Folkrádió

Albumok

A Budapest Táncegyüttes zenekara: Csárdás. The Tango of the East

Agócs Gergely: Kilencz ballada

Ambrus Árpád, Bartalis Ferenc, Oláh József, Csibi András, Korpos József, Bartalis Jutka: Új Pátria – Jövőnk öröksége 10/50. Gyergyói népzene. Gyergyócsomafalva

Az Óbudai Népzenei Iskola tanárai: Hagyományok éltetői

Bakator: Örökítés

Bakator: Úton…

Balogh Kálmán, Korpás Éva: Ó, szép fényes hajnalcsillag. Magyar népi karácsonyi énekek

Balogh Márton, Gombai Tamás, Németh Ferenc, Porteleki László, D. Tóth Sándor, Gyenis Katalin, Hollókői Lajos, Dresch Mihály, Vígh Attila, Kása Béla, Vass Zsolt: Tavaszi hadjárat. Huszár- és katonaénekek

Balogh Sándor: Dorombér 2. Magyar dorombzene énekkel, furulyával, kobozzal, bőgővel

Balogh Sándor: Dorombér. Dorombmuzsika a 2000. esztendőben

Barani Vasile bandája: Új Pátria 7: Máramarosi népzene. Jód - Ieud

Barozda együttes: Siculicidium

Barozda együttes: Vándorutakon

Bartina: Hétszínvirág

Barz Emil, Ciobanu Dorel, Kállai Gyula Róbert, Lăcătuş Sidor: Új Pátria – Jövőnk öröksége 8/50. Almás menti népzene. Almásszentmihály

Bastyúr Vilmos, Bunda Zoltán, Jano František, Hudi Július, Bunda Béla, Bastyúr Éva, Bastyúr Anna, Bastyúr Bertalan: Új Pátria – Jövőnk öröksége 35/50. Felső-Bódva menti népzene. Szepsi – Sacca

Bekecs együttes: Bekecsalja-Marosmente

Bekecs együttes: Bodrogköz. Hangfelvételek néptáncoktatáshoz

Bekecs együttes, Egyszólam együttes: Somogy. Hangfelvételek néptáncoktatáshoz

Berecz András: Láttam a Holdat előttem

Berecz András: Kőkertben liliom

Berecz András: Legényes

Berecz András: Szegen csengő

Berecz András, Ökrös együttes, Sebestyén Márta: Koszorú

Berka együttes: Szűnjék meg bánattól…

Berki Ferenc Árus: Berki Ferenc Árus emlékére

Berki János: Marosszéki prímások 2. Berki János

Berkó együttes: Berkó

Berkő Hagyományőrző Csoport: Berzétei és kőrösi népdalok (Gömör, Szlovákia)

Berta Alexandra: Lelkem a lelkeddel

Berta Alexandra: Ifijúság gyöngykoszorú…

Boca Sorin, Vinca Iulius, Varga Remus, Boca Gheorghe, Vinca Gheorghe: Új Pátria – Jövőnk öröksége 13/50. Közép-Maros-vidéki népzene. Radnót, Vidrátszeg, Maroslekence

Bodzafa együttes, Venyige együttes: Táncház: Bodzafa - Venyige

Boglya együttes: Le van a szívem láncolva… 25 év a magyar táncházban

Boglya együttes: 30 év a magyar táncházban. Édesanyám, eresszen el a bálba!

Boglya együttes: Míg a pendely lánggal ég…. 20 év a magyar táncházban

Boglya együttes, Őri Banda: Pinkán innen, zsuppos házban… Burgenlandi magyar népzene

Boglya együttes, Őri Banda: Burgenlandi magyar népzene 2.

Bogyiszlói zenekar: Nagyapáink útján

Bogányi Alexandru, Moldovan Remus, Csinka Alexandru, Moldovan Lumperdean Gheorghe: Új Pátria – Jövőnk öröksége 15/50. Kelet-mezőségi népzene. Mezőörményes

Bokros zenekar: Tizennyolc

BorFolk: Kell ilyen bor!

Boróka Népdalkör és Citerazenekar: Szántani kék, tavasz vagyon…

Botezán János, Mezei János, Huszár Sándor, Radák János: Taraful din Suatu [Magyarszováti banda]

Budai Ilona és tanítványai: Elindult Mária. Karácsonyi dalok

Budai Ilona, Vikár Béla Népdalkör: Kossuth Lajos azt üzente… 1848 emlékei dalban és versben

Budowitz: Wedding Without a Bride

Bálint Erzsébet, Legedi László István: Szeretőm a táncba. Moldvai csángómagyar népzene Klézséből

Bárdosi Ildikó: Megjövendölve volt régen

Bárdosi Ildikó: Kis-Küküllő gyönge vize

Bárdosi Ildikó: Ki a hegyen túlhaladtál…

Bárdosi Ildikó, Téka együttes: Ki az eget megkerüli…

Bársony Mihály: Bársony Mihály archív felvételei

Békés Banda: Huszárverbunk - verbunkok, sorozónóták, katonadalok 1848-49 jegyében

Békés Banda: Zsok. Joc

Bürkös zenekar: Címerünk a magyar szürke

Bürkös zenekar: Fogadd Tőlünk Örök Atyánk

Bürkös zenekar: Ezt a kerek erdőt járom én

Carmina Danubiana: Budavár tövében. A Hunyadiak emlékezete a folklórban

Cifra együttes: Mezőkölpényi táncrend

Cifra együttes: Mezőkölpényi népzene

Ciurcui Alexandru bandája: Mezőszopori tánc és zene

Clejani-i cigányok: Les „Haïdouks” d­autrefois II. (Hajdani betyárok)

Clejani-i cigányok: Les „Haïdouks” d­autrefois (Hajdani betyárok)

Constantin Negel, Constantin Lupu: Muzică veche din Moldova de sus. Old Music from North Moldavia

Csalóka zenekar: Lement a nap a szokott járásán. Dunamenti lakodalmas

Csalóka zenekar: Sej, haj zörög a levél

Csiszár Aladár bandája: Jobbágytelke 2003

Csiszár Aladár bandája: Új Pátria 12: Felső-Marosmenti népzene. Csiszár Aladár - Magyarpéterlaka

Csiszár Aladár bandája, Horváth Elek bandája: Marosszéki muzsika. Válogatás Vavrinecz András gyűjtéseiből

Csiszár Aladár bandája, Kásler Magdolna: Bekecs alatt Nyárád tere…

Csiszár Aladár, Gazsi János, Sályi Dénes, Fülöp Albert, Gazsi József: Új Pátria – Jövőnk öröksége 9/50. Felső-Maros menti népzene. Marosvécs

Csiszár Aladár, Ötvös János, Panci Gyula, Buta Szép József: Csiszár Aladár és péterlaki zenekara. Fekete Antal gyűjtéseiből 10.

Csorba János Lulu bandája: Új Pátria 5: Szilágysági népzene. Szilágynagyfalu - Szilágybagos

Csík zenekar: Senki nem ért semmit

Csík zenekar: A kor falára

Csík zenekar: Tiszta szívvel

Csík zenekar: Boldog szomorú dal

Csík zenekar: Be sok eső, be sok sár..

