Folkrádió

2019. február 16-i rádióműsor

Cím, előadó, gyűjtő Település, táj
0:00
Keserves Türébül
Csűrös Banda
Türe
Kalotaszeg
0:03
Suită de jocuri de zlătari, de spoitori şi de ursari
Napoleon Constantin, gy.: Speranţa Rădulescu, Valeriu Rădulescu
Gratia
0:10
Samu-nóták
Gömbszörp
Bogártelke
Kalotaszeg
0:14
Lóli phabáj, jivendeszki
Rostás Csaba, gy.: Bari Károly
Kalocsa
Kalocsai Sárköz
0:15
Válaszút (és finálé)
Gázsa zenekar
Mezőség
0:30
Előttem egy asztal
Jakab Boldizsárné Illés Veronika, gy.: Várnai Ferenc
Somberek
Dél-Dunántúl
0:32
Menetbehívás; Ez a gőzös; Új a kocsim
Sára Gábor, Zagyva Banda, Turai Énekmondók
Tura
Galga mente
0:34
Sohasem loptam éltembe
Szerecán Mihályné Cigenás Ilona, gy.: Kallós Zoltán
Trunk
Moldva
0:35
Tápéi balladák
Tallabille együttes
Tápé
Alsó-Tisza-vidék
0:40
Sátoraljaújhelyi cigány hallgató, lassú és friss csárdás
Sályi Balogh Ernő, Mundér Gusztáv, Balogh Aladár, Poholtka Andor, gy.: Árendás Péter, Vavrinecz András
Sátoraljaújhely
Bükkalja
0:45
Feljött immár
Zengő együttes
0:49
Nem vétettem semmit
Péter Sándor, gy.: Sárosi Bálint
Csíkrákos
Felcsík
0:51
Karikázó
Pusztafalusi hagyományőrző asszonyok
Pusztafalu
Hegyköz
0:55
Lassú, krucsennij -dünnyögve, kolomejka
Ilia Masley, gy.: Kiss Ferenc, Stoller Antal
Ökörmező
Máramaros
0:57
Székelyföldi furulyadallamok
Asztalos Bendegúz
Székelyföld
1:00
Istenadta gazd­asszonya
S. Margit Péterné Lukács Zsuzsanna, gy.: Alföldi Boruss István
Kákics
Dél-Dunántúl
1:01
Gergelytánc
Szlama Band
Moldva
1:05
De-a lungu, szökős, gyors csárdás és korcsos
Kodoba Márton, Kodoba Béla, Moldovan Ştefan, Mácsingó Lajos, Boldi Joan, gy.: Bodó-Bán János
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
1:16
A) Édesanyám jöjjön mondjak valamit B) Húzd fel rózsám a csizmádat
Piros Pántlikás hagyományőrző zenekar, Szilágyi Hajnalka
Magyarlapád
Enyed vidéke
1:19
Tisza partján lakom
Veress Istvánné Balázs Mária, gy.: Domokos Pál Péter
Kászonimpér
Kászon
1:21
Az én piros vérem 
Palya Bea
Moldva
1:25
Na salašu kod Betlema
Mohács
Dél-Dunántúl
1:27
Kalotaszegi táncmuzsika
Míves zenekar
Kalotaszeg
1:32
Lóra csikós, lóra
Gyarmat György, gy.: Kiss Lajos
Horgos
Bácskai Tisza mente
1:34
Két névnapköszöntő
Budai Ilona
1:36
Brunkana
Jozef Kroka "Česľak", Jozef Čonka, Jurej Ovšak "Guba", Michal Ferenc "Kohucik", gy.: Agócs Gergely
Zemplén
1:37
A legénnyel játszani
Berta Alexandra
Szilágyság
1:41
Héja, héja lakatos
Bajzáth Ferencné Szabó Malvin, gy.: Borsai Ilona
1:41
Kanásztánc
Téka együttes
Dél-Dunántúl
1:46
Édesanyám mondanék én valamit
Varga József "Hangya", gy.: Kallós Zoltán
Méra
Kalotaszeg
1:47
Kyrie eleison
Zurgó együttes
Moldva
1:49
Elindultam szép hazámból
ismeretlen, gy.: Szalay Zoltán
Felcsík
1:53
Banumarocsini
Mandache Aurél, Kárpátia
Moldva
1:56
Lakodalmi menettánc (erdélyes)
Kovács Tivadar, Kovács János, Szabó Gábor, gy.: Sebő Ferenc
Méhkerék
Körösök vidéke
1:58
Két visai ballada Papp András dalaiból
Dóra Áron
Visa
Belső-Mezőség
2:01
Egyedelem, begyedelem / Esik a dara / Beteg a gyerek
Balázs Jánosné, gy.: Szabó Viola, Dévai János, Rőmer Ottó, Herczeg Mária, Dologh Sarolta, Joób Árpád
Aradványpuszta
Nyírség
2:03
Az a vén Szilágyság
Bürkös zenekar
Kraszna
Szilágyság
2:11
Csárdás és magyar
Dobos Károly, Ádám Sándor, Dobos János, gy.: Kallós Zoltán
Szék
Észak-Mezőség
2:21
Pálmácska
Öves együttes
Külsőrekecsin
Moldva
2:23
Sűrű tempó
Ferenci Márton és bandája, gy.: Kodály Zoltán, Lajtha László
Szék
Észak-Mezőség
2:25
Búsulok es...
Boglya együttes
Gyimes
2:31
Ritka magyar a Kelemen Györgyé
Mezei Ferenc, Mezei Dénes, Mezei György, Mezei János, gy.: Kallós Zoltán, Sztanó Pál
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
2:36
Klanéta 2
Novák Pál
Palócföld
2:38
Amoda is keletkeznék
Szabó Jánosné Fülöp Mária, gy.: Vikár László
Sorokpolány
Észak-Dunántúl
2:40
Csattogassuk poharinkat!
