2019. december 12.
RSS
 

 

Nem messze van innen Kismargita,
Kit az árvíz
gyűjtés
 
szöveg: Nem messzi van ide Kismargita,
Kit az árvíz körös-körül foga.
Közepibe van ëgy cifra kocsma,
Abba mulat ëgy bëtyár magába.

Amott jönnek nyócan a zsandárok,
Mind a nyócnak rezes a csákójuk.
Elöl jön a csendőr ő káplárja,
Ëgyenësen be Kismargitára.

Adjon isten, csaplárné, jó estét,
Hát ez a szép pej paripa-lovam?
Ennek biz ott bëtyár a gazdája,
Most írkëzëtt, nincs ëgy félórája.

Csaplárosné, kűdje a gazdáját,
Nem bántjuk mik, ha megadja magát.
Betyár vagyok, meg sem adom magam,
Ha nem tetszik, hajtsák el a lovam.

A lovamat nem annyira bánom,
Csak a nyerget s a kantárt sajnálom.
Nyereg alatt bűr pugyilárisom,
Abba vagyon öt pár száz forintom.

Száz forintot adtam a lovamír,
Százot pedig rávaló szerszámír.
Harmadikot a kedves babámír,
Nëgyedikët a páros csókjáér.
előadó: Balázs András (Mónár)
előadásmód: ének
műfaj: ballada
etnikum: magyar
település:Inaktelke
vármegye:Kolozs
nagytáj:Erdély
gyűjtő: Jagamas János
kadencia: 7 b3 5 1
szótagszám: 10.10.10.10
archívumi jelzet: 3782. sz.
forrás: Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:
jegyzet:

folkradio.hu