále, hoppingyále szuszkiri, szuszkiri.

Édës uram, bárcsak addig élsz vala, élsz vala,
Míg nekëm ëgy fehér lovat lopsz vala, lopsz vala!
Gyár gyoppáj bingyájszkorë gajdulë, gajdulë,
Szávájdálë, hoppingyálë szuszkiri, szuszkiri.

Mëgtalálták a cigánnak vagyonát, vagyonát,
A fakalánt s a nagy üres tarisnyát, tarisnyát.
Gyár gyoppáj bingyájszkorë gajdulë, gajdulë,
Szávájdálë, hoppingyálë szuszkiri, szuszkiri.

Leírás:

Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok III. kötet 120.oldal
46.dal

A paptáncnak csak az al-dunai székelyektől maradtak ránk dalai.
Kanásztánc-ritmusú, 14 szótagos táncdal. Az ugor-ereszkedõ, ún. sirató stílus jellegzetes képviselõje. Dór dallam, mely néha fríggé válik azáltal, hogy a 2. fokon fejeződik be. A sorok dallammozgása kétütemnyi, tovább már csak a kadenciahangot ismételgeti lépcsőzetesen ereszkedő zárlatokban (5/4/2), a sirató „utóív szekvenciái vannak dallammá, ritmussá stilizálva”.
Többféle tánchoz használt azonos „illeszkedő dallam”. Bukovinában silladrit táncolnak rá (gyakran lakodalmi szerepben), mely a régi stílusú páros táncok legfejlettebb típusa. Marosszéken magyar forduló (hatsoros formában tizenhatod figurációkkal), Gyergyóban székely lassú (gyorsabb tempóban, nyolcad figurációkkal, heteropodikus felépítéssel). A dél-dunántúli Madocsán régi stílusú tánc, ugrós, hangszeres alakítással hatsorossá formálva. A székely – marosszéki, udvarhelyi – dallamok negyedes mozgása tripódiába rendeződik, a moldvai dallamok tripódiája nyolcadoló aszimmetriával jár együtt.
A dallamok szövege zömmel cigánycsúfoló, refrénes. A refrén a cigány beszéd paródiájának szánt értelmetlen szavakból áll. Ponyván is terjedt, esetleg ponyvai eredetû. Fõleg a bukovinai változatokhoz kapcsolódik, de elvétve máshol is felbukkan.
Mind az öt dialektusterületen elõforduló dallam, legtöbb azonban a bukovinai székelyektől való. A dallamot történeti források sora rögzítette a 18. század elejétől.
Az al-dunai székelyek ma már a dallamot sem igen tudják, a hozzá fűződő silladri tánc ellen pedig végképp tiltakoznak, hogy az övéké lett volna.

Album:

Vajdasági magyar népzene

szerkesztő:
Németh István
kiadás éve:
2011

Virtuális album a Folkszemle vajdasági magyar népzenéről szóló fejezetéhez. Bodor Anikó Vajdasági magyar népzene I-IV. kötetei alapján válogatta: Németh István