Gyenesdiási Dalárda, Horváth Sebestyénné, Pék András, Pékné Orbán Julianna Ilona
Nyugat-Dunántúl
2:43
Haţegana
Jámbor Adalbert bandája
Bonyha
Vízmellék
2:45
Kék szivárvány
Takács Éva
Gyimes
2:46
Segélj el, Uram Isten
Fülöp Imréné Gál Mónika, gy.: Vikár László
Béd
Zoborvidék
2:47
Akkor szép a huszár
Ifjú Muzsikás, Istvánfi Balázs
Szék
Észak-Mezőség
3:01
Lassú csárdás
Varga Moni bandája, gy.: Pávai István
Nagysármás
Kelet-Mezőség
3:03
Anyám, öreg édesanyám
Udvarhely Néptáncműhely, Rózsa Tibor
3:05
Adjon Isten egésséget
Fülöp Máténé Gál Ilona özv., gy.: Manga János
Menyhe
Zoborvidék
3:06
Amott van egy nagy ház…
Hegedős zenekar, Unger Balázs
Péterfala
Gömör
3:10
Cântec de codru
Adrian Gheorghe Pasca, Călin Raţ, Viorel Gheorghe Negrea, gy.: Speranţa Rădulescu
Erdőség
3:13
Mondd meg nékem cserebogár
Horváth Gyula
Klézse
Moldva
3:14
Kövecses víz közepibe
Miklós Györgyné Szályka Rózsa, gy.: Kallós Zoltán
Klézse
Moldva
3:18
Pusztinai hegytetőn
Nyisztor Ilona
Pusztina
Moldva
3:19
Csikarag a szekér, szép hat ökör húzza
Pap Mártonné Filep Mária, gy.: Pávai István
Szék
Észak-Mezőség
3:21
Felültem a kemencére-Bozse Mári libája
Fonó zenekar
Tura
Galga mente
3:23
Jer bé ja temetőkertbe jírd fel a sirom kövire
Szabó Varga György, gy.: Lajtha László
Szék
Észak-Mezőség
3:24
Galícia közepébe - keserves és féloláhos
Halmos Béla, Havasréti Pál
Gyimes
3:28
Sebes forduló
Lunka József, Csurkulya József, ifj. Koszorús Kálmán, Gondos Tibor, gy.: ifj. Koszorús Kálmán, Sinkó András
Felső-Maros mente
3:34
Öreges és lassú csárdás, szökős és cigánycsárdás
Csík zenekar
Erdőszombattelke
Észak-Mezőség
3:45
Ideki a Vargáné mezején
Catea Veron, gy.: Nesztor Iván
Klézse
Moldva
3:46
Szeretnék szántani
Hegedűs Zoltán, Bobár Zoltán, Barcza Zsolt, Varjassy László
Észak-Mezőség
3:49
Száz forintot adtam egy pejlóért
Brindzák Tibor "Grúner", Radics Dezső "Fótos", Váradi Gyula "Mirici", Molnár József "Foskó", Kárász Lajos "Virág", gy.: Agócs Gergely
Gömör
3:51
Tyukodi nóta és mars - Kalocsa
Magyar Tekerőzenekar
Kalocsa
Kalocsai Sárköz
3:55
Molnár, van-e pénzed
Jandzsó Györgyné Jeli Ilona, gy.: Együd Árpád, Németh István, Sztanó Pál
Rinyakovácsi
Dél-Dunántúl
3:56
Tavaszi szél vizet áraszt...
Bakó Katalin
Mezőkeszü
Belső-Mezőség
3:58
Lyányom, lyányom, Náni lyányom
Okosi Istvánné Csernyik Anna, gy.: Manga János
Ipolyvarbó
Ipoly mente
3:59
Vidróczkinak híres nyája
Pál István, Juhász Zoltán
Palócföld
4:03
(Mit nékem egy almát kétfele vágni)
Varga Ferenc, Ámik Ferenc, Varga Béla, Varga István, Lakatos Géza, Mona Árpád, gy.: Halmos István, Martin György, Pesovár Ferenc, Sárosi Bálint, Sztanó Pál, Víg Rudolf
Szatmárököritó
Szatmár
4:05
Sej, tiszta búza
Galgamácsai asszonyok és férfiak
Galgamácsa
Galgavidék
4:06
Mamočičko moja
Anna Rybarčaková, gy.: Agócs Gergely
Zemplén
4:08
Magyarbődi csárdás és friss
Tükrös zenekar
Magyarbőd
Abaúj
4:17
Azér adtam három pöngőt
tunyogmatolcsi asszony és csoport
Tunyogmatolcs
Szatmár
4:18
Csikorog a szekér
Ágas-bogas zenekar, Kovács Márton
Szék
Észak-Mezőség
4:20
Fehér László lovat lopott (Ballada)
Vincéné Ráduly Irma, Jámbor István "Dumnyezó", Mezei Ferenc "Csángáló", Mezei „Policer” Pál, gy.: Pávai István
Balázstelke
Alsó-Vízmellék
4:23
Nincsen rózsa, mert lehullott a földre
Guessous Majda Mária
Magyarszovát
Belső-Mezőség
4:24
Csak azért szeretek faluvégen lakni
Bágyi János, gy.: Lajtha László
Bözöd
Udvarhelyszék
4:26
Az esztendő fordulóján - Cantionale (XVII. sz.) - Tordai Ányos
Bárdosi Ildikó
4:27
Román lakodalmas táncok
Técsői banda, gy.: Kiss Ferenc
Felső-Tisza-vidék
4:33
Mennek a fiúk
Virtus együttes, Kovács Márton Bence, Kalász Máté, Soós László, Horváth Dávid
Maros-Küküllők vidéke
4:42
Száraz köszvény, hol vagy most
Nagy Józsefné Molnár Mária, gy.: Pálóczi Horváth György
Nagydobrony
Bereg vm.
4:42
Somogyi dudamuzsika
Szűcs Szilárd
Somogy
4:46
Elindult Mária
Ganyi Eszter, Kótai Béla, Kótai Jenő, Kótai Lajos, gy.: Pólya Zoltán
Csenyéte
Cserehát
4:49
Lassú magyar
Méta együttes
Bonchida
Kis-Szamos melléke
4:55
Fehér László lovat lopott
Székely Márton, gy.: Kallós Zoltán
Tacs
Kelet-Mezőség
4:56
Hrochoťská mlynárka
Agócs Gergely
Pólyánhegyalja
5:00
Ej, čarni ši jak cigan – szlovák csárdás
Bastyúr Vilmos, Bunda Zoltán, Jano František, Hudi Július, Bunda Béla, gy.: Agócs Gergely
Felső-Bódva mente
5:03
A szentesi högyön
Bokros zenekar
Szentes
Alsó-Tisza-vidék
5:07
Mostan leültömbe egy dolgot mondanék
Fórizs Istvánné Fehér Mária, gy.: Sárosi Bálint
Bereck
Háromszék vm.
5:10
Nyírségi oláhos
Berta Alexandra
Nyírség
5:12
Szász tánc
Radák János, Botezán János, Huszár Sándor, Mezei János, gy.: Zamfir Dejeu
Magyarszovát
Belső-Mezőség
5:15
Sokacka boyicna pisma (Sokác karácsonyi ének)
Antun Vizin, Franjo Dervar, Szabó Zoltán
Bácskai Duna mente
5:19
Máriát dicsérni hívek jöjjetek
Végh Menyhértné Borotvai Klára, gy.: Tari Lujza
Terpes
Heves vm.
5:20
Lassú és friss csárdás, cinege
Szedtevette zenekar
Bogyiszló
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
5:25
Kővár-vidéki táncok: de araduit, invartita, ardeleana, tropotita
Barani Vasile bandája, gy.: Kelemen László
Jód
Máramaros
5:30
Széki lassú, magyar és csárdás
Rezeda zenekar
Szék
Észak-Mezőség
5:34
Búsulj szivem mert én sirok
Demse Dávidné Antal Lucia, gy.: Domokos Pál Péter
Klézse
Moldva
5:37
Este későn megfújják a trombitát
Antal Tibor, Tímár Viktor, Ambrus István
Gyimes
5:40
Bărbătescul de pe Iza
Dumitru Hîrb, Ioan Pop, Ioan Petreuş, gy.: Speranţa Rădulescu
Máramaros
5:41
Hej, ktože to fujerá, hore Harmačekom
Roman Malatinec
Polyánhegyalja
5:43
Száztalléros katonának igën jól van dolga
Fülöp Imréné Gál Mónika, gy.: Szendrei Janka
Béd
Zoborvidék
5:44
Eb kolduljon többet
Balogh Sándor
Komárom vm.
