Folkrádió

Zöld erdőben terem a mérges kígyó

előadó:
Tasnády Erika, Filep Márton Pali Marci, Sipos Márton, Lăcătuş Ioan Nelu
előadásmód:
ének, hegedű, kontra, bőgő
műfaj:
szapora lassú, csárdás, porka
etnikum:
magyar
település:
Szék
vármegye:
Szolnok-Doboka
tájegység:
Észak-Mezőség (Mezőség)
nagytáj:
Erdély
felvétel helye:
Kolozsvári Rádió stúdiója
felvétel időpontja:
2010

Szöveg:

12.

Zöld erdőben terem a mérges kígyó,
Szép leányból lesz a legénycsábító.
Édesanyám, de jó annak, ki csúnya,
Szegény legény szívét nem szomorítja.

Édesanyám, nem tudok elaludni,
Legényt hallok a kapum előtt beszélni.
Édesanyám, eresszen ki hozzája,
Fáj a szívem majd meghalok utána.

Hadd el, lányom, reáérsz te még kimenni,
Ráérsz te még a legénnyel beszélni.
Tudom, anyám, jól tudom, hogy ráérek,
Azt is tudom, hogy nem sokáig élek.

***

Úgy szeretlek, mint a mákos kalácsot,
Gyere ide, csókoljam meg a szádat.
Gyere ide, jöjj ide,
Hadd nézzek a kéknefelejcs szemedbe.
Gyere ide, jöjj ide,
Hadd nézzek a két kacsintós szemedbe.

***

Én a téglagyárban lakom,
Téglaporos a kalapom.
Onnét tudják, hogy ott lakom,
Téglaporos a kalapom.

Téglaporos az én cipőm,
Kipucolnám, nincsen időm.
Alig várom szombat estét,
Kipucolják a menyecskék.

Feleségem, az a piszok,
Haragszik rám, hogy mért iszok,
Ne hatragudj rám, te piszok,
Nem a te pénzedből iszok.

***

Iskolába nem járattak,
Olvasni nem tanítottak.
Két szemedből kiolvasom,
Hogy szívedbe bánat vagyon.

***

Ne búsulj,me­ nem vagy árva,
Amé­ tőlem el vagy válva.
Megválásunk csak egy álom,
VAn még legény a világon.

Ha tudtad, hogy nem szerettél,
Magadhoz mér­ kecsegtettél?
Hagytál volna békét nekem,
Más is el vett volna engem.

Áll, fiam az ajtó elé,
Ha jön apád, ne ereszd bé.
Ne mond meg, fiam, apádnak,
Hogy megcsókoltam anyádat.

***

Áj, deládé, deládé,
De beteg a cigánné.
Tüzet raktaj alája,
Megégett a vén cigánné szoknyája.

Túrót ettem, nem ordát,
Attól nöttem ekkorát.
Ettem volna több ordát, hej,
Nöttem volna még egyszer egy ekkorát.

***

Szalmaszál a vizen, a vizen, a vizen,
Engem rendőr viszen a sötét börtönbe.
Hazám, hazám, rendőr a babám.
Ej-haj, talián, huncut a lián.

Album:

Hajnal Hasad

kiadó:
Tiferel Kft.
kiadás éve:
2011

A lemez elsősorban a Széki Napok egykori és jövendő résztvevőihez szól, és persze, mindazokhoz, akik énekelve szeretnének táncolni. De szól ahhoz a francia ajkú közönséghez is, akivel szintén egy évtizede igyekszem megismertetni és megszerettetni azokat a nótákat, amelyek önkifejezésem egyetlen lehetséges formáját jelentik. Lajtha László, a Francia Akadémia hajdan levelező tagja mondta azt, hogy épp a népzene az, ami bennünket, európai népeket összeköt: népek kapcsolatai, egymásra gyakorolt hatásuk nyomai lelhetők fel benne.

A Táncházmozgalom, majd a Széki Napok sokféle hatással voltak a széki életre. Ez a kis kiadvány nem nyújthat keretet egy ilyen nagy kérdés megvitatására. Elég, ha annyit mondunk, sok jó hatás is elkönyvelhetünk. A népzene megmentésének egyetlen módja az, hogy a művelt magyar osztály ne csak előadásokban szeresse a magyar népdalt, (...) hanem maga is magyar népdalt énekeljen. -mondta Lajtha László. Széken a kivetkőzés már két bő évtizede elkezdődött. Egy generációs szakadás keletkezett a széki társadalomban. Az öregek értékrendje teljesen más, mint a fiataloké. És a kivetkőzött fiatalok csodálkozva látják, hogy ennyi ember eljön messze földről öregeik zenéje és tánca miatt.

Tasnády Erika