2019. október 22.
RSS
 

 

Azt hallotta Fehér Anna,
Hogy a bátyja fogva
gyűjtés
 
szöveg: Azt hollotta Fëjir Onna,
Hogy a bátyjo fogva vala.
Hogy mënjünk fël Egerbegyre,
A nagy tömlec eleibë.

Siess, kocsis, fogj hat lúra,
Fëkëtë gyászos kocsira,
Hogy mënjünk fël Egerbegyre,
A nagy tömlec elejibë.

Adok néked tál ezüstet,
Tál ezüstet, tál aronyat.
Nem kell nékem tál aranyod,
Tál aranya[d], tál ezüsted,

Csak a te szíp szüzességed,
Csak a te szép szüzességed.
Ne hálj velle, a rablóval,
A rablóval, a tolvajjal.

Kallós Mákó az én nëvem,
Nyócvanhárom éves vagyak.
Ne hálj velle, a tolvajjal,
A tolvajjal a rablóval.

Ne hálj velle, a tolvajjal,
[A tolvajjal, a rablóval,]
Szüzességedet elveszi,
Bátyádnak fejét elveszi.

A kocsisok a mezőre,
A béresek az erdőre.

Aluszol-e, Fejér Anna?
Nem aluszok, nem nyughatok,
Mert a sok lánczörgést hallak ...

Csak aludjál, csak nyugadjál,
Mer bátyádnok víge van már..
előadó: Özv. Bálint Jánosné Kallós Mákó
előadásmód: ének
műfaj: ballada
etnikum: magyar
település:Válaszút
vármegye:Kolozs
nagytáj:Erdély
gyűjtő: Jagamas János
kadencia: 4 5 VII 1
szótagszám: 8.8.8.8
archívumi jelzet: Fg 145.
forrás: Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:
jegyzet:

folkradio.hu