Folkrádió

Bölcsőske (Karácsonyi köszöntő)

gyűjtés

előadó:
Horváth Angéla, Tóth Rozáli, Simon Anna, Magyar Ágnes, Németh Matild, Németh Erzsébet, Simon Gizella
előadásmód:
ének
műfaj:
bölcsőske
etnikum:
magyar
település:
Vitnyéd
vármegye:
Sopron
tájegység:
Észak-Dunántúl
nagytáj:
Dunántúl
gyűjtő:
Veress Sándor, Volly István
felvétel helye:
Magyar Rádió Stúdiója
felvétel időpontja:
1938.02.07

Szöveg:

Bölcsőske (Karácsonyi köszöntő)

4 angyal, esetleg két kis angyal kísérik Szűz Máriát. Az ajtón kívül csengetnek, majd belép 2 angyal a házba és a bölcsőt a Jézuskával a szoba közepére teszik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Betlehem kis falucskába
Karácsonykor éjféltájba
Fiú Isten ember lett
Mint kis gyermek született.

Őt nevezték Jézuskának
Édesanyját Máriának
Ki pólyába takarta
Befektette jászolyba.

Az angyalok fönn az égben
Menyei nagy fényességben,
Zengették ez éneket
Dicsőség az Istennek.

Ismét csengetés, s most belép a másik két nagy angyal, egyiknél csengő, másik kezében virgács.
Mindannyian:

Betlehem városba rongyos istállóba ma született
Egy szűznek méhéből drága szent véréből Megváltónk lett.
Kit angyal hirdetett pásztornak jelentett
Ki őtet imádni és dicsőíteni méltóvá lett.

Öreg bojtár mondja hogy bárány és gida készen légyen
Ő harmad magával sípos és dudással jő jelmégyen.
Mindeneknél lészen ajándéka készen
Mivel a kisdedet mint Üdvözítőnket megtiszteli.

Most belép Szűz Mária a kis angyalokkal, ezek letérdelnek a bölcső mellé és ringatják a Jézuskát.
Arccal mind a háziak felé énekelnek, közben csengetés.

Betlehem, Betlehem a te határidba (Felállás)
Érkezett Mária rongyos istállóba
Ott ülvén mindegyre elhagyott gerlice
Elkészíti magát a boldog szülésre.

Körülötte szent József szorgalmatoskodik
Hogy mit tehethessen azon iparkodik
Az ökör és szamár megismeri urát
Ember nem ismeri világ Megváltóját.
Azért tehát emberek kik e világon éltek
Dicsérjétek az Úr nevét, mindörökké ámen.

A 4 angyal a bölcső körül jár, a kis angyalok felállnak, ének: ?

Betlehembe siessünk rongyos istállóba
Ott született a kis Jézus, József, Máriával
Mindenektől elhagyatva édes Megváltónkhoz
Aki nekünk mindnyájunknak szép üdvösséget hoz.

Ezután egyenként letérdelnek és meglehelik, megcsókolják a Jézuskát, a kis angyalok utoljára egyszerre egyik a kisded lábát, másik a fejét leheli meg.

Öröm könnyhullajtással essünk térdeinkre
Hogy irgalmat osztogasson vétkes szíveinkre
Mert ő nem néz a pólyára sem a kemény télre
Noha jutott a hidegre ily nagy szegénységre.

Erre kivonulnak elől a korbácsos kivételével az angyalok a bölcsővel utána Mária oldalán 1-1 kis angyallal:

Jertek menjünk mi is Betlehembe
Részt venni a nagy örömbe
Melyet menyei Atyánk
Árasztott az éjjel ránk.

A pásztorok is ott vannak
Térdrehullva imádkoznak
Ma született kisdednek
Ajándékokat visznek.

Egyik tejet másik sajtot
A harmadik vajat hozott
Amaz egy kosár almát,
Egy koszorús báránykát.

Így elhagyják a szobát. A visszamaradott a háziakat megveregeti a fonott fűzfakorbáccsal, minden csapásra ezt mondja: Kelésesek ne legyetek! Rendszerint mindenkire hármat üt, utána dicsér és fut a többiek után.
Hideg időben fejöket, karjukat meleg pamutkendő takarja, amit bementkor a kísérő (többnyire egyik lány anyja) az ajtóban elvesz tőlük, távozáskor rájuk terít. A köszöntésért pénzt, édességet kapnak.

Album:

Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Dunántúl

kiadó:
Fonó Records
kiadás éve:
2001

Az 1930-as évek végén Bartók, Kodály, Ortutay-ék által elkezdett népzenei gyűjtés egy része Pátria néven vált ismertté. A korábban 78-as fordulatszámú lemezen megjelent hangfelvételeket újra kiadta a Fonó Records CD-ROM-on. Ezáltal a legendás hírű népzenei gyűjtemény, a PÁTRIA-sorozat most már mind a szakmabeliek, mind a laikus érdeklődők számára hozzáférhetővé válhat.