Folkrádió

Utra Mari – A gyermekgyilkos anya balladája

gyűjtés

előadó:
Nagy Amália
előadásmód:
ének
műfaj:
ballada
etnikum:
magyar
település:
Visa
vármegye:
Kolozs
tájegység:
Belső-Mezőség (Mezőség)
nagytáj:
Erdély
gyűjtő:
Herczku Ágnes, Pál István, Albert Szilárd
felvétel helye:
Visa
felvétel időpontja:
2005.03.03.

Album:

Hozomány – Erdélyi népzene régen és most – Visa

szerkesztő:
Herczku Ágnes és Koncz Gergely
kiadó:
Fonó Budai Zeneház
kiadás éve:
2018
gyártási szám:
FA 413-2

Előszó

Pár napja visszamentem Visába Urbán Ádám fotográfussal újabb, szép képekért, meg hogy tisztázzak az asszonyokkal pár nehezebben érthető rikoltást és megkérdezzem, nem bánják-e, ha a „csúnyákot” is benne hagyom. És nem utolsó sorban, hogy megkérdezzem Kallós Zoli bácsit, ajánlhatom-e Neki ezt a kiadványt. Friss élményekkel, gyönyörű képekkel, kedves, beleegyező és biztató szavakkal jöttünk haza.
Nemrég hívott Ádám: Zoli bácsi meghalt.

A kiadvány kísérőszövege javarészt befejezetten hevert az asztalon... Nagyon, nagyon nehéz egyik pillanatról a másikra mindent múlt időbe tenni. Talán megbocsájtják nekem, ha nem teszem.

Nem memoárnak szántuk. És nem így beszéltük meg...

Nagykovácsi, 2018.02.14.
Herczku Ágnes

Visában, a körülbelül 600 főt számláló kis mezőségi faluban, 2005 elején jártam először, Pál Istvánnal és a Kolozsvárról hozzánk csatlakozó zenész barátunkkal, Albert Szilárddal.

A pontos úticélunkat - mint később és szinte mindig - Kallós Zoltán jelölte ki. Menjenek Papp Andráshoz és keressék meg Amáli nénit! - arra is felhívva a figyelmünket, hogy kitől mit kérdezzünk, okosan terelgetve a kíváncsiságunkat olyan dalok felé, mint az Utra Mari balladája, vagy a halálra táncoltatott lány, Tollas Erzsi balladája, vagy a Visában sokáig élő hagyományként énekelt karácsonyi kánták.
Sajnos már sem András bácsi, sem Amáli néni nincs közöttünk...

A Kallós Archívum sorozatban megjelent visai lemezen (Fonó, 2001) Zoli bácsi így ír: „Visában még most is minden háznál szőnek. Több házban még most is vetett ágy látható és szegre való kendőkkel díszített szoba igen szorgalmas, víg kedélyű és mulatságos emberekkel.”

Mintha összebeszéltek volna Amáli nénivel, már az udvar tele volt a házból kiszűrődő kacagással. Ott volt majdnem az egész család, a lányai: Juliska és Anna, a menye, meg néhányan a szomszédból, akiket aznap a tiszteletes úr szokásos családlátogatása is összehozott.

Amáli nénit, akinek törékenységét a francia romantikus regényeket idéző neve is kiemelte - ejtsd rövid 'á'-val: ámáli - alig tudtuk
megkülönböztetni a lányaitól, olyan fürge, friss mozgású és mosolygós volt. A „Gyűjtés” lemezen azért is hagytam meg hosszabb beszélgetéseket, hogy megidézzek valamit annak a felhőtlen délutánnak a hangulatából.

Ha Amáli néni nem emlékezett pontosan a dalok szövegére, nagyobbik lánya, Juliska néni besegített, akiről hamarosan kiderült, nemcsak súgónak, de énekesnek is kitűnő! A „ríkatozások” házi lexikonja pedig Annus néni volt.

Papp Andrást - akit sokan a furulyázása miatt ismerhetnek ezúttal önző módon csak énekekért faggattam a ház jéghideg tisztaszobájában. Télen az egyetlen fűtött rész itt is csak a konyha volt, ahol András bácsi felesége, a Kallós-gyűjtésekről szintén ismert Teri néni feküdt, aki azóta, hogy ágynak esett, nem szerette hallani az egykor neki is kedves dalokat... Nem lehetek elég hálás András bácsi kedvességéért, türelméért, a kamrából előhozott, gémberedett végtagokat és félszeg
tartózkodást felengedő „fűtőanyagért”, de legfőképpen a sok szép énekéért...

A gyűjtés szövegeit és egy fotógalériát a hivatalos FB-oldalamon fogja megtalálni a kedves Érdeklődő.