Csík zenekar: Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen…

Csüllög Edina: Nagy a lárma

Csürrentő együttes: Csángó utca

Csürrentő együttes: Tánczene

Csűrös Banda: Kalotaszegi népzene

Czilika János bandája: A Bogártelki Czilika-banda. Kalotaszegi népzene

Danó Ferenc Fitying, Suha József Dudus, Pusomi Béla Galya, Vincze Gáborné Szabó Jolán, Vincze Rudolf, Fehér József, Sike Béla: Új Pátria – Jövőnk öröksége 46/50. Barkósági népzene Heves megyéből. Tarnalelesz

Demeter Erika: Igaz vigasz

Demi Ariton Titi, Moldovan Giani, Gáspár Ármin, Michi Alexandru Antika, Moldovan Carol Károly: Új Pátria 18: Mezőségi népzene. Nagysármás - Sărmaşu

Dobos Edit és barátai: Más ez a nap

Dobos Károly bandája: Dobos Károly dallamai. Virágvölgyi Márta Széki népzene I-II. című köteteinek hangzó melléklete

Dobroda zenekar: dobroda

Dobroda zenekar: dobroda 2. Erre gyere rózsám…

Dobroda zenekar: Dobroda 5. Fülbevaló

Dobroda zenekar: legújabb 4ma

Dobroda zenekar: Dobroda 3. Mindenki örömére

Dsupin Pál, Csergő-Herczeg László: Arany János daloskönyve

Dsupin Pál, Novák Pál, id. Novák Pál: Mátraalja a hazám

Duduj Rozália, Domokos László, Csögör Róbert, Sinka Sándor: Nyomás, nyomás… Duduj Rozália-Live

Dunazug Együttes, Farkas Annamária: Dunán innen, Dunán túl

Dűvő zenekar: Dűvő 2

Dűvő zenekar: Dűvő 3

Dűvő zenekar: Dűvő 4

Dűvő zenekar: Dűvő 1

Egyszólam együttes: Fa szülte ágát. Somogyi és gyimesi magyar népzene

Egyszólam együttes: Zöld erdőben táncolnak. Dél-Dunántúli magyar népzene hosszifuruglán

Eke Péterné Simon Mari, Kádár Sándorné Papp Erzsébet, Dezsőné Kádár Erzsébet, Nagy Amália: Mezőségi népdalok (Buza, Magyarszovát, Visa). Fehér Anikó gyűjtése

Enyedi Ágnes: Gerlemadár szerelmével. Erdélyi magyar népzene

Erdélyi táncházzenészek: Erdélyi táncházzenészek I. - Gyimesközéplok, Borospatak 2010

Eszterlánc: Buzaiak és az Eszterlánc. Tradicionális magyar zene a Mezőségről

Eszterlánc: Földvári tánc Szilágyi Annával

Eszterlánc: Égszakadás

Eszterlánc: Mezőségiek és az Eszterlánc

Eszterlánc: Verőfény. Leseperve a Kárpátok aljára

Fakutya: Róza és Jánoska. Énekes mese

Fakutya zenekar: Kutyafa

Farkas Rudolf bandája, Anyalai Pepes Sándor bandája: Kürti bandák. A Vág-Garam köze népzenéje

Fedor Sándor Dimó: Dimó dalai 2. Elveszett éden II.

Fedor Sándor Dimó: Dimó dalai 1. Elveszett éden II.

Fedémesi Népdalkör: Ködellik a Mátra

Fehér Anikó: Elindultam hosszú útra… Csodálatos népzene

Fekecs János Bínyai, Patkó Béla Bumbaj, Sárközi József Tuti, Fekecs Viliam Doktor, Balogh Árpád Iró, Rikkony Gyula: Új Pátria – Jövőnk öröksége 28/50. Alsó-Garam menti népzene. Garamszőlős / Rybník

Fiastyúk: Széles víz a Duna, keskeny palló rajta

Figur Banda: Magyar népzene Szlovákiából

Flótás együttes: Fordulj e nap felé!

Fodor Sándor Neti: Neti. Kalotaszegi népzene

Fodor Sándor Neti: Kalotaszegi népzene

Fodor Sándor Neti: Megyünk mi is… Fodor Sándor

Fodor Sándor Neti bandája: Előtte is, utána is… Hagyományos tánczene Györgyfalváról

Fodor Sándor Neti bandája: Juhmérés Mérában. Kalotaszegi magyar népzene. In memoriam Toni Rudi

Fodor Sándor Neti, Laka Kicsi Aladár: Kalotaszegi népzene. Neti Sanyi és Kicsi Aladár

Fondor zenekar: Nótás Szilágy. Autentikus magyar népzene Szilágyságról

Fondor zenekar: Válogatás a Fondor zenekar felvételeiből

Fonó zenekar: Hateha! Táncházi slágerek

Fonó zenekar: Mixtura Cultivalis

Fonó zenekar, Szabadi Vilmos, Gulyás Márta: Túlparton

Fábri Géza, Ivánovics Tünde: Mentés másként… Újraénekelt moldvai csángó-magyar népdalok

Gajdos együttes: Világ közepén legyek

Gajdos zenekar: Missa Pastorale. Pásztormise. Magyar népzene adventre

Galga zenekar: Galga

Galgamácsai felnőttek és gyerekek: Sej, Galgamácsa eszembe se jutna. Vankóné Dudás Juli dalai

Galgamácsai felnőttek és gyerekek, Vankóné Dudás Juli: Galgamácsai karácsony

Galgamácsai gyerekek, Vankóné Dudás Juli: Dádili fecske. Galgamácsai népi mondókák, gyermekjátékok

Galiba zenekar: Hangfelvételek néptáncoktatáshoz. Mezőföldi népzene

Galiba zenekar: Kinn a pusztán, a pusztán… Mezőföldi népzene

Gereben népzenei együttes: Kötődések. Mesterek és tanítványaik

Ghymes: Rege

Gombai Tamás bandája: Tízhúros. Kalotaszegi magyar népzene

Gombai Tamás, Vizeli Balázs, Pál István Szalonna, Varga István Kiscsipás: Az örök Kalotaszeg. Varga Ferenc Csipás emlékének

Gondos György Gyurica, Gondos János: Gernyeszeg. Fekete Antal gyűjtéseiből 11.

Gratia-i cigányok: Romi şi ţigani din satul Gratia, Teleorman. Roma and Gypsies from the Village of Gratia, Teleorman

Guessous Majda Mária: Szivárványhíd

Gyanta: Indulás - Departure

Gázsa zenekar: Csipke Camp 2012

Gázsa zenekar: Gázsa Band. Music and Dances from the Carpathians

Gázsa zenekar: Rhyhm Addiction. USA Concert Tour 2008 (Ritmus szenvedély)

Gázsa zenekar: Erdélyi népzene

Gázsa zenekar: Budapesttől Kommandóig

Gázsa zenekar: Táncház muzsika Mezőségről

Gömbszörp: A jövő zenéje

Găină Alexandru, Moga Toader, Boanţă Simion, Gîrbuleţ Ion: Új Pátria 11: Békás-vidéki népzene. Gyergyó-vidéki népzene. Gyergyódamuk – Békásszoros

Halmos Béla: Az a szép piros hajnal. Erdélyi magyar népzene

Halmágyi Mihály, Ádám Gizella: Gyimesi népzene

Halmágyi Mihály, Ádám Gizella: Gyimesi népzene

Halmágyi Mihály, Ádám Gizella: Gyimesi lakodalmas

Haraga Aurel, Sumalan Ştefan, ifj. Haraga Aurel, Haraga Florian, Covacs Tivadar, Haraga Viorica: Új Pátria – Jövőnk öröksége 19/50. A szilágysági Rézalja és Meszesalja népzenéjéből. Halmosd

