Folkrádió

Albumok

Előadó Cím
A Budapest Táncegyüttes zenekara Csárdás. The Tango of the East
Agócs Gergely Kilencz ballada
Ambrus Árpád, Bartalis Ferenc, Oláh József, Csibi András, Korpos József, Bartalis Jutka Új Pátria – Jövőnk öröksége 10/50. Gyergyói népzene. Gyergyócsomafalva
Az Óbudai Népzenei Iskola tanárai Hagyományok éltetői
Bajkó zenekar Párosan – Hagyományos népzene Erdélyből
Bakator Úton…
Bakator Örökítés
Balogh Kálmán, Korpás Éva Ó, szép fényes hajnalcsillag. Magyar népi karácsonyi énekek
Balogh Márton, Gombai Tamás, Németh Ferenc, Porteleki László, D. Tóth Sándor, Gyenis Katalin, Hollókői Lajos, Dresch Mihály, Vígh Attila, Kása Béla, Vass Zsolt Tavaszi hadjárat. Huszár- és katonaénekek
Balogh Sándor Dorombér. Dorombmuzsika a 2000. esztendőben
Balogh Sándor Dorombér 2. Magyar dorombzene énekkel, furulyával, kobozzal, bőgővel
Balogh Sándor, Gál János Citeraiskola hangzó melléklete
Barani Vasile bandája Új Pátria 7: Máramarosi népzene. Jód - Ieud
Barna Albert bandája A vajolai zenekar
Barozda együttes Vándorutakon
Barozda együttes Siculicidium
Barozda együttes Archív hangfelvételek 1977–1980
Bartina Tavaszi szél
Bartina Hétszínvirág
Barz Emil, Ciobanu Dorel, Kállai Gyula Róbert, Lăcătuş Sidor Új Pátria – Jövőnk öröksége 8/50. Almás menti népzene. Almásszentmihály
Bastyúr Vilmos, Bunda Zoltán, Jano František, Hudi Július, Bunda Béla, Bastyúr Éva, Bastyúr Anna, Bastyúr Bertalan Új Pátria – Jövőnk öröksége 35/50. Felső-Bódva menti népzene. Szepsi – Sacca
Bazseva Első bekezdés…
Bekecs együttes Bekecsalja-Marosmente
Bekecs együttes Bodrogköz. Hangfelvételek néptáncoktatáshoz
Bekecs együttes, Egyszólam együttes Somogy. Hangfelvételek néptáncoktatáshoz
Berecz András Kőkertben liliom
Berecz András Szegen csengő
Berecz András Legényes
Berecz András Láttam a Holdat előttem
Berecz András Angyalfütty - Kőkertben liliom III.
Berecz András, Ökrös együttes, Sebestyén Márta Koszorú
Berka együttes Szűnjék meg bánattól…
Berki Ferenc Árus Berki Ferenc Árus emlékére
Berki János Marosszéki prímások 2. Berki János
Berkó együttes Berkó
Berkő Hagyományőrző Csoport Berzétei és kőrösi népdalok (Gömör, Szlovákia)
Berta Alexandra Ifijúság gyöngykoszorú…
Berta Alexandra Lelkem a lelkeddel
Boca Sorin, Vinca Iulius, Varga Remus, Boca Gheorghe, Vinca Gheorghe Új Pátria – Jövőnk öröksége 13/50. Közép-Maros-vidéki népzene. Radnót, Vidrátszeg, Maroslekence
Bodzafa együttes, Venyige együttes Táncház: Bodzafa - Venyige
Boglya együttes 30 év a magyar táncházban. Édesanyám, eresszen el a bálba!
Boglya együttes Le van a szívem láncolva… 25 év a magyar táncházban
Boglya együttes Míg a pendely lánggal ég…. 20 év a magyar táncházban
Boglya együttes, Őri Banda Pinkán innen, zsuppos házban… Burgenlandi magyar népzene
Boglya együttes, Őri Banda Burgenlandi magyar népzene 2.
Bogyiszlói zenekar Nagyapáink útján
Bogányi Alexandru, Moldovan Remus, Csinka Alexandru, Moldovan Lumperdean Gheorghe Új Pátria – Jövőnk öröksége 15/50. Kelet-mezőségi népzene. Mezőörményes
Bokros zenekar Tizennyolc
BorFolk Kell ilyen bor!
BorFolk, Szőke Zoltán Ez a mámor
Boróka Népdalkör és Citerazenekar Szántani kék, tavasz vagyon…
Botezán János, Mezei János, Huszár Sándor, Radák János Taraful din Suatu [Magyarszováti banda]
Budai Ilona és tanítványai Elindult Mária. Karácsonyi dalok
Budai Ilona, Vikár Béla Népdalkör Kossuth Lajos azt üzente… 1848 emlékei dalban és versben
Budowitz Wedding Without a Bride
Bálint Erzsébet, Legedi László István Szeretőm a táncba. Moldvai csángómagyar népzene Klézséből
Bárdosi Ildikó Megjövendölve volt régen
Bárdosi Ildikó Ki a hegyen túlhaladtál…
Bárdosi Ildikó Kis-Küküllő gyönge vize
Bárdosi Ildikó, Téka együttes Ki az eget megkerüli…
Bársony Mihály Bársony Mihály archív felvételei
Békés Banda Huszárverbunk - verbunkok, sorozónóták, katonadalok 1848-49 jegyében
Békés Banda Zsok. Joc
Bürkös zenekar Címerünk a magyar szürke
Bürkös zenekar Fogadd Tőlünk Örök Atyánk
Bürkös zenekar Ezt a kerek erdőt járom én
Carmina Danubiana Budavár tövében. A Hunyadiak emlékezete a folklórban
Cifra együttes Mezőkölpényi népzene
Cifra együttes Mezőkölpényi táncrend
Ciurcui Alexandru bandája Mezőszopori tánc és zene
Clejani-i cigányok Les „Haïdouks” d­autrefois (Hajdani betyárok)
Clejani-i cigányok Les „Haïdouks” d­autrefois II. (Hajdani betyárok)
Constantin Negel, Constantin Lupu Muzică veche din Moldova de sus. Old Music from North Moldavia
Csalogány asszonykórus A kis Csóka körű van kerítve. Észak-bánáti népdalok 1.
Csalóka zenekar Lement a nap a szokott járásán. Dunamenti lakodalmas
Csalóka zenekar Sej, haj zörög a levél
Csenki Zalán Kobzás. Hagyományos népzene kobozzal
Csiszár Aladár bandája Új Pátria 12: Felső-Marosmenti népzene. Csiszár Aladár - Magyarpéterlaka
Csiszár Aladár bandája Jobbágytelke 2003
Csiszár Aladár bandája, Horváth Elek bandája Marosszéki muzsika. Válogatás Vavrinecz András gyűjtéseiből
Csiszár Aladár bandája, Kásler Magdolna Bekecs alatt Nyárád tere…
Csiszár Aladár, Gazsi János, Sályi Dénes, Fülöp Albert, Gazsi József Új Pátria – Jövőnk öröksége 9/50. Felső-Maros menti népzene. Marosvécs
Csiszár Aladár, Ötvös János, Panci Gyula, Buta Szép József Csiszár Aladár és péterlaki zenekara. Fekete Antal gyűjtéseiből 10.
Csizmadia Anna és barátai Dänótäm én… – Csizmadia Anna 25 éves – Kupuszina
Csorba János Lulu bandája Új Pátria 5: Szilágysági népzene. Szilágynagyfalu - Szilágybagos
Csík zenekar Senki nem ért semmit
Csík zenekar Tiszta szívvel
Csík zenekar Be sok eső, be sok sár..