5:45
A temető kapujába
Lakatos János "Ruszin", Kótai Lajos, Kótai Jenő, Kótai Béla, Ganyi Eszter, gy.: Pólya Zoltán
Csenyéte
Cserehát
5:50
Joj, všetci sa valasi
Karol Kočík
Polyánhegyalja
5:51
[Hortobágyi pusztán de sokat is jártam]
Bertók Mihály Huriák, gy.: Dincsér Oszkár
Kishartyán
Karancs alja
5:52
Sopron városa gidres-gödrös… (katonadalok)
Boglya együttes
Őrség
5:59
purtata
Riza Vasile, ifj.Riza Vasile "Sándorika", Moldován Károly, Geci Iulius, gy.: Pávai István
Dél-Mezőség
6:02
Vajdaszentiványi korcsos és szöktető
Berkó együttes, Balogh Kálmán
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
6:06
Anyám, édesanyám
Róka Mihályné Vajdók Mária, gy.: Kallós Zoltán
Klézse
Moldva
6:12
Gyimesi dalok
Bodza Klára, Tátika énekegyüttes, Salamon Beáta, Berán István, Mohácsy Albert
Gyimes
6:20
Cigány csárdás és ugrós
Horváth Elemér, Hamza Vilhelm, Varga Antal, Boros Sándor, gy.: Vavrinecz András
Hirip
Szatmár
6:24
Öves kavalon
Legedi László István
Klézse
Moldva
6:26
Pergetés
Magyarcigány csoport, gy.: Bari Károly
Bükkaranyos
Borsod vm.
6:27
Beragyognék hozzája
Búzaiak és az Eszterlánc, gy.: Császár Attila
Buza
Észak-Mezőség
6:28
Lassú pontozó (öreges)
Kulcsár Ferenc, Bojin Florean, Kardos Gheorghe, gy.: Pávai István
Magyarbece
Enyed vidéke
6:35
Hortobágyi citeramuzsika
Agárdi Éva
Hortobágy
6:38
héj! Ócsó mán a pásztor
id. Erdős Ferenc, gy.: Kodály Zoltán
Nagyszalonta
Körösök vidéke
6:40
Hallom asszanyomnak sűrű mosolygását
Nyisztor Ilona
Moldva
6:40
Lassú és gyors csárdás
Sinka Sándor, Duduj Ádám, Duduj Rozália, gy.: Bodó-Bán János, Szalay Zoltán
Csíkszentdomokos
Felcsík
6:46
Piros szlanka, zöld muskotály
Olasz György, Szűcs Sándor, Kovács Géza, Nagymarosy András, Székely Levente, Hetényi Milán
Maros-Küküllők vidéke
6:52
Kocsis bácsi a parton 
Szilágyi Márton, gy.: Demény Piroska
Kercsed
Aranyosszék
6:53
Tisza partján...
Balla Tibor
6:56
Gömöri csárdás és friss
Balogh Rudolf, Balázs Géza, Tóth Jenő, Váradi Albert, Oláh Kálmán, gy.: Árendás Péter, Németh István, Vavrinecz András
Barkóság
6:58
Muzika zo Zamutova
Ivan Hanula
Opálhegy
Zemplén
6:59
Serkenj lelkem mély álmodból
Hompot János, gy.: Kiss Lajos
Székelykeve
Dél-Bánát
7:01
Dvi divojke - bunyevác népdal és Joca Mlinko Mimika bosnyák prímás kólója Bácskából
Vujicsics
Bácska
7:06
Huculka
Técsői banda, gy.: Kiss Ferenc
Técső
Felső-Tisza-vidék
7:09
Feljött immár az a csillag
Budai Ilona és tanítványai
7:10
Enyed felől, Mezősas felől
Halmágyi József, gy.: Mező Judit
Furta
Körösök vidéke
7:12
Vasvári verbunk és csárdás
Dűvő zenekar
Gömör
7:16
Sârba lui Nemţeanu
Constantin Lupu zenekara, gy.: Speranţa Rădulescu, Cristian Tarnoveţchi, Florin Iordan
Észak-Moldva
7:19
Fábián Pista / Huszárosra vágatom a hajamat
Kása Béla, Németh Ferenc, Kürtösi Zsolt, D. Tóth Sándor, Gombai Tamás, Porteleki László, Gyenis Katalin, Vasas Zsolt
Szatmár
7:23
Anyám, anyám, édesanyám
Demeter Antalné Jánó Anna, gy.: Kallós Zoltán, Sztanó Pál
Gerlén
Moldva
7:25
Vajdaszentiványi dallamok
Bekecs együttes
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
7:28
Forduló
Horváth Elek bandája, gy.: Vavrinecz András, Fekete Antal, Vincze Zsuzsanna
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
7:36
Chasid tánc
Muzsikás együttes
7:38
Lakodalmi csujogatás
Dezsőné Kádár Erzsébet, gy.: Fehér Anikó
Magyarszovát
Belső-Mezőség
7:39
Joc de amăgit din Nimigea
Ion Sabadîş, Dumitru Vârtic zenekara
7:40
Lassú és friss csárdások
Lakatos Pál, Lakatos István, Konkoly Zsigmond, Kóczé Dezső, gy.: Halmos Béla, Sebő Ferenc, Németh István
Jánkmajtis
Szatmár
7:47
Lement a nap...
Miskolczy Mária
Magyarszovát
Belső-Mezőség
7:49
S általmentem a Dunán
Demse Dávidné Antal Lucia, gy.: Lajtha László, Rajeczky Benjamin
Klézse
Moldva
7:51
Húzd rá!
Virtus együttes, Kovács Márton Bence, Kalász Máté, Enyedi Tamás, Soós László, Horváth Dávid
Szatmár
7:58
Kilencet ütött az óra, nem bánom / Nem forog a, nem forog a / Látod babám azt a tearózsát
Bársony Mihály, gy.: Bársony Mihály
Tiszaalpár
Dél-Alföld
8:00
Húzzad cigány...
Demeter Erika, Hegedős zenekar
Szék
Észak-Mezőség
8:08
Seregeknek szent Istene
Belány Balázsné Mészáros Veron, gy.: Tari Lujza, Miháltz Gábor
Geszte
Zoborvidék
8:11
Verbunk, Fogáš a Sôlo mad­ar
Samo Smetana, Peter Parniĉan, Alžbeta Lukáĉová, Peter Paškaj
Tótraszlavica
Sáros vm.
8:15
„Ide, ide bábele” (zsidó táncnóta)
Farkas János „Manus”, Malik János „Bujakó”, Anyalai Ferenc „Pepi”, gy.: Nagy Iván, Vavrinecz András
Csallóköz
8:16
Tavasz, tavasz, gyenge tavasz
Méta együttes
8:22
Bura termett idő
Bakos Mihály, gy.: Papp János
Nyírlugos-Szennyespuszta
8:22
Gömöri muzsika
Hegedős zenekar
Gömör
8:25
Verbunk és marosszéki
Paradica Mihály, ifj. Paradica János, Paradica János, Rácz Béla, gy.: Fekete Antal, Zsuráfszky Zoltán, Németh Ildikó
Felsősófalva
Sóvidék
8:28
Bárcsak régen felébredtem volna...
