2019. október 18.
RSS
 

 

Ahol én elmegyek
1.
Ehol én elmenek,
Még a fák
gyűjtés
 
szöveg: Ahol én elmegyek
1.
Ehol én elmenek,
Még a fák es sír(î)nak,
Genge jágecskákról(ă)
Levelkiék lehull(ă)nak.
2.
Hullyatak, levelkék
Takarjatak ingëm,
Met ëz én idesim
Sírva keres ingëm.
3.
Sirass, rózsám, sirass.
Emíg elétted látsz,
Met osztá­ sirathatsz,
Vagy útnak idulak.
4.
Induly el ëgy útann
S én ës e másikan,
S ehol ësszegyűlünk,
Ëgymásnak ne szólyunk.
5.
Ha jazt gondolnák,
Idegenek vagyunk,
Ha jazt gondolnák,
Idegenek vagyunk,
6.
(h) Ez én piras viérëm
S e te piras véred
Egy árakba falyna,
Egy malmat meghajtna.
7.
S annak e malamnak
Háram köve lenne,
S e legfërső köve
Apruópiénzt hullatna,
8.
S e második köve
Bilagyöngyöt járna,
S e harmadik köve
Szeretetet járna.
9.
Szeretet, szeretet,
Átkazatt szeretet,
Miét nem termiltél vuót
Minden fa tetejin?
10.
Minden fa tetejinn,
Diuójág levelin,
Hagy szakasztatt lenne
Minden szegén legién.
11.
Minden szegiény legién
S minden szegién lijány,
Met én szakasztattam,
S el ës szalasztattam.
12.
De kit immá szakasztak,
Magamnak marasztam,
De kit immá szakasztak,
Magamnak marasztam.
13.
Tenger szélye martjánn
Páratlan gerice,
S annak es ién voltam
Szüvem e zegyikje,
Kinek e világhaz
Nem volt szërëncsëje.
előadó: Antal Antalné Kotyor Ilona
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Forrófalva
nagytáj:Moldva és Bukovina
gyűjtő: Jagamas János
kadencia: 4 2 2 1
szótagszám: 6.6.6.6
archívumi jelzet: Mg 105j.
forrás: Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:
jegyzet:

folkradio.hu