Csík zenekar Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen…
Csík zenekar Boldog szomorú dal
Csík zenekar A kor falára
Csüllög Edina Nagy a lárma
Csürrentő együttes Tánczene
Csürrentő együttes Csángó utca
Csűrös Banda Kalotaszegi népzene
Czilika János bandája A Bogártelki Czilika-banda. Kalotaszegi népzene
Danó Ferenc Fitying, Suha József Dudus, Pusomi Béla Galya, Vincze Gáborné Szabó Jolán, Vincze Rudolf, Fehér József, Sike Béla Új Pátria – Jövőnk öröksége 46/50. Barkósági népzene Heves megyéből. Tarnalelesz
Debreceni Regösök Hajtsuk a régi törvényt!
Demeter Erika Igaz vigasz
Demi Ariton Titi, Moldovan Giani, Gáspár Ármin, Michi Alexandru Antika, Moldovan Carol Károly Új Pátria 18: Mezőségi népzene. Nagysármás - Sărmaşu
Dobos Edit és barátai Más ez a nap
Dobos Károly bandája Dobos Károly dallamai. Virágvölgyi Márta Széki népzene I-II. című köteteinek hangzó melléklete
Dobroda zenekar dobroda
Dobroda zenekar dobroda 2. Erre gyere rózsám…
Dobroda zenekar Dobroda 3. Mindenki örömére
Dobroda zenekar legújabb 4ma
Dobroda zenekar Dobroda 5. Fülbevaló
Dsupin Pál, Csergő-Herczeg László Arany János daloskönyve
Dsupin Pál, Novák Pál, id. Novák Pál Mátraalja a hazám
Duduj Rozália, Domokos László, Csögör Róbert, Sinka Sándor Nyomás, nyomás… Duduj Rozália-Live
Dunazug Együttes, Farkas Annamária Dunán innen, Dunán túl
Dűvő zenekar Dűvő 2
Dűvő zenekar Dűvő 1
Dűvő zenekar Dűvő 4
Dűvő zenekar Dűvő 3
Egyszólam együttes Zöld erdőben táncolnak. Dél-Dunántúli magyar népzene hosszifuruglán
Egyszólam együttes Fa szülte ágát. Somogyi és gyimesi magyar népzene
Eke Péterné Simon Mari, Kádár Sándorné Papp Erzsébet, Dezsőné Kádár Erzsébet, Nagy Amália Mezőségi népdalok (Buza, Magyarszovát, Visa). Fehér Anikó gyűjtése
Enyedi Ágnes Édesanyám sok szép szava… — Gyergyói népzene
Enyedi Ágnes Gerlemadár szerelmével. Erdélyi magyar népzene
Erdélyi táncházzenészek Erdélyi táncházzenészek I. - Gyimesközéplok, Borospatak 2010
Eszterlánc Mezőségiek és az Eszterlánc
Eszterlánc Keszü
Eszterlánc Buzaiak és az Eszterlánc. Tradicionális magyar zene a Mezőségről
Eszterlánc Földvári tánc Szilágyi Annával
Eszterlánc Verőfény. Leseperve a Kárpátok aljára
Eszterlánc Égszakadás
Eszterlánc, Szilágyi Anna, Takács Piroska, Takács Anna Jegesen
Fakutya Róza és Jánoska. Énekes mese
Fakutya zenekar Kutyafa
Farkas Rudolf bandája, Anyalai Pepes Sándor bandája Kürti bandák. A Vág-Garam köze népzenéje
Fedor Sándor Dimó Dimó dalai 1. Elveszett éden II.
Fedor Sándor Dimó Dimó dalai 2. Elveszett éden II.
Fedémesi Népdalkör Ködellik a Mátra
Fehér Anikó Elindultam hosszú útra… Csodálatos népzene
Fekecs János Bínyai, Patkó Béla Bumbaj, Sárközi József Tuti, Fekecs Viliam Doktor, Balogh Árpád Iró, Rikkony Gyula Új Pátria – Jövőnk öröksége 28/50. Alsó-Garam menti népzene. Garamszőlős / Rybník
Fiastyúk Széles víz a Duna, keskeny palló rajta
Figur Banda Magyar népzene Szlovákiából
Flótás együttes Fordulj e nap felé!
Fodor Sándor Neti Neti. Kalotaszegi népzene
Fodor Sándor Neti Megyünk mi is… Fodor Sándor
Fodor Sándor Neti Kalotaszegi népzene
Fodor Sándor Neti bandája Juhmérés Mérában. Kalotaszegi magyar népzene. In memoriam Toni Rudi
Fodor Sándor Neti bandája Előtte is, utána is… Hagyományos tánczene Györgyfalváról
Fodor Sándor Neti, Laka Kicsi Aladár Kalotaszegi népzene. Neti Sanyi és Kicsi Aladár
Fokos zenekar Kiskoromtól nagykoromig
Fokos zenekar Jókedvemben
Fondor zenekar Fondor rendek
Fondor zenekar Válogatás a Fondor zenekar felvételeiből
Fondor zenekar Nótás Szilágy. Autentikus magyar népzene Szilágyságról
Fonó zenekar Vadbarokk
Fonó zenekar Mixtura Cultivalis
Fonó zenekar Hateha! Táncházi slágerek
Fonó zenekar, Szabadi Vilmos, Gulyás Márta Túlparton
Fábri Géza, Ivánovics Tünde Mentés másként… Újraénekelt moldvai csángó-magyar népdalok
Gajdos Sírnak a csillagok
Gajdos együttes Világ közepén legyek
Gajdos zenekar Missa Pastorale. Pásztormise. Magyar népzene adventre
Galga zenekar Galga
Galgamácsai felnőttek és gyerekek Sej, Galgamácsa eszembe se jutna. Vankóné Dudás Juli dalai
Galgamácsai felnőttek és gyerekek, Vankóné Dudás Juli Galgamácsai karácsony
Galgamácsai gyerekek, Vankóné Dudás Juli Dádili fecske. Galgamácsai népi mondókák, gyermekjátékok
Galiba zenekar Kinn a pusztán, a pusztán… Mezőföldi népzene
Galiba zenekar Hangfelvételek néptáncoktatáshoz. Mezőföldi népzene
Gereben népzenei együttes Kötődések. Mesterek és tanítványaik
Ghymes Rege
Gombai Tamás bandája Tízhúros. Kalotaszegi magyar népzene
Gombai Tamás, Vizeli Balázs, Pál István Szalonna, Varga István Kiscsipás Az örök Kalotaszeg. Varga Ferenc Csipás emlékének
Gondos György Gyurica, Gondos János Gernyeszeg. Fekete Antal gyűjtéseiből 11.
