2019. október 15.
RSS
 

 

Sárig bosztán levele

1.
Sárig bósztán
gyűjtés
 
szöveg: Sárig bosztán levele

1.
Sárig bósztán levele,
Le az utcán le le le,
Le az utcán le le le.
2.
Szeretőm elejibe
Szeretőm elejibe
3.
Fëlülék a zölibe,
Fëlülék a zölibe,
4.
Kacagék a szëmibe,
Kacagék a szëmibe.
*
5.
Le ăz utcán s még vissza,
Le az utcán, még vissza,
6.
Sërvetëmët add vissza,
Sërvetëmët add vissza.
7.
Mert ha vissza nem adod,
Kitépëm a hajadot.
Mert ha vissza nem adod,
Kitépëm a hajadot.
előadó: Duma György
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Bogdánfalva
nagytáj:Moldva és Bukovina
gyűjtő: Jagamas János
kadencia: 4 4 1
szótagszám: 7.7.7
archívumi jelzet: Mg 13o.
forrás: Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:
jegyzet:

folkradio.hu