Holló Noémi
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
8:29
Bimbó voltam, mikor én már szültettem
Zarka Lajos, gy.: Kertész Gyula
Felsőőr
Észak-Dunántúl
8:30
Szászcsávási szegényes, pontozó, verbunk, csárdás és féloláhos
Üsztürü, Demeter Erika
Csávás
Felső-Vízmellék
8:41
Lassú és friss csárdás (Én Istenem, adjál esőt)
Farkas Jenő, Nagy Ernő, Oláh Lajos, Farkas Árpád, gy.: Vavrinecz András, Hans Hurtig
Szamosangyalos
Szatmár
8:43
Vénlány nótája
Majorosi Marianna, Szabó Attila, Szokolay Dongó Balázs
Somogy
8:48
Bőregér, gyere elő
Vida Jánosné Bódis Margit, gy.: Borsai Ilona
Szenyér
Dél-Dunántúl
8:48
Gyöngy (Somogy)
Méta együttes
Somogy
8:52
Elveszett a mi siskánk
Márton István, gy.: Sárosi Bálint
Öreglak
Somogy
8:53
Mária altatója
Tóth Lilla
8:57
Sej, búza, búza, búza, de szép tábla búza
Rövid Józsefné, Kiss Jánosné, Kiss Györgyné, Cencz Péterné, gy.: Mező Judit
Körösszegapáti
Körösök vidéke
8:58
Köszönöm édesanyámnak
Téka együttes
Szék
Észak-Mezőség
9:02
Jocul miresii (Menyasszonytánc)
Boca Gheorghe, Vinca Iulius, Varga Remus, gy.: Pávai István
Közép-Maros vidéke
9:06
Vajdaszentivány
Üsztürü, Nagy Zsolt
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
9:13
Lovat lopott Fehér László
Balla Józsefné Molnár Mária
Gímes
9:16
Bogyiszlói ugrós és friss
Csík zenekar
Bogyiszló
Sárköz
9:20
Sólo maďar
Jozef Kroka "Česľak", Jozef Čonka, Jurej Ovšak "Guba", Michal Ferenc "Kohucik", gy.: Agócs Gergely
Zemplén
9:21
Páva-variációk
Gázsa zenekar, Demeter Erika, Székely Levente, Szabó Dániel, Szász Lőrinc
9:30
Arass, rózsám, arass
Gábor Istvánné Balkó Katalin, gy.: Vikár László
Kolon
Zoborvidék
9:31
Kecskés
Zurgó együttes
Moldva
9:34
Kecskés
Hodorog András
Klézse
Moldva
9:35
Paradicsom mezejibe
Bárdosi Ildikó
Hadikfalva
Bukovina
9:36
Kertem alját Maros vize hasítja
Tótszegi Sándorné Czigle Mária, gy.: Papp János, Sztanó Pál
Nyíradony
Nyírség
9:37
Doină şi lunga
Berbécs zenekar
Kétegyháza
Körösök vidéke
9:41
Ţigăneşte rar és bătuta
Lakatos András, Stanca Gavril, Lapohos György, gy.: Pávai István
Alsó-Nagy-Szamos mente
9:53
Ágról-ágra
Palya Beáta
9:55
Magyar
id. Ádám István bandája, gy.: Lajtha László, Kodály Zoltán
Szék
Észak-Mezőség
9:57
Csendes, lassú és friss csárdás
Kalamajka együttes, Óbudai Népzenei Iskola növendékei
Szatmár
10:07
Kis pejlovam a födeles rajcsúrban
Pál István, gy.: Juhász Zoltán
Tereske
Nógrád vm.
10:09
Ritka és sűrű magyar
Boglya együttes
Bonchida
Kis-Szamos melléke
10:14
A bácskai Tisza mente dalai: A zentai kaszárnyára; Szép Moholy körül van; Túl a Tiszán learatták
Magó István, Denkovics Ferencné Lajkó Júlia, Gödér Mihály, Varró Imre, Pördi Ferenc, Pördi Zoltán, Balog György, gy.: Bodor Géza, Burány Béla
Bácskai Tisza mente
10:17
Székelyföldi dallamok
Dobroda zenekar
Kőrispatak
Udvarhelyszék
10:22
Magyar táncrend: lassú, korcsos, szökő
Moldovan Remus, Csinka Alexandru, Moldovan Lumperdean Gheorghe, Bogányi Alexandru, gy.: Kelemen László, Pávai István
Kelet-Mezőség
10:33
Keservesek
Türei Lengyel László, Czilika György bandája
Türe
Kalotaszeg
10:45
Megüzenem a szolgabíró úrnak
Farkas Jánosné Sendula Mária, gy.: Szomjas-Schiffert György
Kecel
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
10:46
Mise után
Méta együttes
10:52
Székelyverbunk
Ruszi Sándor, Bogányi András, Lumperdean András, Ötvös János, gy.: Kelemen László
Marosszéki Mezőség
10:58
Csipás Feri emlékére: Halott mellett való keserves virrasztóban, halotti mars és hajnali
Szeredás együttes
Bánffyhunyad
Kalotaszeg
11:06
Süss fel, süss fel, napocskám
Sulyok Kopár Lászlóné Kómár Erzsébet, gy.: Borsai Ilona
11:07
Tolnai dudálás és ugrós
Egyszólam együttes
Sárköz
11:11
Caluseirul - Banu maracine
Lucaciu Adalbert "Pilu" bandája, gy.: Kelemen László, Pávai István
Görgényoroszfalu
Felső-Maros mente
11:14
Régi somogyi ének
Muzsikás együttes, Sebestyén Márta
Somogy
11:17
Bőg a bárány a nagy hegyen
Sipos Márton, gy.: Demény Piroska
Magyarlapád
Enyed vidéke
11:19
Drávamenti dalok
Boróka Népdalkör és Citerazenekar
Dráva mente
11:25
Sârbă de pe Valea Jijiei
Constantin Lupu zenekara, gy.: Speranţa Rădulescu, Cristian Tarnoveţchi, Florin Iordan
Észak-Moldva
11:27
Keserves és csárdás - Zerkula János emlékére
Heveder
Gyimesközéplok
Gyimes
11:32
Talalaj-vasárnapi köszöntő
Fülöp Máténé Gál Ilona, gy.: Manga János
Menyhe
Zoborvidék
11:33
Nadábi román táncmuzsika
Békés Banda
Nadab
Körösök vidéke
11:38
Csárdás
Lakatos András, Stanca Gavril, Lapohos György, gy.: Pávai István
Magyardécse
Alsó-Nagy-Szamos mente
11:43
Havajgatás és öves
Török Tilla, Török Ádám
Moldva
11:45
Sej, csütörtökön este
Vass József, gy.: Vass Lajos
Poroszló
Heves vm.
11:46
Féloláhos, székely verbunk és szökő
Rojtos együttes
Csávás
Felső-Vízmellék
11:51
Marice kolo és tanac
ifj. Kovács Antal "Toncsi" zenekara
Mohács
Dél-Dunántúl
11:54
Kodobák emlékére
Bakator
Magyapalatka
Belső-Mezőség
12:03
Arass, rózsám, arass
Balla Józsefné Molnár Mária, gy.: Dancsi Lajos, Vikár László
Ghymes
Zoborvidék
12:04
Volt szeretőm
Berecz András, Mester László, Vizeli Balázs, Adorján István, Fekete Antal, Pénzes Géza
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
12:07
Enyed felől, Brassó felől...
Csiszár Aladár bandája, Kásler Magdolna
Nyárád mente
12:12
Floricsika
Öves együttes
Klézse
Moldva
12:15
Kisasszon fëlmënt a fára
Péter Sándor, gy.: Sárosi Bálint
Csíkrákos
Felcsík
12:16
Édesanyám karján
Timár Szidónia
Gyimes
12:18
haţegana
Varga Viorel, Bogin Ioan "Nuţu", Vitan Alexandru "Kakasi", Simándi Vasile "Rusu", gy.: Pávai István
Enyed vidéke
12:19
Lapaľi Jaňička
Muzička
Terhely
Várnai völgy
12:24
Szegény legény a prücsök
Gáspár Ferencné Fazakas Kati, gy.: Kodály Zoltán
Fogadjisten
Bukovina
12:25
Mezőszopori román dallamok
Rojtos együttes
Mezőszopor
Kolozs vm.
