2019. december 16.
RSS
 

 

Fújom az éneket,
De nem
gyűjtés
 
szöveg: Fúvom az énekët,
De nem jókedvemből.
Bánotkönny csorog le
Mind a két szëmëmből.

Istenëm, istenëm,
Szerelmes istenëm,
Hogy këll e világot
Búvol eltöltenëm?

Búval eltöltenëm,
Bánottal kezdenëm,
Szeretetlen társsal
Ëgy ágyba feküdnöm.

Mikor mëgölelëm,
Fájnok a karjaim,
S mikor mëgcsóukolom,
Hullnak ä könnyeim.1
előadó: Pinti Jánosné Kozsók Ilona
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Kászonimpér
vármegye:Csík
nagytáj:Erdély
gyűjtő: Jagamas János
kadencia: 4 b3 VII 1
szótagszám: 6.6.6.6
archívumi jelzet: Mg 90j.
forrás: Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:
jegyzet:

folkradio.hu