Folkrádió

Hajnal hasad

előadó:
Tasnády Erika, Filep Márton Pali Marci, Sipos Márton, Lăcătuş Ioan Nelu
előadásmód:
ének, hegedű, kontra, bőgő
műfaj:
lassú, csárdás
etnikum:
magyar
település:
Szék
vármegye:
Szolnok-Doboka
tájegység:
Észak-Mezőség (Mezőség)
nagytáj:
Erdély
felvétel helye:
Kolozsvári Rádió stúdiója
felvétel időpontja:
2010

Szöveg:

1.
Hajnal hasad, kakas szól az udvaron.
Régi babám, ne legeltess az ugaron,
Jó galambom, ne etess az ugaron

Kertem alatt szépen zöldükl a mező,
Jó galambom, ott van a jó legelő.

Kiskertemben egy rózsafa nyildogál,
Alatta egy barna kislány sirdogál.
Könnyű neked, te kismadár, van párod,
Kivel ezt a bús világot bejárod.

Naptól nyílik, naptól hervad a rózsa,
Bárcsak ne szerettelek soha!
Hogyha sose szerettelek volna,
A szívemnek ennyi búja sem volna.

***

Úgy szeretem a papot,
Veszek enki kalapot.
De még jobban a papnét,
Veszek neki kanapét

A káplán úr azt mondja,
Ne járjak a tilosba.
Neki is a szája jár,
Minden éjjel mással hál.

***

A csizmámban nincsen ták,
nincsen ták, nincsen ták,
Ellopták a leánykák, leánykák

Azér­ ülünk Májernél,
Májernél,Májernél,
Nincsen málé, se kenyér, se kenyér

***

Most van kedvem, majd nem lesz,
Mer­ az uram itthon lesz.
Mikor uram itthon van,
Ablakomba­ tövis van.
Mikor uram nincs itthon,
Ablakomba­ rózsa van.

Nem vagyok, nem vagyok,
Nem vagyok hibás.
A szeretőm elhagyott,
Az csak kifogás.
Szereti a tik a meggyet,
Ketten szeretünk mi egyet,
Jaj, Istenem, milyen furcsa,
Mikor ketten megyünk oda.

Album:

Hajnal Hasad

kiadó:
Tiferel Kft.
kiadás éve:
2011

A lemez elsősorban a Széki Napok egykori és jövendő résztvevőihez szól, és persze, mindazokhoz, akik énekelve szeretnének táncolni. De szól ahhoz a francia ajkú közönséghez is, akivel szintén egy évtizede igyekszem megismertetni és megszerettetni azokat a nótákat, amelyek önkifejezésem egyetlen lehetséges formáját jelentik. Lajtha László, a Francia Akadémia hajdan levelező tagja mondta azt, hogy épp a népzene az, ami bennünket, európai népeket összeköt: népek kapcsolatai, egymásra gyakorolt hatásuk nyomai lelhetők fel benne.

A Táncházmozgalom, majd a Széki Napok sokféle hatással voltak a széki életre. Ez a kis kiadvány nem nyújthat keretet egy ilyen nagy kérdés megvitatására. Elég, ha annyit mondunk, sok jó hatás is elkönyvelhetünk. A népzene megmentésének egyetlen módja az, hogy a művelt magyar osztály ne csak előadásokban szeresse a magyar népdalt, (...) hanem maga is magyar népdalt énekeljen. -mondta Lajtha László. Széken a kivetkőzés már két bő évtizede elkezdődött. Egy generációs szakadás keletkezett a széki társadalomban. Az öregek értékrendje teljesen más, mint a fiataloké. És a kivetkőzött fiatalok csodálkozva látják, hogy ennyi ember eljön messze földről öregeik zenéje és tánca miatt.

Tasnády Erika