Hegedős együttes: Sok szép napot éjszakával

Hegedős zenekar: Musique de danse Hongroise

Hegedős zenekar, Écsi Gyöngyi: Árgyélus kismadár

Hegedűs együttes: Visszanéztem félutamból…

Herczku Ágnes: Tüzet viszek

Herczku Ágnes: Arany és kék szavakkal

Heveder: Eresszed, hogy menjen

Heveder zenekar, Üsztürü zenekar: CsávásIram

Hodorog András: Hodorog András. Furulyazene Moldvából. Klézsei énekek és táncok

Hodorog András, Legedi László István: Serény magyaros

Hodorog András, Németh László: Tavaszi szél… Moldvai népzene furulyán és kobzon

Homoródabásfalvi zenekar: Székelyföldi hangszeres népzene

Horváth Elek bandája: Vajdaszentivány - Magyar Népzene Erdélyből

Horváth Elek bandája: Vajdaszentiványi népzene 1.

Horváth Elek bandája: Vajdaszentiványi népzene 3.

Horváth Elek bandája: Éljen a Magyar! Fekete Antal gyűjtéseiből 7.

Horváth Elek bandája: Vajdaszentiványi népzene 2.

Horváth Elemér, Hamza Vilhelm, Varga Antal, Boros Sándor: Új Pátria – Jövőnk öröksége 50/50. Szatmári népzene. Hirip

Horváth Gyula, Balázs Géza, Balogh Rudolf, Tóth Jenő, Váradi Albert, Oláh Kálmán, Kisbenedek Sándor, Bari Lehel, Bari László, Váradi Győző, Bari Lajos: Új Pátria – Jövőnk öröksége 47/50. Barkósági népzene Borsod megyéből. Ózd, Domaháza, Sáta

Horváth Éva Sára: Magam tükre

Háromszék Táncegyüttes zenekara: Háromszéki tánczene. Jánosi József: Háromszéki táncok című könyvének melléklete

Hârleţ Ioan „Nucu” bandája, Mândrean Ioan „Leon”: Új Pátria 2: Mezőségi népzene. Budatelke – Szászszentgyörgy. Északkelet-Mezőségi népzene

Hírös zenekar: Ne félj, babám…

Ifjú Muzsikás: Egy

Ifjú Szivek: Felföldi levelek. Hagyományos magyar, szlovák, cigány, zsidó zene és tánc Szlovákiából

Ifjú Szivek Táncszínház Zenekara: Pozsonyi táncok

Igriczek: Lassan csendíjjetek. Muzsika a középkorból és Moldvából

Illangó: Egy

Ioan Grama: Pe la noi, pe la Triteni

Ioan Pop zenekara: Romanian, Ukrainian and Jewish Music from Maramureş (Máramarosi román, ukrán és zsidó népzene)

Ionica Moldovan, Ilie Poliac, Ioan Şorecău: Új Pátria – Jövőnk öröksége 18/50. Felső-Nagy-Szamos menti népzene. Oláhszentgyörgy

Iosif Ghemant, Ion Sabadîş: Trésors Folkloriques Roumains: Deux virtuoses du violon: Iosif Ghemant – Ion Sabadîşeux virtuoses du violon: Iosif Ghemant – Ion Sabadîş

Ivánovics Tünde: Beli buba

Joszko Broda és barátai: Poslochejcie kamaradzi

Jozef Kroka Česľak, Jozef Čonka, Jurej Ovšak Guba, Michal Ferenc Kohucik, Štefan Višňovskỳ Piťo, Anna Višňovská, Anna Rybarčaková: Új Pátria – Jövőnk öröksége 38/50. Zempléni népzene. Zamutov/Opálhegy

Juhász zenekar: A juhászok így élnek

Juhász zenekar: Heje-huja vigalom

Ján Hronček zenekara, Dobrona énekegyüttes: Hrončekovci z Hriňovej - Zlatý výber 2

Jánosi Együttes: Rapszódia

Jánosi Együttes, Kobzos Kiss Tamás: Kossuth izenete eljött…

Július Bartoš Šuko zenekara: Večný Julo

Július Bartoš Šuko, Bohuš Bartoš, Tibor Bartoš, Lubomír Pustay, Slavomír Bartoš, Ľubomír Medveď: Új Pátria – Jövőnk öröksége 31/50. Felső-Garam menti népzene. Feketebalog / Čierny Balog

Kalagor: Hová mensz…?

Kalamajka együttes: Ez is Borivóknak való

Kalamajka együttes: Aprók táncházában II.

Kalamajka együttes: Széki pár. In memoriam Molnár utcai táncház

Kalamajka együttes: A Molnár utca 9-től az Aranytízig

Kalamajka együttes: Haj, Rákóczi, haj, Bercsényi…

Kalamajka együttes, Egyszólam együttes: Megütik a dobot

Kallós Zoltán: Idegen földre ne siess

Kallós Zoltán, Enyedi Ágnes, Tüske zenekar: Mezőségi magyar népzene 1. Hallod, babám, mit fütyörész a rigó!

Kalotaszegi muzsikusok: Kalotaszegi híres prímások. Esküvő Mérában. Fekete Antal gyűjtéseiből 2.

Karikás: Búélesztő szellő

Kathona Mónika: Nyitva láttam Mennyország kapuját. Magyar népi imádságos énekek

Keménycsárdás együttes: Cigánd 2004

Kerekes együttes: Hungarian Folk Music from Gyimes and Moldva

Kerekes együttes, Tímár Viktor, Tímár János: Fütyül a masina

Kerelőszentpáli banda: Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Közép-Maros vidéki népzene

Kincsér együttes: Kincsér

Kodoba Béla és bandája: Magyarpalatkai Népzene

Kolompos együttes: Furulyás Palkó

Kolompos együttes: Egyszer egy királyfi

Konkoly Aladár, Konkoly Ferenc, Farkas József, Suki Lajos, Móri József, Rácz Aladár Kistuskó, Rácz Lehel Pósa, Rácz Tibor Öcsi, Suki József Gyíkos, Suki Vilmos Figusz, Rácz Mátyás Matyus: Új Pátria – Jövőnk öröksége 45/50. Hevesi és jászsági népzene. Heves, Jászladány

Kovács Nóri: Mondanék én valamit

Kovács Péter, Kalló Géza, Gabor Alexandru „Albu”, Gabor Ioan „Albu”, Filaton József „Pupu”: Új Pátria – Jövőnk öröksége 11/50. Kis-Szamos melléki népzene. Fejérd

Kovács Péter, Şandri Remus, Filaton József „Pupu”, Ötvös Josif: Új Pátria – Jövőnk öröksége 12/50. Kis-Szamos melléki népzene. Récekeresztúr

Kovács Tibor, Kanalas Imre, Iorga Ştefan, Kanalas Vilmos, Szilágyi Ferenc: Új Pátria – Jövőnk öröksége 20/50. Szilágysági népzene. Szilágysámson

Kozák József, Gilyén Miklós, Lukács Lajos „Gamizsi”, Didi István „Csuplika”, Lukács Ödön „Gamizsi”, Gilyén Julianna: Új Pátria – Jövőnk öröksége 21/50. Vízmelléki népzene. Ádámos – Magyarkirályfalva

Kozák Miklós Buna, Szőllősi Sándor Sanci, Klein Kálmán, Lukács Miklós, Szőllősi László Hata: Új Pátria – Jövőnk öröksége 29/50. Ipoly menti népzene. Ipolypásztó – Ipolyhídvég

Kristóf Vencel bandája: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Erdély. Kőrispatak

Kulcsár Ferenc bandája: Nagyenyed vidéki magyar és román népzene. A magyarbecei Kulcsár Ferenc bandája

Kulcsár Mária, Tímár Viktor, Tímár János, Karácsony Éva, Karácsony Lázár: Új Pátria 4: Gyimesi népzene. Gyimesbükk - Hidegség

Kádár Ferenc: Elszaladt az aranygulya

Kárpátia: Vásár. Moldvai népek zenéi

Kárpátia: Zene Moldvából

Kárpátia, Mandache Aurél: Mandache Aurél hegedül. Hegedűs tánczene Moldvából

Kóborzengő: Erre hát most, na!

