2019. november 15.
RSS
 

 

Istenem istenem, áraszd meg a Marost,
Hogy hajtson el
gyűjtés
 
szöveg: Istënëm istënëm, ároszd mëg a Marast,
Hogy hajtsan el engëm az anyám házához,
S hagy panaszaljam el, hagy kinek adott fírhëz.
S hagy panaszaljam el, hagy kinek adott fír(ă)hëz.

Ëgy hëgyi talvajnak, ëgy piras vírt antónak,
Ki mast is adavan kërësztút álloni,
S ëgy-kit krajcárir piras vírt antani,
S ëgy-kit krajcárir piras vírt antani.

S nyiss ajtót, nyiss ajtót, gyengë rác menyecskë.
Nëm nyitak, nem nyitak, mert nem tudam, hogy ki vagy?
Én vagyok, én vagyok a te jámbor urad,
S én vagyak, én vagyak a te jámbor urad.

S mért sírtál, mért sírtál, gyengë rác menyecskë?
Nem sírtam, nem sírtam, édes jámbor uram.
Csërëfát égëttëm s gyermëkët rëngëttëm,
S csërëfánok füstjë könnyemet kivëttë.

Tirgyepelj, tirgyepelj, gyengë rác menyecskë.
Térgyeplek, tirgyeplek, édes jámbor uram.
Csak még azt ëngëdd mëg, hagy még egyet szóljak,
Mert minden halattnak hármot harangoznak,
S én szeginy fëjëmnëk még ëgyët sëm húznak,
S én szeginy fëjëmnëk még ëgyët sëm húznak.2
előadó: Kocsis Miklós (Barabás)
előadásmód: ének
műfaj: ballada
etnikum: magyar
település:Magyaró
vármegye:Maros-Torda
nagytáj:Erdély
gyűjtő: Jagamas János
kadencia: 5 b3 1 b3
szótagszám: 12.12.13.13
archívumi jelzet: Mg 49e.
forrás: Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:
jegyzet:

folkradio.hu