2019. augusztus 26.
RSS
 

 

S ha jóra és szépre, régi szeretőmre,
Ha jóra és
gyűjtés
 
szöveg: Szërëlëm, szerelëm, átkozott szërelem,(ă)
Mir nem termettél meg(ă) minden fatetejen, (ă de)
Mi­ nem termettíl(ă) meg(ă) minden fatetejen (să)
Minden fatetejen (ă), diófalevelen,
Hogy szakasztatt volna minden szegin lëány, m-
Mer én szakasztottam, (ă) de jelszalasztottam,
S újra szakasztanék,ha jóra akadnék
Să-nä-nä-náj, nă-näj-náj-nä,näj-náj-nä (sä)

S ha jóra és szépre, régi szërëtőmre,
Ha jóra és szépre, régi szëretőmrë,
(ă) Să-nä-nä-náj, nă-näj-náj-nä, näj-náj-nä.
(să) Régi szeretőmér mit nëm csëlekedném,
S tëngerből a vizet kalánnyal kimerném,
S tengerből a vizet kalánnyal kimerném,
(ej) Să-nă-ná-ná, nä-náj-náj-nä, nä-náj-nä.

S annak fenëkiről apró gyöngyöt szëdník,
S abból a rózsámnok gyöngybokrétát kűdnék,
(és) Abból a rózsámnok gyöngybokrétát kűdnik.
Sä-lä-lä-lá, lä-lä-lä-lá, ä-lä-lá-lä, lä-lá,
(hă) Nä-nä-nä-náj, ná-ná, (hă) nä-nä-ná-ná, nä-ná,
(hă) Nä-ná-ná-na, nä-ná, (hă) näj-ná-ná-ná, nä-ná,
(hă) Nä-nä-ná-ná, nä-náj-náj-nä, nä-náj-nä.
előadó: Tóbiás Jánosné Varró Máriskó
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Válaszút
vármegye:Kolozs
nagytáj:Erdély
gyűjtő: Jagamas János
kadencia: 4 4 b3 4 VII 4 1
szótagszám: 12.12.12.12.12.12.12
archívumi jelzet: Mg 45c.
forrás: Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:
jegyzet:

folkradio.hu