2019. december 12.
RSS
 

 

Elindult a vitéz,
Vitéz a kegyessel,
A régi
gyűjtés
 
szöveg: Elindult a vitéz,
Vitéz a kegyessel,
A régi járt úton,
Nagy (ă) rengeteg erdőn,
Nagy rengeteg erdőn,

Úgy mondá, júgy mondá
Vitéz a kegyesnek:
Hëj kegyes, hëj kegyes,
Fújjad az énekem,
Fújjad az énekem.

(de) Nem fuwom, nem fúvom,
Az enekem hangos.
Meghallják, meghollják
A tízes tolvajok,
A tízes tolvajok.

Engem elrabolnak,
Tégedet megölnek,
Engem elrabolnak,
Tégedet megölnek,
Tégedet megölnek.

Fordul a jaó vitéz,
Arcul csapá kegyest.
Kegyes is elkezdé
Keserves nótáját,
Keserves nótáját.

Úgy mondá, júgy mondá
A kissebbik tolvaj:
Pajtásim, pajtásim,
Kenyeres pajtásim,
Kenyeres pajtásim.

Én nem t­om, mit hallék,
Ének vagy trombita,
Ének vagy trombíta,
Vagy-e hegedűszó,
Vagy-e hegedűszó?

Gyenek, álljuk útját!
Mindjár útját állák.
Kegyest ěrabolák,
Vitézet megölék,
Vitézet megölék.

Úgy mondá, júgy mondá
A kissebbik tolvaj:
Hëj këgyes, hëj kegyes,
Szánod-é, bánod-é
Vitéznek halálát?

Nem szánom, nem bánom,
De mégis sajnálom
Lobogós gyócsingit
Vérbe keveredni,
Vérbe keveredni.

Ügy mondá, júgy mondá
A kissebbik tolvaj:
Hej kegyes, hëj kegyes,
Mikor kicsi vótál,
Ki lëánya vótál?

Ez s ez vármegyének
Ez s ez kirájlánya.
Ha te lánya vótál,
Én meg fia vótam,
Én meg fia vótam.

Az atyám zsebibűl
Két aranyot loptam.
Az atyám megvere,
Tolvajnak állottam,
Tolvajnak állottam.

De ha hazamísz is,
Ne mondd az atyámnak,
Ne mondd az atyámnak,
(hogy) Találkoztál velem,
(hogy) Találkoztál velem.

Leveleket indít
Országról arszágro,
Városról városra,
(de) Sëhol se nem talál,
Sehol se nem talál.
előadó: Nagy Dánielné Viski Erzsébet
előadásmód: ének
műfaj: ballada
etnikum: magyar
település:Magyardécse
vármegye:Szolnok-Doboka
nagytáj:Erdély
gyűjtő: Jagamas János
kadencia: 5 4 b3 2 1
szótagszám: 6.6.6.6.6
archívumi jelzet: Mg 65a.
forrás: Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:
jegyzet:

folkradio.hu