Köztársaság Bandája: Elhúzza azt sejeha!

Laka Kicsi Aladár bandája: Új Pátria – Jövőnk öröksége 3/50. Erdőalji népzene. Kolozsi Kicsi Aladár és bandája

Lakatos Pál bandája: Barangolás a Felső-Tisza-vidéken. Szatmári hangszeres népzene

Legedi László István: Csobános

Lucaciu Adalbert Pilu bandája: Új Pátria 6/1: Felső-maros menti népzene. Görgényoroszfalusi Pilu bandája

Lucaciu Adalbert Pilu bandája: Új Pátria 6/2: Felső-maros menti népzene. Görgényoroszfalusi Pilu bandája

Lunka József: Marosszéki prímások 1. Lunka József

Lunka József bandája: Péterlaki bandavezető. Lunka József. Fekete Antal gyűjtéseiből 4.

László Csongor bandája: Kalotaszentkirályi tábor ­2004

László Miklós: A gyimesi hegyek kőből vannak kirakva

Lévai Ferenc Frici, Kóré Géza Kájákó bandája: Én Istenem, hogy is legyen jó világ. Székelyszenterzsébeti magyar és cigány népdalok

Madárdal zenekar: Égen megyen egy madár…

Mag Deme Ilona, Mag Tamás István, Balogh Zoltán „Savanya” bandája: Új Pátria – Jövőnk öröksége 32/50. Medvesalji népzene. Savanyáék Fülekről

Magyar Dudazenekar: Dudásom, dudásom, kedves muzsikásom

Magyar Tekerőzenekar: Kertünk alatt

Magyarpalatkai Mácsingó-banda: Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Belső-mezőségi népzene

Magyarpalatkai banda: Magyar népzene Erdélyből: Magyarpalatka

Magyarpalatkai banda: Mezőségi magyar népzene: Magyarpalatka 2

Magyarpalatkai banda: Diószegi László és Gaug Ágnes vajdakamarási gyűjtése - 1981

Magyarpalatkai banda: Mezőgyéres 1. Mezőgyéresi románok zenéje és táncai. Muzsikál a magyarpalatkai zenekar

Magyarpalatkai banda: Mezőségi magyar népzene: Magyarpalatka 1

Magyarpalatkai banda: Esküvő Mezőkeszüben. Fekete Antal gyűjtéseiből 1.

Magyarpalatkai banda: Esküvő Magyarpalatkán 1984-ben. Fekete Antal gyűjtéseiből 3. Ez az élet!

Magyarpéterlaki zenekar, Nyárádmagyarósi zenekar, Nyárádselyei zenekar: Jobbágytelke 2001

Majorosi Marianna: Jól gondold meg kislány…

Mandache Aurél: Festeres. Táncmuzsika Moldvából

Maneszes Láli Józsefné Tóth Maris, Radák János Náci bandája: Új Pátria 15: Belső-Mezőségi népzene. Magyarszovát

Maneszes Márton bandája: Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Magyarszováti népzene

Maneszes Márton bandája, Magyarszováti asszonyok: Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Magyarszováti népzene

Martin Kubinec, Pavel Bielčik, Ján Kroták, Milan Katreniak, Dušan Ceber, Miroslav Moncol­: Fujaristi z Kokavy

Martin Škamla-Srniačik, Ľudová hudba Ondreja Molotu: Husličke z javora

Matokabinde: matokabinde

Matokabinde: Nagykarácsony éjszakáján…

Mentés Másként Trió: Élő nap. Újraénekelt moldvai csángó népzene

Mezei Ferenc Csángáló, Jámbor István Dumnyezó, Csányi Mátyás: Muzică populară din valea Tîrnavelor [Kis-Küküllő menti népzene. Szászcsávás]

Mezei Ferenc Csángáló, Jámbor István Dumnyezó, Csányi Mátyás, Szászcsávási férfiak: Szászcsávási kórus bandával - 1992

Mezei Ferenc Csángáló, Káló „Cuppa” József, Mezei „Policer” Pál, Szabó „Brusu” Béla: Új Pátria – Jövőnk öröksége 23/50. Vízmelléki népzene. Héderfája, Gógánváralja

Mezei Károly Kusler bandája: Új Pátria 10: Kis-Küküllő vidéki népzene. Szászcsávás - Szászbogács

Mihail Emil, Urszuj Kálmán, Pusztai Aladár: Romanian and Hungarian Music from Central Transylvania (Közép-erdélyi román és magyar népzene)

Mocsel Piroska, Mocsel Antal Rémusz, Ötvös József, Balázs László, Kovács Sándor: Új Pátria – Jövőnk öröksége 16/50. Háromszéki népzene. Őrkő

Mohácsy Albert, Nagy Zsolt: Tizenkét banda. Erdélyország

Mokányos együttes: Mikor megyek hazafelé… Gyimesi és moldvai népzene

Moldvai magyar oktatási programban résztvevő gyermekek: Feljött a nap szép fényesen

Molnár András, Copán György, Szabó Gy. Ilona: Új Pátria – Jövőnk öröksége 4/50. Észak-mezőségi népzene. Bálványosváralja

Molnár András, Molnár Géza Sandrík, Molnár Jenő Szútori, Botos Béla Bumbi, Kalocsai Tibor Görcsös, ifj. Botos Béla Kisbumbi: Új Pátria – Jövőnk öröksége 33/50. Gömöri népzene. Alsókálosa – Sandrikék

Morotva zenekar: Az eladott leány. (szokásdallamok, balladák)

Mundér Gusztáv, Balogh Aladár, Sályi Balogh Ernő, Poholtka Andor, Boldi Balogh Ernő, Jónás Géza, Csóka Mihály, Jónás József, ifj. Jónás Géza: Új Pátria – Jövőnk öröksége 48/50. Zempléni magyar népzene. Sárospatak, Sátoraljaújhely

Muresán János, Moldovan Ştefan, Eke Péterné Simon Mária, Rîpa Alexandru „Miku”, Mihaiu Emil: Új Pátria – Jövőnk öröksége 5/50. Észak-mezőségi népzene. Buza

Muza József Toska bandája: Új Pátria 13: Kalotaszegi népzene. Szászfenes - A Muzák

