2019. szeptember 23.
RSS
 


 

BÖNGÉSZÉS

  tájegységek
  vármegyék
  települések
  előadók
  műfajok
  előadásmódok
  gyűjtők
     
 

KERESÉS

 
     
Véletlen választás a szövegtár összes, 5353 dalszövege közül

Szövegek

találatok száma: 55oldalak: 1 2 >>
kezdősor előadó forrás
- Szabad-e Istent dicsérni? Csoport gyűjtés
Bátori Kalári Szabó Sándorné Vágó Zsuzsa gyűjtés
Betlehemnek pusztájában Székely Ferencné Dubaj Mária gyűjtés
Emlékezzünk, mi keresztény népek Székely Ferencné Dubai Mária gyűjtés
Fekete szem, piros orca Juhos István, Fogarasi Sándor gyűjtés
Jaj de széles, jaj de hosszú jez az út Borbély Sándorné Gyarmati Julianna gyűjtés
Jó estét, jó estét Bitó Jánosné Urbán Mária gyűjtés
Kéjjel élő dúsgazdagnak veszedelmét Fülöp Ferencné Kostyál Anna, Bengyák Gézáné Gál Ágota gyűjtés
Kírie eleiszon Székely Ferencné Dubaj Mária gyűjtés
Menj el, sietséggel Székely Ferencné Dubaj Mária gyűjtés
Régtől fogva, kik velem valának férfiak gyűjtés
Seregeknek szent Istene Farkas Mihályné Mozga Franciska gyűjtés
Zöld erdőbe, zöld mezőbe Fülöp Imréné Gál Mónika gyűjtés
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli Firkala Istvánné Kléri Borbála gyűjtés
Álla a keserves anya Szabó Júlia gyűjtés
Az Istennek szent angyala Firkala Istvánné Kléri Borbála gyűjtés
Bátori Kalári Szabó Sándorné Vágó Zsuzsa gyűjtés
Boldog örömnap derült ránk Horváth József, Bozzay László gyűjtés
Csordapásztorok midőn Betlehembe Kónya Lajos, Kónya Lajosné Bálint Ilona, Németh Györgyné Csillag Mária, Dukran Dezsőné Pintér Márta gyűjtés
Csordapásztorok midőn Betlehembe Poós Józsefné Ferenc Hermina gyűjtés
Csordapásztorok midőn Betlehemben Székel Ferencné Dubaj Mária gyűjtés
Dicsérjed az Istent, te hív keresztény Fülöp Ferencné Kostyál Anna, Bengyák Gézáné Gál Ágota gyűjtés
E világot Ádám hogy elveszté Székel Ferencné Dubaj Mária gyűjtés
Elment a madárka, üres a galicka Lőrinc Antalné Nyisztor Mária gyűjtés
Én nemzetem, zsidó népem Fülöp Ferencné Kostyák Anna, Bengyák Gézáné Gál Agata, Liszi Gyula gyűjtés
Epedve várták a pátriárkák Tamás Ferencné Pozsgai Erzsébet gyűjtés
Ez a Luci fehér inget varratott Bukva Andrásné Bodnár Erzsébet gyűjtés
Feleségem olyan tiszta Hévízi Jánosné Tóth llona gyűjtés
Föltámadt Krisztus e napon, alleluja Férfiak (13 fő) gyűjtés
Gyéren vettem a kenderem, gyakran termett rajta Koszta Gáborné Sövér Erzsébet gyűjtés
Ha sört iszom, részëg vagyok tölle, de tölle Koszta Gáborné Sövér Erzsébet gyűjtés
Isten áldja meg e háznak gazdáját Kondás János angyal, Broda Gyula angyal, Bitó László 1. pásztor, Tóth János 2. pásztor, Broda Tibor 3. pásztor, Palik József 4. pásztor, Tóth Lajos öreg gyűjtés
Isten áldjon meg, Péter-Pál Fülöp Imréné Gál Mónika gyűjtés
Jézus szenvedésiről, bűnösek emlékezzünk Fülöp Ferencné Kostyák Anna, Bengyák Gézáné Gál Agata, Liszi Gyula gyűjtés
Ki negyven nap előtt Férfiak (13 fő) gyűjtés
Köszönjük a szíves meghallgatásukat kisfiúk gyűjtés
Krisztus Urunknak áldott születésén Csoport gyűjtés
Krisztus Urunknak áldott születésén Firkala Istvánné Kléri Borbála gyűjtés
Magas hegyin sötét olajfáknak Fülöp Ferencné Kostyák Anna, Bengyák Gézáné Gál Agata gyűjtés
Megszabadultam már én a testi haláltól Fülöp Ferencné Kostyál Anna, Bengyák Gézáné Gál Ágota gyűjtés
Megvert Isten ostorával Koszta Gáborné Sövér Erzsébet gyűjtés
Megvert Isten ostorával Koszta Gáborné Sövér Erzsébet gyűjtés
Menj el sietséggel Székel Ferencné Dubaj Mária gyűjtés
Mi gyarló emberek, kik e földön élünk Farkas Mihályné Mozga Franciska gyűjtés
Ó, édes Megváltóm, ne nézd bűneimet Fülöp Imréné Gál Mónika gyűjtés
Ó, egek, sírjatok, kősziklák nyíljatok Székel Ferencné Dubaj Mária gyűjtés
Ó, fényességes szép hajnal Orehócki Miklósné Veres Erzsébet gyűjtés
Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő Tóth Bertalanné Kristóf Mária gyűjtés
Régtől fogva kik velem valának Tronka Béla kántor, Broda Imre szólóének, Férfiak (11 fő) gyűjtés
Seregeknek szent Istene Tamás Ferencné Pozsgai Erzsébet, Majoros Béláné Kredátusz Margit, Kredátusz Jánosné Benyiczky Erzsébet, Takács Jánosné Varga Erzsébet, Tóth Bertalanné Kristóf Mária, Takács Andrásné Szájbert Anna, Maczega Ferencné Ruzsinkovics Vera gyűjtés
szövegek száma: 55 oldalak: 1 2 >>