2019. december 16.
RSS
 

 

Gyergyó, Felcsík meg Háromszék,
S még amellett
gyűjtés
 
szöveg: (m) Gyërgyó, Fëlcsík mëg Háromszék,
(m) S mëg amellett Udvarhejszék, m-
Masirodzik a legénység,
Sír vele az egész hejség.

Mikor a nagyerdőn kimész,
Arra kérlek, vissza ne nézz.
Szívednek ne lëgyën nehéz,
Hogy az idegën fődre mész.

Állj mëg, állj mëg, kérdjelek mëg,
Hogyha jelmënsz, hol kaplak mëg?
Jere ki Galiciábo,
Att mëgkapsz ëgy kaszárnyábo.

Galícla közepibe
Van ëgy kaszárnya jépítve.
Abba vannak a székëjëk,
Abba búsulnak szëgényëk.

Erdő, erdő, be magos vagy,
Édës hazám, be mëssze vagy.
Ezt az erdőt levághotnám,
Csëndës hazám mëgláthotnám.

(de) Ezt az erdőt le se vágom,
Édës hazám mëg sem látom.
Ezt az erdőt le se vágom,
Édes ihazám mëg sem látom.
előadó: Özv. Oláh Imréné Sándor Kata
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Csíkszenttamás
vármegye:Csík
nagytáj:Erdély
gyűjtő: Jagamas János
kadencia: 1 b3 1 1
szótagszám: 8.8.8.8
archívumi jelzet: Mg 95i.
forrás: Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:
jegyzet:

folkradio.hu