Folkrádió

Fejér László lovat lopott

gyűjtés

előadó:
Jakab Istvánné Fazakas Anna
előadásmód:
ének
etnikum:
magyar
település:
Lészped
tájegység:
Moldva
nagytáj:
Moldva és Bukovina
gyűjtő:
Domokos Pál Péter
felvétel időpontja:
1954.

Szöveg:

1. Fejér László lovat lopott
A feteke humály alól.
Fejér Lászlót vasba verék,
Tëmlec fenekibe tëvék.

2. Fejér Anna mëghallotta,
Hogy a bátyja fogva vóna.
Hujzad, kocsis, a hintómot,
Fog­ bé bátran hat lovamot!

3. Tëdd fël gyorsan huszasokot,
Huszasokot, arannyokot,
Huszasokot, arannyokot,
S a kërësztës tallérokot!

4. Jó nap Isten, hadnagy uram!
Isten hozott, gyingy madaram!
Azt hallottam, hadnagy uram,
Hogy én bátyám fogva vóna.

5. Fogva vagyon, fogva vagyon,
Tëmlec fenekibe vagyon.
Azétt jöttem, hadnagy uram,
Hogy én bátyám elbocsássa.

6. Elbocsájtom, elbocsájtom,
Ha ëggy éjjën veled hálok.
Fejér Anna mëgsirile,
S éppeng a bátyjához mëne.

7. Bátyám, bátyám, Fehér ­ászló,
Há­ mit mondott hadnagy uram!
Innét magát kibocsásso,
Ha ëggy éjën vele hálok.

8. Hugom, hugom, Fejér Anna,
Ne hálj magad a huncutval!
Ne hálj magad a huncutval,
Az akasztanivalóval!

9. Szízeccségëd elveszesztëd,
Mégës nekëm fejëm vëszi,
Szízeccségëd elveszesztëd,
Mégës nekëm fejëm vëszi.

10. Nyócat ütött már az óra.
Aluszol-ë Fehér Anna?
Nem aluszom, nem szúnyódom,
Csak a nagy lánczërgést hallom.

13. Csak aludjál, csak nyugodjál,
Met bátyádnak vége vagyan,
Csak aludjál, csak nyugodjál,
Met bátyádnak vége vagyan.

14. Tízet ütött már az óra.
Aluszol-ë Fejér Anna?
Nem aluszom, nem szúnyódom,
Csak a nagy puskaszót hallom.

15. Csak aludjál, csak nyugodjál,
Met bátyádnak vége vagyan.
Csak aludjál, csak nyugodjál,
Met bátyádnak vége vagyan.

16. Ki bátyámot elvesztëtte,
Mosdóvize vérré váljan,
Mosdóvize vérré váljan,
S a kënyere kőjé váljan.

17. Kendëzeje mëggyulladjon,
Két arcája langot kapjon,
Kendëzeje mëggyulladjon,
Két arcája langot kapjon.

Album:

A magyarság népzenéje 6.

kiadó:
Fonó Records
kiadás éve:
2002

Eredeti népzenei felvételek a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete és a Néprajzi Múzeum hangarchívumából.

Összeállította: Vargyas Lajos
Szerkesztette: Paksa Katalin
Hangrestaurálás: Németh István

Mit jelent a népdal az emberiségnek, a nemzeteknek? Azt a művészetet, amelyet emberek sokasága közösen teremtett meg; tehát a közösségi művészetet... Az a lényeg benne, hogy sok ember együttes alkotása, nem egy magányosé, nem egyé. Ezért vannak szűk határai, de azokon belül nagy mélységei. S ezért van felismerhető hangja, akármelyik nép akármelyik stílusáról van szó... Ezért jelent külön színt, ami akkor is érték lesz, amikor már a múlté lesz az az életforma, amely létrehozta...
Ezek a mondatok Vargyas Lajos A magyarság népzenéje című könyvéből valók, amely Bartók Béla A magyar népdal és Kodály Zoltán A magyar népzene című könyve után a harmadik nagyszabású, zenei néphagyományunkat összefoglaló munka.