2019. október 20.
RSS
 

 

Csomortánba nem jó menni

1.
Csomortánbo nemjó
gyűjtés
 
szöveg: Csomortánba nem jó menni

1.
Csomortánbo nemjó mënni,
Fehér italt sokat inni.
Mijës ivánk ëgy pár dëcit,
Szëgény ökrëk(ă) mëg ës sínylik.
2.
Szëginy ökrök elindultak,
A hëgytetőn mëgállattak.
Két ökör, hogy öregebb vót,
Annak, löhet, több esze vót.
Ohol mëgálltak, (ott) lefeküdtek,
Szép röggelig kérözgöttek.
3.
(de ja) Mások négyen visszatértek,
Csomortánbo szállást kértek.
S valamëjjen bűt vót nekik,
Árposzalmát adtak ennik.
(de) Az ës jó vót, (ha) ëgyeb nem vót,
Mert a gazdáik riszëg vót.
4.
De jén magam részëg fejje­
Gyalog szép hazáig jöttem.
Kérdëm itthon: hol a marhák?
Hát a Mëgváltómot szidják.
5.
Én ës hamar levetkëztem,
(o) Ház fődjire lefeküdtem.
Jó hojnalba fëlöbredëk,
Gondolom, hogy ënnik vetëk.
Mënyëk hátro, s hát nincs marha,
Këll-ë, Sándor, több pálinka?
6.
Én is hamar eléjöttem,
Ëgy pohár kávét bélőttem.
S Káruj sógorhoz lëszaladok,
Hogy neki panaszolkodok.
Hát a lámpát lëfacsarta,
S az aprópénzt úgy olvassa.
7.
Kérdëm tölle: mennyi híjja?
Ezt, sógor, az Isten tudja.
Nem tudom, mijen ital vót,
De ez elég dërága vót.
8.
Tëdd el, sógor, a pénzëdët,
S jól tudod, hogy nincsen ökröd.
Feleségëd lámpocskával
Elmënt e kicsi Jóskával.
Egyik sírt s a más jajgatott,
(de) Bizon ëgy se tréfálkozott.
9.
A cser alatt felindulánk,
Erdősökvel találkozánk.
S kérdik töllünk: hova mënyünk?
Talán ökrököt keresünk?
Mi ökrököt nem keresünk,
A szánok után sietünk.
10.
Fëlérék Vasond fejére,
S fëltekinték (a) magos égre.
Gyere, sógor, az angyalát,
(hisz) Hallom a Fickóm harangját!
előadó: Erdély Sándor
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Csikménaság
vármegye:Csík
nagytáj:Erdély
gyűjtő: Jagamas János
kadencia: 8 b3 4 1
szótagszám: 8.8.8.8
archívumi jelzet: Fg 508.
forrás: Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:
jegyzet:

folkradio.hu