2019. december 12.
RSS
 

 

Barna kislány elment a gőzmalomba,
Beleesett a
gyűjtés
 
szöveg: Barna kislány elment a gőzmalomba,
Beleesett a gőzmalom dobjába.
A gőzmalom egy perc alatt megállott,
Barna kislány piros vére mind elfojt.

Barna kislányt föltették a szekérbe,
Elvitték a főorvos úr elébe.
Főorvos úr, arra kérem, ha lehet,
Gyógyítsa meg a régi szeretőtnet.

Barna legény bement a szobájábo,
Ráborul a márványkő-asztalára.
Fölsóhajtott: Van-e isten az égben?
Egy babám vót, s azt is a fődbe tettem.

Búsan szólnak a harangok, temetnek,
Temetőbe kék koporsót emelnek.
Föl van írva a koporsó oldalán:
Itt nyugszik egy boldogtalan kisleány.
Föl van írva a koporsó oldalán:
Pedig még csak az a boldog igazán.
előadó: Lapohos Zsigmondné
előadásmód: ének
műfaj: ballada
etnikum: magyar
település:Ördöngösfüzes
vármegye:Szolnok-Doboka
nagytáj:Erdély
gyűjtő: Szenik Ilona
kadencia: 1 5 b3 1
szótagszám: 11.11.11.11
archívumi jelzet: 8811. sz.
forrás: Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:
jegyzet:

folkradio.hu