Muzička: [Muzička] 2

Muzička: Muzička

Muzsikás együttes: Kettő

Muzsikás együttes: Bartók Album

Muzsikás együttes: Nem úgy van most, mint volt régen…

Muzsikás együttes: Ősz az idő

Muzsikás együttes, Sebestyén Márta: A Zeneakadémián

Muzsikás együttes, Sebestyén Márta: Nem arról hajnallik, amerről hajnallott

Muzsikás együttes, Sebestyén Márta: Szól a kakas már. Erdélyi magyar zsidó népzene

Mácsingó György bandája: Új Pátria 3: Mezőségi népzene. Báré – Magyarpalatka. Belső-Mezőségi népzene. A Mácsingók

Márványos Tamburazenekar: Bácskai tamburazene

Márványos Tamburazenekar: Magyar tamburazene Baranya megyéből

Mátyás Király Citerazenekar: Variációk

Mészáros zenekar: Élő felvétel a Tilos Rádióban

Méta együttes: Winter and Xmas Songs from Hungary

Méta együttes: Tavaszi szél

Méta együttes: Bonchida. Hangfelvételek néptánctanításhoz

Méta együttes: Sárköz. Hangfelvételek néptáncoktatáshoz

Méta együttes: Bétöltse szívedet

Méta együttes: Songs and Dances from Hungary

Méta együttes: 10 év Méta

Méta együttes: 20 év Méta

Nagy Elekné Domokos Zsófia: Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Magyarszováti népdalok

Nagy Ernő, Kóczé Dezső, Kóczé Lajos, Kóczé László Gyula, Kóczé Jenő, Simon János, Farkas Jenő, Oláh Lajos: Új Pátria – Jövőnk öröksége 49/50. Szatmári népzene. Zsarolyán, Szamosangyalos, Csenger

Nyisztor Ilona: Moldvai csángó karácsonyi énekek

Nyisztor Ilona: Pusztinai nagy hegy alatt

Nyisztor Ilona: Földnek e zsírjával, napnak e hugával

Nyisztor Ilona: Elment a madárka

Németh Dénes bandája: Nem megyünk a másvilágra. Gömör-Kishont megye falusi bandáinak emlékére

Oláh Dili Dezső, Horváth Zoltán, Oláh Árpád Nyiki-Nyaka, ifj. Oláh Árpád: Új Pátria – Jövőnk öröksége 39/50. Bodrogközi népzene. Pólyány – Nyakáék

Palló zenekar: Erdélyország az én hazám…

Palya Bea: Egyszálének

Palya Beáta: Ágról ágra

Panek Kati, Bodzafa együttes: a Panek Katié - Erdélyi magyar népzene

Panek Kati, Bodzafa együttes, Barozda együttes: Ha nem szerettelek volna

Pap Mária, Székely Ferenc, Csorba János, Kocsis János, Székely József: Új Pátria 8: Mezőségi népzene. Szék

Paradica Mihály bandája: Sóvidéki népzene. Folclor musical din zona Ocnelor

Parapács: Bëbocsātlak

Parno Graszt: Járom az utam

Parno Graszt: Ez a világ nekem való (Kadi luma mange laso)

Pendely együttes: Pendely - Hungarian Folk Music

Pesti Csángók Baráti Társaság: Folydogál a könyű… Erdélyi, moldvai keservesek, szomorú énekek

Pikó és bandája: Ördöngösfüzesi népzene

Pilischer Sramli: In Pilischer Tal

Piros Pántlikás hagyományőrző zenekar: Muzsikálni muzsikáltunk, énekelni énekeltünk (ifj. Sipos Márton emlékére)

Polgár Lilla: Szeretet próbája

Potta Géza Gatyo: Születtem mint prímás

Potta Géza Gatyo, Ádám Béla Csinga, Dzsuga Géza Pimasz, Badó József, Kocák Andrásné Mihók Jolán, Ceranko Istvánné Mihók Margit: Új Pátria – Jövőnk öröksége 36/50. Kassa vidéki népzene. Abaújszina – Magyarbőd

Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei: Boli chlapci, boli okolo Pupova

Pál István: Az utolsó dudás I. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége

Pál István: Az utolsó dudás II. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége

Pál István: Zöld erdőben lakom

Rece-fice: Táncház

Rece-fice: Farost-lemez

Rekontra zenekar: Cím nélkül

Rezeda Népzenei Együttes: Hogy a világ vigadojzon

Rojtos együttes, Csicsóka Népdalcsoport: Véled összeakadék

Rományi Rotá: O Cérháriko

Rományi Rotá: Phiravelman kalyi phuv

Rozsdamaró zenekar: Egykor és most…

Róka Mihály: Szerelem, szerelem

Samo Smetana zenekara: Svet ľudových tancov 1

Sebestyén Márta: Angyalok és pásztorok

Sebestyén Márta: Dúdoltam én

Sebestyén Márta, Hegedős zenekar, Szvorák Katalin, Balogh Márton: Tündérkert. Erdélyi ballada

Stanca Gavril, Lakatos András, Lapohos György: Új Pátria – Jövőnk öröksége 17/50. Nagy-Szamos melléki népzene. Magyardécse

Sugalló Tánc-Zene-Kar: Moldvai csángó muzsika

Szabó Dániel: Egetverő. Cimbalmos magyar népzene

Szabó Dénes, Szántó János „Didri”, Varga Aurel „Piciluk”, Şimandi Vasile „Kövér”: Új Pátria – Jövőnk öröksége 2/50. Az Erdélyi Hegyalja népzenéje. Magyarbece

Szabó Károly, Ruszi Sándor, Ruszi Lajos, Ötvös János, Bogányi András, Lumperdean András: Új Pátria – Jövőnk öröksége 14/50. Népzene a marosszéki Mezőségről. Mezőkölpény

Szabó Viktor, Ördögszekér együttes: Mezőkölpényi népzene

Szabó Zoltán, Antun Vizin, Franjo Dervar: Gajde su gajde…. Magyarországi horvát dudazene

Szentes Károly, Kedves Dénes, Szentes András, Farkas Margit, Farkas Vilma: Új Pátria – Jövőnk öröksége 7/50. Felcsíki népzene. Csíkjenőfalva

Szeredás együttes: Tíz lépcső

Szeredás együttes: Cuháré

Szeredás együttes: Magyar kalendár

Szeredás együttes: A rozsályi hármas határ - Szatmári népzene

Szeredás együttes, Hegyközi hagyományőrzők: Hegyközi lakodalmas

Szeret együttes: Lajthától a Szeretig

Szerényi Béla, Kóta Judit: Túl a Tiszán

Szim András: Bús az idő a Nap nélkül

Szlama Band: Folk Music from Moldavia

Szmodics Borbála, Szmodics Rózsa, Dömötörfi János: Új Pátria – Jövőnk öröksége 40/50. Somogyi népzene. Nemespátrói énekesek

Szászcsávási Zenekar: Musique Folklorique de Transylvanie - Szászcsávás Band

Szászcsávási Zenekar: Szászcsávás Band 3.

Szászcsávási Zenekar: Szászcsávás Band - Transylvanian Folk Music

Szászcsávási Zenekar: Szászcsávás Band Live in Chicago

Szászcsávási Zenekar: amit tudok…

Szászcsávási Zenekar, Haranglábi énekesek: Vadbokorban, fülemile fészekben… Haranglábi népzene 1.

Szászcsávási Zenekar, Haranglábi énekesek: Vadbokorban, fülemile fészekben… Haranglábi népzene 2.