12:30
Száraz kútgém, üres vályú
Orosz László, gy.: Keszi Jenő
Megyaszó
Zemplén vm.
12:31
A kecsői kertek alatt
Berta Alexandra
Palócföld
12:36
Királyfalvi nagy hegy alatt
Lukács József bandája, gy.: Sárosi Bálint
Magyarkirályfalva
Alsó-Vízmellék
12:38
Szendre báró udvarába van egy fa
Dsupin Pál
Tereske
Palócföld
12:43
Zili, csárdás és szapora
Muza József "Toska" bandája, gy.: Kelemen László
Szászfenes
Kalotaszeg
12:51
Cigánycsárdás, romános és csingerálás
Gázsa zenekar, Budapest Táncegyüttes
Őrkő
Sepsiszék
12:55
Kicsi madár, hogy tudsz élni
Pulika Péter, Antal "Finánc" Zoltán, Pulika János, Zerkula János, gy.: Kallós Zoltán
Gyimesközéplok
Gyimes
12:58
Magyarországi román népzene
Dűvő zenekar
13:05
Csárdás és hârţag
Gabor Alexandru „Albu”, Gabor Ioan „Albu”, Kovács Péter, Filaton József „Pupu”, gy.: Kelemen László, Pávai István
Fejérd
Kis-Szamos melléke
13:15
Maros menti tánczene
Bakator, Török Péter, Pandák Viktor, Jeremiás Lajos
Felső-Maros mente
13:23
Répa levele
Dömötörfy Józsefné Bebők Erzsébet, gy.: Olsvai Imre
Nemespátró
Dél-Dunántúl
13:23
Vörösvárra befutott a gyorsvonat…
Őri Banda, Földes János
Őrség
13:28
Táncnóták
fiatal lányok, gy.: Pávai István
Őrkő
Sepsiszék
13:30
Čučaj, ľuľaj / Za hori, za lesi / Močela konopki, močela / A ja ňe pes otrube jesť / Vikrúca še, vikrúca
Ignác Márta
13:34
Magyar földi tarka lapi
Lackó Györgyné Páll Mária, gy.: Kallós Zoltán
Pusztina
Moldva
13:36
Kell ilyen bor
Olasz György, Szűcs Sándor, Kovács Géza, Nagymarosy András, Székely Levente, gy.: Lajtha László
Kőszeg
Észak-Dunántúl
13:42
Asztali nóták
Paradica Mihály, Paradica János, Rácz Béla, gy.: Pávai István
Felsősófalva
Sóvidék
13:46
Énekelt eleki lunga-dallamok, sârba és ţiganeasca
Békés Banda
Elek
Körösök vidéke
13:54
Kice vice villő (Kisze hajtás)
Potuska Jánosné Fülöp Ilona, gy.: Manga János
Menyhe
Zoborvidék
13:55
Sebes forduló, csárdás és verbunk
Csík zenekar
Magyarpéterlaka
Felső-Maros mente
14:00
Dzedov verbunk, Višňovskoho
Jozef Kroka "Česľak", Jozef Čonka, Jurej Ovšak "Guba", Michal Ferenc "Kohucik", gy.: Agócs Gergely
Zemplén
14:01
Este van, este van…
Korpás Éva, Lépes Anikó
Magyarbőd
Abaúj
14:05
Ha megfogom az ördögöt...
Fedor Sándor "Dimó", gy.: Martin György
Kispalád
Szatmár
14:06
Ágasegyházi dalok
Boróka Népdalkör és Citerazenekar
Ágasegyháza
Kiskunság
14:11
katonakísérő
Antal Árpádné Zilaji Rozália, Voivod János, Voivod Ödön, Murșa Vasile, Murșa Ioan, gy.: Kelemen László
Gerendkeresztúr
Dél-Mezőség
14:13
Szombateste búcsúztató
Sebestyén Márta
14:16
(Nagypénteken mossa holló a fiát)
Varga Ferenc, Ámik Ferenc, Varga Béla, Varga István, Lakatos Géza, Mona Árpád, gy.: Halmos István, Martin György, Pesovár Ferenc, Sárosi Bálint, Sztanó Pál, Víg Rudolf
Szatmárököritó
Szatmár
14:17
Orotvai népdalok
Csevergő énekegyüttes
Orotva
Gyergyó
14:21
Lassú cigánytánc, ritka és sűrű csárdás
Mácsingó György bandája, gy.: Árendás Péter, Kelemen László
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
14:40
Rapszódia
Jánosi Együttes
14:47
Harangoznak délre
Miklós Istvánné Mikle Erzsébet, Miklós Andrásné Mikle Mária
Nagyhind
Zoborvidék
14:47
Azhol én elmegyek
Balogh Sándor, Palya Bea
Moldva
14:50
himnusz
Csiszár Aladár, Fülöp Albert, Gazsi János, Sályi Dénes, Gazsi József "Cala", gy.: Pávai István
Felső-Maros mente
14:52
Szántok, vetek
Antal Szende Mária
Gyimes
14:53
Andrásfalu keskeny padló,
Benedek Péterné Kósa Magdó, gy.: Domokos Pál Péter
Trunk
Moldva
14:54
Ballada
Téka együttes
Kalotaszeg
15:03
Lassú és szapora
Kovács Simon "Buráló", Ádám Béla, Culi János "Kucsi", Kovács György, gy.: Kallós Zoltán, Martin György
Magyarlóna
15:07
Tökhalomnál van az olcsó gomolya
Jeremiás Lajos
Hajdúság
15:08
Édesanyám, hol van az az édes téj
Büszke Kocsis Miklós, gy.: Paulovics Géza
Magyaró
Felső-Maros mente
15:09
Rekecsini botosánka
Mandache Aurél, Bolya Mátyás, Benke Grátzy
Moldva
15:12
„Mari, lyányom, Mari” (ballada)
Polyák Béláné Péli Fazekas Rozália, gy.: Agócs Gergely
Kürt
Vág-Garam köze
15:14
Rábaközi tánczene: dus, csárdás és friss
Gázsa zenekar
Rábaköz
15:17
Mingyár bételik az óra
Katona Józsefné, gy.: Kodály Zoltán
Nagyszalonta
Körösök vidéke
15:21
Édesanyám, kössön kendőt
László Miklós, Fikó András, Fikó Irén
Gyimes
15:23
Tarka-barka rokolyának elszakadt a ránca
Brezina Toma, Janjić Jaroslav, Varga Zsiga József, Biszak Samu, Biszak Csaba, Ion Graciani, gy.: Bodor Anikó
Hertelendyfalva
Dél-Bánát
15:24
Szerba
Mandache Aurél, Benke Róbert
Moldva
15:26
Pergetés
Jónás János, Rézműves Miklós
Nyírvasvári
Nyírség
15:27
Túl a hegyen
Dresch Mihály, Eszterlánc
Észak-Mezőség
15:30
Öreges lassú csárdás
Varga László "Balog" bandája, gy.: Bartha Z. Ágoston, Hrúz Dénes, Konkoly Elemér, Szánthó Zoltán
Erdőszombattelke
Észak-Mezőség
15:33
Dunán innen, Dunán túl
Farkas Annamária, Dunazug Együttes, Csutkababák énekegyüttes
Al-Duna mente
15:38
Csűrdöngölő
Kászoni Jancsi, gy.: Demény Piroska
Sinfalva
Aranyosszék
15:40
Juhos és románca
Török Ádám
Moldva
15:42
sebes csárdás, a Gábor Ignácé
Korpos József, Bartalis Ferenc, Oláh József, Csibi András, gy.: Kelemen László
Gyergyó
15:44
Kettősök
Berka együttes, Mészáros Tamás
Moldva
15:48
Szépen legel a kisasszon gujája
Marci Péterné Kács Erzsébet, gy.: Kiss Lajos
Szirénfalva
Ung vm.
