2019. november 15.
RSS
 

 

Túl a vizen, a szendrédi pusztában
Öreg nyárfa
gyűjtés
 
szöveg: Tull a vizen, a szendrédi pusztában
Öreg nyárfa hajladozik magában.
Öreg nyárfa, hej, földre hajlik az ága,
Bojtárlegén fujurál(ă)got magában.

Éjfél után kettőt ütött az óra,
De még mindig szépen szoll a fujura.
Fujuraszó, ej, fölhallatszik a kastéjban,
Ébredjen meg a Szendre báró leánya.

Szendre báró egyet gondolt magában,
Kilovagol a szendrédi pusztában.
Azt kérdezi a legöregebb bojtárjától:
Nem láttad-e leányomat valahol?

Nem láttam én, báró uram, ha mondom,
Bojtárom is három napja hogy odavan.
Bojtárom is, hej, három napja odavan,
Lehet, hogy a kisasszony is vele van.

Tull a vizen most faragják azt a fát,
Amejikre a bojtárlegényt akasszák.
Fújja a szél fekete göndör haját,
Mert szerette a Szendre báró leányát?

Én az utcán végig se nem mehetek,
Mind azt mondják, bojtárlegényt szeretek.
Bojtárlegény, hej, piros bársony a zsebkendőm,
Nem tagadom, nogy bojtárlegény a szeretőm.
előadó: Vajda Jánosné Palkó Zsuzsanna
előadásmód: ének
műfaj: ballada
etnikum: magyar
település:Magyaró
vármegye:Maros-Torda
nagytáj:Erdély
gyűjtő: Jagamas János
kadencia: 1 5 1 1
szótagszám: 11.11.12.11
archívumi jelzet: Mg 48a.
forrás: Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:
jegyzet:

folkradio.hu