Székely József, Pap Mártonné Filep Mária: Széki pár

Székely Levente, Hetényi Milán, Nagymarosy András, Mester László: Szerelmem Nagysajó. Szerelem első hallásra: romantikus népzene Erdélyből

Szénási Tibor Tosko, Rácz Jenő Mórec, Szajkó Sándor Rinya, Szénási József Mero, Szénási Tibor Paraszt, Mezei Károly Kupak: Új Pátria – Jövőnk öröksége 44/50. Galga menti népzene. Tura

Sóvidéki zenekar: Bál Felsősófalván 1980. december 26-án. Fekete Antal gyűjtéseiből 6.

Tancsi muzsikusok: Új Pátria 14: Felső-Maros menti népzene - Luc menti népzene. Szásztancs

Tarsoly: Szombaton este

Tasnády Erika, Pali Marci és bandája: Hajnal Hasad

Tatros együttes: Demo felvétel - 2003

Tatros együttes: Élő zene. Moldvai és gyimesi táncok

Tintér Gabriella: Mit ér nekem…

Toma Dobre-Gau, Laie Arapu és bandája: The Romanian National Collection of Folklore 7. Performers in the Past (Banat)

Turai Énekmondók, Zagyva Banda: Énekeljünk víg örömmel. A kerek esztendő jeles fordulói a Galga mentén, karácsonytól a lakodalomig

Táltos együttes: Tavaszi szél

Tátika énekegyüttes, Bodza Klára: Mikor leány vótam

Técsői banda: Técsői banda. Ruszin népzene. Felső-Tiszavidék

Técsői banda: Vertek engem, vertek… Ruszin népzene

Técsői banda, Aknaszlatinai banda: Barangolás Kárpátalján. Kárpátaljai hangszeres népzene

Téka együttes: Ha te húzod, én meg járom

Téka együttes: A szüzeké

Téka együttes: Erdélyország sok szép vize

Téka együttes: Nincs szebb élet a mienknél

Téka együttes: Huszárgyerek, huszárgyerek

Téka együttes: Őskelet

Téka együttes: Vadvirágok

Téka együttes, Szántó Ferenc: Mestereink: Szántó Ferenc - Magyarbece

Tényi Edit: Muzsika szól csendesen

Tímár Viktor, Antal Tibor, Ambrus István: A legszebb gyimesi csángó népdalok

Tóth Sámuel: Marosszéki prímások 3. Tóth Sámuel

Törköly zenekar: Adventtől vízkeresztig

Törköly zenekar: Itt a tele csutora…

Tükrös zenekar: Magyar népzene

Tükrös zenekar: Szatmári népzene az 1900-as évekből

Tükrös zenekar: A mi Mezőségünk

Tükrös zenekar: Tükrös tábor

Tükrös zenekar: Erdők, vizek zenéje

Türei Lengyel László, Czilika György bandája: Türe - élő kalotaszegi népzene

Udvarhely Néptáncműhely, Csalóka zenekar: Katonák. Táncszínház zenéje

Udvarhely Néptáncműhely, Csalóka zenekar: Műhelymunka

Unger Balázs: Második forduló. Cimbalommuzsika Magyarországról és a Balkánról

Unger Balázs: Forduló. Cimbalommuzsika Magyarországról és a Balkánról

Urpin: Songs and Dances from Slovakia

Varga László Balog bandája: Erdőszombattelke

Vasile Soporan, Covaci Carol Gaciu bandája: Vasile Soporan şi Taraful din Soporu de Câmpie. 15 cântece originale

Vasile Soporan, Mezőszopori banda: Taraful Soporul de Câmpie [Mezőszopori banda]

Vaszile Riza bandája: Mezőcekedi tánc és zene

Versendi Kovács József, Tiszai György, ifj. Kovács József, Mihálovics László, Kovács István: Új Pátria – Jövőnk öröksége 41/50. Baranyai tamburazene. Versendi Kovács József és zenekara

Villő Énekegyüttes: Magyar népénekek

Virtus együttes: Mennek a fiúk

Voivod János, Voivod Ödön, Murșa Vasile, Murșa Ioan, Antal Árpádné Zilahi Rozália: Új Pátria – Jövőnk öröksége 1/50. Aranyosszéki népzene. Gerendkeresztúr

Vujicsics: Szerb és horvát népzene

Vujicsics: Podravina. Drávamenti horvát táncok

Vándor Vokál: Rózsát ültettem

Zagyva Banda: Ott annak a helye…

Zengő együttes: Víg óra

Zengő együttes: Kettős

Zengő együttes: Hungarian Folk Music

Zerkula János: Új Pátria 16: Gyimesi népzene. Zerkula János keservesei

Zerkula János, Fikó Régina, Pulika János, Vándor Mihály Cándra Misi: Gyimesi népzene

Zerkula János, Pulika János, Pulika Gizella, Csekme Anna: Szánthó Zoltán és Faragó Tamás gyimesi gyűjtése - 1988

Zerkula János, Szigony zenekar: Gyimesi magyar népzene

Zurgó együttes: Szíve járását hallod az időnek

Zurgó együttes: Moldvai csángó népzene

Zágor Aladár Pici bandája: Új Pátria 1: Kalotaszegi népzene. Váralmási Pici Aladár és bandája

id. Štefan Žolták Čečo, ifj. Vojtech Žolták, Ladislav Žolták, Jozef Žolták, id. Vijtech Žolták Bela, ifj. Štefan Žolták, Štefan Uderman, Anna Birošova: Új Pátria – Jövőnk öröksége 37/50. Sárosi népzene. Tótraszlavica/Raslavice

ifj. Patkoló Ferenc, Kovács Lajos „Pavel”, Döme Ernő „Trafikos”, id. Patkoló Ferenc „Fosó”, Sípos József „Búzsi”, Csillag Ferenc „Milan”: Új Pátria – Jövőnk öröksége 25/50. Mátyusföldi népzene. Pered – Diószeg

válogatás: Táncháztalálkozó ­1994. 13. Magyar Táncháztalálkozó

válogatás: Táncháztalálkozó ­98. A 17. Magyar Táncháztalálkozó

válogatás: Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 1/4.

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 24/50. Csallóközi népzene. Gúta – Nagymegyer, Nemesócsa

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 22/50. Vízmelléki népzene. Balázstelke

válogatás: Vajdasági magyar népdalok

válogatás: Zvolávanie heligonkárov

válogatás: Táncház - Népzene 2010

válogatás: Táncház - Népzene 2011

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 43/50. Hangszeres magyar népzene a Vajdaságban. Hertelendyfalva, Versec, Torontáloroszi, Magyarszentmihály

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 6/50. Észak-mezőségi népzene. Ördöngösfüzes

válogatás: Táncház - Népzene 2007

válogatás: Táncház - Népzene 2008

válogatás: Táncház - Népzene 2009

válogatás: Táncház – Népzene 2012

válogatás: Utolsó óra. Erdélyi népzenegyűjtés a Fonó Budai Zeneházban

válogatás: Zörög az akácfalevél. Népdalok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 30/50. Pólyánhegyaljai népzene. Horhát / Hrochoť

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 27/50. Vág-Garam közi népzene. Kürt