A Gyűjtés lemez előadói:
özv. Nagy Dánielné Kis Amália (1918-2007)
özv. Fodor Györgyné Nagy Juliska (szül. 1938)
özv. Lovász Györgyné Nagy Anna (szül. 1941)
Papp András (1938-2016)

A Revival lemezen énekelt dalokat vegyesen válogattam Kallós Zoltán visai gyűjtéseiből és a 2005-ös felvételeinkből. Ennek az is az oka, hogy a gyűjtés antológia-szerű felmondása helyett jobban érdekelt ugyanazon dalok más-más variációja, az a (stílus)gazdagság és szabadság, amivel az egy faluban élő emberek hihetetlen magas szinten tudtak/tudnak élni.

A „Tele van a temető árka vízzel” kezdetű dalt Papp Andrástól tanultam, a „párját”, a „Szombat este kimentem a szőlőbe” kezdetűt a Kallós Archívumból ismerjük. A Fiús menet katonakísérőjének forrása a Zoli bácsi által 1964-ben Papp Sándor „Karikás”-tól gyűjtött felvétel (aki csak névrokona Papp _Andrásnak), az általam énekelt katonakísérőnek pedig Fodor Juliska, Kelemen Sándorné Lakatos Máriskó,
sőt hangvételében még Fodor Jánosné Kiss Sárit is megidéző felvételei. Utóbbi két asszony énekeit szintén a Kallós Archívumban találják. Ha valaki a lemezt hallgatva a térdére csap, hogy hiszen ez tisztára palatkai zene!, akkor jó füle van. A szomszédos Magyarpalatkáról hívott Kodobák és Mácsingók zenéjét nagyon szerették a visaiak. Koncz Gergely mesélte, akinek az ujjait ma is Kodoba Márton prímás (1941—2003) vezeti, hogy olyan becsülete volt a palatkai zenészeknek, hogy mikor 1999 novemberében meghalt Kodoba Béla (1944-1999), még a havazás és a nagy hideg ellenére is sokan elmentek a temetésére, gyalogosan, lóval, ki ahogy tudott...

A világon kevesen dicsekedhetnek ilyen szép és gazdag zenei hozománnyal. Ne rejtegessük a ládafiában: éljünk vele! Hallgassák sok szeretettel, s ha jobban esik, visai vígsággal — táncolva, rikatozva!

KÖSZÖNET

Mindenekelőtt Kallós Zoltánnak a rengeteg segítségért és a figyelméért, amivel még a betegágyán is kitüntetett bennünket.
Köszönet azoknak az embereknek, akik beengedtek a házukba és készséggel állták a záporozó kérdéseket. Köszönet a ma is élőknek, hogy szeretettel fogadtak újra; köszönet János bácsinak, Amáli néni fiának és feleségének, Annus néninek a sok régi fotóért, amit a családi fotóarchívumból ástak elő. Köszönjük Juliska néninek és két fiának, Mihálynak és Attilának, valamint a „ríkatozó” Annus néninek és
lányának, Manyinak a vendégszeretetét.

Köszönöm Pál Istvánnak, hogy útitársam és segítőm volt a 2005-ös gyűjtőúton.

Köszönet ismeretlenül is Varga Sándor néptánckutatónak, akinek az interneten talált Visáról írt doktori dolgozatában sok kérdésemre kaptam választ.

Külön köszönöm Koncz Gergelynek a meseszép muzsikáját, az ötleteit és az alaposságát, amivel nagyban gazdagította és segítette ennek a lemeznek az elkészülését. Köszönöm a zenészeknek és Németh Ferencnek a libabőr-szép-röptető zenét.

Köszönöm Urbán Ádámnak, hogy elkísért a 2018-as visai utamra és gyönyörű képeket készített. Köszönöm Raden Hannawatinak a mindig igényes és finom grafikai munkáját.

Köszönet a kiadómnak, a Fonó Budai Zeneháznak, hogy újabb bizalmat szavazott nekem. Köszönjük a támogatást a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Programjának, valamint a Hagyományok Házának.

És köszönöm Neked, Drága...

ZÁRSZÓ

Sokan, sokszor jártunk már ezeknél a visai embereknél. Sokat kaptunk
Tőlük. Mi most szeretnénk ezzel a kiadvánnyal megköszönni a ránk
bízott kincseket és valamit vissza is adni azokból a javakból, amihez az ő önzetlen segítségük révén, előadói munkánk során jutottunk.

A lemez eladásából befolyó összeget Papp András családjának,
valamint Amáli néni lányainak, Juliska néninek és Annus néninek
juttatjuk el.

Reményeim szerint ezt a lemezt még jónéhány ilyen szerkesztésű kiadvány fogja követni, hasonló felajánlással.

Nagykovácsi, 2018.02.15.
Herczku Ágnes

Kapcsolódó oldal