15:50
A faluból kihajtották a nyájat
Udvarhely Néptáncműhely
15:51
Nyárádmenti táncrend
Csiszár Aladár bandája, Kásler Magdolna
Nyárád mente
16:03
Ostinato
Galga zenekar
16:06
Amoda jön egy kis szekér
Orgovány Gyuláné, Varga Éva, ismeretlen kontrás
Fehérgyarmat
Szatmár
16:07
Jó bort iszok
Juhász zenekar
Nyírség
16:13
Fehér László – Lassú csárdás – Piros kancsó, piros bor – Lassú és sebes csárdás
Farkas Vilma, Farkas Margit, Szentes András, Szentes Károly, Kedves Dénes, gy.: Juhász Zoltán
Csíkjenőfalva
Felcsík
16:17
Körösfői énekek
Papp Zsuzsanna, Papp Anikó
Körösfő
Kalotaszeg
16:23
Reggel korán a vaságyon
tunyogmatolcsi asszony és csoport
Tunyogmatolcs
Szatmár
16:23
Délvidéki dallamok
Klopp Katalin
Bácskai Duna mente
16:27
Magyar cigánytánc és friss csárdás (Neked menjek, ne menjek)
Horváth András id., Lakatos Pál, Horváth András ifj., Oláh Lajos, Balogh Ferenc, gy.: Vavrinecz András, Hans Hurtig
Tiszakóród
Szatmár
16:29
Szerba
Mentés Másként Trió
Pusztina, Esztufuj
Moldva
16:34
Erdő, erdő, mit vétettem
Jakab Istvánné Fazakas Anna, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Lészped
Moldva
16:36
Somogyi mulatódalok
Turai Énekmondók
Somogy
16:41
Keserves és hajnali
Kalotaszegi muzsikusok, gy.: Fekete Antal
Kalotaszeg
16:44
Hej, víg juhászok, csordások
Galgamácsai felnőttek és gyerekek
Galgamácsa
Galgavidék
16:45
Losar, Petruš
Bódi Mária
Kék
Nyírség
16:46
Muravidéki dalok
Boróka Népdalkör és Citerazenekar
Muravidék
16:51
Szivárványos az ég alja
Adu Barnáné Molnár Mária, Ganyi Eszter, Lakatos János "Ruszin", gy.: Pólya Zoltán
Csenyéte
Cserehát
16:53
Túrót ettem, elejtettem
Galgamácsai gyerekek
Galgamácsa
Galgavidék
16:53
Mostan kinyílt egy szép rózsavirág / Mi csoda, mi az / Keljünk fel tehát / Titeli bojtárok / Egy-két kulacs ürmössel
Hegyesi Károly, gy.: Kodály Zoltán
Nagyszalonta
Körösök vidéke
16:56
Szegényes
Kalamajka együttes, Dövényi Gergely, Hetényi Milán, Szilvási Eszter, Tintér Gabriella
Ádámos
Alsó-Vízmellék
17:03
Sârbă furulyán
Nicolai Mircea, gy.: Stuber György
Zabola
Háromszék vm.
17:04
Mérai lassú csárdás és szapora
Sebestyén Márta, Muzsikás együttes
Méra
Kalotaszeg
17:13
Jöjjön haza, jédësanyám
Kovács Júlia, gy.: Kiss Lajos
Andrásfalva
Bukovina
17:15
Udvarom közepén...
Bárdosi Ildikó
Gyimes
17:18
„Szól a kakas már” (zsidó nóta)
Kovács Lajos „Pavel”, Döme Ernő „Trafikos”, id. Patkoló Ferenc „Fosó”, Sípos József „Búzsi”, Csillag Ferenc „Milan”, ifj. Patkoló Ferenc, gy.: Agócs Gergely
Mátyusföld
17:20
A) Kis kalapom a szegre vágom B) Gyorspontozók
Piros Pántlikás hagyományőrző zenekar, Aknai Rozália
Magyarlapád
Enyed vidéke
17:23
Szárnya, szárnya...
Kádár Ferenc, gy.: Sárosi Bálint, Paulovics Géza
Dévaványa
Nagy-Sárrét
17:24
Nagysajói lassú és korcsos
Hetényi Milán, Székely Levente, Mester László, Nagymarosy András
Nagysajó
Sajó mente
17:29
Cigánytánc, lassú és sűrű cigánycsárdás
Magyarpalatkai banda
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
17:34
Eleki román táncok
Rozsdamaró zenekar
Elek
Körösök vidéke
17:39
Tekenőbe tiszta víz
Csatári József, gy.: Kodály Zoltán
Nagyszalonta
Körösök vidéke
17:39
Én Istenem, add nekem
Zerkula János, Szigony zenekar
Gyimesközéplok
Gyimes
17:41
Szökő
Veres Andrásné Fogarasi Katalin, Fogarasi István, Káló „Cuppa” József, Mezei Ferenc "Csángáló", Mezei „Policer” Pál, gy.: Pávai István
Balázstelke
Alsó-Vízmellék
17:42
Száraz dió
Zengő együttes
17:47
Bújj el, bújj el, bújj el buba
Sipos Jánosné Szilágyi Ida, gy.: Demény Piroska
Magyarlapád
Enyed vidéke
17:48
Románul
Gázsa zenekar
Mezőméhes
Torda-Aranyos vm.
17:53
Asztali (virrasztó) nóta és szapora
Laka "Kicsi" Aladár bandája, gy.: Árendás Péter, Kelemen László
Kolozs
Erdőalja
18:01
Édes Uram, én jó Uram…!
Bárdosi Ildikó, Bálint Károly
Kórógy
Szlavónia
18:06
Aj, búbánat, keserűség
Gábor Imréné, gy.: Sárosi Bálint
Csíkjenőfalva
Felcsík
18:07
Szivárványos az ég alja
Balogh Sándor, Gál János
Felső-Tisza-vidék
18:08
ungureşte rar
Zegrean Mihai, Stanca Gavril, Lapohos György, gy.: Pávai István
Észak-Mezőség
18:10
Jaj, Istenem, Istenem, Istenem...