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 34/50. Gömöri népzene. Hanva, Sajógömör – Lőkös – Felsőrás

válogatás: Vajdasági magyar népzene

válogatás: Táncház - Népzene 2006

válogatás: Táncház – Népzene 2016

válogatás: Új Pátria 9: Nagykarácsony - Kiskarácsony. Karácsonyi, újévi énekek, névnapi köszöntők

válogatás: Új Pátria – Jövőnk öröksége 26/50. Zoboralji népzene. Zsére

válogatás: Za horámi, za dolámi… Magyarországi szlovákok népzenéje

válogatás: The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. TRANSYLVANIA. BIHOR - ARAD

válogatás: The Traditional Folk Music Band of Romania. 5. Transylvania (The Plain)

válogatás: Tisza szélén lakom.. Népzene a Bodrogközből

válogatás: XII. Magyarországi Táncháztalálkozó, 1993

válogatás: The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. OLTENIA

válogatás: The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. MARAMUREŞ - OAŞ

válogatás: Új élő népzene 16.

válogatás: The Romanian National Collection of Folklore. The Traditional Folk Music Band. BUCOVINA

válogatás: Új élő népzene 15.

válogatás: Új Pátria 17: A juhait kereső pásztor

válogatás: Új élő népzene 14.

válogatás: Új élő népzene 10.

válogatás: Új élő népzene 1

válogatás: Vikár László: Dunán innen, Dunán túl. Magyar népdalgyűjtés 1952-1964.

válogatás: Transilvania, Erdély, Siebenbürgen summer 2003

válogatás: Új élő népzene 11.

válogatás: Új élő népzene 13.

válogatás: Vetettem violát. Bihari népdalok

válogatás: Új élő népzene 12.

válogatás: The Romanian National Collection of Folklore 4. A. The Traditional Folk Music Band IV. ILFOV – VLAŞCA – TELEORMAN

válogatás: The Edge of the Forest. Romanian Music from Transylvania

válogatás: Z klenotnice ľudovej hudby 2

válogatás: Új élő népzene 9.

válogatás: Z klenotnice ľudovej hudby

válogatás: Új élő népzene 8.

válogatás: Vígan legyünk!

válogatás: Zenei anyanyelvünk

válogatás: Táncháztalálkozó ­99. A 18. magyar Táncháztalálkozó

válogatás: Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 3/4.

válogatás: Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 4/4.

válogatás: Új élő népzene 7.

válogatás: Új élő népzene 6.

válogatás: Új élő népzene 20.

válogatás: Új élő népzene 2.

válogatás: Új élő népzene 17.

válogatás: Új élő népzene 3

válogatás: Új élő népzene 4.

válogatás: Új élő népzene 5/2.

válogatás: XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben

válogatás: Új élő népzene 5/1.

válogatás: Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Példatár 2/4.

válogatás: Magyarországi román népzene

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 8.

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 7.

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 6.

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 5.

válogatás: Fellegzik az idő… Bihari népdalok. Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit népdalgyűjtései

válogatás: Felső-Bodrogköz. Felvidéki magyar népzene - válogatás Agócs Gergely gyűjtéseiből

válogatás: Gajdoši 1

válogatás: Fujaristi z Podpoľania

válogatás: Fonográf-felvételek Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtéséből

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 4.

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 3.

válogatás: Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/1. Bonchida és Válaszút

válogatás: Erdélyi és moldvai prímások

válogatás: Elveszett Éden

válogatás: Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/2. Búza

válogatás: Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/3. Ördöngösfüzes

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 2.

válogatás: Ez az utazólevelem. Balladák új könyve hangzó melléklet 1.

válogatás: Észak-mezőségi magyar népzene I-IV/4. Magyarszovát

válogatás: Gerlicét láttam bánatban. Moldvai csángó dalok Kanalas Éva gyűjtéseiből

válogatás: Gyere haza édes fiam. Moldvai magyar népzene. Archív felvételek Kallós Zoltán gyűjtéséből.

válogatás: Hungarian Folk Music

válogatás: Horvát népzenei hagyományok Magyarországon II.

válogatás: Hegyeknek völgyében, virágoknak mezejében. Tizedik Szlovákiai Táncháztalálkozó

válogatás: Határon túli magyarok zenéje 2005/2006

válogatás: IX. Nemzetközi Gyimesi Tánctábor - 2005

válogatás: Táncház - Népzene 2005

válogatás: Kallós Archívum 1. Bonchida-Válaszút. Észak-mezőségi magyar népzene

válogatás: Jocuri din Călata-Inuc [Inaktelki táncok]

válogatás: Jászsági ünnepnapok. Jászsági népdalfelvételek 1953-1998

válogatás: Hankóczi Gyula: A tekerőlantról. Dalok öt húron című könyvének hangzó melléklete

válogatás: Hangzó melléklet Ág Tibor: Csináltassunk hírharangot című kötetéhez 2.

válogatás: Gyimesi vadvirágok

válogatás: Gyimesi Tánctábor 1.

válogatás: Gyimesi népzene Hegyessy Géza és Nesztor Iván gyűjtéseiből

válogatás: Gypsy Folk Songs From Hungary 1. [Magyarországi cigány népdalok]

válogatás: Gypsy Folk Songs From Hungary 2. [Magyarországi cigány népdalok]

válogatás: Hangzó melléklet Ág Tibor: Csináltassunk hírharangot című kötetéhez 1.

válogatás: Hallottátok hírit… Bihari népdalok. Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit népdalgyűjtései

válogatás: Hagyományos felcsíki muzsika

válogatás: Ég felettünk, ég alattunk. Magyar dudazene

válogatás: Dunának, Oltnak egy a hangja. Duna menti Folklór Fesztivál. Válogatás az elmúlt évek fesztiváljainak anyagából

válogatás: A magyarság népzenéje 7.

válogatás: A magyarság népzenéje 6.

válogatás: A magyarság népzenéje 5.

válogatás: A magyarság népzenéje 4.

válogatás: A magyarság népzenéje 8.

válogatás: A magyarság népzenéje 9.

válogatás: Ájfalusi utca végig bazsarózsa… Egy felvidéki falu dalai 1939-40-ben és 1999-ben

válogatás: Adok nektek aranyvesszőt… Moldvai csángómagyar népballadák. Archív felvételek Kallós Zoltán gyűjtéséből

válogatás: A XI. Nemzetközi Gyimesi Tánctábor énekes füzetének hangzó melléklete

válogatás: A magyarság népzenéje 3.

válogatás: A magyarság népzenéje 2.

válogatás: 16. Táncháztalálkozó ­1997

válogatás: Hallgassátok meg, magyarim…. Keresztmetszet a magyar népzenéről 2.

válogatás: Hallgassátok meg, magyarim…. Keresztmetszet a magyar népzenéről 1.

válogatás: 19. Táncháztalálkozó 2000

válogatás: A bogyiszlói zenekar

válogatás: A magyarság népzenéje 10.

válogatás: A magyarság népzenéje 1.

válogatás: A kis Jézus aranyalma. Régi magyar karácsonyi énekek és köszöntők

válogatás: Aranyosszék népzenéje. Demény Piroska gyűjtése

válogatás: Authentic Romania

válogatás: Cigányok a Kárpát-medencében

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. X.

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. VIII.

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. VII.

válogatás: Cigányoknak a legbotosabb nótája. Martin György: A botoló tánc zenéje című könyv hangzó melléklete

válogatás: Csak tiszta forrásból népdalvetélkedő 2006-2007-2008

válogatás: Debrecennek van egy vize… Hajdú-Bihar megye neves nótafái

válogatás: Csobánok nótái

válogatás: Csenyéti cigányok. Egy magyarcigány falu zenéje

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. VI.