Gratia-i cigányok Romi şi ţigani din satul Gratia, Teleorman. Roma and Gypsies from the Village of Gratia, Teleorman
Guessous Majda Mária Szivárványhíd
Gyanta Indulás - Departure
Gyenesdiási Dalárda „Adja Isten, mink is vigadjunk!” – Ivónóták Zalából
Gázsa zenekar Budapesttől Kommandóig
Gázsa zenekar Gázsa Band. Music and Dances from the Carpathians
Gázsa zenekar Erdélyi népzene
Gázsa zenekar Rhyhm Addiction. USA Concert Tour 2008 (Ritmus szenvedély)
Gázsa zenekar Csipke Camp 2012
Gázsa zenekar Táncház muzsika Mezőségről
Gömbszörp A jövő zenéje
Găină Alexandru, Moga Toader, Boanţă Simion, Gîrbuleţ Ion Új Pátria 11: Békás-vidéki népzene. Gyergyó-vidéki népzene. Gyergyódamuk – Békásszoros
Halmos Béla Az a szép piros hajnal. Erdélyi magyar népzene
Halmágyi Mihály, Ádám Gizella Gyimesi népzene
Halmágyi Mihály, Ádám Gizella Gyimesi lakodalmas
Halmágyi Mihály, Ádám Gizella Gyimesi népzene
Haraga Aurel, Sumalan Ştefan, ifj. Haraga Aurel, Haraga Florian, Covacs Tivadar, Haraga Viorica Új Pátria – Jövőnk öröksége 19/50. A szilágysági Rézalja és Meszesalja népzenéjéből. Halmosd
Hegedős együttes Sok szép napot éjszakával
Hegedős zenekar Musique de danse Hongroise
Hegedős zenekar, Écsi Gyöngyi Árgyélus kismadár
Hegedűs együttes Visszanéztem félutamból…
Herczku Ágnes Tüzet viszek
Herczku Ágnes Arany és kék szavakkal
Heveder Eresszed, hogy menjen
Heveder zenekar, Üsztürü zenekar CsávásIram
Hideg Anna, Havay Viktória, Jékely Gáspár Pikó, Horsa Banda Ördöngölő
Hodorog András Hodorog András. Furulyazene Moldvából. Klézsei énekek és táncok
Hodorog András, Legedi László István Serény magyaros
Hodorog András, Németh László Tavaszi szél… Moldvai népzene furulyán és kobzon
Homoródabásfalvi zenekar Székelyföldi hangszeres népzene
Horváth Elek bandája Vajdaszentiványi népzene 1.
Horváth Elek bandája Éljen a Magyar! Fekete Antal gyűjtéseiből 7.
Horváth Elek bandája Vajdaszentiványi népzene 2.
Horváth Elek bandája Vajdaszentiványi népzene 3.
Horváth Elek bandája Vajdaszentivány - Magyar Népzene Erdélyből
Horváth Elemér, Hamza Vilhelm, Varga Antal, Boros Sándor Új Pátria – Jövőnk öröksége 50/50. Szatmári népzene. Hirip
Horváth Gyula, Balázs Géza, Balogh Rudolf, Tóth Jenő, Váradi Albert, Oláh Kálmán, Kisbenedek Sándor, Bari Lehel, Bari László, Váradi Győző, Bari Lajos Új Pátria – Jövőnk öröksége 47/50. Barkósági népzene Borsod megyéből. Ózd, Domaháza, Sáta
Horváth Éva Sára Magam tükre
Háromszék Táncegyüttes zenekara Háromszéki tánczene. Jánosi József: Háromszéki táncok című könyvének melléklete
Hârleţ Ioan „Nucu” bandája, Mândrean Ioan „Leon” Új Pátria 2: Mezőségi népzene. Budatelke – Szászszentgyörgy. Északkelet-Mezőségi népzene
Hírös zenekar Ne félj, babám…
Ifjú Muzsikás Egy
Ifjú Szivek Felföldi levelek. Hagyományos magyar, szlovák, cigány, zsidó zene és tánc Szlovákiából
Ifjú Szivek Táncszínház Zenekara Pozsonyi táncok
Igriczek Lassan csendíjjetek. Muzsika a középkorból és Moldvából
Illangó Egy
Ioan Grama Pe la noi, pe la Triteni
Ioan Pop zenekara Romanian, Ukrainian and Jewish Music from Maramureş (Máramarosi román, ukrán és zsidó népzene)
Ionica Moldovan, Ilie Poliac, Ioan Şorecău Új Pátria – Jövőnk öröksége 18/50. Felső-Nagy-Szamos menti népzene. Oláhszentgyörgy
Iosif Ghemant, Ion Sabadîş Trésors Folkloriques Roumains: Deux virtuoses du violon: Iosif Ghemant – Ion Sabadîşeux virtuoses du violon: Iosif Ghemant – Ion Sabadîş
Ivánovics Tünde Beli buba
Joszko Broda és barátai Poslochejcie kamaradzi
Jozef Kroka Česľak, Jozef Čonka, Jurej Ovšak Guba, Michal Ferenc Kohucik, Štefan Višňovskỳ Piťo, Anna Višňovská, Anna Rybarčaková Új Pátria – Jövőnk öröksége 38/50. Zempléni népzene. Zamutov/Opálhegy
Juhász zenekar A juhászok így élnek
Juhász zenekar Heje-huja vigalom
Ján Hronček zenekara, Dobrona énekegyüttes Hrončekovci z Hriňovej - Zlatý výber 2
Jánosi Együttes Rapszódia
Jánosi Együttes, Kobzos Kiss Tamás Kossuth izenete eljött…
Július Bartoš Šuko zenekara Večný Julo
Július Bartoš Šuko, Bohuš Bartoš, Tibor Bartoš, Lubomír Pustay, Slavomír Bartoš, Ľubomír Medveď Új Pátria – Jövőnk öröksége 31/50. Felső-Garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog
Kalagor Hová mensz…?
Kalamajka együttes Széki pár. In memoriam Molnár utcai táncház
Kalamajka együttes Aprók táncházában II.
Kalamajka együttes A Molnár utca 9-től az Aranytízig
Kalamajka együttes Haj, Rákóczi, haj, Bercsényi…
Kalamajka együttes Ez is Borivóknak való
Kalamajka együttes, Egyszólam együttes Megütik a dobot
Kallós Zoltán Idegen földre ne siess
Kallós Zoltán, Enyedi Ágnes, Tüske zenekar Mezőségi magyar népzene 1. Hallod, babám, mit fütyörész a rigó!
Kalotaszegi muzsikusok Kalotaszegi híres prímások. Esküvő Mérában. Fekete Antal gyűjtéseiből 2.
Kalász Banda Dúzs 2017
Karikás Búélesztő szellő
Kathona Mónika Nyitva láttam Mennyország kapuját. Magyar népi imádságos énekek
Keménycsárdás együttes Cigánd 2004
Kerekes együttes Hungarian Folk Music from Gyimes and Moldva
Kerekes együttes, Tímár Viktor, Tímár János Fütyül a masina
Kerelőszentpáli banda Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Közép-Maros vidéki népzene
Kincsér együttes Kincsér
Kodoba Béla és bandája Magyarpalatkai Népzene
Kolompos együttes Egyszer egy királyfi
Kolompos együttes Furulyás Palkó
Konkoly Aladár, Konkoly Ferenc, Farkas József, Suki Lajos, Móri József, Rácz Aladár Kistuskó, Rácz Lehel Pósa, Rácz Tibor Öcsi, Suki József Gyíkos, Suki Vilmos Figusz, Rácz Mátyás Matyus Új Pátria – Jövőnk öröksége 45/50. Hevesi és jászsági népzene. Heves, Jászladány
Kovács Nóri Mondanék én valamit
Kovács Péter, Kalló Géza, Gabor Alexandru „Albu”, Gabor Ioan „Albu”, Filaton József „Pupu” Új Pátria – Jövőnk öröksége 11/50. Kis-Szamos melléki népzene. Fejérd
Kovács Péter, Şandri Remus, Filaton József „Pupu”, Ötvös Josif Új Pátria – Jövőnk öröksége 12/50. Kis-Szamos melléki népzene. Récekeresztúr
Kovács Tibor, Kanalas Imre, Iorga Ştefan, Kanalas Vilmos, Szilágyi Ferenc Új Pátria – Jövőnk öröksége 20/50. Szilágysági népzene. Szilágysámson
Kozák József, Gilyén Miklós, Lukács Lajos „Gamizsi”, Didi István „Csuplika”, Lukács Ödön „Gamizsi”, Gilyén Julianna Új Pátria – Jövőnk öröksége 21/50. Vízmelléki népzene. Ádámos – Magyarkirályfalva
Kozák Miklós Buna, Szőllősi Sándor Sanci, Klein Kálmán, Lukács Miklós, Szőllősi László Hata Új Pátria – Jövőnk öröksége 29/50. Ipoly menti népzene. Ipolypásztó – Ipolyhídvég
Kristóf Vencel bandája Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Erdély. Kőrispatak
Kulcsár Ferenc bandája Nagyenyed vidéki magyar és román népzene. A magyarbecei Kulcsár Ferenc bandája
Kulcsár Mária, Tímár Viktor, Tímár János, Karácsony Éva, Karácsony Lázár Új Pátria 4: Gyimesi népzene. Gyimesbükk - Hidegség
Kádár Ferenc Elszaladt az aranygulya
Kárpátia Vásár. Moldvai népek zenéi
Kárpátia Zene Moldvából
Kárpátia, Mandache Aurél Mandache Aurél hegedül. Hegedűs tánczene Moldvából
Kóborzengő Erre hát most, na!