Bognár Szilvia
Szilágyság
18:12
Csokros Csillag jár az égen
Horváth Lajosné Kétszeri Mária, gy.: Vikár László
Karád
Somogy
18:13
A nagy hegyi tolvaj balladája
Bárdosi Ildikó
Magyarkirályfalva
Alsó-Vízmellék
18:16
Marosszéki
Paradica Mihály, Paradica János, Rácz Béla, gy.: Pávai István
Felsősófalva
Sóvidék
18:21
Kossuth-nóta
Balogh Márton, Gombai Tamás, Porteleki László, D. Tóth Sándor, Kürtösi Zsolt
18:24
Örülök, hogy juhásznak születtem
Dubai István, gy.: Szomjas-Schiffert György
Kecel
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
18:25
Feketelaki dalok
Kontyvirág énekegyüttes
Feketelak
Észak-Mezőség
18:30
Doină
Ion Costache, gy.: Speranţa Rădulescu
Havasalföld
18:32
Hajladozik nádszál… (Magyarok Moldvában)
Tárnoki Beatrix, Kerényi Róbert
Moldva
18:35
A játék elbeszélése
Nagy Ferencné Rácz Veronika, gy.: Bartók János
18:35
Verbunk, sebes forduló, cigánycsárdás
Folt zenekar
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
18:41
Kónyi verbunk
Füzi Vilmos, gy.: Leibinger Árpád
Farád
Észak-Dunántúl
18:43
Korcsos
Tükrös zenekar
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
18:46
Felment a kondás a fára
Kádár Ferenc, gy.: Bereczki Imre
Dévaványa
Nagy-Sárrét
18:47
Megfürödtem a Dráva vizében / Fut a csikó
Egyszólam együttes
Somogy
18:52
Ha felmegyek a bugaci halomra
Papp Rókus, gy.: Sárosi Bálint
Tiszaújfalu
Kiskunság
18:55
Ej, a titkos szerelem...
Hegedős zenekar, Unger Balázs
Magyarbőd
Abaúj
18:58
Volt énnékem pénzem, elástam
Miklai Mihály, gy.: Vikár László
Karád
Somogy
18:59
Bújdosik a darumadár
Berecz András
Kutasföld
19:00
Iszik a nyúl
gy.: Pesovár Ferenc
Perkáta
Mezőföld
19:01
Korogjászka
Hodorog András, Németh László, gy.: Keszthelyi Imre, Németh László
Klézse
Moldva
19:03
Menyasszonykísérő
Vojvodi Ödi, gy.: Demény Piroska
Gerendkeresztúr
Aranyosszék
19:05
Csárdás
Kalamajka együttes
Szék
Észak-Mezőség
19:10
Hora pe hang, Sârba pe hang, Corăgheasca
Constantin Lupu zenekara, gy.: Speranţa Rădulescu, Cristian Tarnoveţchi, Florin Iordan
Észak-Moldva
19:17
Küküllőmenti dalok
Balatoni Katalin, Tintér Gabriella
Maros-Küküllők vidéke
19:22
János bácsi hegedűje, romtiráré rati-tati-tatitom tirajrom.
Bancik Ilona Bartusz, Kis Sunyi Piroska, Varga Mária, gy.: Dincsér Oszkár
Domaháza
Borsod vm.
19:22
Tindija
Hodorog András, Németh László, gy.: Keszthelyi Imre, Németh László
Klézse
Moldva
19:26
„Árokparton kácsatojás” („fox”)
Vontszemű Vilmos "Rókusz", Vontszemű Dénes "Pecerke", Vontszemű Tibor "Szarka", Vontszemű Ernő "Bika", gy.: Agócs Gergely
Zsemlékes
Csallóköz
19:28
Keserves, lassú magyaros és féloláhos
Parlagi Renáta, Hámori Péter
Gyimes
19:32
Lura, csikóus, lura, elszaladt a ménes
Nyeste András
Kállósemjén
Nyírség
19:33
Csárdás
Zerkula János, Szigony zenekar
Gyimesközéplok
Gyimes
19:37
învârtita
Moldován Adalbert "Vasvilla Béla", gy.: Pávai István
Luc mente
19:38
Kimentem én az erdőbe
Csalóka zenekar, Borsodi Ákos, Dimény Ibolya, Papp Anikó
Buza
Észak-Mezőség
19:47
Kapum előtt mennek el a huszárok
Butak Péter, gy.: Katona Ádám, Szép Gyula
Lujzikalagor
Moldva
19:49
Kinek nincsen szeretője
Eszterlánc, Takács Anna, Takács Piroska, Dresch Dudás Mihály
Buza
Észak-Mezőség
19:52
Kerek ez az erdő
Ganyi Eszter, Kótai Béla, Kótai Jenő, Kótai Lajos, Kótai Róbert, Lakatos János "Ruszin", Horváth Krisztián, gy.: Pólya Zoltán
Csenyéte
Cserehát
19:54
Somogyi dallamok
Dudás Klára
Somogy
19:57
Megüzenem a szolgabíró úrnak
Farkas Jánosné Sendula Mária, gy.: Szomjas-Schiffert György
Kecel
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
19:59
Lányoknak az ágya, rozmaring a fája…
Téka együttes
20:04
Vármegye
Csiszár Aladár bandája, gy.: Fekete Antal, Pallagi Pál, Pénzes Géza, Szabó Attila
Magyarpéterlaka
Felső-Maros mente
20:09
Az oláh leány elvesztette a kecskéit
Fix-Stimm zenekar
20:13
Vastaghúros
Ármán Lajos, Lakatos József, Sztojka János, gy.: Martin György
Kolozs
Mezőség
20:15
Očovské cifry
Ján Šimiak
Polyánhegyalja
20:17
Karácsonyi kánták
Buzsárdi Ilona, Kenderesi Zsuzsa, gy.: Kallós Zoltán
Mezőkeszü
Belső-Mezőség
20:24
Nem zörög a fa levele
Ivánovics Tünde
Körösfő
Kalotaszeg
20:25
Öröm anyámnak
Balla Józsefné Molnár Mária
Gímes
20:26
Balázstelki nóták
Palló zenekar, Ivánovics Tünde
Balázstelke
Maros-Küküllők vidéke
20:36
(Lóra csikós, lóra)
Papp Rókus, gy.: Sárosi Bálint, Sztanó Pál
Tiszaújfalu
Kiskunság
20:38
Szentmihályi katonanóták
Flaman István, Hézső Zsolt
Bánát
20:43
Terdik Julcsa káposztát főz
Kurtyán Györgyné Keczán Amália, gy.: Alföldi Boruss István
Nyíradony
Nyírség
20:44
Öreges csárdások
Szántó Ferenc
Magyarbece
Enyed vidéke
20:49
Învârtita din gura şurii (A csűrbejáratnál játszott forgatós táncdallam)
Boca Gheorghe, Boca Sorin, Vinca Iulius, Vinca Gheorghe, Varga Remus, gy.: Pávai István
Közép-Maros vidéke
20:52
Esküvői dal (Pirin, Bulgária)
Farkas Tünde, Izsák Katalin
20:53
Táncdallamok
Szászcsávási Zenekar, gy.: Bari Károly
Csávás
Felső-Vízmellék
20:58
Keresel, keresel...
Legedi László István, Bálint Erzsébet, Benke Grátzy, Bolya Mátyás
Klézse
Moldva
21:01
cigánytánc
Mezei Ferenc "Nelu", Rostás Izidor, Lakatos Traian, gy.: Pávai István
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
21:03
Be szépen szól a cimbalom…
Vincze András, Marosvölgyi Ágnes, Horváth Laura, Hetényi Milán
Szék
Észak-Mezőség
21:06
Hej Dunáról fúj a szél
Bálint Péterné Ács Katalin, gy.: Andrásfalvy Bertalan, Vargyas Lajos
Karácodfa
Dél-Dunántúl
21:07
Járjad, borzas
Zengő együttes
21:11
Árva vagyok, árva
Oláh Árpád "Nyiki-Nyaka", Horváth Zoltán, Oláh "Dili" Dezső, ifj. Oláh Árpád, gy.: Agócs Gergely
Bodrogköz
21:13
A szerelmeseké
Herczku Ágnes
Szék
Mezőség
21:15
Kis kertemben van egy öreg eperfa
Ferenci Péterné, gy.: Kodály Zoltán, Lajtha László
Szék
Észak-Mezőség
21:17
Csárdás, friss és mars
Csík zenekar
Kalocsa
Kalocsai Sárköz
21:22
Román kolomejka
Mádi Iván Jurijevics, Kalinics Iván, Klovanics Iván, gy.: Kiss Ferenc, Stoller Antal
Veléte
Ugocsa vm.