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. V.

válogatás: Carpates musique traditionnelle. Traditional Music from the Carpathians. Kárpáti népzene

válogatás: Bukovinai székelyek Magyarországon. Magyar népzene

válogatás: Bálványosváralji népzene – válogatás Nesztor Iván és Hegyessy Géza gyűjtéseiből

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. I.

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. II.

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. IX.

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. IV.

válogatás: Cigány folklór. Magyarország - Románia. Gyűjtötte Bari Károly. III.

válogatás: Kallós Archívum 6. Feketelak. Mezőségi magyar népzene

válogatás: Jászsági népdalcsokor. Jászsági népdalfelvételek 1907-1997

válogatás: Moldvai táncok - Klézse, Somoska. A Kárpát-medence táncos öröksége IV.

válogatás: Moldvai hangszeres dallamok sültün, kobzon, hegedűn

válogatás: Kallós Archívum: Magyarlóna. Kalotaszegi magyar népzene

válogatás: Szép Kecelbe… Keceli és halasi népdalok

válogatás: Népdalok Erdélyből. Romániai magyar énekesek és hangszeresek felvételeiből

válogatás: Nincs Pusztina békerítve… Ünnepek és hétköznapok Moldvában - 2.

válogatás: Nincs Pusztina békerítve… Ünnepek és hétköznapok Moldvában - 1.

válogatás: Széki népzene. Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg… könyv CD melléklete

válogatás: Moldvai csángómagyar síposok

válogatás: Szerda 1. Magyarszovát - Ördöngösfüzes. Élő táncházi muzsika

válogatás: Sándor Attila sövényfalvi gyűjtése

válogatás: Mezőföldi énekes és hangszeres népzene. Perkáta

válogatás: Magyarországi és erdélyi cigány népdalok

válogatás: Moldvai csángó-magyar hangszeres népzene. Stuber György moldvai helyszíni felvételei

válogatás: Moldvai csángó-magyar népdalok. Stuber György moldvai helyszíni felvételei

válogatás: Moldvai csángók Magyarországon. Magyar népzene

válogatás: Szerda 2. Vajdaszentivány - Mezőkölpény. Élő táncházi muzsika

válogatás: Noé mondta. Bornépek dalai

válogatás: Ördöngösfüzes. Mezőségi magyar népzene. Kallós Zoltán gyűjtése

válogatás: Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv című kötet hangzó melléklete 1.

válogatás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Moldva

válogatás: Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv című kötet hangzó melléklete 2.

válogatás: Pávai István moldvai és erdélyi DAT-felvételeiből (1993-1995)

válogatás: Peasant Brass Bands from Moldavia: Zece Prăjini

válogatás: Rozmaring, citrusfa – Nyírségi népdalok

válogatás: Régi jók Erdélyből

válogatás: Performers in the Past. Transylvanian Harmonies

válogatás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Felvidék

válogatás: Sfârşit de mileniu în satul românesc

válogatás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Alföld

válogatás: Padkaporos bál. Dél-alföldi táncmuzsika

válogatás: Szatmári bandák

válogatás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Bukovina

válogatás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Dunántúl

válogatás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Erdély. Szék

válogatás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Erdély

válogatás: Magyar Népzenetörténet

válogatás: Mezőségi népzene: Magyarszovát - Buza

válogatás: Kaszás e földön a halál 1.

válogatás: Magyar Citerás Antológia IV.

válogatás: Magyar Citerás Antológia III.

válogatás: Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 4.

válogatás: Kárpátaljai gyűjtés. Etnofon archívum 1.

válogatás: Táncház - Népzene 2003

válogatás: Magyar dudások. Archív dudazene

válogatás: Kaszás e földön a halál 2.

válogatás: Magyar Citerás Antológia II.

válogatás: Klézsei népzene (2000-2009) - válogatás Nesztor Iván és Hegyessy Géza gyűjtéseiből

válogatás: Táncház - Népzene 2001

válogatás: Kommandó by night

válogatás: Lampert Vera: Népzene Bartók műveiben. Hangzó melléklete

válogatás: Magyar Citerás Antológia I.

válogatás: Liptov panoráma l­udovej hudobnej kultúry

válogatás: Magyar hangszeres népzene

válogatás: Kallós archívum: Visa. Észak-mezőségi magyar népzene

válogatás: Magyar Népzenei Antológia V. Kelet I. Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség

válogatás: Kallós Archívum: Mezőkeszü. Mezőségi magyar népzene

válogatás: Magyar Népzenei Antológia IV. Alföld

válogatás: Magyar Népzenei Antológia VI. Kelet 2. Székelyföld

válogatás: Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 1.

válogatás: Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 3.

válogatás: Magyar Népzenei Antológia VII. Moldva és Bukovina népzenéje 2.

válogatás: Magyar Népzenei Antológia III. Dunántúl

válogatás: Magyar Népzenei Antológia II. Észak

válogatás: Táncház - Népzene 2004

válogatás: Magyar népi énekiskola IV/1

válogatás: Magyar népi énekiskola IV/2

válogatás: Magyar Népzene 1.

válogatás: Magyar Népzenei Antológia I/2. Tánczene

válogatás: Magyar Népzenei Antológia I/1. Tánczene

válogatás: Kecskeméti Népzenei Találkozó

Ádám István „Icsán” bandája: Széki népzene

Ádámosi banda: Sövényfalvi lakodalom 1980-ban. Fekete Antal gyűjtéseiből 5.

Ágas-bogas zenekar: Erdélyi muzsika

Árendás Péter, Németh András, Török Tilla, Fekete Márton, Dragony Gábor, Kalász Máté, Szlama László: Junior Prima European Tour 2013

Árkus Elemér bandája: Válogatás Pávai István gyűjtéseiből. Kalocsa (1996)

Életfa: Amerika felé

Életfa: Gyökereink

Óbudai Népzenei Iskola: Magyar Karácsony. Az angyalok zengedeznek

Óbudai Népzenei Iskola növendékei: Óbudai hegyek alatt…

Óbudai Népzenei Iskola növendékei: Nemzedékről nemzedékre

Ökrös együttes: Elindultam szép hazámból

Ökrös együttes: Bonchida háromszor

Ökrös együttes: Kalotaszegi mulató énekek

Ökrös együttes, Balogh Kálmán: Hippoglassus Hippoglassus

Ökrös együttes, Kallós Zoltán: Búsulni sohasem tudtam

Ördögszekér együttes: Ördögszekér

Ötvös József, Balázs László, Kovács Sándor: Őrkői tánc és zene

Öves: Zeng a lélek

Öves együttes: Csángó muzsika Moldvából és Gyimesből

Üsztürü: Az öregeké

Üsztürü: Szárazfának muzsikája. Erdélyi népzene

Üsztürü: USA 2007. Transylvanian Village Music

Ďatelinka: Ešte raz sa obzrieť mám - Ďatelinka 7

Ďatelinka: Na tej Detve studňa murovaná

Őrkői cigányok, Gázsa zenekar és barátai: Őrkőiek Budapesten. Háromszéki cigányzene

Ştefan Petreuş, Ion Petreuş, Orchestra ansamblului Maramureşul din Baia Mare, Vasile Seras: Jocuri populare românesti 3. Jocuri din Maramureş – Oaş – Lăpuş

Ţuli Károly, Covaci Băbuţ, Bumb Cornel: Taraful Căminului Cultural Mociu