Folkrádió

Jaj nekëm, jaj nekëm…

gyűjtés

előadó:
Horváth Pálné Rácz Júlia
előadásmód:
ének
műfaj:
sirató
etnikum:
magyar
település:
Tőrincs
vármegye:
Nógrád
tájegység:
Ipoly mente (Palócföld)
nagytáj:
Felföld
gyűjtő:
Kertész Gyula
felvétel időpontja:
1960.

Szöveg:

Jaj nekëm, jaj nekëm, édës kedves, édës párom! Jaj, de árván hattá, de nincs sënki segítségëm! Jaj, csak a nagy szomorúság, a nagy szënvedés, a sok küszködés, kedves párom! Jaj, mé­ nem is gyöttök el értem, mer má mindenki ott van a nagy messzëségbe, csak ëgyedül vagyok ebbe gyalló világba, édës kedves, édës párom! Jaj, mos­ de nagy szükség vóna rád, me nem tudom sënkivel mëgosztanyi ezt ë nagy szënvedést, amit én szënvedëk! Jaj nekëm, jaj nekëm, édësanyám, édësapám, kedves párom, jó testvérëm! Jaj de magamot hattatok! De
nincsen sënkim a nagy világon: csak ëgyedül járom ezt ë szomorú, gyászos életët! Jaj, nem vígasztal mëg sënki, nem segít sënki az özvegyën, a szomorú járván. Jaj nekëm, jaj nekëm, drága kedves párom, ennyi soká mé hagysz má jitt? Jaj nekëm, jaj nekëm, édës párom, kedves párom, jaj de kis házat csinátattá, amibe jén nem fértem belë! Jaj de jó lëtt vóna mind a kettőnknek ott lënni, mind a kettőnknek ott pihenni abba gyászos sírba! Jaj nekëm, jaj nekëm, fájdalmas életëm, édës párom, kedves párom! Jőjjetëk értem mëntől
hamarabb, në hagyjatok má jitt! Jaj, nem ëlég vót már ebbű sok szënvedésbű! Jaj, má nagyon sokat vót má jez, hogy én nem bírtam sënkinek panaszkodnyi! Jaj párom, jaj párom, jaj párom, kedves párom! Jaj párom, kedves párom, tégëd sirattalak, ki huszonhárom éves korodtú pihensz a gyászos sírba.

Album:

A magyarság népzenéje 4.

kiadó:
Fonó Records
kiadás éve:
2002

Eredeti népzenei felvételek a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete és a Néprajzi Múzeum hangarchívumából.

Összeállította: Vargyas Lajos
Szerkesztette: Paksa Katalin
Hangrestaurálás: Németh István

Mit jelent a népdal az emberiségnek, a nemzeteknek? Azt a művészetet, amelyet emberek sokasága közösen teremtett meg; tehát a közösségi művészetet... Az a lényeg benne, hogy sok ember együttes alkotása, nem egy magányosé, nem egyé. Ezért vannak szűk határai, de azokon belül nagy mélységei. S ezért van felismerhető hangja, akármelyik nép akármelyik stílusáról van szó... Ezért jelent külön színt, ami akkor is érték lesz, amikor már a múlté lesz az az életforma, amely létrehozta...
Ezek a mondatok Vargyas Lajos A magyarság népzenéje című könyvéből valók, amely Bartók Béla A magyar népdal és Kodály Zoltán A magyar népzene című könyve után a harmadik nagyszabású, zenei néphagyományunkat összefoglaló munka.