Folkrádió

Nem kívánok én egyebet

előadó:
Tasnády Erika, Filep Márton Pali Marci, Sipos Márton, Lăcătuş Ioan Nelu
előadásmód:
ének, hegedű, kontra, bőgő
műfaj:
magyar
etnikum:
magyar
település:
Szék
vármegye:
Szolnok-Doboka
tájegység:
Észak-Mezőség (Mezőség)
nagytáj:
Erdély
felvétel helye:
Kolozsvári Rádió stúdiója
felvétel időpontja:
2010

Szöveg:

9.

Nem kívánok én egyebet,
Fújjon a szél, mikor gyűjtél!
Fújja széjjel a rendedet!
Mér­csaltad meg a szívemet?

Nem kívánok egyéb átkot,
Egyél meg egy mázsa mákot.
Addig élj, míg megeszed!

Nem átkozlak, nem szokásom,
Verjen meg sok sóhajtásom.

Rózsám, amely rózsát adtál,
El sem hervadt, már elhagytál.
Úgy hervadj el, mint a rózsa,
Eszedbe se jussak soha!

Rózsám coltál, de már nem vagy,
Akié vagy, avval hervadj.
Hervadj, mint a rózalevél,
Melyet elhord az őszi szél!

Mindekinek azt ajánlom,
Szerelmnél jobba az álom.
Mer­ az álom nyugodalom,
A szerelem szívfájdalom.

***

ASlacsony a rózsám háza,
Kilátaszik a gerendája.
Hadd el, rózsám, ne hajts rája,
Ketten vágunk nádat rája

Lábam alatt ropog a nád,
Tagadd meg értem az anyád.
Olyan igaz leszek hozzád,
Igazabb, mint édeanyád.

***

Szék városán van egy csorgó
Ott a legény napraforgó.
Kétszer esküszik napjába­,
Mást szeret minden órába­.

Ne lépj jégre, mert elesel,
Ne szeress, mert boldog leszel.
Ne szeressél kettőt-hármat,
Mer­ az egy is elég bánat.

Szerettelek, kedveltelek,
Amíg meg nem ismetelek.
Mióta megismertelek,
Jaj, de könnyen felejtelek.

Szerettelek sok ideig,
Szeredától csütörtökig.
Úgye, babám, sok szép idő?
Száradjon beléd a tüdő!

Album:

Hajnal Hasad

kiadó:
Tiferel Kft.
kiadás éve:
2011

A lemez elsősorban a Széki Napok egykori és jövendő résztvevőihez szól, és persze, mindazokhoz, akik énekelve szeretnének táncolni. De szól ahhoz a francia ajkú közönséghez is, akivel szintén egy évtizede igyekszem megismertetni és megszerettetni azokat a nótákat, amelyek önkifejezésem egyetlen lehetséges formáját jelentik. Lajtha László, a Francia Akadémia hajdan levelező tagja mondta azt, hogy épp a népzene az, ami bennünket, európai népeket összeköt: népek kapcsolatai, egymásra gyakorolt hatásuk nyomai lelhetők fel benne.

A Táncházmozgalom, majd a Széki Napok sokféle hatással voltak a széki életre. Ez a kis kiadvány nem nyújthat keretet egy ilyen nagy kérdés megvitatására. Elég, ha annyit mondunk, sok jó hatás is elkönyvelhetünk. A népzene megmentésének egyetlen módja az, hogy a művelt magyar osztály ne csak előadásokban szeresse a magyar népdalt, (...) hanem maga is magyar népdalt énekeljen. -mondta Lajtha László. Széken a kivetkőzés már két bő évtizede elkezdődött. Egy generációs szakadás keletkezett a széki társadalomban. Az öregek értékrendje teljesen más, mint a fiataloké. És a kivetkőzött fiatalok csodálkozva látják, hogy ennyi ember eljön messze földről öregeik zenéje és tánca miatt.

Tasnády Erika