Köztársaság Bandája Elhúzza azt sejeha!
Laka Kicsi Aladár bandája Új Pátria – Jövőnk öröksége 3/50. Erdőalji népzene. Kolozsi Kicsi Aladár és bandája
Lakatos Pál bandája Barangolás a Felső-Tisza-vidéken. Szatmári hangszeres népzene
Legedi László István Csobános
Lucaciu Adalbert Pilu bandája Új Pátria 6/1: Felső-maros menti népzene. Görgényoroszfalusi Pilu bandája
Lucaciu Adalbert Pilu bandája Új Pátria 6/2: Felső-maros menti népzene. Görgényoroszfalusi Pilu bandája
Lunka József Marosszéki prímások 1. Lunka József
Lunka József bandája Péterlaki bandavezető. Lunka József. Fekete Antal gyűjtéseiből 4.
László Csongor bandája Kalotaszentkirályi tábor ­2004
László Miklós A gyimesi hegyek kőből vannak kirakva
Lévai Ferenc Frici, Kóré Géza Kájákó bandája Én Istenem, hogy is legyen jó világ. Székelyszenterzsébeti magyar és cigány népdalok
Madárdal zenekar Égen megyen egy madár…
Mag Deme Ilona, Mag Tamás István, Balogh Zoltán „Savanya” bandája Új Pátria – Jövőnk öröksége 32/50. Medvesalji népzene. Savanyáék Fülekről
Magos Együttes Forgatós
Magyar Dudazenekar Dudásom, dudásom, kedves muzsikásom
Magyar Tekerőzenekar Kertünk alatt
Magyarpalatkai Mácsingó-banda Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Belső-mezőségi népzene
Magyarpalatkai banda Diószegi László és Gaug Ágnes vajdakamarási gyűjtése - 1981
Magyarpalatkai banda Mezőségi magyar népzene: Magyarpalatka 1
Magyarpalatkai banda Mezőgyéres 1. Mezőgyéresi románok zenéje és táncai. Muzsikál a magyarpalatkai zenekar
Magyarpalatkai banda Esküvő Magyarpalatkán 1984-ben. Fekete Antal gyűjtéseiből 3. Ez az élet!
Magyarpalatkai banda Magyar népzene Erdélyből: Magyarpalatka
Magyarpalatkai banda Mezőségi magyar népzene: Magyarpalatka 2
Magyarpalatkai banda Esküvő Mezőkeszüben. Fekete Antal gyűjtéseiből 1.
Magyarpéterlaki zenekar, Nyárádmagyarósi zenekar, Nyárádselyei zenekar Jobbágytelke 2001
Majorosi Marianna Jól gondold meg kislány…
Mandache Aurél Festeres. Táncmuzsika Moldvából
Maneszes Láli Józsefné Tóth Maris, Radák János Náci bandája Új Pátria 15: Belső-Mezőségi népzene. Magyarszovát
Maneszes Márton bandája Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Magyarszováti népzene
Maneszes Márton bandája, Magyarszováti asszonyok Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Magyarszováti népzene
Martin Kubinec, Pavel Bielčik, Ján Kroták, Milan Katreniak, Dušan Ceber, Miroslav Moncol­ Fujaristi z Kokavy
Martin Škamla-Srniačik, Ľudová hudba Ondreja Molotu Husličke z javora
Matokabinde Nagykarácsony éjszakáján…
Matokabinde matokabinde
Mentés Másként Trió Élő nap. Újraénekelt moldvai csángó népzene
Mezei Ferenc Csángáló, Jámbor István Dumnyezó, Csányi Mátyás Muzică populară din valea Tîrnavelor [Kis-Küküllő menti népzene. Szászcsávás]
Mezei Ferenc Csángáló, Jámbor István Dumnyezó, Csányi Mátyás, Szászcsávási férfiak Szászcsávási kórus bandával - 1992
Mezei Ferenc Csángáló, Káló „Cuppa” József, Mezei „Policer” Pál, Szabó „Brusu” Béla Új Pátria – Jövőnk öröksége 23/50. Vízmelléki népzene. Héderfája, Gógánváralja
Mezei Károly Kusler bandája Új Pátria 10: Kis-Küküllő vidéki népzene. Szászcsávás - Szászbogács
Mihail Emil, Urszuj Kálmán, Pusztai Aladár Romanian and Hungarian Music from Central Transylvania (Közép-erdélyi román és magyar népzene)
Mocsel Piroska, Mocsel Antal Rémusz, Ötvös József, Balázs László, Kovács Sándor Új Pátria – Jövőnk öröksége 16/50. Háromszéki népzene. Őrkő
Mohácsy Albert, Nagy Zsolt Tizenkét banda. Erdélyország
Mokányos együttes Mikor megyek hazafelé… Gyimesi és moldvai népzene
Moldvai magyar oktatási programban résztvevő gyermekek Feljött a nap szép fényesen
Molnár András, Copán György, Szabó Gy. Ilona Új Pátria – Jövőnk öröksége 4/50. Észak-mezőségi népzene. Bálványosváralja
Molnár András, Molnár Géza Sandrík, Molnár Jenő Szútori, Botos Béla Bumbi, Kalocsai Tibor Görcsös, ifj. Botos Béla Kisbumbi Új Pátria – Jövőnk öröksége 33/50. Gömöri népzene. Alsókálosa – Sandrikék
Morotva zenekar Az eladott leány. (szokásdallamok, balladák)
Mundér Gusztáv, Balogh Aladár, Sályi Balogh Ernő, Poholtka Andor, Boldi Balogh Ernő, Jónás Géza, Csóka Mihály, Jónás József, ifj. Jónás Géza Új Pátria – Jövőnk öröksége 48/50. Zempléni magyar népzene. Sárospatak, Sátoraljaújhely
Muresán János, Moldovan Ştefan, Eke Péterné Simon Mária, Rîpa Alexandru „Miku”, Mihaiu Emil Új Pátria – Jövőnk öröksége 5/50. Észak-mezőségi népzene. Buza
Muza József Toska bandája Új Pátria 13: Kalotaszegi népzene. Szászfenes - A Muzák
Muzička [Muzička] 2
Muzička Muzička
Muzsikás együttes Bartók Album
Muzsikás együttes Kettő
Muzsikás együttes Nem úgy van most, mint volt régen…
Muzsikás együttes Ősz az idő
Muzsikás együttes, Sebestyén Márta Szól a kakas már. Erdélyi magyar zsidó népzene
Muzsikás együttes, Sebestyén Márta Nem arról hajnallik, amerről hajnallott
Muzsikás együttes, Sebestyén Márta A Zeneakadémián
Mácsingó György bandája Új Pátria 3: Mezőségi népzene. Báré – Magyarpalatka. Belső-Mezőségi népzene. A Mácsingók
Márványos Tamburazenekar Bácskai tamburazene
Márványos Tamburazenekar Magyar tamburazene Baranya megyéből
