2019. december 7.
RSS
 

 

A Tiszából s a Dunából foly egy víz
Mondd ­meg
gyűjtés
 
szöveg: A Tiszábúl s a Dunából foj egy víz
Mon­meg nékëm kedves rózsa, hogy mié sirsz? (hej)
Hogyne sírnék hogyne rínék drága kincs,
Most akartalak szëretni már elmész.

El kell mennem, mesëroznom messzire,
Itt kell hagynam az rózsámot, nincs kire.
(hej) Rëád bizom, édes-kedves pajtásom,
Éljed vele világodat, nem bánom.

Én is íltem egy ideig, azt bánom,
Éljed ës bár esztendeig, kívánom.
Én is éltem egy ideig, azt bánom,
Tizenkilenc esztendeig sajnálom.
előadó: Papolczi Dániel
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Ördöngösfüzes
vármegye:Szolnok-Doboka
nagytáj:Erdély
gyűjtő: Jagamas János
kadencia: 8 5 b3 1
szótagszám: 11.11.11.11
archívumi jelzet: Mg 35f.
forrás: Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:
jegyzet:

folkradio.hu