21:23
Zalavégi nóták
Hetényi Milán, Dóra Áron, Legeza Márton
Zalavég
Dél-Dunántúl
21:27
Téli, nyári laboda
Dániel Ferencné, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Lábnik
Moldva
21:28
Kalotaszegi román párostáncok
Fodor Sándor "Neti", Kelemen László, Éri Péter, Havasréti Pál
Kalotaszeg
21:33
Rezesbanda felváltva játszik és - közönségével együtt - énekel
Rezesbanda Tóth P. László vezetésével, gy.: Sárosi Bálint
21:35
Badacsonyi kék hegyen
Gyenesdiási Dalárda, Kovács Géza, Kovács Péter
Nyugat-Dunántúl
21:39
Madárka, madárka
Demeter Antalné Jánó Anna, gy.: Kallós Zoltán, Sztanó Pál
Gerlén
Moldva
21:40
Gergelyem / Zsidó tánc
Tobak Ferenc
Moldva
21:44
Ave, ave Maria
id. Štefan Žolták "Čečo", ifj. Vojtech Žolták, Ladislav Žolták, Jozef Žolták, id. Vijtech Žolták "Bela", ifj. Štefan Žolták, gy.: Agócs Gergely
Sáros
21:47
Fújnak a fellegek / Tiszán innen, Dunán túl / Megérett a kökény
Fiastyúk, Balogh Sándor
Dunántúl
21:50
Jó estét, jó estét
Bitó Jánosné Urbán Mária, gy.: Szendrei Janka
Fáj
Abaúj-Torna vm.
21:53
Gute Nakht/Horowitz­s Zogekhts
Budowitz
21:56
Csárdás
Szilasi Mihály, gy.: Kiss Lajos
Felsőmuzslya
Alsó-Tisza-vidék
21:57
Fl­aškový
Samo Smetana, Peter Parniĉan, Peter Mikulec, Andrej Jarolin, Milan Hronĉek, Pavol Vician
Opálhegy
Zemplén
22:01
Kicsi nékem ez a ház
Tanta Julianna, Horváth János, Orgovány Károly
Kölcse
Szatmár
22:03
Hazám, hazám, csendes hazám
Farkas Annamária, Dunazug Együttes
Pusztina
Moldva
22:06
Jó estét, jó estét
Pál István, gy.: Juhász Zoltán
Tereske
Nógrád vm.
22:08
Csütörtökön este
Balogh Sándor, Bolya Dániel, Horváth Szilárd, Bolya Mátyás
Moldva
22:09
Szürke szamár
Kádár Ferenc, gy.: Bereczki Imre
Dévaványa
Nagy-Sárrét
22:10
Kezes
Duduj Rozália, Domokos László, Csögör Róbert
Csíkszentdomokos
Felcsík
22:13
Hej búra, búra…
inaktelki asszonyok, gy.: Demény Piroska
Inaktelke
Kalotaszeg
22:15
Cigánytánc, szökős, sűrű csárdás, négyes
FelVonó zenekar
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
22:20
A halálról, élők, emlékezzetek
Szebelédi Pálné Gubics Verona, gy.: Szomjas-Schiffert György
Kecel
Kiskunság
22:21
Savanya nótái
Dobroda zenekar, Szabó János
Fülek
Nógrád vm.
22:25
Jaj de búsan harangoznak
Szabó Ferencné Balázs Rozi, gy.: Kallós Zoltán
Válaszút
Kis-Szamos melléke
22:26
Vajdaszentiványi táncok
Kincsér együttes
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
22:34
Jaj, azt izenték, anyám; Druduje, staj pe lok; Pergetett táncdal; Oj ke tilom alom ajna; Tamburazene
Szőcsi Anna "Kézsa", Gábor Éva, ifj. Burcsa Máté, Burcsa Péter, Ajtai Kálmán, Rostás Csaba, gy.: Bari Károly
22:41
In memoriam Joannes Kájoni
Méta együttes
22:45
Prednícke nôty z terchovej
Alojz Mucha zenekara
Terhely
Várnai völgy
22:48
Széki lassú
Ifjú Muzsikás
Szék
Észak-Mezőség
22:52
Van nekem egy piros csíkos gatyám...
Fedor Sándor "Dimó", gy.: Martin György
Kispalád
Szatmár
22:54
Érik, érik a cseresznye
Hodorog András, gy.: Bolya Mátyás, Balogh Sándor
Klézse
Moldva
22:56
Fecioreşte rar
Czilika János, Boros Samu, Sztojka János, Boros Gyula, gy.: Pávai István
Bogártelke
Kalotaszeg
22:57
Dudahimnusz
Magyar Dudazenekar
23:06
Lakodalmas
Lebó Sándor, gy.: Kiss Lajos
Naszvad
Vág-Garam köze
23:07
Pince, pince
Kalamajka együttes, Agócs Gergely
Gömör
23:12
Román menyasszonykísérő
Fülöp Albert, Gazsi János, Sályi Dénes, Gazsi József, gy.: Árendás Péter, Kelemen László, Pávai István
Marosvécs
Felső-Maros mente
23:14
Csárdás és szapora
Szeredás együttes
Méra
Kalotaszeg
23:20
Mostan kinyílt egy szép rózsa virág
Joó Andrásné Kátai Mária, gy.: Volly István
Pereg
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
23:22
Ešte raz sa pozriem /Horehronie/
Muzička
Garam mente
23:25
Ifjúságom szomorúfűz ága
Székely Ferenc, gy.: Pávai István
Szék
Észak-Mezőség
23:28
Hallgató és oláhos
Bara zenekar
Szatmár
23:32
Jó estét barna lány
Tarján Miklós, gy.: Demény Piroska
Bágyon
Aranyosszék
23:33
Karikázó
Turai Énekmondók
Tura
Galga mente
23:36
Hoja ďunďa, hoja
Anna Rybarčaková, Anna Višňovská, gy.: Agócs Gergely
Zemplén
23:38
Nem arról hajnallik, amerről hajnalik
Herczku Ágnes
Ehed
Székelyföld
23:40
Azt gondoltam míg a világ
Kádár Sándorné Papp Erzsébet, gy.: Fehér Anikó
Magyarszovát
Belső-Mezőség
23:43
Oláhos, lassú és friss csárdás
Csík zenekar
Kecskemét
Kiskunság
23:47
Ňekukaj ti an dzvčatko jak novo taňcovac zna
Štefan Višňovskỳ "Piťo", gy.: Agócs Gergely
Zemplén
23:48
Jancsi bácsi eladta a szamarát…
Égető Emese, Juhász zenekar
Bácsgyulafalva
Dél-Alföld
23:53
Első világháborús katonanóták
Bolyszko Bálint, Majancsik András, Mikó István, Sztupák Imre, gy.: Vargyas Gábor, Németh István, Bereczky János
Áj
Abaúj
23:57
Jó estét, jó estét
Bancik Ilona Bartusz, Kis Sunyi Piroska, Varga Mária, gy.: Dincsér Oszkár
Domaháza
Borsod vm.
teljes mai műsor »
A címre kattintva részletesebb adatokat is megtudhatsz a felvételről. Az ikon azt jelzi, hogy dalszöveget is találsz a felvétel adatlapján.