Mátyás Király Citerazenekar Variációk
Mészáros zenekar Élő felvétel a Tilos Rádióban
Méta együttes Bonchida. Hangfelvételek néptánctanításhoz
Méta együttes Winter and Xmas Songs from Hungary
Méta együttes 20 év Méta
Méta együttes Sárköz. Hangfelvételek néptáncoktatáshoz
Méta együttes Tavaszi szél
Méta együttes Songs and Dances from Hungary
Méta együttes Bétöltse szívedet
Méta együttes 10 év Méta
Nagy Elekné Domokos Zsófia Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Magyarszováti népdalok
Nagy Ernő, Kóczé Dezső, Kóczé Lajos, Kóczé László Gyula, Kóczé Jenő, Simon János, Farkas Jenő, Oláh Lajos Új Pátria – Jövőnk öröksége 49/50. Szatmári népzene. Zsarolyán, Szamosangyalos, Csenger
Nyisztor Ilona Földnek e zsírjával, napnak e hugával
Nyisztor Ilona Pusztinai nagy hegy alatt
Nyisztor Ilona Elment a madárka
Nyisztor Ilona Moldvai csángó karácsonyi énekek
Németh Dénes bandája Nem megyünk a másvilágra. Gömör-Kishont megye falusi bandáinak emlékére
Ocskay Rita és barátai Bonchidától Bonchidáig
Oláh Dili Dezső, Horváth Zoltán, Oláh Árpád Nyiki-Nyaka, ifj. Oláh Árpád Új Pátria – Jövőnk öröksége 39/50. Bodrogközi népzene. Pólyány – Nyakáék
Palló zenekar Erdélyország az én hazám…
Palya Bea Egyszálének
Palya Beáta Ágról ágra
Panek Kati, Bodzafa együttes a Panek Katié - Erdélyi magyar népzene
Panek Kati, Bodzafa együttes, Barozda együttes Ha nem szerettelek volna
Pap Mária, Székely Ferenc, Csorba János, Kocsis János, Székely József Új Pátria 8: Mezőségi népzene. Szék
Paradica Mihály bandája Sóvidéki népzene. Folclor musical din zona Ocnelor
Parapács Bëbocsātlak
Parno Graszt Járom az utam
Parno Graszt Ez a világ nekem való (Kadi luma mange laso)
Patonai Bátor és barátai Magam útját járom
Pendely együttes Pendely - Hungarian Folk Music
Pesti Csángók Baráti Társaság Folydogál a könyű… Erdélyi, moldvai keservesek, szomorú énekek
Pikó és bandája Ördöngösfüzesi népzene
Pikó és bandája Kalotaszegi népzene
Pilischer Sramli In Pilischer Tal
Piros Pántlikás hagyományőrző zenekar Muzsikálni muzsikáltunk, énekelni énekeltünk (ifj. Sipos Márton emlékére)
Polgár Lilla Szeretet próbája
Potta Géza Gatyo Születtem mint prímás
Potta Géza Gatyo, Ádám Béla Csinga, Dzsuga Géza Pimasz, Badó József, Kocák Andrásné Mihók Jolán, Ceranko Istvánné Mihók Margit Új Pátria – Jövőnk öröksége 36/50. Kassa vidéki népzene. Abaújszina – Magyarbőd
Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei Boli chlapci, boli okolo Pupova
Pál István Zöld erdőben lakom
Pál István Az utolsó dudás I. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége
Pál István Az utolsó dudás II. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége
Rece-fice Farost-lemez
Rece-fice Táncház
Rekontra zenekar Cím nélkül
Rezeda Népzenei Együttes Hogy a világ vigadojzon
Rojtos együttes, Csicsóka Népdalcsoport Véled összeakadék
Rományi Rotá Phiravelman kalyi phuv
Rományi Rotá O Cérháriko
Rozsdamaró zenekar Egykor és most…
Rákóczi férfikar A kis Csóka körű van kerítve. Észak-bánáti népdalok 2.
Róka Mihály Szerelem, szerelem
Samo Smetana zenekara Svet ľudových tancov 1
Sebestyén Márta Angyalok és pásztorok
Sebestyén Márta Dúdoltam én
Sebestyén Márta, Hegedős zenekar, Szvorák Katalin, Balogh Márton Tündérkert. Erdélyi ballada
Stanca Gavril, Lakatos András, Lapohos György Új Pátria – Jövőnk öröksége 17/50. Nagy-Szamos melléki népzene. Magyardécse
Sugalló Tánc-Zene-Kar Moldvai csángó muzsika
Szabó Dániel Egetverő. Cimbalmos magyar népzene
Szabó Dénes, Szántó János „Didri”, Varga Aurel „Piciluk”, Şimandi Vasile „Kövér” Új Pátria – Jövőnk öröksége 2/50. Az Erdélyi Hegyalja népzenéje. Magyarbece
Szabó Károly, Ruszi Sándor, Ruszi Lajos, Ötvös János, Bogányi András, Lumperdean András Új Pátria – Jövőnk öröksége 14/50. Népzene a marosszéki Mezőségről. Mezőkölpény
Szabó Viktor, Ördögszekér együttes Mezőkölpényi népzene
Szabó Zoltán, Antun Vizin, Franjo Dervar Gajde su gajde…. Magyarországi horvát dudazene
Szalóki Ági Fújnak a fellegek
Szentes Károly, Kedves Dénes, Szentes András, Farkas Margit, Farkas Vilma Új Pátria – Jövőnk öröksége 7/50. Felcsíki népzene. Csíkjenőfalva
Szeredás együttes Cuháré
Szeredás együttes Magyar kalendár
Szeredás együttes Tíz lépcső
Szeredás együttes A rozsályi hármas határ - Szatmári népzene
Szeredás együttes, Hegyközi hagyományőrzők Hegyközi lakodalmas
Szeret együttes Lajthától a Szeretig
Szerényi Béla, Kóta Judit Túl a Tiszán
Szim András Bús az idő a Nap nélkül
Szlama Band Folk Music from Moldavia
Szlama László Ahogy régen… Hagyományos kobozmuzsika
Szmodics Borbála, Szmodics Rózsa, Dömötörfi János Új Pátria – Jövőnk öröksége 40/50. Somogyi népzene. Nemespátrói énekesek
Szászcsávási Zenekar Szászcsávás Band Live in Chicago
Szászcsávási Zenekar amit tudok…
Szászcsávási Zenekar Musique Folklorique de Transylvanie - Szászcsávás Band
Szászcsávási Zenekar Szászcsávás Band 3.
Szászcsávási Zenekar Szászcsávás Band - Transylvanian Folk Music
Szászcsávási Zenekar Hangfelvételek néptáncoktatáshoz – Kis-Küküllő mente
Szászcsávási Zenekar, Haranglábi énekesek Vadbokorban, fülemile fészekben… Haranglábi népzene 1.
Szászcsávási Zenekar, Haranglábi énekesek Vadbokorban, fülemile fészekben… Haranglábi népzene 2.
Székely József, Pap Mártonné Filep Mária Széki pár
Székely Levente, Hetényi Milán, Nagymarosy András, Mester László Szerelmem Nagysajó. Szerelem első hallásra: romantikus népzene Erdélyből
Szénási Tibor Tosko, Rácz Jenő Mórec, Szajkó Sándor Rinya, Szénási József Mero, Szénási Tibor Paraszt, Mezei Károly Kupak Új Pátria – Jövőnk öröksége 44/50. Galga menti népzene. Tura
Sóvidéki zenekar Bál Felsősófalván 1980. december 26-án. Fekete Antal gyűjtéseiből 6.
Tancsi muzsikusok Új Pátria 14: Felső-Maros menti népzene - Luc menti népzene. Szásztancs
Tarsoly Szombaton este
Tasnády Erika, Pali Marci és bandája Hajnal Hasad
Tatros együttes Demo felvétel - 2003
Tatros együttes Élő zene. Moldvai és gyimesi táncok
Terék József és barátai A tárogató, mint Hungarikum – Magyar zene a XVI. századtól napjainkig
Terék József és barátai Lányok, lányok, ti szelei lányok… – Bartók Béla tápiószelei gyűjtése 1906-ból
Terék József és barátai A Tápió mente népdalai, népzenéje
Terék József és barátai A kókai híres utca – Népdalok Kókáról
Terék József és barátai Bartók a Tápió mentén
Terék József és barátai, Hévízgyörki Asszonykórus Hévízgyörki torony tetejébe – Népdalok Hévízgyörkről
Terék József és barátai, Szekeres Józsefné Tóth Erzsébet Sej, szép Tóalmás – Tóalmás legszebb dalai
Terék József és barátai, nagykátai közreműködők Nagykátai zöld erdőben – Nagykáta legszebb dalai
Terék József és barátai, sülysápi énekesek A sülysápi dombtetőn – népdalok Sülysápról
Terék József és barátai, tápiószecsői énekesek A szecsői rózsás kertek alatt – Népdalok Tápiószecsőről
Tintér Gabriella Mit ér nekem…
Toma Dobre-Gau, Laie Arapu és bandája The Romanian National Collection of Folklore 7. Performers in the Past (Banat)
Tuka Zsigmond Tisza partján elaludtam. Hagyományos citerazene a Nagykunságból
Turai Énekmondók, Zagyva Banda Énekeljünk víg örömmel. A kerek esztendő jeles fordulói a Galga mentén, karácsonytól a lakodalomig
Táltos együttes Tavaszi szél
Tátika énekegyüttes, Bodza Klára Mikor leány vótam
Técsői banda Técsői banda. Ruszin népzene. Felső-Tiszavidék
Técsői banda Vertek engem, vertek… Ruszin népzene
Técsői banda, Aknaszlatinai banda Barangolás Kárpátalján. Kárpátaljai hangszeres népzene
Téka együttes Ha te húzod, én meg járom
Téka együttes Erdélyország sok szép vize
Téka együttes A szüzeké
Téka együttes Huszárgyerek, huszárgyerek
Téka együttes Őskelet
Téka együttes Vadvirágok
Téka együttes Nincs szebb élet a mienknél
Téka együttes, Szántó Ferenc Mestereink: Szántó Ferenc - Magyarbece
Tényi Edit Muzsika szól csendesen
Tímár Viktor, Antal Tibor, Ambrus István A legszebb gyimesi csángó népdalok
Tóth Sámuel Marosszéki prímások 3. Tóth Sámuel
Törköly zenekar Adventtől vízkeresztig
Törköly zenekar Itt a tele csutora…
Tükrös zenekar Szatmári népzene az 1900-as évekből
Tükrös zenekar Magyar népzene
Tükrös zenekar Erdők, vizek zenéje
Tükrös zenekar Tükrös tábor
Tükrös zenekar A mi Mezőségünk
Türei Lengyel László, Czilika György bandája Türe - élő kalotaszegi népzene
Udvarhely Néptáncműhely, Csalóka zenekar Katonák. Táncszínház zenéje
Udvarhely Néptáncműhely, Csalóka zenekar Műhelymunka
Unger Balázs Forduló. Cimbalommuzsika Magyarországról és a Balkánról
Unger Balázs Második forduló. Cimbalommuzsika Magyarországról és a Balkánról
Urpin Songs and Dances from Slovakia
Varga László Balog bandája Erdőszombattelke
Vasile Soporan, Covaci Carol Gaciu bandája Vasile Soporan şi Taraful din Soporu de Câmpie. 15 cântece originale
Vasile Soporan, Mezőszopori banda Taraful Soporul de Câmpie [Mezőszopori banda]
Vaszile Riza bandája Mezőcekedi tánc és zene
Versendi Kovács József, Tiszai György, ifj. Kovács József, Mihálovics László, Kovács István Új Pátria – Jövőnk öröksége 41/50. Baranyai tamburazene. Versendi Kovács József és zenekara
Villő Énekegyüttes Magyar népénekek
Virtus együttes Mennek a fiúk
Voivod János, Voivod Ödön, Murșa Vasile, Murșa Ioan, Antal Árpádné Zilahi Rozália Új Pátria – Jövőnk öröksége 1/50. Aranyosszéki népzene. Gerendkeresztúr
Vujicsics Podravina. Drávamenti horvát táncok
Vujicsics Szerb és horvát népzene
Vándor Vokál Rózsát ültettem
Zagyva Banda Ott annak a helye…
Zengő együttes Kettős
Zengő együttes Hungarian Folk Music
Zengő együttes Víg óra
Zerkula János Új Pátria 16: Gyimesi népzene. Zerkula János keservesei
Zerkula János, Fikó Régina, Pulika János, Vándor Mihály Cándra Misi Gyimesi népzene
Zerkula János, Pulika János, Pulika Gizella, Csekme Anna Szánthó Zoltán és Faragó Tamás gyimesi gyűjtése - 1988
Zerkula János, Szigony zenekar Gyimesi magyar népzene
Zurgó együttes Moldvai csángó népzene
Zurgó együttes Szíve járását hallod az időnek
Zágor Aladár Pici bandája Új Pátria 1: Kalotaszegi népzene. Váralmási Pici Aladár és bandája
id. Štefan Žolták Čečo, ifj. Vojtech Žolták, Ladislav Žolták, Jozef Žolták, id. Vijtech Žolták Bela, ifj. Štefan Žolták, Štefan Uderman, Anna Birošova Új Pátria – Jövőnk öröksége 37/50. Sárosi népzene. Tótraszlavica/Raslavice
ifj. Patkoló Ferenc, Kovács Lajos „Pavel”, Döme Ernő „Trafikos”, id. Patkoló Ferenc „Fosó”, Sípos József „Búzsi”, Csillag Ferenc „Milan” Új Pátria – Jövőnk öröksége 25/50. Mátyusföldi népzene. Pered – Diószeg
válogatás Zörög az akácfalevél. Népdalok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből
válogatás Táncház - Népzene 2009
válogatás Z klenotnice ľudovej hudby
válogatás Za horámi, za dolámi… Magyarországi szlovákok népzenéje
válogatás Táncháztalálkozó ­98. A 17. Magyar Táncháztalálkozó
válogatás Z klenotnice ľudovej hudby 2
válogatás Táncház - Népzene 2011
válogatás Táncház - Népzene 2005
válogatás Zvolávanie heligonkárov
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 24/50. Csallóközi népzene. Gúta – Nagymegyer, Nemesócsa
válogatás Táncháztalálkozó ­1994. 13. Magyar Táncháztalálkozó
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 22/50. Vízmelléki népzene. Balázstelke
válogatás Zenei anyanyelvünk
válogatás Táncház - Népzene 2008
válogatás Táncház - Népzene 2010
válogatás Táncház - Népzene 2007
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 30/50. Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrochoť
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 26/50. Zoboralji népzene. Zsére
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 34/50. Gömöri népzene. Hanva, Sajógömör – Lőkös – Felsőrás
válogatás Táncház – Népzene 2016
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 27/50. Vág-Garam közi népzene. Kürt
válogatás Táncház - Népzene 2006
válogatás Táncház – Népzene 2012
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 6/50. Észak-mezőségi népzene. Ördöngösfüzes
válogatás Új élő népzene 5/1.
válogatás Új élő népzene 4.
válogatás Vajdasági magyar népzene
válogatás Új élő népzene 11.
válogatás Új élő népzene 5/2.
válogatás Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 1/4.
válogatás Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 2/4.
válogatás Új élő népzene 1
válogatás Új élő népzene 10.
válogatás Új élő népzene 6.
válogatás Vajdasági magyar népdalok
válogatás Új élő népzene 3
válogatás Új élő népzene 15.
válogatás Utolsó óra. Erdélyi népzenegyűjtés a Fonó Budai Zeneházban
válogatás Új Pátria 9: Nagykarácsony - Kiskarácsony. Karácsonyi, újévi énekek, névnapi köszöntők
válogatás Új élő népzene 14.
válogatás Új élő népzene 16.
válogatás Új élő népzene 17.
válogatás Új élő népzene 12.
válogatás Új élő népzene 20.
válogatás Új élő népzene 2.
válogatás Új élő népzene 7.
válogatás Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 3/4.
válogatás Vetettem violát. Bihari népdalok
válogatás The Edge of the Forest. Romanian Music from Transylvania
válogatás The Romanian National Collection of Folklore 4. A. The Traditional Folk Music Band IV. ILFOV – VLAŞCA – TELEORMAN
válogatás The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. BUCOVINA
válogatás Vígan legyünk!
válogatás Vikár László: Dunán innen, Dunán túl. Magyar népdalgyűjtés 1952-1964.
válogatás XII. Magyarországi Táncháztalálkozó, 1993
válogatás Táncháztalálkozó ­99. A 18. magyar Táncháztalálkozó
válogatás Új Pátria – Jövőnk öröksége 43/50. Hangszeres magyar népzene a Vajdaságban. Hertelendyfalva, Versec, Torontáloroszi, Magyarszentmihály
válogatás The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. MARAMUREŞ - OAŞ
válogatás The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. OLTENIA
válogatás Új Pátria 17: A juhait kereső pásztor
válogatás Új élő népzene 9.
válogatás Új élő népzene 8.
válogatás Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 4/4.
válogatás Transilvania, Erdély, Siebenbürgen summer 2003
válogatás Tisza szélén lakom.. Népzene a Bodrogközből
válogatás The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. TRANSYLVANIA. BIHOR - ARAD
válogatás The Traditional Folk Music Band of Romania. 5. Transylvania (The Plain)
válogatás Új élő népzene 13.
válogatás XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben
válogatás Magyar Népzenei Antológia I/1. Tánczene
válogatás Felső-Bodrogköz. Felvidéki magyar népzene - válogatás Agócs Gergely gyűjtéseiből
válogatás Fellegzik az idő… Bihari népdalok. Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit népdalgyűjtései
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 8.
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 7.
válogatás Fonográf-felvételek Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtéséből
válogatás Földváriak zenéje – Őseink muzsikája
válogatás Gajdoši 1
válogatás Fujaristi z Podpoľania
válogatás Fölszállott a páva 2014 – Zenei válogatás az évad legjobb produkcióiból
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 6.
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 5.
válogatás Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/3. Ördöngösfüzes
válogatás Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/2. Búza
válogatás Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/1. Bonchida és Válaszút
válogatás Erdélyi és moldvai prímások
válogatás Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/4. Magyarszovát
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 1.
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 4.
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 3.
válogatás Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 2.
válogatás Gerlicét láttam bánatban. Moldvai csángó dalok Kanalas Éva gyűjtéseiből
válogatás Gyere haza édes fiam. Moldvai magyar népzene. Archív felvételek Kallós Zoltán gyűjtéséből.
válogatás Hungarian Folk Music
válogatás Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II.
válogatás Hegyeknek völgyében, virágoknak mezejében. Tizedik Szlovákiai Táncháztalálkozó
válogatás Határon túli magyarok zenéje 2005/2006
válogatás Táncház - Népzene 2004
válogatás Jászsági népdalcsokor. Jászsági népdalfelvételek 1907-1997
válogatás Kallós Archívum 1. Bonchida-Válaszút. Észak-mezőségi magyar népzene
válogatás Jocuri din Călata-Inuc [Inaktelki táncok]
válogatás Jászsági ünnepnapok. Jászsági népdalfelvételek 1953-1998
válogatás Hankóczi Gyula: A tekerőlantról. Dalok öt húron című könyvének hangzó melléklete
válogatás Hangzó melléklet Ág Tibor: Csináltassunk hírharangot című kötetéhez 2.
válogatás Gyimesi vadvirágok
válogatás Gyimesi Tánctábor 1.
válogatás Gyimesi népzene Hegyessy Géza és Nesztor Iván gyűjtéseiből
válogatás Gypsy Folk Songs From Hungary 1. [Magyarországi cigány népdalok]
válogatás Gypsy Folk Songs From Hungary 2. [Magyarországi cigány népdalok]
válogatás Hangzó melléklet Ág Tibor: Csináltassunk hírharangot című kötetéhez 1.
válogatás Hallottátok hírit… Bihari népdalok. Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit népdalgyűjtései
válogatás Hagyományos felcsíki muzsika
válogatás Elveszett Éden
válogatás Ég felettünk, ég alattunk. Magyar dudazene
válogatás A magyarság népzenéje 8.
válogatás A magyarság népzenéje 7.
válogatás A magyarság népzenéje 6.
válogatás A magyarság népzenéje 5.
válogatás A magyarság népzenéje 9.
válogatás A XI. Nemzetközi Gyimesi Tánctábor énekes füzetének hangzó melléklete
válogatás Aranyosszék népzenéje. Demény Piroska gyűjtése
válogatás Ájfalusi utca végig bazsarózsa… Egy felvidéki falu dalai 1939-40-ben és 1999-ben
válogatás Adok nektek aranyvesszőt… Moldvai csángómagyar népballadák. Archív felvételek Kallós Zoltán gyűjtéséből
válogatás A magyarság népzenéje 4.
válogatás A magyarság népzenéje 3.
válogatás 19. Táncháztalálkozó 2000
válogatás 16. Táncháztalálkozó ­1997
válogatás Hallgassátok meg, magyarim…. Keresztmetszet a magyar népzenéről 2.
válogatás Hallgassátok meg, magyarim…. Keresztmetszet a magyar népzenéről 1.
válogatás A bogyiszlói zenekar
válogatás A kis Jézus aranyalma. Régi magyar karácsonyi énekek és köszöntők
válogatás A magyarság népzenéje 2.
válogatás A magyarság népzenéje 10.
válogatás A magyarság népzenéje 1.
válogatás Authentic Romania
válogatás Bálványosváralji népzene – válogatás Nesztor Iván és Hegyessy Géza gyűjtéseiből
válogatás Cigányoknak a legbotosabb nótája. Martin György: A botoló tánc zenéje című könyv hangzó melléklete
válogatás Cigányok a Kárpát-medencében
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. X.
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. VIII.
válogatás Csak tiszta forrásból népdalvetélkedő 2006-2007-2008
válogatás Csenyéti cigányok. Egy magyarcigány falu zenéje
válogatás Dunának, Oltnak egy a hangja. Duna menti Folklór Fesztivál. Válogatás az elmúlt évek fesztiváljainak anyagából
válogatás Debrecennek van egy vize… Hajdú-Bihar megye neves nótafái
válogatás Csobánok nótái
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. VII.
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. VI.
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. I.
válogatás Carpates musique traditionnelle. Traditional Music from the Carpathians. Kárpáti népzene
válogatás Bukovinai székelyek Magyarországon. Magyar népzene
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. II.
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. III.
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. V.
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. IX.
válogatás Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. IV.
válogatás Kallós Archívum 6. Feketelak. Mezőségi magyar népzene
válogatás IX. Nemzetközi Gyimesi Tánctábor - 2005
válogatás Moldvai táncok - Klézse, Somoska. A Kárpát-medence táncos öröksége IV.
válogatás Moldvai hangszeres dallamok sültün, kobzon, hegedűn
válogatás Kallós Archívum: Magyarlóna. Kalotaszegi magyar népzene
válogatás Széki népzene. Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg… könyv CD melléklete
válogatás Népdalok Erdélyből. Romániai magyar énekesek és hangszeresek felvételeiből
válogatás Noé mondta. Bornépek dalai
válogatás Nincs Pusztina békerítve… Ünnepek és hétköznapok Moldvában - 2.
válogatás Nincs Pusztina békerítve… Ünnepek és hétköznapok Moldvában - 1.
válogatás Moldvai csángómagyar síposok
válogatás Moldvai csángók Magyarországon. Magyar népzene
válogatás Mezőségi népzene: Magyarszovát - Buza
válogatás Sándor Attila sövényfalvi gyűjtése
válogatás Magyarországi román népzene
válogatás Moldvai csángó-magyar hangszeres népzene. Stuber György moldvai helyszíni felvételei
válogatás Moldvai csángó-magyar népdalok. Stuber György moldvai helyszíni felvételei
válogatás Szép Kecelbe… Keceli és halasi népdalok
válogatás Szerda 1. Magyarszovát - Ördöngösfüzes. Élő táncházi muzsika
válogatás Szatmári bandák
válogatás Ördöngösfüzes. Mezőségi magyar népzene. Kallós Zoltán gyűjtése
válogatás Sebestyén Márta „mesterei”
válogatás Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Moldva
válogatás Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv című kötet hangzó melléklete 1.
válogatás Pávai István moldvai és erdélyi DAT-felvételeiből (1993-1995)
válogatás Peasant Brass Bands from Moldavia: Zece Prăjini
válogatás Rozmaring, citrusfa – Nyírségi népdalok
válogatás Régi jók Erdélyből
válogatás Performers in the Past. Transylvanian Harmonies
válogatás Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Felvidék
válogatás Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv című kötet hangzó melléklete 2.
válogatás Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Alföld
válogatás Padkaporos bál. Dél-alföldi táncmuzsika
válogatás Sfârşit de mileniu în satul românesc
válogatás Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Bukovina
válogatás Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Dunántúl
válogatás Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Erdély. Szék
válogatás Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Erdély
válogatás Magyarországi és erdélyi cigány népdalok
válogatás Mezőföldi énekes és hangszeres népzene. Perkáta
válogatás Lóra csikós, lóra. Hortobágyi, hajdúsági és sárréti népdalok
válogatás Liptov panoráma l­udovej hudobnej kultúry
válogatás Lampert Vera: Népzene Bartók műveiben. Hangzó melléklete
válogatás Magyar Citerás Antológia I.
válogatás Magyar Citerás Antológia II.
válogatás Táncház - Népzene 2003
válogatás Magyar Népzenetörténet
válogatás Magyar Citerás Antológia III.
válogatás Kommandó by night
válogatás Klézsei népzene (2000-2009) - válogatás Nesztor Iván és Hegyessy Géza gyűjtéseiből
válogatás Táncház - Népzene 2001
válogatás Kallós archívum: Visa. Észak-mezőségi magyar népzene
válogatás Kallós Archívum: Mezőkeszü. Mezőségi magyar népzene
válogatás Kárpátaljai gyűjtés. Etnofon archívum 1.
válogatás Kaszás e földön a halál 1.
válogatás Kecskeméti Népzenei Találkozó
válogatás Szerda 2. Vajdaszentivány - Mezőkölpény. Élő táncházi muzsika
válogatás Kaszás e földön a halál 2.
válogatás Magyar dudások. Archív dudazene
válogatás Magyar Citerás Antológia IV.
válogatás Magyar Népzenei Antológia V. Kelet I. Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség
válogatás Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld
válogatás Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl
válogatás Magyar Népzenei Antológia II. Észak
válogatás Magyar Népzenei Antológia VI. Kelet 2. Székelyföld
válogatás Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 1.
válogatás Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 4.
válogatás Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 3.
válogatás Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 2.
válogatás Magyar hangszeres népzene
válogatás Magyar Népzenei Antológia I/2. Tánczene
válogatás Magyar népi énekiskola IV/1
válogatás Magyar népi énekiskola IV/2
válogatás Magyar Népzene 1.
Ádám István „Icsán” bandája Széki népzene
Ádámosi banda Sövényfalvi lakodalom 1980-ban. Fekete Antal gyűjtéseiből 5.
Ágas-bogas zenekar Erdélyi muzsika
Árendás Péter, Németh András, Török Tilla, Fekete Márton, Dragony Gábor, Kalász Máté, Szlama László Junior Prima European Tour 2013
Árkus Elemér bandája Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Kalocsa (1996)
Életfa Gyökereink
Életfa Amerika felé
Óbudai Népzenei Iskola Magyar Karácsony. Az angyalok zengedeznek
Óbudai Népzenei Iskola növendékei Óbudai hegyek alatt…
Óbudai Népzenei Iskola növendékei Nemzedékről nemzedékre
Ökrös együttes Elindultam szép hazámból
Ökrös együttes Bonchida háromszor
Ökrös együttes Kalotaszegi mulató énekek
Ökrös együttes, Balogh Kálmán Hippoglassus Hippoglassus
Ökrös együttes, Kallós Zoltán Búsulni sohasem tudtam
Ördögszekér együttes Ördögszekér
Ötvös József, Balázs László, Kovács Sándor Őrkői tánc és zene
Öves Zeng a lélek
Öves együttes Csángó muzsika Moldvából és Gyimesből
Üsztürü Az öregeké
Üsztürü Szárazfának muzsikája. Erdélyi népzene
Üsztürü USA 2007. Transylvanian Village Music
Ďatelinka Ešte raz sa obzrieť mám - Ďatelinka 7
Ďatelinka Na tej Detve studňa murovaná
Őrkői cigányok, Gázsa zenekar és barátai Őrkőiek Budapesten. Háromszéki cigányzene
Ştefan Petreuş, Ion Petreuş, Orchestra ansamblului Maramureşul din Baia Mare, Vasile Seras Jocuri populare românesti 3. Jocuri din Maramureş – Oaş – Lăpuş
Ţuli Károly, Covaci Băbuţ, Bumb Cornel Taraful Căminului Cultural Mociu